fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga 3b dospelí 13.kolo: Ľubotice B - Vyšná Šebastová – v riešení

-4.liga žiaci 9.kolo: Kojatice - Pečovská NV – 24.10.2021 o 11:30 hod., kolízia

-5A.liga žiaci 11.kolo: Záhradné - Šar. Sokolovce – 22.10.2021 o 16:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 8.kolo: Brezovica - Hrabkov – 13.11.2021 o 13:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 9.kolo: Záhradné - Demjata – 24.10.2021 o 10:30 hod., kolízie

-6.liga žiaci 10.kolo: Demjata - Kapušany – 12.10.2021 o 16:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 11.kolo: Víťaz - Kendice – 16.10.2021 o 12:00 hod., kolízia

-8.liga U17 dorast 8.kolo: Fričovce - Tulčík – 7.11.2021 o 13:30 hod., FK Fričovce poplatok 10€

-8.liga U17 dorast 9.kolo: Tulčík - Dulova Ves – 16.10.2021 o 11:30 hod., kolízia

-6.liga žiaci 9.kolo: Vyšná Šebastová - Sedlice – v riešení

Z dôvodu Covidu:

-4.liga žiaci 9.kolo: Hermanovce - Malý Šariš – 31.10.2021 o 11:30 hod.

-5B.liga žiaci 10.kolo: Torysa - Brezovička – 31.10.2021 o 11:00 hod.

-8.liga U17 dorast 9.kolo: Šar. Michaľany - Fričovce – 13.11.2021 o 14:00 hod.

2.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 21.10.2021 o 16:15 hod. R Trojanovič, VD, VH a hráča D Miroslav Dužda 1295660 zo zápasu 7. ligy dospelých Ostrovany - Víťaz.

3.OPRAVA: ŠTK prerokovala námietku FK Uzovský Šalgov k stretnutiu 5B. ligy žiakov Poloma - Uz. Šalgov. ŠTK ponecháva výsledok dosiahnutý na HP a FK Poloma dáva do pozornosti DK za pokus o štart hráča D na cudzí RP.

4.ŠTK vykonalo pohovor so zástupcom FK Jarovnice. Bol dohodnutý postup pre odstránenie nedostatkov.

5.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 21.10.2021 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 090: Radovan Jurčišin (1250397) Hermanovce, od 11.10.2021 + 10 €

U 091: Róbert Vozar (1294460) Fričovský FK, od 11.10.2021 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 092: František Šinglár (1322331) Pušovce, od 11.10.2021 + 10 €

U 093: Kristián Dlugoš (1295603) Jakubova Voľa, od 11.10.2021 + 10 €

U 094: Tomáš Jasenčák (1358132) Medzany, od 10.10.2021 + 5 €

U 095: Samuel Michniewicz (1220603) Ľubotice “B”, 6. liga 3b dospelí, 10. kolo, 10.10.2021, Dulova Ves – Ľubotice “B”, vylúčený po druhom napomenutí a za hrubé nešportové prejavy voči DO, podľa čl. 37/3 a 48/1c. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.9/2b2 a 48/2b DP, od 11.10.2021+10€

U 096: Lukáš Ďaďovský (1183248) Terňa, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.03.2022 + 10 €

U 097: FK Jarovnice na základe podnetu ŠTK, za porušenie predpisu Rozpisu ObFZ Prešov bodu 5. Miesto stretnutia, písm. e) – -samostatné šatne pre hráčov D a H družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám, sprchy s teplou a studenou vodou, podľa čl. 64/1a, DK ukladá DS - finančnú pokutu 20,- €, podľa čl. 64/4 + 10 €

U 098: FK Ruská Nová Ves (8.A liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Záznamu rozhodcu v Zápise o stretnutí, DK opätovne žiada klub o podrobné písomné stanovisko klubu k hrubým nešportovým prejavom voči DO domácím divákom (člen klubu) v stretnutí 8. kola 8.A ligy Ruská Nová Ves – Solivar, podaním na komisiu do 18.10.2021 pod hrozbou disciplinárnych sankcií.

U 099: DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 21.10.2021 o 16.15 h aktérov stretnutia 8. A liga dospelí, 9. kolo, 10.10.2021, Ličartovce – Petrovany a to hráčov René Mihaľ (1222625, Ličartovce) a Martin Kolesár (1371137, Petrovany), kapitánov družstiev, vedúcich družstiev, hlavného usporiadateľa a delegované osoby. Zároveň ukladá vylúčeným hráčom ochranné opatrenie, podľa čl. 71/7 DP, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti, podľa čl. 43/2a DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje záujemcom o trénersky kurz GRASSROOTS C, že v prvých mesiacoch roka 2022 má v pláne v prípade záujmu otvoriť kurz. Kurz bude otvorenýlen v prípade dostatočného počtu záujemcov (20 – 25 ľudí). Z tohto dôvodu žiadame záujemcov o nahlásenie sa na mail sekretariátu ObFZ – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (meno a priezvisko, mail, tel. kontakt). V súčasnosti je nahlásených 15 uchádzačov.

2.TMK VsFZ oznamuje, že začiatkom roka v Košiciach sa uskutoční trénerský kurz GRASSROOTS B. Záujemcovia sa môžu predbežne prihlásiť na mailsekretariátu ObFZ – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (meno a priezvisko, mail, tel. kontakt).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 40. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe správy DZ a podnetu od FK Terňa vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. ligy 3b medzi (Žipov - Terňa) a rozhodla, že herná situácia sa z daného videozáznamu nedá objektívne posúdiť. KR odstupuje FK Žipov na DK za nedostatočný videozáznam zo stretnutia.

3.KR pozýva na svoje zasadnutie DZ Straka, Fekiač dňa 21.10.2021 o 16.15h.

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Chmeľov pre R Kožlej Pavol, za výkon v stretnutí žiakov 6. ligy medzi (Chmeľov – FAMT Prešov).

5.KR berie na vedomie pochvalu od FK Sedlice pre R Brižek Jozef, za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Solivar – Sedlice).

6.KR berie na vedomie pochvalu od FK Dulova Ves pre R Rijak, AR Tomeček E., DZ Cup, za výkon v stretnutí dospelých 6. ligy 3b medzi (Dulova Ves – Ľubotice B).

7.KR oznamuje termín náhradných fyzických previerok dňa 15.10.2021. Začiatok FP je stanovený na 16.00h. FP sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe ZŠ Šmeralova. Účasť R na previerkach je povinná a je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny na nový súťažný ročník 2021/2022. Náhradné FP sa týkajú len tých rozhodcov, ktorí neboli na prvom termíne.

8.Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácií 10,-€: Maník,

Poplatky za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácií 5,-€: Duda, Haborák.

 Zmeny v obsadení R a DZ:

 

DOSPELÍ
             
6.liga 3b – 11.kolo 17.10.2021 o 14:00 hod.
10:30 Hermanovce Peč. N. Ves JENDRUŠ BRÍŽEK KIŠŠ STRAKA
Dubovica Dulova Ves BRÍŽEK KIŠŠ ŠVÁBY
Terňa Chmiňany BABJAK Zruš.del. KOČIŠČIN Joz
Uz. Šalgov Žipov DURKÁČ CISKO M ml. BAKOŇ
Nemcovce Brezovička ULIČNÝ L KONEČNÝ TOMEČEK
Š. Sokolovce V. Šebastová POROCHNAVÝ HAJZUŠ VERBOVSKÝ
Ľubotice B Pušovce KOŽLEJ P GALLOVÁ CUP
 
7.liga – 11.kolo 17.10.2021 o 14:00 hod.
10:30 Víťaz Záborské PALENČÁR DURKÁČ BAKOŇ
Chmeľov Gregorovce TOMEČEK E Zruš.del. KOVALIČ
Drienov Jakubovany RIJÁK VERČIMÁK L KOČIŠČIN Ján
Jak. Voľa Hrabkov JENDRUŠ STRAKA
Kapušany M. Šariš KOŽLEJ M KAČMAR
Brezovica Fričovce PAVLINSKÝ Zruš.del. FEKIAČ
Žehňa Ostrovany ANDREJKO HUDÁK R.
8A.liga – 10.kolo 17.10.2021 o 14:00 hod.
10:30 Tulčík Kokošovce VARGOVIČ GALLOVÁ CUP
10:30 v Ľub Ruská N. Ves Janov ULIČNÝ L KONEČNÝ TOMEČEK
10:30 Haniska Solivar TOMEČEK E KOŽLEJ P KOVALIČ
Petrovany Miklušovce ONOFREJ
Radatice Ličartovce DUCKO MIKULEC
Sedlice voľno x x x x
8B.liga – 9.kolo 17.10.2021 o 14:00 hod.
16.10.14:00 Kojatice Lipany B ŠKREPTÁK BUJNOVSKÝ JENDRUŠ MIKULEC
Krásna Lúka Jarovnice VARGA
Poloma Š. Michaľany PALENČÁR
Ražňany Krivany MIŽÁK
Medzany voľno x x x x
5.liga drast – 9.kolo 16.10.2021 o 14:00 hod.
Hrabkov Drienov VARGOVIČ
Nemcovce Brezovica VERČIMÁK L
Dubovica Ruská N. Ves VARGA MURIN
Medzany Rožkovany KOŽLEJ P
Kokošovce Peč. N. Ves RIJÁK
6.liga dorast – 9.kolo 16.10.2021 o 14:00 hod.
Záhradné Demjata Zruš.del.
15:00 Janov Š. Dravce HUDÁK J.
17.10.11:00 Lemešany Kapušany ONOFREJ v Drien.N. Vsi
voľno Kendice x x x x
voľno Jakubovany x x x x
7.liga dorast – 9.kolo 16.10.2021 o 14:00 hod.
Víťaz Chmeľov BABJAK
Gregorovce V. Šebastová ANDREJKO
Chmiňany Petrovany DURKÁČ
8.liga mladší dorast – 9.kolo 16.10.2021 o 14:00 hod.
15:00 Š. Michaľany Fričovce Zruš.del.
16.10.11:30 Tulčík Dulova Ves GALLOVÁ
Žipov voľno x x x x
4.liga žiaci – 9.kolo 16.10.2021 o 14:00 hod.
Š. Dravce Jarovnice HAJZUŠ
17.10.11:00 Kojatice Peč. N. Ves Zruš.del.
17.10.11:30 Kamenica Ostrovany CISKO Š
17.10.11:30 Hermanovce M. Šariš Zruš.del.
17.10.11:30 Chmin.N.Ves Dulova Ves DUCKO
5.A liga žiaci – 10.kolo 16.10.2021 o 14:00 hod.
Drien. N. Ves Žehňa ROMA DUCKO
17.10.11:00 Žehňa Budov. Svinia ANDREJKO
17.10.11:30 Terňa Záhradné BABJAK Zruš.del.
Š. Sokolovce voľno x x x x
5.B liga žiaci – 10.kolo 16.10.2021 o 14:00 hod.
17.10. 11:00 Torysa Brezovička Zruš.del.
Poloma Krivany PALENČÁR
17.10.11:45 Dubovica Uz. Šalgov CISKO M ml.
voľno Rožkovany x x x x
6.liga žiaci – 11.kolo 16.10.2021 o 14:00 hod.
FAMT PO B Gregorovce TOMEČEK E vo V.Šariši
V. Šebastová Chmeľov ONOFREJ
17.10.11:00 Kapušany Sedlice KOŽLEJ M
16.10.12:00 Víťaz Kendice BABJAK
Tulčík voľno x x x x
voľno Demjata x x x x
Ruská N. Ves voľno x x x x