fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8B.liga dospelí 17.kolo: Kr. Lúka – Š. Michaľany – 5.6.2022 o 13:30 hod., FK Kr Lúka 10€

-8B.liga dospelí 17.kolo: Poloma - Krivany – 4.6.2022 o 17:00 hod., FK Krivany 10€

-7.liga dorast 19.kolo: Víťaz - Chmeľov – 3.6.2022 o 18:00 hod., FK Chmeľov poplatok 10€

-7.liga dorast 19.kolo: Chmiňany – Petrovany – 9.6.2022 o 17:30 hod., FK Petrovany poplatok 5€

-6.liga dorast 17.kolo: Záhradné – Kapušany – 30.5.2022 o 17:30 hod., FK Záhradné poplatok 10€

-5A.liga žiaci 20.kolo: Š. Sokolovce – Žehňa – 3.6.2022 o 18:00 hod., FK Žehňa poplatok 10€

-4.liga žiaci 17.kolo: Hermanovce – Dulova Ves - 8.6.2022 o 17:00 hod., FK Dulova Ves poplatok 10€

-6.liga žiaci 25.kolo: V.Šebastová – FAMT PO B - 10.6.2022 o 17:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelých Sedlice – Solivar z dôvodu poklesu hráčov domácich pod 7 (výsledok 0:4 dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). FK Sedlice do pozornosti DK.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy žiakov Ruská NV – Kendice z dôvodu nenastúpenia družstva hostí na stretnutie. FK Kendice do pozornosti DK.

4.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia dospelých Radatice – Miklušovce dňa 12.6.2022 o 13:30 hod., Petrovany – Kokošovce dňa 12.6.22 o 13:30 hod., Lipany – Kojatice 12.6.2022 o 13:30 hod., Šar.Michaľany – Poloma dňa 12.6.2022 o 13:30 hod., Krivany – Ražňany dňa 12.6.2022 o 13:30 hod..

5.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Drienov, Kamenica, Giraltovce, Trnkov...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina M: FK V. Šariš– 11.6.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Svidník, Mikušovce, Veľký Šariš, Haniska na ihrisku v Šariši.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina M: FK Župčany– 11.6.2022 o 17:30 hod., za účasti FK Župčany, Kapušany, Kračúnovce, Kamenica, Hrabkov na ihrisku v Župčanoch.

-skupina I: FK Sabinov– 4.6.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Sabinov, Široké, Pečovská, Chminianska N.Ves na dvoch ihriskách v Sabinove.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 26.5.2022 o 15:00 hod.

10.VsFZ plánuje organizovať školenia športových odborníkov ZDRAVOTNÍK, pre získanie licencie „kurz prvej pomoci“. Prihlásiť sa môžete do 20.06.2022 na sekretariáte ObFZ. Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu frekventantov bude stanovený termín licenčného školenia. 

 

I.kolo NADSTAVBY – zloženie skupín

U13

Skupina I: odohrané dňa 28.5.2022

Skupina J: odohrané dňa 27.5.2022

Skupina K: odohrané dňa 1.6.2022

Skupina L: Záborské, Župčany, Jakubova Voľa, Medzany organizátor: Medzany      3.6.2022 o 17:00 hod.

Skupina M: Ovčie, Š.Bohdanovce, Chmeľov, Žipov   organizátor: Š.Bohdanovce - zmena

Skupina N: Chmin.N.Ves, Fričovce, Ražňany, Š.Dravce  organizátor: Chmin.N.Ves   3.6.2022 o 17:00 hod.

U11

Skupina H: odohrané dňa 31.5.2022

Skupina I: odohrané dňa 2.6.2022

Skupina J: odohrané dňa 30.5.2022

Skupina K: odohrané dňa 2.6.2022

Skupina L: Ličartovce, Kapušany, Široké                organizátor:       ?

Skupina M: Miklušovce, Svidník, V.Šariš, Haniska  organizátor: Veľký Šariš 11.6.2022 o 10:00 hod.

Skupina N: odohrané dňa 28.5.2022

U9

Skupina H: odohrané dňa 2.6.2022

Skupina I: Chmin.N.Ves, Sabinov A, Peč.N.Ves, Široké   organizátor: Sabinov     4.6.2022 o 10:00 hod.

Skupina J: odohrané dňa 28.5.2022

Skupina K: odohrané dňa 1.6.2022

Skupina L: Trnkov, Záborské, Svinia, Terňa, Brezovica    organizátor: Svinia        3.6.2022 o 17:00 hod.

Skupina M: Kapušany, Župčany, Kračúnovce, Hrabkov, Kamenica organizátor: Župčany    11.6.2022 o 17:30 hod.

I.kolo nadstavby sa má uskutočniť v termíne od 27.5. – 5.6.2022 a to hlavne v skupinách U13 ( I, J, K, L), U11 (H, I, J, K) a U9 (H, I, J, K) nakoľko po prvom kole nasleduje druhé a to v termíne od 10.6. – 19.6.2022) tak ako je to uvedené v rozpise ObFZ. V ostatných skupinách môže byť termín aj neskôr. Žiadame organizátorov na dohode s ostatnými družstvami a nahlásení termínov turnajov. V prípade, že pri skupine nie je organizátor U13 M a U11 L žiadame záujemcov o nahlásenie.

 

II.kolo NADSTAVBY – zloženie skupín

U13

Skupina O o 1. – 4. miesto: Chmiňany, Lemešany, Kamenica, Víťaz   organizátor: Kamenica       termín:  ?

Skupina P o 5. – 8. miesto: R.N.Ves, Radatice, Uzovce, Kr. Lúka       organizátor: Uzovce            termín:  ?

Skupina R o 9. – 12. miesto:   ?                                                       organizátor: ?                    termín:  ?

Skupina S o 13. – 16. miesto:    ?                                                       organizátor: ?                     termín:  ?

U11

Skupina O o 1. – 4. miesto: Tatran Prešov, Sabinov A, ? , ?                organizátor:  ?                    termín: ?

Skupina P o 5. – 8. miesto: Trnkov, Drienov, ? ,   ?                             organizátor: ?                     termín: ?

Skupina R o 9. – 12. miesto: Sabinov B, Ľubotice,    ?,   ?                 organizátor: ?                      termín: ?

Skupina S o 13. – 16. miesto: Solivar, Dulova Ves,  ?, ?                     organizátor: ?                      termín: ?

U9

Skupina N o 1. – 4. miesto: ?,  ?, ?, ?                                                   organizátor:  ?                     termín: ?

Skupina O o 5. – 8. miesto: ?, ?, ?,   ?                                                  organizátor: ?                      termín: ?

Skupina P o 9. – 12. miesto: Ľubotice, Safi PO, Záhradné, Jak.Voľa      organizátor: ?                      termín: ?

Skupina R o 13. – 16. miesto: Giraltovce, Lemešany, Svidník, R.N.Ves   organizátor: ?                     termín: ?

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 239: Jakub Marton (1292773) Malý Šariš, 7. liga, od 30.05.2022 + 10 €

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 240: Patrik Pribula (1251821) Pečovská Nová Ves, 6. liga 3b, od 30.05.2022, + 10 €

U 241: Adam Stracenský (1295762) Pečovská Nová Ves, 6. liga 3b, od 30.05.2022, + 10 €

U 242: Adrián Frič (1295011) Gregorovce, 7. liga, od 30.05.2022, + 10 €

U 243: Francisco Paľuch (1341197) Janov, 6.liga dorast, 16. kolo, 28.05.2022, Kapušany – Janov, vylúčený za udretie   súpera do oblasti tváre nadmernou silou v neprerušenej hre, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP od 29.05.2022 + 5 €

U 244: Denis Leššo (1320125) Nemcovce, 5.liga dorast, 16. kolo, 01.06.2022, Rožkovany - Nemcovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutie gólu zakázanou hrou rukou, podľa čl. 45/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 02.06.2022 + 5 €

U 245: DK ukladá FK Sedlice na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 19. kolo, 8.A ligy dospelí, 22.05. 2022 Sedlice – Haniska. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 10 €.

U 246: DK ukladá FK Žehňa na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 40,- € za opakované nedodržiavanie Rozpisu bodu 5. Miesto stretnutia písm. e), podľa čl. 64/1a DP. Disciplinárna sankcia: Podľa podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 21.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Kojatice na R Béreš D., AR Semančík, Cisko Š. a DZ Klovanič za výkon v stretnutí 8.ligy dospelí Š. Michaľany – Kojatice.
3.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Hrabkov na R Porochnavý za výkon v stretnutí 7.ligy dospelí Drienov – Hrabkov.
4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Záborské na R Ducko, AR Riják, Verčimák L. a DZ Kovalič za výkon v stretnutí 7.ligy dospelí Brezovica – Záborské.
5.KR berie na vedomie pochvalu od Telovýchovná jednota TJ Nemcovce na R Cisko M. ml., za výkon v stretnutí 5.ligy dorast Rožkovany – Nemcovce.
6.KR na základe podnetu od TJ Slovan Pečovská Nová Ves vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. ligy medzi Š. Sokolovce – Pečovská Nová Ves a rozhodla, že podnet je neopodstatnený. Poplatok 10,- €.
7.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 09.06.2022 o 16:30 hod. R Ducko, Gallová, Riják, Porochnavý.
8.KR vykonala pohovor s R Tomeček F.
9.KR vykonala pohovor s R Škrepták.
10.KR oznamuje, že letný doškoľovací seminár R a DZ ObFZ Prešov sa ruší.
11.Noví R: Peter Janiga 0919 360 246, Hrabkov; Jozef Šarišský 0948 328 902, Ďačov.
12.KR dôrazne oznamuje všetkým R a DZ ObFZ Prešov, že v prípade natáčania futbalových stretnutí pre potreby portálu ́ ́Iná liga ́ ́ je vo všetkých súťažiach ObFZ Prešov zakázané využívať na tieto účely minikameru prostredníctvom rozhodcov.
13.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2021/2022, vydanie pokynov k SR 2022/2023, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ Prešov a R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky/tarfy, štulpne, trenírky, tričko – okres biele, kraj čierne). Termín stretnutia bude 24.06.2022. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.6.2022. Miesto a čas stretnutia bude upresnené v nasledujúcej ÚS.

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
             
6.liga 3b – 24.kolo 5.6.2022 o 16:30 hod.
10:30 Žipov Uz. Šalgov HORVÁTH TOMEČEK E Zruš.del. ŚVABY
Dulova Ves Dubovica ULIČNÝ L VERČIMÁK L MIKULEC
Chmiňany Terňa ULIČNÝ M VERČIMÁK S STRAKA
Brezovička Nemcovce Zrušené stretnutie      
V. Šebastová Š. Sokolovce ŠKREPTÁK CISKO M KOĆIŚĆIN
Peč. N. Ves Hermanovce KOŽLEJ P KOŽLEJ M TIMKO HUDÁK R
Pušovce Ľubotice B BABJAK GALLOVÁ KAĆMÁR
7.liga – 24.kolo 5.6.2022 o 16:30 hod.
10:30 Hrabkov Jak. Voľa ULIČNÝ L VERČIMÁK L HAVRILA M
13:00 ST SB Ostrovany Žehňa PALENČÁR PTÁK BELIŠOVÁ KRIVJANĆIN
Gregorovce Chmeľov MIŽÁK VAVREK KOVALIĆ
Jakubovany Drienov ANDREJKO TROJANOVIČ  HAJZUŠ FEKIAČ
M. Šariš Kapušany VARGA HABORÁK CUP
Fričovce Brezovica RIJÁK KIŠŠ MARCINKO ŠVABY
Záborské Víťaz JENDRUŠ MAJIROŠ STOJÁK MRIGLOT
8A.liga – 21.kolo 5.6.2022 o 16:30 hod.
10:30 v Kap Solivar Haniska GALLOVÁ BABJAK BUJNOVSKÝ BENKO
10:30 Miklušovce Petrovany VARGA HABORÁK CUP
10:30 Ličartovce Radatice RIJÁK JENDRUŠ KIŠŠ KOVALIČ
13:30 Janov Ruská N. Ves HABORÁK VARGA STRAKA
Kokošovce voľno x x x x
voľno Sedlice x x x x
8B.liga – 17.kolo 5.6.2022 o 16:30 hod.
4.6. 17:00 Poloma Krivany JENDRUŠ MURIN BELIŠOVÁ VsFZ
13:30 Medzany Lipany B TROJANOVIČ HAJZUŠ MIKULEC
13:30 Krásna Lúka Š. Michaľany ANDREJKO KOŽLEJ M TIMKO
Kojatice Jarovnice ONOFREJ GARBAR
Ražňany voľno x x x x
5.liga dorast – 17.kolo 4.6.2022 o 15:00 hod.
Kokošovce Drienov ONOFREJ MARCINKO KLOBUŠOVSKÝ
Medzany Peč. N. Ves MIŽENKO MURIN
Dubovica Rožkovany VARGA
Nemcovce Ruská N. Ves BABJAK
16:30 Hrabkov Brezovica ČORBA KOŽLEJ P vo Svini
6.liga dorast – 17.kolo 4.6.2022 o 15:00 hod.
30.5. 17:30 Záhradné Kapušany KVAŠŇÁK
16:00 Janov Demjata GARBAR
Lemešany voľno x x x x
voľno Š. Dravce x x x x
voľno Jakubovany x x x x
7.liga dorast – 19.kolo 4.6.2022 o 15:00 hod.
3.6. 18:00 Víťaz Chmeľov VSFZ
Gregorovce V. šebastová MAJIROŠ
9.6. 17:30 Chmiňany Petrovany JENDRUŠ
8.liga mladší dorast – 19.kolo 4.6.2022 o 15:00 hod.
5.6. 13:30 Tulčík Dulova Ves GALLOVÁ
5.6. 14:00 Š. Michaľany Fričovce ŠKREPTÁK
Žipov voľno x x x x
4.liga žiaci – 17.kolo 4.6.2022 o 15:00 hod.
16:00 Ostrovany Š.Dravce VANCIŠIN HAJZUŠ v Š.Michaľanoch
5.6. 13:30 Kojatice Jarovnice ONOFREJ
5.6. 14:00 Chmin. N. Ves Peč. N. Ves VERČIMÁK S ULIČNÝ M
8.6. 17:00 Hermanovce Dulova Ves VERČIMÁK S Zruš.del.
5.6. 14:00 Kamenica M. Šariš KOŽLEJ P
5.A liga žiaci – 20.kolo 4.6.2022 o 15:00 hod.
Drien. N. Ves Terňa ANDREJKO
14:00 Žehňa Roma Svinia KOŽLEJ P JANIGA vo Svini
3.6. 18:00 Š. Sokolovce Žehňa Budov. TROJANOVIČ
voľno Záhradné x x x x
5.B liga žiaci – 20.kolo 4.6.2022 o 15:00 hod.
3.6. 17:00 Uz. Šalgov Krivany VARGA
Torysa Poloma HABORÁK
5.6. 13:45 Brezovička Rožkovany VANCIŠIN
Dubovica voľno x x x x
6.liga žiaci – 24.kolo 4.6.2022 o 15:00 hod.
9:30 Sedlice Kapušany GARBAR v Miklušovciach
Chmeľov V. Šebastová GALLOVÁ
5.6. 14:00 Gregorovce FAMT PO B VAVREK
7.6. 18:00 Kendice Víťaz KOŽLEJ M v Haniske
Demjata voľno x x x x
voľno Tulčík x x x x
voľno Ruská N. Ves x x x x
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina K
1.6. 17:00 V. Šebastová ihrisko vo V. Šebastovej TOMEČEK F
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina N
3.6. 17:00 Chmin. N. Ves ihrisko v Chmin. N. Vsi  HUDÁK
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina L
3.6. 17:00 Medzany ihrisko v Medzanoch JENDRUŠ CISKO M
PRÍPRAVKY U11 skupina H
31.5. 17:30 Tatran PO ihrisko Jaz.areál TOMEČEK F ANDREJKO
PRÍPRAVKY U11 skupina J
30.5. 17:00 Dulova Ves POROCHNAVÝ
PRÍPRAVKY U11 skupina K
2.6. 16:00 Torysa ihrisko v Brezovici BELIŠOVÁ
PRÍPRAVKY U11 skupina I
2.6. 16:30 Peč. N. Ves ihrisko v Peč. N. Vsi  VARGA
PRÍPRAVKY U9 skupina H
2.6. 17:00 Tatran PO ihrisko Jaz.areál KOŽLEJ M GARBAR
PRÍPRAVKY U9 skupina K
1.6. 16:30 Záhradné ihrisko v Záhradnom BABJAK
PRÍPRAVKY U9 skupina L
3.6. 17:00 Svinia ihrisko vo Svini KOŽLEJ P ANDREJKO
PRÍPRAVKY U9 skupina I
4.6. 10:00 Sabinov ihrisko v Sabinove JENDRUŠ MURIN