fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga žiaci 8.kolo: Šar. Dravce – Ostrovany - 10.10.2021 o 12:00 hod., - výmena poradia zápasov, FK Ostrovany poplatok 5€

-5A.liga žiaci 10.kolo: Žehňa - Svinia - 17.10.2021 o 11:00 hod., kolízia

-6.liga žiaci 10.kolo: Demjata - Kapušany - 12.10.2021 o 16:00 hod., kolízia

-8.liga ml dorast 9.kolo: Šar. Michaľany – Fričovce - 16.10.2021 o 15:00 hod., kolízia

-6.liga ml dorast 9.kolo: Kendice - Lemešany - 9.10.2021 o 10:30 hod., FK Kendice poplatok 5€

-7.liga dorast 8.kolo: Chmeľov – Petrovany – 13.10.2021 o 16:30 hod., FK Petrovany poplatok 5€.

2.ŠTK z dôvodu Covid-19 ruší alebo odkladá tieto stretnutia:

-8.liga dospelí 9.kolo: Janov - Radatice - 7.11.2021 o 14:00 hod.

-6.liga žiaci 10.kolo: Gregorovce - Víťaz - 20.11.2021 o 13:00 hod.

-7.liga dorast 8.kolo: Gregorovce - Víťaz - 20.11.2021 o 15:00 hod., - výmena poradia zápasov

-6.liga žiaci 9.kolo: V. Šebastová - Sedlice

-5.liga dorast 8.kolo: Ruská NV - Nemcovce - 13.11.2021 o 13:00 hod.

3.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jarovnice zo zápasu 8B. ligy dospelých Jarovnice - Lipany B za nesplnenie náležitostí Rozpisu čl. 5/e (teplá voda). Zároveň ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14.10.2021 o 16:15 hod. zástupcu FK Jarovnice.

4.ŠTK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14.10.2021 o 16:25 hod. R Samuel Hajzuš, VD, VH a hráča D Dominik Genčúr 1397425 zo zápasu 7. ligy žiakov Poloma - Uz. Šalgov pod hrozbou disciplinárnych dôsledkov voči hráčovi aj FK!

5.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 14.10.2021 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 081: Joachim Majerský (1374454) Brezovica, od 03.10.2021 + 5 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 082: Marek Giňa (1339753) Ostrovany, od 04.10.2021 + 10 €

U 083: Ľubomír Jusko (1195661) Solivar, od 04.10.2021 + 10 €

U 084: Michal Ondrejčák (1348668) Víťaz, 7. liga dospelí, 9. kolo, 03.10.2021, Víťaz - Žehňa, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie dosiahnutia gólu hraním lopty rukou, podľa čl. 45/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 04.10.2021 +10 €

U 085: František Dužda (1363165) Ostrovany, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 31.03.2022 + 10 €

U 086: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Sedlice finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie. 7. kolo, 8.A liga dospelí, 26.09.2021, Tulčík – Sedlice, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 087: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Lemešany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 6. kolo, 6. liga dorast, 26.09.2021, Lemešany - Janov, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 088: FK Ostrovany na základe podnetu ŠTK, za porušenie predpisu Rozpisu ObFZ Prešov bodu 5. Miesto stretnutia, písm. h) – Videozáznam musí byť vyhotovený zo statívu umiestneného na podstavci vysokého minimálne 1,5m nad úrovňou hracej plochy na úrovni stredovej čiari, podľa čl. 64/1a, DK ukladá DS - finančnú pokutu 20,- €, podľa čl. 64/4 + 10 €

U 089: FK Ruská Nová Ves (8.A liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Záznamu rozhodcu v Zápise o stretnutí, žiada klub o podrobné písomné stanovisko klubu k hrubým nešportovým prejavom voči DO domácím divákom (člen klubu) v stretnutí 8. kola 8.A ligy Ruská Nová Ves – Solivar, podaním na komisiu do 11.10.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje záujemcom o trénersky kurz GRASSROOTS C, že v prvých mesiacoch roka 2022 má v pláne v prípade záujmu otvoriť kurz . Kurz bude otvorený

len v prípade dostatočného počtu záujemcov (20 – 25 ľudí). Z tohto dôvodu žiadame záujemcov o nahlásenie sa na mail sekretariátu ObFZ –

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (meno a priezvisko, mail, tel. kontakt). V súčasnosti je nahlásených 14 uchádzačov.

2.TMK VsFZ oznamuje, že začiatkom roka v Košiciach sa uskutoční trénerský kurz GRASSROOTS B. Záujemcovia sa môžu predbežne prihlásiť na mail sekretariátu ObFZ – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (meno a priezvisko, mail, tel. kontakt).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 39. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR akceptuje podnet od FK Jakubovany. Poplatok 10,-€

3.KR na základe podnetu od FK Miklušovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Tulčík - Miklušovce) a rozhodla, že podnet je v celom rozsahu opodstatnený.

4.KR pozýva na svoje zasadnutie R Peter Kurilla, dňa 14.10.2021 o 16.15h.

5.KR na základe podnetu od FK Krivany vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.B ligy medzi (Krásna Lúka - Krivany) a rozhodla, že herná situácia sa z daného videozáznamu nedá objektívne posúdiť.

6.KR oznamuje termín náhradných fyzických previerok dňa 15.10.2021. Začiatok FP je stanovený na 16.00h. FP sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe ZŠ Šmeralova. Účasť R na previerkach je povinná a je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny na nový súťažný ročník 2021/2022. Náhradné FP sa týkajú len tých rozhodcov, ktorí neboli na prvom termíne.

7.Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácií 10,-€: Švec, Ducko. Poplatky za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácií 5,-€: Pavlinský, Kurilla.

ZMENY V OBSADENÍ R A DZ:

DOSPELÍ
             
6.liga 3b – 10.kolo 10.10.2021 o 14:30 hod.
10:30 V. Šebastová Nemcovce ULIČNÝ M ULIČNÝ L DUCKO KOČIŠČIN Ján
Dulova Ves Ľubotice B RIJÁK TOMEČEK E MAJIROŠ CUP
Pušovce Hermanovce DUCKO GALLOVÁ KOVALIČ
Peč. N. Ves Š. Sokolovce TROJANOVIČ HAJZUŠ Zruš.del. ŠVÁBY
Brezovička Uz. Šalgov VARGA HABORÁK STRAKA
Žipov Terňa JURKO CENKER MRIGLOT
Chmiňany Dubovica MIŽÁK VERČIMÁK L VERBOVSKÝ
7.liga – 10.kolo 10.10.2021 o 14:30 hod.
10:30 SB UT Ostrovany Víťaz TROJANOVIČ PAVLINSKÝ Zruš.del. KAČMÁR
10:30 Fričovce Kapušany ONOFREJ JURKO CENKER KOVALIČ
Gregorovce Žehňa JENDRUŠ PAVLINSKÝ MIKULEC
Záborské Brezovica BABJAK KOŽLEJ M HUDÁK
M. Šariš Jak. Voľa LIPOVSKÝ MANÍK KOČIŠČIN Ján
Hrabkov Drienov ONOFREJ Zruš.del. KOČIŠČIN Joz
Jakubovany Chmeľov ANDREJKO Zruš.del. KAČMÁR
8A.liga – 10.kolo 10.10.2021 o 14:30 hod.
10:30 Haniska Tulčík TOMEČEK E MAJIROŠ VERBOVSKÝ
10:30 Ličartovce Petrovany BABJAK KOŽLEJ M CUP
v Kapušanoch Solivar Sedlice BRÍŽEK Zruš.del.
Janov Radatice Zruš.del.
Miklušovce Kokošovce ULIČNÝ M
voľno Ruská N. Ves x x x x
8B.liga – 8.kolo 10.10.2021 o 14:30 hod.
10:30 Krivany Poloma PALENČÁR HABORÁK MIKULEC
Lipany B Medzany PALENČÁR
Š. Michaľany Krásna Lúka KOŽLEJ P
Jarovnice Kojatice ULIČNÝ L HUDÁK J
voľno Ražňany x x x x
5.liga dorast – 8.kolo 9.10.2021 o 14:30 hod.
Drienov Kokošovce ONOFREJ
Peč. N. Ves Medzany TROJANOVIČ
Rožkovany Dubovica VARGA MURIN
Brezovica Hrabkov Zruš.del.
14:30 Ruská N. Ves Nemcovce Zruš.del. Zruš.del. v Ľuboticiach
6.liga dorast – 8.kolo 9.10.2021 o 14:30 hod.
Kapušany Záhradné JENDRUŠ KONEČNÝ
Demjata Janov DUCKO
10:30 Kendice Lemešany GALLOVÁ v Haniske
Š. Dravce voľno x x x x
Jakubovany voľno x x x x
7.liga dorast – 8.kolo 9.10.2021 o 14:30 hod.
V. Šebastová Chmiňany LIPOVSKÝ
 20.11. 15:00
Gregorovce Víťaz Zruš.del.
13.10. 16:30 Chmeľov Petrovany GALLOVÁ
8.liga mladší dorast – 8.kolo 9.10.2021 o 14:30 hod.
Žipov Š. Michaľany   odohrané
10.10.13:30 Fričovce Tulčík ŠKREPTÁK
voľno Dulova Ves x x x x
4.liga žiaci – 8.kolo 9.10.2021 o 15:00 hod.
10.10. 12:00 Š.Dravce Ostrovany VARGA
10.10.11:00 M.Šariš Kamenica MANÍK
10.10.11:30 Dulova Ves Hermanovce RIJÁK
10.10.11:30 Jarovnice Kojatice HUDÁK J
10.10.12:00 Peč. N. Ves Chmin. N. Ves HAJZUŠ
5.A liga žiaci – 9.kolo 9.10.2021 o 15:00 hod.
Žehňa Roma Š. Sokolovce KOŽLEJ M
10.10.11:45 Záhradné Žehňa Budov. BRÍŽEK
10.10.12:00 Svinia Drien. N. Ves LIPOVSKÝ
voľno Terňa x x x x
5.B liga žiaci – 9.kolo 9.10.2021 o 15:00 hod.
12:30 Rožkovany Poloma MURIN VARGA
Krivany Dubovica HAJZUŠ CISKO M ml.
10.10.11:30 Uz. Šalgov Torysa KOŽLEJ P
Brezovička voľno x x x x
6.liga žiaci – 10.kolo 9.10.2021 o 15:00 hod.
14:00 Kendice Ruská N. Ves GALLOVÁ v Haniske
12.10. 16:00 Demjata Kapušany DUCKO
Sedlice Tulčík HUDÁK J v Miklušovciach
Chmeľov FAMT PO B KOŽLEJ P
10.10.12:00 Gregorovce Víťaz Zruš.del.
voľno voľno x x x x
voľno V. Šebastová x x x x
DOHRÁVKA 7. liga dorast 6. kolo
12.10. 17:00 Gregorovce Chmiňany GALLOVÁ
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
8.10. 17:00 V. Šebastová mult. ihrisko v Šebastovej TOMEČEK F
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina F
9.10. 10:00 Chmiňany ihrisko v Chmiňanoch ANDREJKO