fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 8.kolo: Š Sokolovce - Ľubotice B – 26.9.2021 o 15:00 hod. výmena poradia zápasov, z dôvodu kolízie

-8B.liga dospelí 6.kolo: Lipany B - Ražňany – 24.10.2021 o 14:00 hod., FK Ražňany poplatok 10€

-4.liga žiaci 6.kolo: Jarovnice - Ostrovany - 30.9.2021 o 16:00 hod.,výmena poradia zápasov, FK Ostrovany poplatok 5€

-6.liga žiaci 8.kolo: Kendice - Kapušany - 25.9.2021 o 11:00 hod., FK Kapušany poplatok 5€

-5.liga dorast 6.kolo: Kokošovce - Dubovica - 25.9.2021 o 16:00 hod., FK Kokošovce poplatok 5 €

-6.liga dorast 6.kolo: Jakubovany - Šar. Dravce - 25.9.2021 o 15:00 hod.- výmena poradia zápasov, bez poplatku

-6.liga dorast 6.kolo: Kendice - Záhradné - 24.9.2021 o 16:30 hod. v Haniske, FK Zárhadné poplatok 5 €

-8.liga ml. dorast 6.kolo: Žipov - Dulova Ves - 29.9.2021 o 16:30 hod., FK Žipov poplatok 5€

-8.liga ml. dorast 5.kolo: Žipov - Fričovce - 30.10.2021 o 13:00 hod., FK Žipov poplatok 5€

-8.liga ml. dorast 8.kolo: Fričovce - Tulčik - 10.10.2021 o 13:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dorastu 5. kolo FK Chmiňany - Chmeľov pre neúčasť družstva hostí na stretnutí výsledkom 3:0k. FK Chmeľov do pozornosti DK.

3.ŠTK vykonala pohovor s R, DZ, VD zo zápasu 7. ligy dospelých Ostrovany - Drienov.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dospelých Ostrovany - Drienov výsledkom 0:3k z dôvodu neplatného štartu hráča D František Dužda na cudzí RP. FK Ostrovany a hráč František Dužda 1363165 do pozornosti DK.

5.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

- skupina D: FK Ruská NV – 24.9.2021 o 17:00 hod., za účasti FK Chmeľov, Vyšná Šebastová, Nemcovce na multif. ihrisku v Ruskej NV.

- skupina E: FK Záborské – 25.9.2021 o 13:30 hod., za účasti FK Ovčie, Radatice, Žipov na ihrisku v Záborskom.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina B: MFC Kapušany – 25.9.2021 o 13:30 hod., za účasti FK Nemcovce, Trnkov, Ľubotice na ihrisku v Kapušanoch.

-skupina C: FK Ruská NV – 25.9.2021 o 10:00 hod., za účasti FK Safi, Tatran PO, Solivar na multif. ihrisku v RNV.

-skupina D: FK Široké – 26.9.2021 o 9:00 hod., za účasti FK Sabinov A, B, Veľký Šariš na ihrisku v Širokom.

-skupina F: FK Svidník – 3.10.2021 o 11:30 hod., za účasti FK Giraltovce, Pušovce, Kračunovce na ihrisku v Svidníku.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina D: FK Svidník – 3.10.2021 o 11:30 hod., za účasti FK Giraltovce, Pušovce, Kračunovce na ihrisku v Svidníku.

9.ŠTK oznamuje FK, že každý klubový manažér obdržal meilom informácie ohľadom COVID automatu pre šport.

ŠTK oznamuje FK, že súťaže normálne pokračujú podľa COVID automatu pre šport, ktorý sa pravidelne aktualizuje na www.covidsport.sk, ktorá informuje aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať. Naše súťaže budú pokračovať pokiaľ sa bude dať. V súčasnosti sa okresy Prešov a Sabinov nachádzajú v červenej fáze, I. stupni ohrozenia, športové súťaže je možné realizovať iba v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonali covid). Hráči, R, DZ a diváci bez splnenia tejto podmienky sa nemôžu zúčastniť súťažného ani priateľského stretnutia. Za kontrolu nariadení zodpovedá organizátor t.j. domáci klub. Pre divákov OTP je povolené max. 25% kapacity štadióna, pokiaľ nie je určiteľná kapacita max. do 150 osôb pričom je povinný zoznam všetkých divákov, ktorý je povinný klub uchovávať.   COVID automat máte zverejnený aj na webovej stránke „Informácie zo sekretariátu“.

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 30.9.2021 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 054: František Husár (1242403) Ostrovany, od 20.09.2021 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 055: Slavomír Gajdoš (1141636) Hermanovce, od 20.09.2021 + 10 €

U 056: Michal Vojtek (1371723) Gregorovce, od 19.09.2021 + 5 €

U 057: Peter Olejár (1299638) Janov, 8. A liga, 6. kolo, 19.09.2021, Miklušovce - Janov, vylúčený za vrazenie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1a. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl.49/2a DP, od 20.09.2021 + 10 €

U 058: Sebastian Grus (1375512) Víťaz, 7. liga, 5. kolo, 18.09.2021, Víťaz – Vyšná Šebastová, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči DO, podľa čl. 48/1c. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 19.09.2021 + 5 €

U 059: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Tulčík finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 8. kolo, 8.A liga dospelí, 12.09.2021, Ruská Nová Ves – Tulčík, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 060: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Víťaz finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 4. kolo, 7. liga dorast, 11.09.2021, Chmeľov – Víťaz, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 061: Na základe podnetu ŠTK začína disciplinárne konanie voči FK Ostrovany za neoprávnený štart hráča v stretnutí 7. ligy dospelí, 6.kolo, Ostrovany – Drienov. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie v stretnutí – tréner Rastislav Popuša (1191942), VD František Dužda (1066804), KD František Giňa (1203949) a predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu hráčovi František Dužda (1363165), od 23.09.2021, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

TMK oznamuje záujemcom o trénersky kurz GRASSROOTS C, že v prvých mesiacoch roka 2022 má v pláne v prípade záujmu otvoriť kurz . Kurz bude otvorený len v prípade dostatočného počtu záujemcov (20 – 25 ľudí). Z tohto dôvodu žiadame záujemcov o nahlásenie sa na mail sekretariátu ObFZ – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (meno a priezvisko, mail, tel. kontakt).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 37. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR pozýva na svoje zasadnutie DZ Fekiač, Straka, dňa 30.09.2021 o 16.15h.

3.KR na základe podnetu od FK Janov vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Miklušovce - Janov) a rozhodla, že podnet je neopodstatnený. Poplatok 15,-€.

4.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 5,-€: Pavlinský.

 

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
             
6.liga 3b – 8.kolo 26.9.2021 o 15:00 hod.
10:30 Pušovce Nemcovce BRIŽEK VERČIMÁK L RIJÁK KAČMÁR
Dulova Ves Hermanovce ULIČNÝ L CENKER HUDÁK
Š. Sokolovce Ľubotice B RIJÁK VERČIMÁK L CUP
Peč. N. Ves Uz. Šalgov VARGA HAJZUŠ KLOVANIČ
V. Šebastová Terňa DUCKO BRIŽEK KOVALIČ
Brezovička Dubovica ONOFREJ GALLOVÁ MIKULEC
Žipov Chmiňany BEREŠ M KOŽLEJ P VERBOVSKÝ
7.liga – 8.kolo 26.9.2021 o 15:00 hod.
10:30 UT SB Ostrovany Kapušany JURKO KOŽLEJ P VARGA ČEKAN
Gregorovce Víťaz TOMEČEK E PRUSÁK ČEKAN
Žehňa Brezovica ULIČNÝ M ŠKREPTÁK KRIVJANČIN
Záborské Jak. Voľa TROJANOVIČ ŠVEC KAČMÁR
Fričovce Drienov ANDREJKO KIŠŠ KOČIŠČIN Joz.
M. Šariš Chmeľov HABORÁK GALLOVÁ KRAJČIK
Hrabkov Jakubovany BABJAK KONEČNÝ Zruš.del.
8A.liga – 7.kolo 26.9.2021 o 15:00 hod.
10:30 Haniska Ruská N. Ves BABJAK KONEČNÝ KOČIŠČIN Joz.
10:30 v Kap Solivar Radatice ŠKREPTÁK POROCHNAVÝ KRAJČIK
10:30 Ličartovce Miklušovce ULIČNÝ M ULIČNÝ L Zruš.del. VERBOVSKÝ
Tulčík Sedlice POROCHNAVÝ
Janov Kokošovce MIŽÁK GARBAR
voľno Petrovany x x x x
8B.liga – 6.kolo 26.9.2021 o 15:00 hod.
24.10. Lipany B Ražňany Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del.
Medzany Poloma JENDRUŠ
Krivany Kojatice JURKO
Š. Michaľany Jarovnice PALENČÁR
voľno Krásna Lúka x x x x
5.liga dorast – 6.kolo 25.9.2021 o 15:00 hod.
Drienov Medzany JURKO
16:00 Kokošovce Dubovica DUCKO
Peč. N. Ves Nemcovce RIJÁK
Rožkovany Hrabkov VARGA MURIN
16:00 Ruská N. Ves Brezovica KOŽLEJ M v Ľuboticiach
6.liga dorast – 6.kolo 25.9.2021 o 15:00 hod.
Jakubovany Šar. Dravce PALENČÁR
24.9. 16:30 Kendice Záhradné KOŽLEJ P v Haniske
26.9.12:00 Lemešany Janov TROJANOVIČ Zruš.del. v Drien. N. Vsi
Kapušany voľno x x x x
Demjata voľno x x x x
7.liga dorast – 6.kolo 25.9.2021 o 15:00 hod.
Víťaz Petrovany TROJANOVIČ
Gregorovce Chmiňany GALLOVÁ
V. Šebastová Chmeľov ONOFREJ
8.liga mladší dorast – 6.kolo 25.9.2021 o 15:00 hod.
29.9. 16:30 Žipov Dulova Ves KOŽLEJ P v Pušovcíach
26.9.12:30 Š. Michaľany Tulčík PALENČÁR
voľno Fričovce x x x x
4.liga žiaci – 6.kolo 25.9.2021 o 15:00 hod.
30.9. 16:00 Jarovnice Ostrovany RIJÁK
26.9.11:00 M.Šariš Kojatice HABORÁK
26.9.12:00 Dulova Ves Š. Dravce ŠVEC
26.9.12:30 Peč. N. Ves Hermanovce HAJZUŠ
26.9.12:30 Chmin. N. V. Kamenica KIŠŠ ANDREJKO
5.A liga žiaci – 7.kolo 25.9.2021 o 15:00 hod.
Žehňa Bud Žehňa ROMA BABJAK
26.9.12:15 Záhradné Drien. N. Ves DUCKO
26.9.12:30 Terňa Š. Sokolovce PRUSÁK
Svinia voľno x x x x
5.B liga žiaci – 7.kolo 25.9.2021 o 15:00 hod.
12:30 Rožkovany Dubovica MURIN VARGA
Krivany Brezovička HABORÁK
Poloma Uz. Šalgov HAJZUŠ
voľno Torysa x x x x
6.liga žiaci – 8.kolo 25.9.2021 o 15:00 hod.
11:00 Kendice Kapušany JENDRUŠ v Haniske
Demjata V. Šebastová ANDREJKO
Sedlice FAMT PO B GARBAR v Miklušovciach
26.9.12:30 Gregorovce Ruská N. Ves TOMEČEK E
Víťaz voľno x x x x
voľno Tulčík x x x x
voľno Chmeľov x x x x
PREDOHRÁVKA 6. liga žiaci 12. kolo
25.9. 11:00 Chmeľov Tulčík KOŽLEJ P
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina E
25.9. 13:30 Záborske ihrisko v Záborskom POROCHNAVÝ
PRÍPRAVKY U11 skupina B
25.9. 13:30 Kapušany ihrisko v Kapušanoch BUJNOVSKÝ
PRÍPRAVKY U11 skupina C
25.9. 10:00 Ruská N. Ves multif. ihrisko v Ruskej N. V. TOMEČEK F
MLADŠÍ ŽIACI U11 skupina D
26.9. 9:00 Široké ihrisko v Širokom RUŽBARSKÝ