fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga 3b dospelí 21.kolo: Nemcovce - Pušovce – 15.5.2022 o 13:15 hod., bez poplatku

-6.liga 3b dospelí 21.kolo: Nemcovce - V. Šebastová – 29.5.2022 o 13:15 hod., bez poplatku

-7.liga dospelí 20.kolo: Záborské - Drienov – 8.5.2022 o 14:00 hod., FK Záborské poplatok 10€

-4.liga žiaci 13.kolo: Šar. Dravce - Hermanovce - 8.5.2022 o 14:00 hod., FK Hermanovce poplatok 10€

-4.liga žiaci 13.kolo: Jarovnice - Dulova Ves - 7.5.2022 o 15:00 hod., FK Dulova poplatok 10€

-5A.liga žiaci 16.kolo: Drienovská NV - Svinia – 8.5.2022 o 13:30 hod., FK DNV poplatok 5€

-5A.liga žiaci 16.kolo: TJ Žehňa - Záhradné – 10.5.2022 o 17:30 hod., FK Záhradné poplatok 5€

-6.liga žiaci 21.kolo: V. Šebastová - Demjata – 18.5.2022 o 17:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 21.kolo: FAMT PO - Sedlice – 14.5.2022 o 16:00 hod. vo V. Šariši, kolízia

-6.liga žiaci 20.kolo: Víťaz - Kapušany – 18.5.2022 o 17:15 hod., FK Kapušany poplatok 5€

-6.liga dorast 13.kolo: Jakubovany - Kapušany – 25.5.2022 o 17:30 hod., FK Jakubovany poplatok 10€

-6.liga dorast 15.kolo: Janov - Lemešany – 21.5.2022 o 13:30 hod., bez poplatku

-8.liga ml. dorast 15.kolo: Žipov - Fričovce – 8.5.2022 o 12:30 hod., FK Žipov poplatok 10€

2.ŠTK neschvaľuje pre chýbajúci súhlas tieto zmeny:

-5.liga dorast 15.kolo: Nemcovce - Pečovská NV

-5.liga dorast 14.kolo: Drienov - Ruská NV

3.ŠTK oznamuje, že FK TJ Žehňa v 7. lige dospelých odohrá všetky svoje zostávajúce domáce zápasy v jarnej časti sezóny 3 hod. pred UHČ.

4.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia dospelých Radatice – Solivar dňa 15.5.2022 o 13:30 hod., Kokošovce – Janov dňa 15.5.2022 o 13:30 hod., Krivany – Jarovnice dňa 15.5.2022 o 13:30. hod., Ražňany – Poloma dňa 15.5.2022 hod. o 13:30 hod.

5.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12.5.2022 o 16:00 hod. R Samuel Klobušovský zo zápasu 14. kola 8. ligy MD Dulova Ves - Tulčík.

6.ŠTK dáva DK do pozornosti neúčasť družstva FK Drienov na turnaji U11. Po dohode klubov svoje zápasy odohrá na nasledujúcom turnaji.

7.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Drienov, Kamenica, Giraltovce, Trnkov...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

- skupina A: FK Demjata – 5.5.2022 o 16:30 hod., za účasti Trnkov, Solivar, na ihrisku v Demjate.

- skupina E: FK Ovčie – 7.5.2022 o 14:00 hod., za účasti FK Žipov, Záborské, Radatice na ihrisku v Ovčom.

- skupina F: FK Chmiňany – 12.5.2022 o 16:30 hod., za účasti FK Chmin.N.Ves, Fričovce, Víťaz na ihrisku v Chmiňanoch.

- skupina G: FK Ražňany – 7.5.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Uzovce, Medzany a Župčany na ihrisku v Ražňanoch.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina B: FK Ľubotice – 8.5.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Nemcovce, Trnkov, Kapušany na ihrisku v Ľuboticiach.

-skupina D: MFK Sabinov B – 12.5.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Sabinov, Široké, Veľký Šariš na ihrisku v Sabinove.

-skupina D: FK Veľký Šariš – 19.5.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Sabinov, Široké, Sabinov B na ihrisku v Šariši.

-skupina D: FK Široké – 5.5.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Sabinov, Veľký Šariš, Sabinov B na ihrisku v Širokom.

-skupina F: FK Giraltovce – 10.5.2022 o 15:00 hod., za účasti FK Kračúnovce, Pušovce, Svidník, Giraltovce na ihrisku v Giraltovciach.

-skupina G: MFK Kamenica – 5.5.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Kamenica, Brezovica, Torysa, Pečovská na ihrisku v Kamenici.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Solivar – 7.5.2022 o 15:00 hod., za účasti FK Ľubotice, Kapušany, Solivar, Ruská NV na multifunkčnom ihrisku v Ľuboticiach.

-skupina B: FK SAFI – 4.5.2022 o 17:00 hod., za účasti , Župčany, Trnkov a Tatran Prešov na ihrisku v SAFI.

-skupina D: FK Giraltovce – 10.5.2022 o 15:00 hod., za účasti FK Kračúnovce, Pušovce, Trnkov, Svidník, Giraltovce na ihrisku v Giraltovciach.

-skupina E: FK Svinia – 13.5.2022 o 17:30 hod., za účasti FK Hrabkov, Široké a Chminianska na ihrisku v Svinej.

-skupina G: FK Jakubova Voľa – 7.5.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Jakubova Voľa, Brezovica, Kamenica na ihrisku vo Voli.

11.ŠTK opätovne dôrazne upozorňuje FK v kategóriách U13, U11 a U9, že základná časť konči 22.5.2022 (ako je to uvedené v rozpise ObFZ) a z tohto dôvodu žiada o nahlásenie termínov jednotlivých turnajov tak aby sa stihli ukončiť včas a mohlo sa pokračovať nadstavbou, ktorá začína 27.5.2022 !!! Kluby, ktoré neuskutočnia svoje turnaje budú finančne sankcionované DK !!!

12.ŠTK dôrazne upozorňuje FK 6.ligy na Rozpis ObFZ čl. 5 i), že sú povinné do 24 hod. po stretnutí zaslať zostrih do TV7.

13.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.5.2022 o 15:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 192: Dávid Kilian (1363161) Pušovce,6. liga 3b,od 02.05.2022, + 10 €

U 193: Dávid Gáll (1219125) Malý Šariš, 7. liga, od 02.05.2022, + 10 €

U 194: Daniel Mitrík (1295566) Sedlice, 8. A.liga, od 01.05.2022 + 10 €

U 195: Marek Ištvan (1330081) Krásna Lúka, 8. B.liga, od 01.05.2022 + 10 €

U 196: Adam Spišák (1293126) Kokošovce, 5.liga dorast, od 01.05.2022 + 5 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 197: Dominik Čurij (1350687) Jarovnice, 8. B.liga, od 01.05.2022 + 10 €

U 198: Dávid Galeštok (1288579) Ražňany, 8. B.liga, od 01.05.2022 + 10 €

U 199: Christián Varguš (1342273) Nemcovce, 5. liga dorast, od 01.05.2022 + 5 €

U 200: Tadeáš Lizák (1364101) Lemešany, 6. liga dorast, od 05.05.2022 + 5 €

U 201: Matúš Baláž (1210430) Šarišské Sokolovce, 6. liga 3b dospelí, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 02.05.2022 + 10 €

U 202: DK na zaklade zápisu o stretnutí, podania cez ISSF R Ľuboša Vargu a písomného stanoviska VH Jána Bľandu a vlastného zistenia rozhodla o upustení od uloženia disciplinárnej sankcie vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia, podľa čl.38/1 DP.

U 203: Daniel Duda (1241428) Brezovica, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2022, podľa čl. 41/2 DP + 10 €

U 204: Pavol Dužda (1294287) Ostrovany, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2022, podľa čl. 41/2 DP + 10 €

U 205: DK ukladá FK Kapušany na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 130,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 18. kolo, 7. liga dospelí, 24.04.2022, Brezovica – Kapušany. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €.

U 206: DK ukladá FK Hermanovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 40,- € nastúpenie na súťažné stretnutie s menším počtom hráčov a spôsobenie kontumácie z dôvodu poklesu hráčom pod 7 v stretnutí 11. kolo, 4. liga žiaci, 24.04.2022, Jarovnice – Hermanovce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. g) a čl. 12/6 DP + 5 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 17.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
2.KR berie na vedomie podnet od TJ Nemcovce.
3.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Rozvoj Pušovce a TŠK Terňa na R Gallová, AR Hudák a DZ Kovalič za výkon v stretnutí 6. ligy medzi Terňa – Pušovce.
4.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Hrabkov na R Sendek, AR Pták, Belišová a DZ Bakoň za výkon v stretnutí 7. ligy medzi Hrabkov – M. Šariš.
5.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 12.05.2022 o 16.30 hod. R Klobušovský.
6.KR oznamuje predbežný termín letného doškoľovacieho seminára R a DZ ObFZ Prešov, ktorý sa uskutoční v termíne 25.–26.6.2022 v rekreačnom zariadení Javorná na Drienici. Pozvánka a program seminára bude zaslaná emailovou poštou.
7. Noví R: Jozef Alexander Timko 0904 957 381, Krivany; Lukáš Vančišin 0948 954 131, Poloma

 

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 20.kolo 8.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 Pušovce Uz. Šalgov JURIK ONOFREJ GALLOVÁ KOVALIČ
Dulova Ves Žipov RIJÁK KOŽLEJ P KIŠŠ VsFZ
Brezovička Chmiňany TROJANOVIČ HAJZUŠ VANČIŠIN MRIGLOT
V. Šebastová Dubovica ANDREJKO STOJÁK HUDÁK R
Peč. N. Ves Terňa BRIŽEK SEMANČÍK TIMKO KAČMÁR
Ľubotice B Nemcovce BABJAK VAVREK Zruš.del. CUP
Hermanovce Š. Sokolovce POROCHNAVÝ MAJIROŠ TOMEČEK E
KOČIŠČIN
7.liga – 20.kolo 8.5.2022 o 16:30 hod.
12:30 UTSB Ostrovany Jak. Voľa PALENČÁR POROCHNAVÝ MAJIROŠ PRIBULA
Gregorovce Hrabkov ONOFREJ JURIK Zruš.del.
M. Šariš  Jakubovany MIŽENKO HUDÁK J MIKULEC
Fričovce Chmeľov MIŽÁK MARCINKO STRAKA
14:00 Záborské Drienov RIJÁK KIŠŠ Zruš.del. HUDÁK R
13:30 Žehňa Kapušany KOŽLEJ P VAVREK CUP
Víťaz Brezovica GALLOVÁ KLOBUŠOVSKÝ KOVALIČ
8A.liga – 17.kolo 8.5.2022 o 16:30 hod.
10:30 Kap Solivar Petrovany BABJAK STOJÁK KLOVANIČ
10:30 Mikl Sedlice Ruská N. Ves ULIČNÝ M KLOBUŠOVSKÝ Zruš.del. KRIVJANČIN
10:30 Haniska Radatice ULIČNÝ L MARCINKO Zruš.del. KAČMÁR
13:30 Janov Miklušovce MIŽENKO KOČIŠČIN
Ličartovce voľno x x x x
voľno Kokošovce x x x x
8B.liga – 13.kolo 8.5.2022 o 16:30 hod.
13:30 Poloma Lipany B VARGA MIKULEC
Krásna Lúka Ražňany VARGA
13:30 Kojatice Medzany DUCKO STRAKA
Š. Michaľany Krivany DUCKO
Jarovnice voľno x x x x
5.liga dorast – 13.kolo 7.5.2022 o 15:00 hod.
14:00 Hrabkov Kokošovce KOŽLEJ P vo Svini
Dubovica Drienov JENDRUŠ
Nemcovce Medzany JURIK
16:00 Ruská N. Ves Rožkovany GALLOVÁ MARCINKO v Ľuboticiach
16:30 Brezovica Peč. N. Ves CISKO M
6.liga dorast – 13.kolo 7.5.2022 o 15:00 hod.
25.5. 17:30 Jakubovany Kapušany Zruš.del.
Š. Dravce Demjata MIŽENKO
Janov voľno x x x x
voľno Záhradné x x x x
voľno Lemešany x x x x
7.liga dorast – 15.kolo 7.5.2022 o 15:00 hod.
Chmiňany Chmeľov ANDREJKO
Gregorovce Petrovany BABJAK
Víťaz V. šebastová RIJÁK
8.liga mladší dorast – 15.kolo 7.5.2022 o 15:00 hod.
8.5. 12:30 Žipov Fričovce GALLOVÁ v Pušovciach
8.5. 14:00 Š. Michaľany Dulova Ves HUDÁK J
Tulčík voľno x x x x
4.liga žiaci – 13.kolo 7.5.2022 o 15:00 hod.
8.5. 14:00 Š. Dravce Hermanovce TROJANOVIČ
16:00 Ostrovany M. Šariš SEMANČÍK v Š.Michaľanoch
8.5. 10:45 Kojatice Chmin. N. Ves DUCKO
7.5. 15:00 Jarovnice Dulova Ves KLOVANIČ
8.5. 14:00 Kamenica Peč. N. Ves HAJZUŠ VANCIŠIN
5.A liga žiaci – 16.kolo 7.5.2022 o 15:00 hod.
8.5. 13:30 Drien. N. Ves Svinia KIŠŠ
10.5. 17:30 Žehňa Budov. Záhradné RIJÁK
8.5. 14:00 Š. Sokolovce Žehňa Roma SEMANČÍK
Terňa voľno x x x x
5.B liga žiaci – 16.kolo 7.5.2022 o 15:00 hod.
Poloma Rožkovany HAJZUŠ VANCIŠIN
Torysa Uz. Šalgov TROJANOVIČ
8.5. 14:15 Dubovica  Krivany BRIŽEK TIMKO
voľno Brezovička x x x x
6.liga žiaci – 20.kolo 7.5.2022 o 15:00 hod.
14:00 Kendice Tulčík KOŽLEJ M v Haniske
Sedlice Chmeľov ČORBA v Miklušovciach
Demjata FAMT PO B VERČIMÁK L
18.5. Víťaz Kapušany Zruš.del.
Gregorovce voľno x x x x
Ruská N. Ves voľno x x x x
voľno V. Šebastová x x x x
DOHRÁVKA 6. liga dorast 12. kolo
4.5. 17:30 Lemešany Jakubovany POROCHNAVÝ
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina A
5.5. 16:30 Demjata ihrisko v Demjate JURIK
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
6.5. 17:00 Nemcovce ihrisko v Nemcovciach VERČIMÁK L
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina C
7.5. 09:00 Petrovany ihrisko v Petrovanoch KOŽLEJ M
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina G
7.5. 10:00 Ražňany ihrisko v Ražňanoch POROCHNAVÝ
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina E
7.5. 14:00 Ovčie ihrisko Ovčie VARGA
PRÍPRAVKY U11 skupina F
3.5. 15:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach KOŽLEJ P
PRÍPRAVKY U11 skupina A
4.5. 17:00 Dulova Ves ihrisko v Dulovej Vsi KOŽLEJ P
PRÍPRAVKY U11 skupina D
5.5. 16:00 Široké ihrisko v Širokom KOŽLEJ M
PRÍPRAVKY U11 skupina G
5.5. 16:00 Kamenica ihrisko v Kamenici CISKO M
PRÍPRAVKY U9 skupina D
3.5. 15:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach VERČIMÁK L
PRÍPRAVKY U9 skupina B
4.5. 17:00 Safi ihrisko Safi TOMEČEK F BABJAK
PRÍPRAVKY U9 skupina G
7.5. 10:00 Jak.Voľa ihrisko v Jak.Voli TROJANOVIČ
PRÍPRAVKY U9 skupina A
7.5. 15:00 Solivar ihrisko v Ľuboticiach KLOBUŠOVSKÝ
PRÍPRAVKY U11 skupina F
10.5. 15:00 Giraltovce ihrisko v Giraltovciach KOŽLEJ P
PRÍPRAVKY U9 skupina D
10.5. 15:00 Giraltovce ihriskov Giraltovciach KOŽLEJ M
PRÍPRAVKY U11 skupina B
8.5. 10:00 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiah TOMEČEK F RIJAK
PRÍPRAVKY U11 skupina C
10.5. 17:00 Solivar ihrisko Jazdecký areál Prešov TOMEČEK F