fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8A.liga dospelí 13. kolo: Chmeľov - Tulčík - 27.10.2019 o 11:00 hod., bez poplatku

-7.liga dospelí 11. kolo: Žehňa - Hrabkov - 13.10.2019 o 11:00 hod., na hlavnom štadióne FC Tatran PO

-7.liga dospelí 15. kolo: Víťaz - Jakubovany - 9.11.2019 o 13:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 9.kolo: Šar. Michaľany - Medzany – 11.10.2019 o 16:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 9.kolo: Peč. N. Ves - Ražňany – 11.10.2019 o 16:00 hod., FK Ražňany poplatok 5€

-5.liga žiaci 8.kolo: Demjata - Záborské – 8.10.2019 o 16:00 hod., FK Záborské poplatok 5€

-5.liga žiaci 9.kolo: Sedlice - Ľubotice – 12.10.2019 o 13:00 hod., FK Sedlice poplatok 10€

-3.liga žiaci 11.kolo: Dulova Ves - Brezovica – 13.10.2019 o 12:00 hod. - výmena poradia zápasov, FK Brezovica poplatok 10€

-4A.liga žiaci 8.kolo: Kapušany - Drienov – 12.10.2019 o 10:30 hod., FK Kapušany poplatok 5€

-4A.liga žiaci 8.kolo: V. Šebastová - Žehňa – 12.10.2019 o 15:00 hod. - výmena poradia zápasov, FK Žehňa poplatok 10€

2.ŠTK oznamuje, že z dôvodu kolízie sa zápas 4A.ligy žiakov 9.kolo: Víťaz - Kapušany odohrá 19.10.2019 o 12:30 hod.

3.ŠTK oznamuje, že odložený zápas (kvôli nespôsobilej HP) 4A.ligy žiakov 7.kolo: Fintice - Drienov sa odohrá 17.10.2019 o 16:30 hod.

4.ŠTK na základe opakovaných nedostatkov (chýbajúce zábradlia) na štadióne v Žehni od 14.10.2019 pozastavuje FK Rómovia Žehňa domácu hraciu plochu pre všetky stretnutia do odvolania. ŠTK do ďalšieho zasadnutia komisie 17.10.2019 do 16:00 žiada FK Rómovia Žehňa o nahlásenie náhradnej hracej plochy pre zápasy mládeže a dospelých, pod hrozbou ďalších disciplinárnych dôsledkov.

5.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17.10.2019 o 16:15 hod. R Jozef Babjak.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina G: Tatran PO – 12.10.2019 o 11:00 hod., za účasti FK Ľubotice C, Tatran PO, Dulova, Svinia a Brezovica na ihrisku plocha C pri Astorii.

- skupina F: FK Peč. N. Ves – 12.10.2019 o 13:30 hod., za účasti FK Kr. Lúka, Jak. Voľa, Peč.N.Ves a Kamenica na ihrisku UT pri ZŠ v Pečovskej N.Vsi

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina B: FK Tatran PO – 12.10.2019 o 8:00 hod., za účasti FK Ľubotice, Tatran PO, Ruská N. Ves, Kapušany a Fintice na ihrisku plocha C pri Astorii.

-skupina E: FK Žipov – 12.10.2019 o 13:00 hod., za účasti FK Radatice, Janov a Miklušovce a na ihrisku UT v Radaticiach.

-skupina D: FK Široké – 13.10.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Široké, Fričovce, Župčany a Víťaz na ihrisku v Širokom.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: OŠFK Š.Michaľany – 12.10.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Š.Michaľany, Brezovica, Drienov a Široké na ihrisku v Š.Michaľanoch.

-skupina C: MFC Kapušany – 13.10.2019 o 11:00 hod., za účasti FK Kapušany, V.Šariš a Peč. N. Ves na ihrisku s UT v Peč. N. Vsi.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 17.10.2019 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 113: Peter Mižák (1108568) Vyšná Šebastová, od 07.10.2019 + 10 €

U 114: Sebastián Lipka (1221580) Tulčík, od 07.10.2019 + 10 €

U 115: Richard Ďurica (1246342) Brezovica, 7. liga dospelí, 10. kolo, 06.10.2019, Jakubovany – Brezovica, vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 07.10.2019 + 10 €

U 116: Rastislav Holub (1146218) Hrabkov, 7. liga dospelí, 10. kolo, 06.10.2019, Hrabkov – Malý Šariš, vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa  čl. 49/2b DP, od 07.10.2019 + 10 €

 

U 117: Jakub Marton (1292773) Gregorovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2020 + 10 €

U 118: Lukáš Dzurenda (1244476) Žipov, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2020 + 10 €

U 119: Vladimír Gregor (1408225) Záhradné, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2020 + 5 €

U 120: René Gabor (1408055) Záhradné, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2020 + 5 €

U 121: Radomír Karabinoš (1052097) Hermanovce, 6. liga 3b dospelí, 8. kolo, 22.09.2019, Hermanovce – Ľubotice B, na základe podnetu v Správe delegáta stretnutia za HNS voči DO po stretnutí, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 5 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 23.09.2019 + 10 €

U 122: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK RN Žehňa finančnú pokutu 50,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie (ohlásené nepricestovanie) 8.A liga dospelí, 9.kolo, 29.09.2019, RN Žehňa - Haniska, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 123: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Hubošovce finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutia na turnaji U11 v Uzovskom Šalgove, 27.09.2019, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1.Upozorňujeme FK, že ZF za mesiac september splatnú dňa 10.10.2019 doposiaľ neuhradili tieto FK: V.Šariš, Ostrovany, Krásna Lúka,  Hubošovce, Haniska, Brezovička, Š.Bohdanovce.

2.Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shopPrehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.skViac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

Oznamujeme termíny školení trénerov predložené TMK VsFZ:

-školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Bardejov

miesto školenia: futbalovy štadion v Gerlachove

termin: 08. 11. 2019 – 15. 03. 2020

zaverečne skušky: 16. 03. – 20. 03. 2020

poplatok: 100.- €

kapacita: 26 osob

(predbežne prihlasenych 16 trenerov)

prihlašky do: 25. 10. 2019

-školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto

miesto školenia: Košice budova VsFZ

termin: 17. 01. – 19. 04. 2020

zaverečne skušky: 20. 04. – 30. 04. 2020

poplatok: 100.- €

kapacita: 26 osob

prihlašky do: 10. 01. 2020

-školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ

miesto školenia: Košice budova VsFZ

termin: 18. 01. – 12. 06. 2020

zaverečne skušky: 15. 06. – 26. 06. 2020

poplatok: cca 300.- € (I. splatka 250.- € + doplatok podľa

realnych nakladov na školenie)

kapacita: 26 osob

prihlašky do: 10. 01. 2020

 

MATRIKA:

1.Informuje FK, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča.

2.Informuje FK, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 40.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR vykonala pohovor s DZ Kočiščín Jozef a R Lipovský.

3.KR berie podnet od R Kočiš na vedomie.

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Rožkovany na R Horváth, AR1 Rijak, za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Uzovský Šalgov – Rožkovany).

5.KR pozýva na svoje zasadnutie DZ Tomeček František a R Kočiš Tomáš, dňa 17.10.2019 o 16.30h.

Zmeny v obsadení R a DZ

DOSPELÍ
6.liga 3b – 11.kolo 13.10.2019 o 14:30 hod.
12.10.10:30 Peč. N. Ves V. Šebastová ULIČNÝ L PAVLINSKÝ TOMEČEK E CHOMA
Dubovica Nemcovce PTÁK VARGA BELIŠOVÁ HUDÁK
Uz. Šalgov Brezovička KVAŠŇAK DUDA PAVLÍK KRIVJANČIN
Gregorovce Rožkovany PALENČÁR MIŽENKO PRUSÁK KANUŠČÁK
Š. Sokolovce Chmiňany ŠTOFANKO MICHALIKOVÁ UHRIN CUP
Ľubotice B Žipov PL PL PL KOVALIČ
Hermanovce Terňa ANDREJKO PARTILA Zruš.del. MERKOVSKÝ
Poľsko ONOFREJ KLEPSATEL BUJNOVSKÝ
7.liga – 11.kolo 13.10.2019 o 14:30 hod.
12.10.14:30 Ostrovany Jakubovany JURKO KOŽLEJ M JENDRUŠ PALKO v Sabinove
11:00 Žehňa Hrabkov PL PL PL KOVALIČ Tatran PO
Kapušany Drienov MARKOVIČ KOČIŠČIN KOČIŠČIN Joz.
Víťaz Fričovce BABJAK RIJÁK KONEČNÝ JENČA
Dulova Ves Kokošovce ČIROVIČ JENDRUŠ ŠKREPTÁK ŠVABY
M. Šariš Záborské BRÍŽEK KOČIŠ SUČKO STRAKA
Brezovica Lemešany JURKO ŽILKA Zruš.del. TOMEČEK F
8.liga A - 11.kolo 13.10.2019 o 14:30 hod.
10:30 Haniska Tulčík PRUSÁK MAHURSKY KAČMÁR
10:30 Žehňa Roma Petrovany DUCKO HANEL DUDAŠ
Ličartovce Chmeľov KUNAJ JUŠČÁK MIKULEC
Drien. N. Ves Ruská N. Ves HORVÁTH GARBAR CHOMA
8.liga B - 11.kolo 13.10.2019 o 14:30 hod.
Radatice Miklušovce TOMEČEK E PALKO
Sedlice Medzany KOŽLEJ P DUDÁŠ
Svinia voľno x x x x x
voľno Janov x x x x x
8.liga C - 11.kolo 13.10.2019 o 14:30 hod.
10:30 Krivany Poloma PAVLINSKÝ PTÁK BELIŠOVÁ BAKOŇ
Krásna Lúka Jakubova Voľa PAVLINSKÝ VAŠÁK MARTON
Lipany B voľno x x x x x
voľno Jarovnice x x x x x
5.liga dorast – 9.kolo 12.10.2019 o 14:30 hod.
12:00 Torysa Ruská N. Ves MIŽENKO BELIŠOVÁ
Brezovica M. Šariš PTÁK
Dubovica Hrabkov PALENČÁR
11.10. 16:00 Peč. N. Ves Ražňany PAVLINSKÝ PTÁK BELIŠOVÁ
13.10.11:30 Kamenica V. Šariš JURKO ŽILKA
Rožkovany voľno x x x x x
6.liga dorast – 9.kolo 12.10.2019 o 14:30 hod.
Drienov Nemcovce ONOFREJ
Žehňa Roma Kokošovce ANDREJKO SUČKO
11.10. 16:00 Š. Michaľany Medzany KOČIŠ JENDRUŠ
13.10.10:30 Kendice Kapušany KUNAJ JUŠČÁK v Petrovanoch
13.10.11:30 Záhradné Š. Dravce MARKOVIČ KOČIŠČIN
voľno Terňa x x x x x
7.liga dorast – 8.kolo 12.10.2019 o 14:30 hod.
11.10.16:30 Gregorovce Š. Sokolovce BABJAK
13.10.11:30 Uz. Šalgov Lemešany DUDA
3.liga žiaci – 11.kolo 12.10.2019 o 15:00 hod.
13.10.12:00 Dulova Ves Brezovica ČIROVIČ ŠKREPTÁK Zruš.del.
13.10.11:30 Jarovnice Kojatice ANDREJKO
13.10.12:00 Gregorovce M. Šariš PALENČÁR Zruš.del.
13.10.12:00 Chmin. N. Ves Kamenica LIPOVSKÝ
13.10.12:00 Peč. N. Ves Ostrovany MIŽENKO
13.10.12:00 Hermanovce Terňa PARTILA Zruš.del.
Š. Michaľany voľno x x x x x
4.Aliga žiaci – 8.kolo 12.10.2019 o 15:00 hod.
16:00 Žipov Fintice GARBAR
V. Šebastová Žehňa PARTILA
Záhradné Víťaz PAVLÍK RIJÁK
12.10. 10:30 Kapušany Drienov PARTILA
13.10.12:00 Medzany Lemešany
4.Bliga žiaci – 9.kolo 12.10.2019 o 15:00 hod.
12:30 Rožkovany Jakubovany PALENČÁR
Torysa Poloma BELIŠOVÁ Zruš.del.
Brezovička Krivany VARGA
13.10.11:30 Dubovica Š. Dravce VARGA
5.liga žiaci – 9.kolo 12.10.2019 o 15:00 hod.
Záborské Petrovany HANEL
Kendice Ruská N. Ves DUCKO v Petrovanoch
12.10. 13:00 Sedlice Ľubotice B LIPOVSKÝ
13.10.12:00 Fričovce Tulčík BABJAK
13.10.12:00 Svinia Demjata BRÍŽEK
voľno Chmeľov x x x x x
Prípravka U9 skupina A
12.10. 10:00 Š. Michaľany ihrisko v  Š.Michaľanoch ŠTOFANKO
                                                                                  Prípravka U11 skupina B
12.10. 8:00 Tatran Po dievčatá ihrisko jaz. areál UT DUDA HORVÁTH
                                                                                  Prípravka U13 skupina G
12.10.11:00 Tatran Po dievčatá ihrisko jaz. areál UT ČIROVIČ BUJNOVSKÝ
                                                                                 Prípravka U13 skupina F
12.10.13:30 Peč.N.Ves UT pri ZŠ PAVLINSKÝ
                                             DOHRÁVKY
                                                                                     Prípravka U11 skupina B
12.10. 13:00 Žipov UT v Radaticiach KOŽLEJ P
                                                                                    Prípravka U9 skupina C
13.10. 11:00 Kapušany ihrisko UT pri ZŠ Peč.N.Ves TOMEČEK F.
Prípravka U11 skupina D
13.10. 10:00 Široke ihrisko v Širokom RIJÁK