fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8B.liga dospelí 7.kolo: Kojatice - Šar Michaľany – 2.10.2021 o 14:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 6.kolo: Jakubovany - Šar Dravce – 25.9.2021 o 15:00 hod. – v riešení, chýba súhlas súpera

-6.liga dorast 5.kolo: Janov - Záhradné – 15.9.2021 o 16:00 hod., FK Záhradné poplatok 5€

-8.liga ml.dorast 5.kolo: Š.Michaľany – D.Ves – 19.9.2021 o 10:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 12.kolo: Chmeľov - Tulčík – 25.9.2021 o 11:00 hod. - kolízia

-6.liga žiaci 6.kolo: Tulčík - Kendice – 18.9.2021 o 10:30 hod., FK Kendice poplatok 10€

-5B.liga žiaci 6.kolo: Torysa - Poloma – 17.9.2021 o 16:30 hod., FK Torysa poplatok 5€

-4.liga žiaci 5.kolo: Šar Dravce - Chminianska NV – 19.9.2021 o 12:30 hod. - kolízia

-4.liga žiaci 5.kolo: Pečovská NV - Ostrovany – 19.9.2021 o 12:30 hod. - výmena poradia zápasov, FK Ostrovany poplatok 5€

-4.liga žiaci 5.kolo: Kojatice - Dulova Ves – 18.9.2021 o 15:30 hod., FK Dulova poplatok 10€

2.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelých 8. kolo FK Ruská NV - Tulčík pre neúčasť družstva hostí na stretnutí výsledkom 3:0k. FK Tulčík do pozornosti DK.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dorast 4. kolo Chmeľov - Víťaz pre neúčasť družstva hostí na stretnutí výsledkom 3:0k. FK Víťaz do pozornosti DK.

4.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.9.2021 o 16:15 hod. R, DZ, VD FK a hráčov Peter Dužda 1364224 a František Dužda 1363165 zo zápasu 7. ligy dospelých Ostrovany - Drienov.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina H : FK Jak Voľa - 18.9.2021 o 14:00 hod. za účasti Kamenica, Šar. Dravce na ihrisku v Jak Voli.

-skupina B : FK Malý Šariš - 22.9.2021 o 16:00 hod. za účasti Pečovská NV a FAMT B, na ihrisku v Šariši.

- skupina G: FK Župčany– 18.9.2021 o 10:00 hod., za účasti FK Medzany, Ražňany, Uzovce na ihrisku FK Župčany.

-skupina E: FK Záborské – 25.9.2021 o 13:30 hod., za účasti FK Radatice, Ovčier, Žipov na ihrisku vo Záborské.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina G: FK Pečovská NV– 18.9.2021 o 10:00 hod., za účasti FK Kamenica, Torysa a Brezovica na multif. ihrisku v Pečovskej NV.

-skupina C: FC Solivar – 16.9.2021 o 16:00 hod., za účasti FK SAFI PO, RNV, RNV na ihrisku v Na Tajchu Prešove-Solivar.

-skupina E: FK Žipov – 18.9.2021 o 14:30 hod., za účasti FK Miklušovce a Radatice ihrisku v Žipove.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina G: FK Pečovská NV– 15.9.2021 o 14:00 hod., za účasti FK Kamenica, Jak Voľa a Brezovica na multif. ihrisku v Pečovskej NV.

-skupina E: FK Chminianska NV– 19.9.2021 o 10:00 hod., za účasti FK Široké, Svinia, Hrabkov na ihrisku v Chminianskej NV.

8.ŠTK oznamuje FK, že každý klubový manažér obdržal meilom informácie ohľadom COVID automatu pre šport.

ŠTK oznamuje FK, že súťaže normálne pokračujú podľa COVID automatu pre šport, ktorý sa pravidelne aktualizuje na www.covidsport.sk, ktorá informuje aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať. Naše súťaže budú pokračovať pokiaľ sa bude dať. Od 20.9.2021 (pondelok) by sme sa mali nachádzať v červenej fáze, I. stupni ohrozenia a platiť by mali opatrenia ako: športové súťaže pre neočkovaných hráčov sú limitované. Neočkovaní diváci majú zákaz vstupu na štadión. Pre divákov OTP (očkovaný, testovaný, prekonali covid) je povolené max. 25% kapacity štadióna, pokiaľ nie je určiteľná kapacita max. do 150 osôb pričom je povinný zoznam všetkých divákov, ktorý je povinný klub uchovávať.

COVID automat máte zverejnený aj na webovej stránke „Informácie zo sekretariátu“.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 23.9.2021 o 16:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 043: René Gabčo (1365308) Kapušany, od 12.09.2021, + 5 €

U 044: Dávid Kollár (1294495) Jakubovany, od 12.09.2021, + 5 €

U 045: Peter Cibrik (1422971) Žehňa, od 12.09.2021, + 5 €

U 046: Martin Grega (1362983) Jakubova Voľa, 7. liga, 6. kolo, 12.09.2021, Žehňa - Jakubova Voľa, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 13.09.2021 + 10 €

U 047: Radovan Pastír (1216973) Petrovany, 8.A liga, 5. kolo, 12.09.2021, Haniska - Petrovany, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl.48/2b DP, od 13.09.2021 + 10 €

U 048: Radoslav Kubánka (1156029) Solivar, 8.A liga, 5. kolo, 12.09.2021, Solivar - Kokošovce, na základe podnetu delegáta ObFZ v Správe delegáta zo stretnutia a stanoviska KR ObFZ, za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou pred PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.09.2021 + 10 €

U 049: Mário Darák (1322931) Solivar, 8.A liga, 5. kolo, 12.09.2021, Solivar - Kokošovce, na základe podnetu delegáta ObFZ v Správe delegáta zo stretnutia a stanoviska KR ObFZ za úmyselné udretie súpera násilným spôsobom do oblasti krku, podľa čl. 46/1 DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2a DP, od 13.09.2021 + 10 €

U 050: Erik Sterančák (1407564) Pečovská Nová ves, 5. liga dorast, 4. kolo, 11.09.2021, Pečovská Nová Ves- Brezovica, vylúčený za telesné napadnutie, držaním súpera, podľa čl. 49/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl.49/2a DP, od 12.09.2021 + 5 €

U 051: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Lemešany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 3.kolo, 6. liga dorast, 04.09.2021, Jakubovany – Lemešany, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 052:  FK Jakubova Voľa (7. liga). DK prerokovala podnet klubu, zo stretnutia, 7. liga, 6. kolo, Žehňa – Jakubova Voľa, na základe vlastných zistení (video) nedošlo k žiadnemu soteniu, bez prijatia disciplinárnych sankcií, podľa čl. 71/5c DP. + 10 €

U 053:  FK Ostrovany (7. liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia, 7. liga, 6. kolo, Ostrovany – Drienov, bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií, podľa čl. 71/5c DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

  1. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 36.kalenárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
  2. KR na základe podnetu od FK Petrovany vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Haniska – Petrovany) a rozhodla, že podnet je čiastočne opodstatnený. Bez poplatku.
  3. KR na základe podnetu od FK Nemcovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. ligy 3b medzi (Uzovský Šalgov - Nemcovce) a rozhodla, že podnet je v celom rozsahu opodstatnený. Bez poplatku.
  4. KR berie na vedomie pochvalu od FK Kojatice pre R Babjak, za výkon v stretnutí dospelých 8. ligy medzi (Medzany - Kojatice).

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 7.kolo 19.9.2021 o 15:00 hod.
10:30 Chmiňany Brezovička ULIČNÝ L ULIČNÝ M KOŽLEJ M STRAKA
Žipov Dulova Ves PALENČÁR PAVLINSKÝ CISKO M ml. KOVALIČ
Dubovica V. Šebastová POROCHNAVÝ GALLOVÁ KOČIŠČIN Joz.
Terňa Peč. N. Ves LIPOVSKÝ KOŽLEJ M KAČMÁR
Uz. Šalgov Pušovce RIJÁK KIŠŠ DUCKO KOČIŠČIN Ján
Nemcovce Ľubotice B BABJAK KONEČNÝ CUP
Š. Sokolovce Hermanovce TOMEČEK E MAJIROŠ VERBOVSKÝ
7.liga – 7.kolo 19.9.2021 o 15:00 hod.
1.9. 14:00 Jakubovany M. Šariš x x x ODOHRANÉ
Hrabkov Gregorovce VARGA HORVÁT STRAKA
Chmeľov Fričovce ANDREJKO VARGOVIČ x
Drienov Záborské ONOFREJ CENKER MIŠENČÍK
Jak. Voľa Ostrovany TROJANOVIČ VAXMANSKÝ FEKIAČ
Kapušany Žehňa ULIČNÝ L ŠVEC x
Brezovica Víťaz ULIČNÝ M HAJZUŠ MIKULEC
8A.liga – 6.kolo 19.9.2021 o 15:00 hod.
10:30 Tulčík Ličartovce JENDRUŠ BUJNOVSKÝ GARBAR CUP
10:30 v Ľub. Ruská N. Ves Sedlice VARGOVIČ ANDREJKO CENKER HUDÁK
Miklušovce Janov JENDRUŠ
Petrovany Solivar MIŽÁK
Radatice Haniska KURILLA
Kokošovce voľno x x x x
8B.liga – 5.kolo 19.9.2021 o 15:00 hod.
10:30 Medzany Krásna Lúka PALENČÁR PAVLINSKÝ CISKO M ml. FEKIAČ
Š. Michaľany Lipany B KOŽLEJ P
Jarovnice Krivany PRUSÁK
Poloma Ražňany HABORÁK
Kojatice voľno x x x x
5.liga dorast – 5.kolo 18.9.2021 o 15:00 hod.
Brezovica Rožkovany JENDRUŠ Zruš.del.
Hrabkov Peč. N. Ves KOČIŠ Zruš.del.
Nemcovce Kokošovce LIPOVSKÝ KONEČNÝ
Dubovica Medzany PAVLINSKÝ MURIN
16:00 Ruská N. Ves Drienov BUJNOVSKÝ v Ľuboticiach
6.liga dorast – 5.kolo 18.9.2021 o 15:00 hod.
Š. Dravce Kendice HABORÁK
Jakubovany Demjata PALENČÁR
Janov Záhradné ODOHRANÉ
voľno Kapušany x x x x
voľno Lemešany x x x x
7.liga dorast – 5.kolo 18.9.2021 o 15:00 hod.
Chmiňany Chmeľov ŠKREPTÁK
Gregorovce Petrovany ANDREJKO
Víťaz V. Šebastová BABJAK
8.liga mladší dorast – 5.kolo 18.9.2021 o 15:00 hod.
Žipov Fričovce RIJÁK v Pušovciach
19.9.10:30 Š. Michaľany Dulova Ves KOŽLEJ P
Tulčík voľno x x x x
4.liga žiaci – 5.kolo 18.9.2021 o 15:00 hod.
19.9. 12:30 Peč. N. Ves Ostrovany TROJANOVIČ v Peč.N.Vsi
19.9. 12:30 Š. Dravce Chmin. N.Ves GALLOVÁ
19.9.12:00 Jarovnice M. Šariš PRUSÁK
18.9. 15:30 Kojatice Dulova Ves VARGOVIČ
19.9.12:30 Kamenica Hermanovce POROCHNAVÝ
5.A liga žiaci – 6.kolo 18.9.2021 o 15:00 hod.
12:00 Svinia Žehňa ROMA VARGOVIČ
Drien. N. Ves Terňa ONOFREJ
Š. Sokolovce Žehňa Budov. GALLOVÁ
voľno Záhradné x x x x
5.B liga žiaci – 6.kolo 18.9.2021 o 15:00 hod.
17.9. 16:30 Torysa Poloma VARGA
19.9.12:00 Uz. Šalgov Krivany KIŠŠ KOŽLEJ P
19.9.12:15 Brezovička Rožkovany HAJZUŠ
Dubovica voľno x x x x
6.liga žiaci – 7.kolo 18.9.2021 o 15:00 hod.
Chmeľov Sedlice KOŽLEJ P
FAMT PO B Demjata DUCKO vo V.Šariši
10:30 Tulčík Kendice BUJNOVSKÝ
19.9.12:00 Kapušany Víťaz ŠVEC
voľno Gregorovce x x x x
V. Šebastová voľno x x x x
voľno Ruská N. Ves x x x x
PRÍPRAVKY U13 skupina B
22.9. 16:00 Malý Šariš ihrisko v Malom Šariši TOMEČEK F
PRÍPRAVKY U13 skupina D
17.9. 17:00 Ruská N. Ves multif. ihrisko v Ruskej N. Vsi POROCHNAVÝ
PRÍPRAVKY U9 skupina A
18.9. 9:00 Solivar ihrisko na Tajchu KOŽLEJ P
PRÍPRAVKY U9 skupina F
16.9. 17:00 Sabinov ihrisko v Sabinove VARGA
PRÍPRAVKY U13 skupina G
18.9. 10:00 Župčany ihrisko v Župčanoch ANDREJKO GARBAR
PRÍPRAVKY U13 skupina H
18.9. 14:00 Jak. Voľa ihrisko v Jak. Voli VARGA
PRÍPRAVKY U11 skupina E
18.9. 14:30 Žipov ihrisko v Žipove POROCHNAVÝ
PRÍPRAVKY U9 skupina E
19.9. 10:00 Chminianská N. Ves ihrisko v Chminianskej NV MAJIROŠ