fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga 3b dospelí 21.kolo: Ľubotice – Šar. Sokolovce – 15.5.2022 o 13:30 hod., kolízia

-6.liga 3b dospelí 23.kolo: Dubovica – Chmiňany – 29.5.2022 o 13:30 hod., bez poplatku

-6.liga 3b dospelí 21.kolo: Terňa – V. Šebastová – 15.5.2022 o 13:30 hod., kolízia

-7.liga dospelí 21.kolo: Kapušany – Ostrovany – 15.5.2022 o 13:30 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 14.kolo: Chmin. NV - Šar. Dravce - 13.5.2022 o 16:45 hod., FK Chmin. NV poplatok 5€

-4.liga žiaci 14.kolo: Hermanovce – Kamenica - 13.5.2022 o 17:00 hod., FK Hermanovce poplatok 5€

-5A.liga žiaci 17.kolo: RN Žehňa - Drienovská NV – 15.5.2022 o 13:30 hod. v Drienovskej, FK DNV poplatok 5€

-5A.liga žiaci 17.kolo: Záhradné – Terňa – 16.5.2022 o 17:30 hod., FK Terňa poplatok 5€

-5A.liga žiaci 17.kolo: Svinia – Žehňa – 15.5.2022 o 12:30 hod., FK Svinia poplatok 5€

-5B.liga žiaci 17.kolo: Brezovička – Torysa – 14.5.2022 o 15:00 hod., FK Brezovička poplatok 10€

-6.liga žiaci 21.kolo: Kapušany – Kendice – 15.5.2022 o 10:30 hod., kolízia

-6.liga žiaci 22.kolo: Víťaz – Ruská NV – 25.5.2022 o 17:30 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 15.kolo: Nemcovce – Pečovská NV – 21.5.2022 o 10:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia dospelých Kojatice – Krivany dňa 22.5.2022 o 13:30 hod., Jarovnice – Š.Michaľany dňa 22.5.2022 o 13:30 hod..

3.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy žiakov Sedlice – Chmeľov z dôvodu nepricestovania hostí na zápas výsledkom 3:0k. FK Chmeľov do pozornosti DK.

4.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Drienov, Kamenica, Giraltovce, Trnkov...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

- skupina A: FK Trnkov – 19.5.2022 o 17:00 hod., za účasti Trnkov, Solivar, na ihrisku v Nemcovciach.

- skupina C: FK Bohdanovce – 14.5.2022 o 9:00 hod., za účasti FK Lemešany, Petrovany, Š. Bohdanovce v Š. Bohdanovciach.

- skupina D: FK Ruská NV – 13.5.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Chmeľov, Ruská N.Ves, V.Šebastová na multif. ihrisku v Ruskej NV (požiadavka: povolené hrať len v halovkách a tarfách nie v kopačkách)

- skupina E: FK Radatice – 15.5.2022 o 9:00 hod., za účasti FK Žipov, Záborské, Radatice na ihrisku v Radaticiach.

- skupina G: FK Župčany – 14.5.2022 o 11:00 hod., za účasti FK Medzany, Uzovce, Ražňany na ihrisku v Župčanoch.

- skupina H: FK Kr Lúka– 14.5.2022 o 9:00 hod., za účasti FK Krásna, Jakubova Voľa, Kamenica na ihrisku v Krasnej Luke.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina B: FK Nemcovce – 15.5.2022 o 16:30 hod., za účasti FK Ľubotice, Trnkov, Kapušany na ihrisku v Nemcovciach. (bez rozhodcu, nahlásiť výsledky a strelcov gólov, zodpovedné FK Nemcovce)

-skupina B: FK Kapušany – 17.5.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Nemcovce, Ľubotice, Trnkov na ihrisku v Kapušanoch.

-skupina B: FK Trnkov – 22.5.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Nemcovce, Ľubotice, Kapušany na ihrisku v Nemcovciach.

-skupina C: FK Ruská N.Ves – 21.5.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Safi PO, Solivar, Tatran dievčatá na multif. ihrisku v Ruskej N.V. (požiadavka: povolené hrať len v halovkách a tarfách nie v kopačkách)

-skupina F: FK Kračúnovce – 18.5.2022 o 15:00 hod., za účasti FK Kračúnovce, Pušovce, Svidník, Giraltovce na ihrisku v Kračúnovciach.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Kapušany– 14.5.2022 o 15:00 hod., za účasti Ľubotice, R.N.Ves, Solivar na ihrisku v Kapušanoch.

-skupina B: FK Trnkov– 20.5.2022 o 17:00 hod., za účasti , Župčany, Trnkov a Tatran Prešov, SAFI na ihrisku v Nemcovciach.

-skupina D: FK Kračúnovce – 18.5.2022 o 15:00 hod., za účasti FK Kračúnovce, Pušovce, Trnkov, Svidník, Giraltovce na ihrisku v Kračúnovciach.

-skupina F: FK Terňa – 21.5.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Sabinov, Terňa, Záhradné, Široké na ihrisku v Terni

-skupina G: FK Brezovica – 14.5.2022 o 13:00 hod., za účasti FK Jakubova Voľa, Brezovica, Kamenica na ihrisku vo Brezovici.

8.ŠTK žiada FK: FAMT PO, Róma Žehňa, Š.Michaľany, Ličartovce, Kojatice, V.Šariš, Jarovnice, Dr.N.Ves a Trnkov o zaslanie dokladu o úhrade ZF za mesiac apríl do 13.5.2022 do 12:00 hod. na sekretariát ObFZ.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19.5.2022 o 15:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 207: Marek Ambrózy (1219235) Malý Šariš, 7. liga, od 09.05.2022 + 10 €

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 208: Pavol Kakaščík (1203543) Záborské, 7. liga, od 09.05.2022, + 10 €

U 209: Tomáš Dyačovský (1198266) Brezovica, 7. liga, od 09.05.2022 + 10 €

U 210: Ján Valečko (1373532) Drienov, 5. liga dorast, od 08.05.2022 + 5 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 211: Martin Šarocký (1351118) Petrrovany, 7. liga dorast, od 07.05.2022 + 5 €

U 212: Slavomír Gajdoš (1141636) Hermanovce, 6. liga 3b dospelí, 20. kolo, 08.05.2022, Hermanovce – Šarišské Sokolovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 09.05.2022 + 10 €

U 213: Jaroslav Horoščák (1225457) Medzany, 8. B liga dospelí, 13. kolo, 08.05.2022, Kojatice - Medzany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 09.05.2022 + 10 €

U 214: Lukáš Motyľ (1420555) Hermanovce, 4.liga žiaci, 13. kolo, 08.05.2022, Šarišské Dravce - Hermanovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R . podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.48/2c DP, od 09.05.2022 + 5 €

U 215: Aleš Bendík (1372176) Chmiňany, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2022, podľa čl. 41/2 DP + 5 €

U 216: Juraj Drusa (1352691) Brezovica, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2022, podľa čl. 41/2 DP + 5 €

U 217: DK ukladá FK Drienov na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 30,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie na turnaji U11. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 18. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
2.KR berie na vedomie pochvalu od ŠK v obci Chmeľov na R Mižák, AR Marcinko a DZ Straka za výkon v stretnutí 7. ligy medzi Fričovce – Chmeľov.
3.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Hrabkov a ŠK Gregorovce na R Onofrej, AR Jurík za výkon v stretnutí 7. ligy medzi Gregorovce – Hrabkov.
4.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 18.05.2022 o 16.00 hod. R Klobušovský.
5. KR na základe podnetu od TJ Petrovany a správy DZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8. ligy medzi Solivar – Petrovany a rozhodla, že námietka je čiastočne opodstatnená.
6.KR oznamuje predbežný termín letného doškoľovacieho seminára R a DZ ObFZ Prešov, ktorý sa uskutoční v termíne 25.–26.6.2022 v rekreačnom zariadení Javorná na Drienici. Pozvánka a program seminára bude zaslaná emailovou poštou.
7. Noví R: Jozef Alexander Timko 0904 957 381, Krivany; Lukáš Vančišin 0948 954 131, Poloma.

 

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
             
6.liga 3b – 21.kolo 15.5.2022 o 16:30 hod.
13:30 Terňa V. Šebastová TROJANOVIČ HAJZUŠ VANCIŠIN FEKIAČ
13:15 Nemcovce Pušovce BUJNOVSKÝ JURIK CUP
Hermanovce Dulova Ves MIŽÁK DUCKO ŠKREPTÁK STRAKA
13:30 Ľubotice B Š.Sokolovce BRÍŽEK VERČIMÁK S HUDÁK R
Uz. Šalgov Peč. N. Ves GALLOVÁ KVAŠŇAK MARCINKO VsFZ
Dubovica Brezovička ONOFREJ POROCHNAVÝ MIKULEC
Chmiňany Žipov TROJANOVIČ HAJZUŠ VANCIŠIN KOČIŠČIN
7.liga – 21.kolo 15.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 Drienov Fričovce ULIČNÝ M ŠKREPTÁK ONOFREJ KOČIŠČIN
Víťaz Gregorovce BRÍŽEK VERČIMÁK S ŠVABY
Brezovica Žehňa RIJÁK KOŽLEJ P FEKIAČ
13:30 Kapušany Ostrovany MAJIROŠ VARGA KOVALIČ
Jak. Voľa Záborské JENDRUŠ VERČIMÁK L KAČMÁR
Chmeľov M. Šariš BUJNOVSKÝ ANDREJKO JURIK KOVALIČ
Jakubovany Hrabkov VARGA MAJIROŠ CUP
8A.liga – 18.kolo 15.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 v Ľub Ruská N. Ves Haniska VARGA Zruš.del. KRIVJANČIN
13:30 Kokošovce Janov DUCKO Zruš.del. KAČMÁR
13:30 Radatice Solivar LIPOVSKÝ GARBAR KOŽLEJ M STRAKA
Miklušovce Ličartovce LIPOVSKÝ Zruš.del. HUDÁK R
Sedlice voľno x x x x
Petrovany voľno x x x x
8B.liga – 14.kolo 15.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 Krásna Lúka Medzany RIJÁK KOŽLEJ P KNUT
13:30 Krivany Jarovnice KOŽLEJ P RIJÁK HAVRILA M KLOVANIČ
13:30 Ražňany Poloma GALLOVÁ KVAŠŇAK MARCINKO MIKULEC
Lipany B Š. Michaľany BABJAK TIMKO
voľno Kojatice x x x x
5.liga dorast – 14.kolo 14.5.2022 o 15:00 hod.
Drienov Ruská N. Ves POROCHNAVÝ STOJÁK GAĽA
Rožkovany Brezovica HAJZUŠ
Peč. N. Ves Hrabkov CISKO M
Kokošovce Nemcovce ONOFREJ Zruš.del.
Medzany Dubovica JENDRUŠ Zruš.del.
6.liga dorast – 14.kolo 14.5.2022 o 15:00 hod.
Demjata Jakubovany BABJAK VERČIMÁK S
Záhradné Janov BUJNOVSKÝ MARCINKO
Lemešany voľno x x x x
Kapušany voľno x x x x
voľno Š. Dravce x x x x
7.liga dorast – 16.kolo 14.5.2022 o 15:00 hod.
Víťaz Petrovany GALLOVÁ
Gregorovce Chmiňany KOŽLEJ P
15.5. 13:30 Chmeľov V. Šebastová LAIK
8.liga mladší dorast – 16.kolo 14.5.2022 o 15:00 hod.
Žipov Dulova Ves RIJÁK v Pušovciach
15.5. 14:00 Š. Michaľany Tulčík POROCHNAVÝ
voľno Fričovce x x x x
4.liga žiaci – 14.kolo 14.5.2022 o 15:00 hod.
13.5. 17:00 Hermanovce Kamenica VARGA
16:00 Ostrovany Peč. N. Ves MAJIROŠ v Š. Michaľanoch
15.5. 11:00 M. Šariš Jarovnice VERČIMÁK L
15.5. 13:30 Dulova Ves Kojatice ŠKREPTÁK
13.5. 16:45 Chmin. N. Ves Š. Dravce CISKO M
5.A liga žiaci – 17.kolo 14.5.2022 o 15:00 hod.
15.5. 13:30 Žehňa Roma Drien. N. Ves ONOFREJ v Drien. N. Vsi
16.5. 17:30 Záhradné Terňa BUJNOVSKÝ
15.5. 12:30 Svinia Žehňa Budov. KOČIŠ
voľno Š. Sokolovce x x x x
5.B liga žiaci – 17.kolo 14.5.2022 o 15:00 hod.
Krivany Poloma MIŽENKO VANCIŠIN
15.5. 13:30 Uz. Šalgov Dubovica  BABJAK TIMKO
14.5. 15:00 Brezovička Torysa VARGA
Rožkovany voľno x x x x
6.liga žiaci – 21.kolo 14.5.2022 o 15:00 hod.
13:30 Ruská N. Ves Gregorovce GARBAR v Ľuboticiach
16:00 FAMT PO B Sedlice ČORBA vo V.Šariši
15.5. 10:30 Kapušany Kendice MAJIROŠ
18.5. 17:00 V. Šebastová Demjata SEMANČÍK
Tulčík voľno x x x x
Chmeľov voľno x x x x
voľno Víťaz x x x x
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 20. kolo
18.5. 17:15 Víťaz Kapušany RIJÁK
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina C
14.5. 9:00 Š. Bohdanovce ihrisko v Š. Bohdanovciach KOŽLEJ M
PRÍPRAVKY U13 skupina D
11.5. 17:00 V.Šebastová ihrisko vo V.Šebastovej VERČIMÁK L
PRÍPRAVKY U13 skupina D
13.5. 17:00 R.N.Ves mul.ihrisko v R.N.Vsi JURIK
PRÍPRAVKY U13 skupina G
14.5. 11:00 Župčany ihrisko v Župčanoch TOMEČEK F HUDÁK J
PRÍPRAVKY U13 skupina E
15.5. 9:00 Radatice ihrisko v Radaticiach KOŽLEJ M
PRÍPRAVKY U11 skupina A
11.5. 17:00 Drienov ihrisko v Drienove DUCKO
PRÍPRAVKY U11 skupina C
10.5. 17:00 Solivar ihrisko UT jaz.areál TOMEČEK F VERČIMÁK L
PRÍPRAVKY U9 skupina E
13.5. 17:30 Svinia ihrisko vo Svini KOŽLEJ P
PRÍPRAVKY U13 skupina H
14.5. 9:00 Krásna Lúka ihrisko Krásna Lúka CISKO M
PRÍPRAVKY U9 skupina A
14.5. 15:00 Kapušany ihrisko v Kapišanoch ANDREJKO
PRÍPRAVKY U9 skupina G
14.5. 13:00 Brezovica ihrisko v Brezovici VARGA
PRÍPRAVKY U11 skupina B
17.5. 17:00 Kapušany ihrisko v Kapušanoch VERČIMÁK L
           
            PRÍPRAVKY U11 skupina B      
15.5. 16:30 Nemcovce ihrisko v Kapušanoch LAIK