fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga žiaci 7.kolo: Šar. Dravce - M. Šariš – 3.10.2021 o 11:30 hod., FK Šar. Dravce poplatok 10€

-5A.liga žiaci 8.kolo: Svinia - Záhradné – 31.10.2021 o 12:00 hod., Covid 19

-5A.liga žiaci 8.kolo: Dubovica - Torysa – 3.10.2021 o 13:00 hod. – kolízia

-6.liga žiaci 9.kolo: Ruská NV - Víťaz – 6.11.2021 o 13:00 hod. - v Ľuboticiach, bez poplatku

-6.liga žiaci 14.kolo: Víťaz - Sedlice – 23.10.2021 o 14:30 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 7.kolo: Brezovica - Drienov – 2.10.2021 o 13:00 hod., FK Brezovica poplatok 5€

-6.liga dorast 7.kolo: Záhradné - Lemešany – 6.10.2021 o 16:30 hod. - kolízia

-7.liga dorast 6.kolo: Gregorovce - Chmiňany – 12.10.2021 o 17:00 hod., FK Gregorovce poplatok 10€

-7.liga dorast 7.kolo: V. Šebastová - Petrovany – 2.10.2021 o 12:00 hod. - kolízia

-7.liga dorast 7.kolo: Chmiňany - Víťaz – 30.10.2021 o 13:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 7.kolo: Hrabkov – R.N.Ves – 6.11.2021 o 13:30 hod., bez poplatku

-6.liga 3b dospelí 8.kolo: Žipov - Chmiňany – 21.11.2021 o 13:30 hod., bez poplatku

-6.liga 3b dospelí 9.kolo: Chmiňany - Dulova Ves – 20.11.2021 o 14:00 hod. na ihrisku UT Prešov, bez poplatku

-8B.liga dospelí 9.kolo: Kojatice – Lipany – 16.10.2021 o 14:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK žiada FK o nahlásenie náhradného termínu odloženého stretnutia 6. ligy žiakov 9. kolo FK Sedlice - V. Šebastová.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelých 6. kolo FK Tulčík - Sedlice pre neúčasť družstva hostí na stretnutí výsledkom 3:0k. FK Sedlice do pozornosti DK (oznámená neprítomnosť).

4.ŠTK do pozornosti DK za stretnutie 7. liga dospelí 8. kolo FK Ostrovany - Kapušany pre nesplnenie náležitosti Rozpisu ObFZ článku 5h (natáčanie videozáznamu bez statívu) FK Ostrovany.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy dorast 6. kolo FK Lemešany - Janov pre neúčasť družstva domácich na stretnutí výsledkom 0:3k. FK Lemešany do pozornosti DK.

6.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7.10.2021 o 16:15 hod. R Samuel Hajzuš, VD, VH a hráča D Dominik Genčúr 1397425 zo zápasu 5B. ligy žiakov Poloma - Uz. Šalgov.

7.ŠTK prerokovalo podnet FK Dubovica zo zápasu 6. ligy dospelí Brezovička - Dubovica. Podľa aktuálne platných legislatívnych noriem sa nejedná o neoprávnený štart hráča. FK Dubovica 10€ poplatok za prerokovanie.

8.ŠTK podnet FK Torysa berie na vedomie.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina B : FAMT PO - 2.10.2021 o 9:30 hod. za účasti FAMT, Pečovská NV, M. Šariš, na ihrisku v V Šariši.

-skupina D : V.Šebastová - 8.10.2021 o 17:00 hod. za účasti Ruská NV, Chmeľov, Nemcovce na mult. ihrisku v Šebastovej.

-skupina F : Chmiňany - 9.10.2021 o 10:00 hod. za účasti Chmin. NV, Fričovce, Víťaz na ihrisku v Chmiňanoch.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Ličartovce – 29.9.2021 o 16:30 hod., za účasti FK Haniska, Dulova, Drienov, Ličartovce ihrisku v Ličartovciach.

-skupina D: FK Sabinov A – 1.10.2021 o 16:30 hod., za účasti FK Široké, V. Šariš, Sabinov B ihrisku v Sabinove.

11.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Kapušany – 2.10.2021 o 15:00 hod., za účasti FK Ľubotice, Ruská NV, Solivar na ihrisku v Kapušanoch.

12.ŠTK ruší turnaje U9D a U11F v termíne 3.10.2021 na ihrisku vo Svidníku.

13.ŠTK oznamuje, že úradný hrací čas žiakov dňa 2.10.2021 je 15:00 hod.

14.ŠTK zastavuje činnosť, FK Roma Žehňa z dôvodu neuhradenia zbernej faktúry za mesiac august. Žiada menovaný FK predložiť doklad o úhrade ZF do 1.10.2021 do 13:00 hod. v opačnom prípade sa stretnutie žiakov Terňa – Žehňa Roma neuskutoční a bude kontumované v prospech FK Terňa.  Doklad bol doručený stretnutie sa uskutoční.

15.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 7.10.2021 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 062: Alexander Szüč (1334934) Nemcovce, od 27.09.2021 + 10 €

U 063: Marek Grus (1353159) Víťaz, od 27.09.2021 + 10 €

U 064: Rastislav Husar (1257389) Ostrovany, od 27.09.2021 + 10 €

U 065: Martin Jakubčo (1211864) Solivar, od 27.09.2021 + 10 €

U 066: Lukáš Ďaďovský (1183248) Terňa, 6. liga 3b dospelí, 8. kolo, 26.09.2021, Vyšná Šebastová - Terňa, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči DO, podľa čl. 48/1c. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 27.09.2021 + 10 €

U 067: Igor Sivák (1200902) Ľubotice, 6. liga 3b dospelí, 8. kolo, 26.09.2021, Šarišské Sokolovce – Ľubotice B, vylúčený narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 27.09.2021 + 10 €

U 068: Radomír Michalik (1340738) Medzany, 5. liga dorast, 6. kolo, 25.09.2021, Drienov - Medzany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 26.09.2021 + 5 €

U 069: Samuel Fečo (1402502) Kendice, 6. liga dorast, 6. kolo, 24.09.2021, Kendice - Záhradné, vylúčený za surovú hru – udretie súpera rukou v súboji o loptu nadmernou silou, podľa čl. 46/1 DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2a DP, od 25.09.2021 + 5 €

U 070: Patrik Hvizdoš (1349743) Záhradné, 6. liga dorast, 6. kolo, 24.09.2021, Kendice - Záhradné, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 25.09.2021 + 5 €

U 071: Miroslav Voľanský (1377553) Uzovský Šalgov, 5. B liga žiaci, 7. kolo, 25.09.2021, Poloma – Uzovský Šalgov, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči DO po stretnutí, podľa čl. 48/1c. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 26.09.2021 + 5 €

U 072: Peter Olejár (1299638) Janov, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021 + 10 €

U 073: Martin Grega (1362983) Jakubova Voľa, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021 + 10 €

U 074: František Dužda (1363165) Ostrovany. Na základe podnetu ŠTK za neoprávnený štart hráča na cudzí RP, podľa čl. 53/1 DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 53/2b DP, od 23.09.2021 + 10 €.

U 075: Rastislav Popuša (1191942) Ostrovany. Na základe podnetu ŠTK za neoprávnený štart hráča na cudzí RP, podľa čl. 53/1 DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie trénera na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 23.09.2021 + 10 €.

U 076: František Dužda (1066804) Ostrovany. Na základe podnetu ŠTK za neoprávnený štart hráča na cudzí RP, podľa čl. 53/1 DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 23.09.2021 + 10 €.

U 077: František Giňa (1203949) Ostrovany. Na základe podnetu ŠTK za neoprávnený štart hráča na cudzí RP, podľa čl. 53/1 DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie kapitána družstva na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 23.09.2021 + 10 €.

U 078: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Chmeľov finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 5. kolo, 7. liga dorast, 18.09.2021, Chmiňany - Chmeľov, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 079:  DK berie na vedomie podnet delegáta ObFZ v Správe delegáta zo stretnutia Solivar - Radatice, bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií, na základe stanoviska odbornej komisii KR ObFZ, podľa čl. 71/5c DP

U 080: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ostrovany finančnú pokutu 300,- € za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v súťažnom stretnutí, 6. kolo, 7. liga dospelí, 12.09.2021, Ostrovany – Drienov, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. s) a podľa čl. 53/5 DP + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

TMK oznamuje záujemcom o trénersky kurz GRASSROOTS C, že v prvých mesiacoch roka 2022 má v pláne v prípade záujmu otvoriť kurz . Kurz bude

otvorený len v prípade dostatočného počtu záujemcov (20 – 25 ľudí). Z tohto dôvodu žiadame záujemcov o nahlásenie sa na mail sekretariátu ObFZ –

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (meno a priezvisko, mail, tel. kontakt). V súčasnosti je nahlásených 10 uchádzačov.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 38.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Pušovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6.ligy 3b medzi (Pušovce - Nemcovce) a rozhodla, že podnet je opodstatnený.

3.KR na základe podnetu od FK Chmeľov vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7.ligy medzi (Malý Šariš - Chmeľov) a rozhodla, že podnet je neopodstatnený. Poplatok 15,- €

4.KR na základe vlastného šetrenia vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Solivar - Radatice) a rozhodla, že R postupoval pri udelení OT ŽK v 45 min. pre hráča hostí v rámci pravidiel futbalu správne.

5.KR oznamuje termín náhradných fyzických previerok dňa 15.10.2021. Začiatok FP je stanovený na 16.00h. FP sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe ZŠ

Šmeralova. Účasť R na previerkach je povinná a je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny na nový súťažný ročník 2021/2022. Náhradné FP sa týkajú len tých rozhodcov, ktorí neboli na prvom termíne.

6.Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácií 10,-€: Duda.

 

ZMENY V OBSADENÍ R A DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 9.kolo 3.10.2021 o 14:30 hod.
10:30 Dubovica Žipov PALENČÁR PAVLINSKÝ HABORÁK KOČIŠČIN Ján
Chmiňany Dulova Ves x x x nehrá sa
Terňa Brezovička PALENČÁR PAVLINSKÝ GALLOVÁ BENKO
Uz. Šalgov V. Šebastová POROCHNAVÝ VARGOVIČ Zruš.del. VERBOVSKÝ
Nemcovce Peč. N. Ves KOČIŠ KOŽLEJ P KOŽLEJ M ŠVABY
Š. Sokolovce Pušovce ANDREJKO CISKO M ml. Zruš.del. KAČMÁR
Hermanovce Ľubotice B BABJAK ŠKREPTÁK KIŠŠ KOČIŠČIN Joz
7.liga – 9.kolo 3.10.2021 o 14:30 hod.
10:30 Chmeľov Hrabkov ULIČNÝ L MANÍK CUP
Jakubovany Gregorovce ONOFREJ KONEČNÝ STRAKA
Drienov M. Šariš ULIČNÝ M ŠVEC Zruš.del. HUDÁK R
Jak. Voľa Fričovce VARGA HABORÁK KOVALIČ
Kapušany Záborské JURKO ULIČNÝ L MANÍK CUP
Brezovica Ostrovany RIJÁK HAJZUŠ KOČIŠČIN Ján
Víťaz Žehňa JENDRUŠ BEREŠ M MIKULEC
8A.liga – 8.kolo 3.10.2021 o 14:30 hod.
10:30 Petrovany Janov ONOFREJ KONEČNÝ JENDRUŠ STRAKA
10:30 Ľub Ruská N. Ves Solivar ŠKREPTÁK RIJÁK ŠVABY
10:30 Haniska Sedlice VARGOVIČ KOŽLEJ M KOŽLEJ P MIKULEC
Tulčík Miklušovce KURILLA
Kokošovce Ličartovce DUCKO
Radatice voľno x x x x
8B.liga – 7.kolo 3.10.2021 o 14:30 hod.
2.10.14:00 Kojatice Š. Michaľany BEREŠ M TOMEČEK E BUJNOVSKÝ KOČIŠČIN Joz
Jarovnice Lipany B TOMEČEK E
Krásna Lúka Krivany BRÍŽEK
Ražňany Medzany MIŽÁK HUDÁK J.
Poloma voľno x x x x
5.liga dorast – 7.kolo 2.10.2021 o 14:30 hod.
13:00 Brezovica Drienov HABORÁK HAJZUŠ
6.11. 13:30 Hrabkov Ruská N. Ves Zruš.del.
Nemcovce Rožkovany GALLOVÁ KONEČNÝ
Dubovica Peč. N. Ves PAVLINSKÝ MURIN
Medzany Kokošovce RIJÁK KOŽLEJ M
6.liga dorast – 7.kolo 2.10.2021 o 14:30 hod.
Jakubovany Kendice VARGA
6.10. 16:30 Záhradné Lemešany BUJNOVSKÝ
15:30 Janov Kapušany HUDÁK J.
voľno Š. Dravce x x x x
voľno Demjata x x x x
7.liga dorast – 7.kolo 2.10.2021 o 14:30 hod.
Gregorovce Chmeľov BABJAK
30.10. 13:00 Chmiňany Víťaz
12:00 V. Šebastová Petrovany DUCKO
8.liga mladší dorast – 7.kolo 2.10.2021 o 14:30 hod.
Dulova Ves Fričovce TROJANOVIČ
3.10.11:30 Tulčík Žipov KURILLA
Š. Michaľany voľno x x x x
4.liga žiaci – 7.kolo 2.10.2021 o 15:00 hod.
3.10. 11:30 Š. Dravce M. Šariš HAJZUŠ
3.10.11:30 Jarovnice Peč. N. Ves TOMEČEK E
3.10.11:30 Kojatice Ostrovany ŠKREPTÁK
3.10.12:00 Kamenica Dulova Ves VARGA
3.10.12:00 Hermanovce Chmin. N. Ves BABJAK
5.A liga žiaci – 8.kolo 2.10.2021 o 15:00 hod.
Drien. N. Ves Š. Sokolovce ONOFREJ
3.10.12:00 Terňa Žehňa ROMA GALLOVÁ
30.10. 12:00 Svinia Záhradné Zruš.del.
Žehňa Budov. voľno x x x x
5.B liga žiaci – 8.kolo 2.10.2021 o 15:00 hod.
Poloma Brezovička PALENČÁR
Krivany Rožkovany BELIŠOVÁ
3.10.13:00 Dubovica Torysa BRIŽEK
voľno Uz. Šalgov x x x x
6.liga žiaci – 9.kolo 2.10.2021 o 15:00 hod.
6.11. 13:00 Ruská N. Ves Víťaz Zruš.del. v Ľuboticiach
Chmeľov Gregorovce KOŽLEJ P
V. Šebastová Sedlice DUCKO
Tulčík Demjata POROCHNAVÝ
FAMT PO B voľno x x x x
Kapušany voľno x x x x
voľno Kendice x x x x
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 6. kolo
30.9.16:00 Jarovnice Ostrovany VARGA
PRÍPRAVKY U11 skupina F
3.10. 11:30 Svidník ihrisko vo Svidníku nehrá sa
PRÍPRAVKY U9 skupina F
3.10. 11:30 Svidník ihrisko vo Svidníku nehrá sa
PRÍPRAVKY U11 skupina D
1.10. 16:30 Sabinov ihrisko v Sabinove PALENČÁR VARGA
PRÍPRAVKY U13 skupina B
2.10. 9:30 FAMT PO ihrisko vo V.Šariši RIJÁK
PRÍPRAVKY U11 skupina A
29.9. 16:30 Ličartovce ihrisko v Lemešanoch DUCKO
PRÍPRAVKY U9 skupina A
2.10. 15:00 Kapušany ihrisko v Kapušanoch ANDREJKO