fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-5.liga dorast 16.kolo: Pečovská NV – Dubovica – 28.5.2022 o 17:00 hod., FK Pečovská poplatok 5€

-7.liga dorast 18.kolo: Víťaz – Gregorovce – 29.5.2022 o 13:30 hod., FK Víťaz poplatok 5€

-7.liga dorast 18.kolo: Chmeľov – Petrovany – 1.6.2022 o 17:30 hod., FK Petrovany poplatok 5€

-8.liga ml. dorast 18.kolo: Žipov – Š. Michaľany – 2.6.2022 o 17:30 hod. V Pušovciach, FK Žipov poplatok 5€

-6.liga žiaci 23.kolo: Víťaz – Gregorovce – 29.5.2022 o 12:00 hod., FK Víťaz poplatok 5€

-6.liga žiaci 24.kolo: Kendice - Víťaz – 7.6.2022 o 18:00 hod. v Haniske, bez poplatku

-6.liga žiaci 23.kolo: Ruská NV – Kendice – 1.6.2022 o 17:30 hod. V Ľuboticiach, FK Ruská poplatok 5€

-6.liga žiaci 23.kolo: Tulčík – Sedlice – 28.5.2022 o 10:00 hod., FK Sedlice poplatok 10€

-5B.liga žiaci 19.kolo: Krivany – Torysa – 27.5.2022 o 17:00 hod., FK Krivany poplatok 5€

-5B.liga žiaci 21.kolo: Rožkovany – Dubovica – 9.6.2022 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 16.kolo: Chmin. NV – Hermanovce - 31.5.2022 o 17:30 hod., FK Hermanovce poplatok 5€

-4.liga žiaci 16.kolo: Malý Šariš – Šar. Dravce - 1.6.2022 o 16:30 hod., FK Šar. Dravce poplatok 5€

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia dospelých Janov – Ruská N.Ves dňa 5.6.2022 o 13:30 hod., Medzany – Lipany B dňa 5.6.22 o 13:30 hod..

3.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelých Sedlice – Haniska z dôvodu neúčasti domácich na stretnutí výsledkom 0:3k. FK Sedlice do pozornosti DK.

4.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Žehňa za opakované nedodržiavanie Rozpisu čl. 5.e/ nefunkčný internet/.

5.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Drienov, Kamenica, Giraltovce, Trnkov...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina I: FK Radatice – 28.5.2022 o 15:00 hod., za účasti FK Lemešany, Ruská, Chmiňany na ihrisku v Radaticiach.

-skupina J: FK Víťaz – 27.5.2022 o 16:45 hod., za účasti FK Víťaz, Kr. Lúka, Kamenica, Uzovce na ihrisku vo Víťazi.

-skupina K: FK Vyšná Šebastová – 1.6.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Nemcovce, Dulova, Šebastová, Petrovany na ihrisku vo V. Šebastovej.

-skupina L: FK Medzany – 3.6.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Župčany, Záborské, Jakubova Voľa na ihrisku v Medzanoch.

-skupina N: FK Chmianska – 3.6.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Fričovce, Ražňany, Š.Dravce na ihrisku v Chminianskej.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina I: FK Pečovská – 2.6.2022 o 16:30 hod., za účasti FK Giraltovce, Radatice, SAFI, Pečovská na ihrisku v Pečovskej.

-skupina J: FK Dulova Ves – 30.5.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Ľubotice, Solivar, Sabinov B, D.Ves na ihrisku v D.Vsi.

-skupina K: FK Torysa – 2.6.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Žipov, Kračúnovce, Brezovica, Torysa na ihrisku v Brezovici.

-skupina N: FK Nemcovce – 28.5.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Nemcovce, Ruská, Pečovská, Kamenica na ihrisku v Nemcovciach.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina J: FK Ľubotice – 28.5.2022 o 9:30 hod., za účasti FK SAFI, Lemešany, Giraltovce, na 2 ihriskách v Luboticiach.

I.NADSTAVBA – zloženie skupín

U13

Skupina I: Lemešany, Ruská N.Ves, Radatice, Chmiňany            organizátor: Radatice          28.5.2022 o 15:00 hod.

Skupina J: Víťaz, Uzovce, Kamenica, Krásna Lúka           organizátor: Víťaz               27.5.2022 o 16:45 hod.

Skupina K: D.Ves, Nemcovce, Petrovany, V.Šebastová  organizátor: V.Šebastová 1.6.2022 o 17:00 hod.

Skupina L: Záborské, Župčany, Jakubova Voľa, Medzany organizátor: Medzany        3.6.2022 o 17:00 hod.

Skupina M: Ovčie, Š.Bohdanovce, Chmeľov, Žipov          organizátor:  Ovčie

Skupina N: Chmin.N.Ves, Fričovce, Ražňany, Š.Dravce  organizátor: Chmin.N.Ves   3.6.2022 o 17:00 hod.

U11

Skupina H: Drienov, Trnkov, Tatran PO, Sabinov A          organizátor: Tatran PO          31.5.2022 o 17:30 hod

Skupina I: Radatice, Giraltovce, Peč.N.Ves, Safi PO        organizátor: Peč.N.Ves       2.6.2022 o 16:30 hod.

Skupina J: D.Ves, Ľubotice, Sabinov B, Solivar                 organizátor: Dulova Ves      30.5.2022 o 17:00 hod.

Skupina K: Žipov, Kračúnovce, Brezovica, Torysa                       organizátor: Torysa     2.6.2022 o 16:00 hod.

Skupina L: Ličartovce, Kapušany, Široké                           organizátor:        ?

Skupina M: Miklušovce, Svidník, V.Šariš, Haniska                        organizátor: Veľký Šariš

Skupina N: Kamenica, Pušovce, Nemcovce, Ruská N.Ves organizátor: Nemcovce  28.5.2022 o 16:00 hod.

U9

Skupina H: Solivar, Tatran PO, Drienov, Pušovce             organizátor: Tatran PO        2.6.2022 o 17:00 hod.

Skupina I: Chmin.N.Ves, Sabinov A, Peč.N.Ves, Široké   organizátor: Sabinov

Skupina J: Ľubotice, Safi PO, Lemešany, Giraltovce        organizátor: Ľubotice           28.5.2022 o 9:30 hod.

Skupina K: Svidník, Záhradné, Jak.Voľa, Ruská N.Ves    organizátor: Záhradné

Skupina L: Trnkov, Záborské, Svinia, Terňa, Brezovica    organizátor: Svinia               3.6.2022 o 17:00 hod.

Skupina M: Kapušany, Župčany, Kračúnovce, Hrabkov, Kamenica organizátor: Župčany

I.kolo nadstavby sa má uskutočniť v termíne od 27.5. – 5.6.2022 a to hlavne v skupinách U13 ( I, J, K, L), U11 (H, I, J, K) a U9 (H, I, J, K) nakoľko po prvom kole nasleduje druhé a to v termíne od 10.6. – 19.6.2022) tak ako je to uvedené v rozpise ObFZ. V ostatných skupinách môže byť termín aj neskôr. Žiadame organizátorov na dohode s ostatnými družstvami a nahlásení termínov turnajov. V prípade, že pri skupine nie je organizátor U13 M a U11 L žiadame záujemcov o nahlásenie.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 26.5.2022 o 15:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 228: Peter Jačišin (1184334) Vyšná Šebastová, 6. liga 3b, od 23.05.2022, + 10 €

U 229: Peter Justiňák (1241493) Chmeľeov, 7. liga, od 23.05.2022, + 10 €

U 230: Jozef Červeňák (1424081) Hrabkov, 5. liga dorast, od 22.05.2022, + 5 €

U 231: Miloš Molnár (1233638) Vyšná Šebastová, 6. liga 3b dospelí, 22. kolo, 22.05.2022, Vyšná Šebastová – Uzovský Šalgov, za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 23.05.2022 + 10 €

U 232: Tomáš Čurij (1350688) Jarovnice, 8. B liga dospelí, 15. kolo, 22.05.2022, Jarovnice – Šarišské Michaľany, vylúčenie za telesné napadnutie na hracej ploche –kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 23.05.2022 + 10 €

U 233: Igor Rybovič (1263149) Krivany, 8. B liga dospelí, 15. kolo, 22.05.2022, Kojatice - Krivany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 23.05.2022 + 10 €

U 234: DK ukladá FK Pečovská Nová Ves na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 40,- € za ohlásené nenastúpenie na súťažné stretnutie 14. kolo, 4. liga žiaci, 14.05.2022, Ostrovany – Pečovská Nová Ves. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €.

U 235: DK ukladá FK Chmeľov na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie na turnaji U13. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €.

U 236: FK Jarovnice (8.B liga). DK na základe Správy delegáta stretnutia, vlastných zistení a videozaznamu, za porušenie povinností organizátora stretnutia a nedostatočnú US - nezabezpečí, aby nedošlo k vniknutiu divákov a osôb nezúčastnených na hre na hraciu plochu počas stretnutia, 8.B liga dospelí, 15. kolo, 22.05.2022, Jarovnice – Šarišské Michaľany, podľa čl. 57/1e DP, DK ukladá klubu DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP. DK ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce vo zvýšení počtu členov usporiadateľskej služby na 10 členov, pre domáce stretnutia do 31.12.2022, podľa čl. 43/2, písm. l) DP. + 10€

U 237: FK Gregorovce (7. liga). Berie na vedomie Spravu delegáta ObFZ zo stretnutia 7. Liga dospelí, 22. kolo, 22.05.2022 Gregorovce - Jakubovany bez prijatia ďalších opatrení, podľa 71/5c DP.

U 238: DK berie na vedomie odborné stanovisko KR ObFZ na základe podnetu k vylúčeniu hráča počas stretnutia 8. B liga dospelí, 15. kolo, 22.05.2022, Kojatice – Krivany, udeľuje DS podľa čl. 45/2 DP a stanovisko na základe podnetu k neudeleniu ČK hráčovi Miloš Molnár (1233638) počas stretnutia 6. liga 3b dospelí, 22. kolo, 22.05.2022, Vyšná Šebastová – Uzovský Šalgov, udeľuje DS podľa čl. 45/2 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 20. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Jakubova Voľa na R Riják, AR Gállová a DZ Cup za výkon v stretnutí 7.ligy dospelí medzi Fričovce – Jakubova Voľa.

3.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Žipov na R Ducko, AR Verčimák S. a DZ Mriglot za výkon v stretnutí 6.ligy dospelí medzi Žipov – Dubovica.

4.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Brezovička na R Kožlej P., AR Pavlinský a DZ Mikulec za výkon v stretnutí 6.ligy dospelí medzi Brezovička – Terňa.

5.KR berie na vedomie pochvalu od FK Rožkovany na R Garbár za výkon v stretnutí 5. ligy dorast medzi Hrabkov – Rožkovany.

6.KR na základe podnetu od I. FK Krivany a správy DZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8. ligy medzi Kojatice – Krivany a rozhodla, že podnet je neopodstatnený. Poplatok 10,-

7.KR na základe podnetu od FK Uzovský Šalgov a správy DZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6.ligy dospelí medzi Uzovský Šalgov – Vyšná Šebastová a rozhodla, že námietka je čiastočne opodstatnená, bez poplatku.

8.KR na základe podnetu od ZŠ Vyšná Šebastová a správy DZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6.ligy dospelí medzi Uzovský Šalgov – Vyšná Šebastová a rozhodla, že námietka je opodstatnená, bez poplatku.

10.KR oznamuje predbežný termín letného doškoľovacieho seminára R a DZ ObFZ Prešov, ktorý sa uskutoční v termíne 25–26.6.2022 v rekreačnom zariadení Javorná na Drienici. Pozvánka a program seminára bude zaslaná emailovou poštou.

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 23.kolo 29.5.2022 o 16:30 hod.
13:15 Nemcovce V. Šebastová ANDREJKO VAVREK KOVALIČ
13:30 Dubovica Chmiňany VARGA PAVLINSKÝ VsFZ
Ľubotice B Dulova Ves JENDRUŠ KOŽLEJ P ŠVABY
Hermanovce Pušovce MIŽÁK CISKO M ml. CUP
Š. Sokolovce Peč. N. Ves HABORÁK VANCIŠIN TIMKO KAČMÁR
Uz. Šalgov Brezovička LIPOVSKÝ KOŽLEJ M HUDÁK R
Terňa Žipov JURIK MAJIROŠ KOČIŠČIN
7.liga – 23.kolo 29.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 Chmeľov Jakubovany HORVÁTH BUJNOVSKÝ CUP
13:30 Žehňa Gregorovce ONOFREJ VERČIMÁK S ŠVABY
Víťaz Ostrovany TROJANOVIČ HAJZUŠ MIKULEC
Brezovica Záborské DUCKO RIJÁK VERČIMÁK L KOVALIČ
Kapušany Fričovce ANDREJKO VAVREK Zruš.del.
Jak. Voľa M. Šariš VARGA PAVLINSKÝ VsFZ
Drienov Hrabkov POROCHNAVÝ ONOFREJ J.
8A.liga – 20.kolo 29.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 v Mikl Sedlice Solivar ULIČNÝ M KOŽLEJ P JENDRUŠ KOČIŠČIN
13:30 Petrovany Ličartovce ULIČNÝ L ULIČNÝ M HUDÁK R
13:30 Radatice Janov KOŽLEJ P JENDRUŠ BAKOŇ
Kokošovce Miklušovce ONOFREJ VERČIMÁK S
Ruská N. Ves voľno x x x x
voľno Haniska x x x x
8B.liga – 16.kolo 29.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 Š. Michaľany Kojatice BEREŠ ADAMČO CISKO Š KLOVANIČ
13:30 Lipany B Jarovnice LIPOVSKÝ KOŽLEJ M KRAJČÍK
13:30 Krivany Krásna Lúka MIŽENKO JURIK MAJIROŠ
Medzany Ražňany VSFZ
voľno Poloma x x x x
5.liga dorast – 16.kolo 28.5.2022 o 15:00 hod.
Drienov Brezovica ČORBA ONOFREJ
17:00 Peč. N. Ves Dubovica MURIN VANCIŠIN
Kokošovce Medzany POROCHNAVÝ
16:00 Ruská N. Ves Hrabkov ŠKREPTÁK v Ľuboticiach
1.6. 17:30 Rožkovany Nemcovce CISKO M ml
6.liga dorast – 16.kolo 28.5.2022 o 15:00 hod.
27.5. 17:30 Lemešany Záhradné KOŽLEJ P JURIK
Kapušany Janov VERČIMÁK S KIŠŠ
Š. Dravce voľno x x x x
Demjata voľno x x x x
voľno Jakubovany x x x x
7.liga dorast – 18.kolo 28.5.2022 o 15:00 hod.
V. Šebastová Chmiňany KOŽLEJ M
29.5. 13:30 Víťaz Gregorovce TROJANOVIČ
1.6. 17:30 Chmeľov Petrovany KOŽLEJ P
8.liga mladší dorast – 18.kolo 28.5.2022 o 15:00 hod.
2.6. 17:30 Žipov Š. Michaľany HUDÁK v Pušovciach
Fričovce Tulčík RIJÁK
voľno Dulova Ves x x x x
4.liga žiaci – 16.kolo 28.5.2022 o 15:00 hod.
16:00 Ostrovany  Kojatice VARGA TIMKO v Š. Michaľanoch
1.6. 16:30 M. Šariš Š. Dravce RIJÁK Zruš.del. Zruš.del.
29.5. 13:30 Dulova Ves Kamenica POROCHNAVÝ
29.5. 14:00 Peč. N. Ves Jarovnice VANCIŠIN HABORÁK TIMKO
31.5. 17:30 Chmin. N. Ves Hermanovce HAJZUŠ CISKO M ml.
5.A liga žiaci – 19.kolo 28.5.2022 o 15:00 hod.
Žehňa Budov. Terňa ANDREJKO STOJÁK GAĽA
29.5. 13:45 Záhradné Žehňa Roma VSFZ
29.5. 14:00 Svinia Š. Sokolovce RIJÁK DUCKO
voľno Drien. N. Ves x x x x
5.B liga žiaci – 19.kolo 28.5.2022 o 15:00 hod.
12:30 Rožkovany Uz. Šalgov MURIN
27.5. 17:00 Krivany Torysa HABORÁK
29.5. 13:45 Brezovička Dubovica MURIN
Poloma voľno x x x x
6.liga žiaci – 23.kolo 28.5.2022 o 15:00 hod.
1.6. 17:30 Ruská N. Ves Kendice ŠKREPTÁK v Ľuboticiach
FAMT PO B Chmeľov GARBAR vo V.Šariši
10:00 Tulčík Sedlice JURIK
29.5. 13:30 Kapušany Demjata VSFZ
29.5. 12:00 Víťaz Gregorovce TROJANOVIČ
V. Šebastová voľno x x x x
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina I
28.5. 15:00 Radatice ihrisko v Radaticiach HUDÁK
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina J
27.5. 16:45 Víťaz ihrisko vo Víťazi ANDREJKO
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina K
1.6. 17:00 V.Šebastová ihrisko vo V. Šebastovej TOMEČEK F
PRÍPRAVKY U11 skupina J
30.5. 17:00 Dulová Ves ihrisko v D. Vsi POROCHNAVÝ
PRÍPRAVKY U11 skupina N
28.5. 16:00 Nemcovce ihrisko v Nemcovciach JURIK
PRÍPRAVKY U9 skupina J
28.5. 9:30 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiach ŠKREPTÁK ANDREJKO