fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-5.liga dorast 9.kolo: Torysa - Ruská N. Ves – 12.10.2019 o 12:00 hod., bez poplatku

-7.liga dorast 9.kolo: Gregorovce - Šar. Sokolovce – 11.10.2019 o 16:30 hod., bez poplatku

-4A.liga žiaci 7.kolo: Záhradné - Kapušany – 3.10.2019 o 16:30 hod., FK Kapušany poplatok 10€

-4B.liga žiaci 8.kolo: Torysa - Šar. Dravce – 6.10.2019 o 12:00 hod., výmena domáceho prostredia FK Torysa poplatok 5€

-4B.liga žiaci 8.kolo: Rožkovany - Dubovica – 5.10.2019 o 10:00 hod., FK Dubovica poplatok 10€

2.ŠTK oznamuje, že z dôvodu kolízie sa zápas 10. kola 6. ligy dorast Nemcovce - Terňa odohrá 20.10.2019 o 14:00 hod.

3.ŠTK oznamuje, že z dôvodu kolízie sa zápas 10. kola 3. ligy žiakov Kojatice - Dulova Ves odohrá 5.10.2019 o 15:00 hod.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelých RN Žehňa - Haniska 0:3k v prospech hostí za neúčasť družstva domácich na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK RN Žehňa.

5.ŠTK kontumuje stretnutie U11 prípravky skupina F Demjata - Hubošovce 0:3k, Uz. Šalgov - Hubošovce a Terňa - Hubošovce v prospech domácich za neúčasť družstva Hubošoviec na turnaji. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Hubošovce.

6.ŠTK z dôvodu neuhradenia zbernej FA za mesiac august za stretnutie 8.A ligy dospelých Ličartovce - RN Žehňa a RN Žehňa - Haniska odratáva 6 bodov z konečnej tabuľky a zároveň zastavuje činnosť RN Žehňa dospelí a vyzýva ho k okamžitej úhrade zbernej faktúry za mesiac august. Doklad o úhrade ZF predložiť na sekretariát do 4.10.2019 do 14:00 hod.. V opačnom prípade bude stretnutie zrušené a delegovaným osobám bude oznámené, že sa stretnutie ruší. Mládežnické družstvá RN Žehňa pokračujú zatiaľ podľa rozpisu súťaží.

7.ŠTK na základe opakovaných nedostatkov pozastavuje FK TJ Budovateľ Žehňa domácu hraciu plochu pre všetky stretnutia do odvolania. ŠTK do ďalšieho zasadnutia komisie 10.10.2019 do 16:00 žiada FK Žehňa o nahlásenie náhradnej hracej plochy pre zápasy mládeže a dospelých, pod hrozbou ďalších disciplinárnych dôsledkov.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina D: FK Chmin. N. Ves– 19.10.2019 o 12:00 hod., za účasti FK Žipov, Ovčie, Chmiňany, Radatice a Chmin. N. Ves na ihrisku v CHNV.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Šar. Bohdanovce – 5.10.2019 o 9:30 hod., za účasti FK Ličartovce, Drien. N. Ves, Lemešany, Dulova a Šar. Bohdan. na ihrisku v Šar. Bohdanovciach.

-skupina E: FK Žipov – 5.10.2019 o 13:00 hod., za účasti FK Radatice, Janov a Miklušovce a na ihrisku v Žipove.

-skupina G: FK Peč. N. Ves – 5.10.2019 o 10:30 hod., za účasti FK Torysa, Jak. Voľa, Brezovica a Peč. N. Ves na ihrisku UT v PNV.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Šar. Michaľany– 12.10.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Široké, Brezovica a Drienov na ihrisku v Michaľanoch.

-skupina B: FK Kračúnovce – 4.10.2019 o 15:00 hod., za účasti FK Giraltovce, Kračúnovce, Trnkov-Nemcovce a Pušovce na ihrisku v Kračúnovciach.

-skupina C: MFC Kapušany – 6.10.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Kapušany, V.Šariš a Peč. N. Ves na ihrisku v Kapušanoch.

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 10.10.2019 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 099: Jozef Ličák (1149970) Kokošovce, od 30.09.2019 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 100: Tomáš Koscelník (1182585) Rožkovany, od 30.09.2019 + 10 €

U 101: Patrik Tomáš (1246319) Kapušany, od 30.09.2019 + 10 €

U 102: Martin Kušnír (1073253), Krásna Lúka, od 30.09.2019 + 10 €

U 103: Lukáš Grejták (1323090) Drienov, od 30.09.2019 + 5 €

U 104: Jakub Marton (1292773) Gregorovce, 6. liga 3b dospelí, 9.kolo, 29.09.2019, Gregorovce - Žipov, vylúčený za držanie súpera za krk v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 30.09.2019 + 10 €

U 105: Lukáš Dzurenda (1244476) Žipov, 6. liga 3b dospelí, 9.kolo, 29.09.2019, Gregorovce - Žipov, vylúčený za držanie súpera za krk v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 30.09.2019 + 10 €

U 106: Jakub Dobrovič (1423149) Kapušany, 6. liga dorast, 7. kolo, 29.09.2019, Šarišské Michaľany - Kapušany, vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 30.09.2019 + 5 €

U 107: Vladimír Gregor (1408225) Záhradné, 6. liga dorast, 7. kolo, 29.09.2019, Záhradné – Kokošovce/Dulová Ves, vylúčený za kopnutie súpera mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa  čl. 49/2b DP, od 30.09.2019 + 5 €

U 108: René Gabor (1408055) Záhradné, 6. liga dorast, 7. kolo, 29.09.2019, Záhradné – Kokošovce/Dulová Ves, vylúčený za vyhrážanie, pokus o udretie súpera, podľa čl. 47/1b, čl. 49/1b, čl. 34/6 DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa  čl. 49/2b DP, od 30.09.2019 + 5 €

U 109: Jozef Košút (1038029) Žipov, tréner, 6. liga 3b dospelí, 9. kolo, Gregorovce - Žipov, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 30.09.2019 + 10 €

U 110: Ondrej Pigula (1046421) Jakubova Voľa, člen realizačného tímu, 8.C liga dospelí, 9. kolo, Jakubova Voľa - Jarovnice, vylúčený za HNS udretie loptou súpera, podľa čl. 49/1a DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 3 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 30.09.2019 + 10 €

U 111: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK RN Žehňa finančnú pokutu 50,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie (ohlásené nepricestovanie) 8.A liga dospelí, 8.kolo, 22.09.2019, Ličartovce - RN Žehňa, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 112: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Lipany finančnú pokutu 50,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s menším počtom hráčov ako 11 a následne pokles počtu hráčov pod 7, 8.C ligy dospelí, 8. kolo, 29.09.2019 Krásna Lúka - Lipany B. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. g) a čl. 64/1a, 5 DP + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.skViac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese

https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

 

MATRIKA:

1.Informuje FK, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča.

2.Informuje FK, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 39.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Žipov vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Gregorovce – Žipov) a rozhodla, že podnet je

vo všetkých bodoch opodstatnený. Bez poplatku.

3.KR pristupuje k OOD pre R Lipovský za nedostatky v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Gregorovce – Žipov) a zároveň pozýva na svoje

zasadnutie DZ Kočiščin Jozef, R Lipovský dňa 10.10.2019 o 16.30h.

4.KR vykonala pohovor s DZ Merkovský, Cup, R Kočiš Tomáš.

5.KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz na R Horváth, AR1 Kočiščín, DZ Krivjančin za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Víťaz –Záborské).

6.KR berie na vedomie pochvalu od FK Dulova Ves na R Duda, AR1 Škrepták, za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Dulova Ves – Hrabkov).

7.Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácií 10,-€: DZ Hudák

Zmeny v obsadení R a DZ:

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
6.liga 3b – 10.kolo 6.10.2019 o 14:30 hod.
Nemcovce Hermanovce TOMEČEK E. KOŽLEJ P BARANOVÁ KOVALIČ
Terňa Peč. N. Ves KLEPSATEL UHRIN STRAKA
V. Šebastová Ľubotice B MARKOVIČ ŠTOFANKO ULIČNÝ L LACKO
10:30 Žipov Š. Sokolovce PTÁK PAVLINSKÝ PALENČÁR KNUT
Chmiňany Gregorovce DUCKO KOČIŠ UHRIN TOMEČEK F.
Uz. Šalgov Rožkovany HORVÁTH RIJÁK PAVLÍK ŠVABY
Brezovička Dubovica BABJAK PAVLINSKÝ Zruš.del. DUDÁŠ
7.liga – 10.kolo 6.10.2019 o 14:30 hod.
10:30 Záborské Dulova Ves ŠTEFANIC ŠTOFANKO BRÍŽEK KOČIŠČIN Ján
Jakubovany Brezovica KOŽLEJ M JENDRUŠ KANUŠČÁK
Lemešany Žehňa KUNAJ SEDLÁK Zruš.del. CHOMA
Hrabkov M. Šariš KVAŠŇAK FEDORKO Zruš.del. CUP
Kokošovce Víťaz ONOFREJ PRUSÁK ŠKREPTÁK MERKOVSKÝ
Fričovce Kapušany VARGA DUDA MIKULEC
Drienov Ostrovany KONČULA POROCHNAVÝ MICHALIKOVÁ KAČMÁR
8.liga A - 10.kolo 6.10.2019 o 14:30 hod.
10:30 Haniska Ličartovce POROCHNAVÝ KONČULA MICHALIKOVÁ JENČA
Tulčík Rus. N. Ves BUJNOVSKÝ KOČIŠČIN Ján
Petrovany Dr. N. Ves BRÍŽEK JUŠČÁK SUČKO JENČA
Chmeľov Žehňa Roma ANDREJKO KOČIŠČIN KOČIŠČIN Joz.
8.liga B - 10.kolo 6.10.2019 o 14:30 hod.
10:30 Radatice Svinia JURKO GARBAR BAKOŇ
Miklušovce Janov JURKO GARBAR KRIVJANČIN
Medzany voľno x x x x x
voľno Sedlice x x x x x
8.liga C - 10.kolo 6.10.2019 o 14:30 hod.
Jarovnice Krá. Lúka PTÁK ŽILKA PALKO
Lipany B Krivany PALENČÁR BELIŠOVÁ VAŠAK Zruš.del. Ďačov
voľno Jak. Voľa x x x x x
Poloma voľno x x x x x
5.liga dorast – 8.kolo 5.10.2019 o 15:00 hod.
M. Šariš Peč. N. Ves ULIČNÝ M Zruš.del.
Ražňany Kamenica PALENČÁR
V. Šariš Rožkovany BRÍŽEK RIJÁK
Rus. N. Ves Dubovica ANDREJKO SEDLÁK
Hrabkov Brezovica BUJNOVSKÝ LICHVÁR
voľno Torysa x x x x x
6.liga dorast – 8.kolo 5.10.2019 o 15:00 hod.
Terňa Kendice LIPOVSKÝ PAVLÍK
Kapušany Žehňa Roma TOMEČEK E POROCHNAVÝ
Kokošovce Š. Michaľany DUCKO SUČKO  D.Ves
Medzany Záhradné BARANOVÁ
Š. Dravce Drienov PTÁK VAŠÁK
Nemcovce voľno x x x x x
7.liga dorast – 7.kolo 5.10.2019 o 15:00 hod.
Lemešany Š. Sokolovce KOŽLEJ P
6.10.11:30 Uz. Šalgov Gregorovce HORVÁTH
3.liga žiaci – 10.kolo 5.10.2019 o 15:00 hod.
15:00 Kojatice Dulova Ves HANEL
12:30 Ostrovany Jarovnice TROJANOVIČ  Rožkovany  
6.10.11:30 M. Šariš Š. Michaľany DUDA
6.10.11:45 Brezovica Chm. N. Ves BABJAK
6.10.12:00 Terňa Peč. N. Ves UHRIN KLEPSATEL
6.10.12:00 Kamenica Gregorovce BELIŠOVÁ
voľno Hermanovce x x x x x
4A.liga žiaci – 7.kolo 5.10.2019 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Drienov KOČIŠ
13:00 Lemešany Žehňa KOŽLEJ P
3.10.16:30 Záhradné Kapušany HANEL odohrané
Víťaz Medzany KUNAJ FEDORKO
V. Šebastová Žipov DUDA
4.Bliga žiaci – 8.kolo 5.10.2019 o 15:00 hod.
10:00 Rožkovany Dubovica PTÁK VAŠÁK
Jakubovany Krivany VARGA ŽILKA  
Poloma Brezovička PALINSKÝ  BELIŠOVÁ
6.10. 12:00 Torysa Š. Dravce ČONKA Zruš.del.
5.liga žiaci – 8.kolo 5.10.2019 o 15:00 hod.
10:00 Chmeľov Fričovce BABJAK
Ľubotice B Kendice HORVÁTH
Demjata Záborské JURKO
6.10.12:00 Tulčík Sedlice BUJNOVSKÝ
6.10.12:00 Rus. N. Ves Svinia ONOFREJ
Petrovany voľno x x x x x
DOHRÁVKA 5. liga žiaci 7. kolo
8.10. 17:00 Chmeľov Tulčík BABJAK
                                                                  Prípravka U11 skupina A
5.10. 9:30 Šar.Bohdanovce ihrisko v Š.Bohdan. ULIČNÝ L
                                                                  Prípravka U11 skupina E
5.10. 13:00 Žipov ihrisko v Žipove GARBAR
                                                                   Prípravka U11 skupina G
5.10. 10:30 Peč.N.Ves ihrisko UT pri ZŠ PALENČÁR
                                                                   Prípravka U9 skupina B
4.10. 15:00 Kračúnovce ihrisko v Kračúnovciach Kožlej M.
                                                                   Prípravka U9 skupina C
6.10. 10:00 Kapušany ihrisko v Kapušanoch Tomeček F.