fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8C.liga dospelí 8. kolo: Kr. Lúka - Lipany B – 22.9.2019 o 15:00 hod., FK Kr. Lúka poplatok 10€

-6.liga dorast 6.kolo: Kapušany - Záhradné – 30.10.2019 o 14:00 hod., FK Záhradné poplatok 10€

-3.liga žiaci 8.kolo: Kojatice - Gregorovce – 20.9.2019 o 17:00 hod., FK Kojatice poplatok 10€

-5.liga žiaci 2.kolo: Sedlice - Chmeľov – 19.9.2019 o 17:30 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

-5.liga žiaci 6.kolo: Petrovany - Chmeľov – 21.9.2019 o 16:00 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

-5.liga žiaci 7.kolo: Chmeľov - Tulčík – 8.10.2019 o 17:00 hod., bez poplatku

-4A.liga žiaci 5.kolo: Záhradné - Žehňa – 21.9.2019 o 12:30 hod., FK Záhradné poplatok 5€

-4A.liga žiaci 6.kolo: Žipov - Lemešany – 28.9.2019 o 14:00 hod., bez poplatku

-4A.liga žiaci 5.kolo: V. Šebastová - Fintice – 2.10.2019 o 16:15 hod., FK V. Šebastová poplatok 10€

-4B.liga žiaci 6.kolo: Torysa - Dubovica – 20.9.2019 o 17:00 hod., FK Torysa poplatok 10€

2.ŠTK neschvaľuje zmenu 7.liga dospelí 10. kolo: Záborské - Dulova Ves – 6.10.2019 podľa Rozpisu čl.4 - výnimka z 10:30 je možná len na menší časový rozdiel ako 3 hodiny.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy dorastu Drienov - Kapušany 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Kapušany.

4.ŠTK nevyhovela námietke FK Kapušany zo stretnutia 4A. ligy žiakov Kapušany - V. Šebastová. Podľa SP pre kategóriu U15 sa nejedná sa o neplatný štart hráčok. FK Kapušany poplatok 5€ za prerokovanie.

5.ŠTK upozorňuje FK Gregorovce na dodržiavanie Rozpisu čl. 11 h - rozmery bránok pre 7. ligu dorast, pod hrozbou dalších disciplínárnych dôsledkov.

6.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Roma Žehňa zo zápasu 7. kola 8A.ligy Roma Žehňa - Tulčík za nedodržanie čl. 5e Rozpisu - neupratané šatne.

7.ŠTK upozorňuje FK Krivany na dodržiavanie čl. 5 e) Rozpisu zo zápasu 7.kola 8C. ligy Krivany - Kr. Lúka.

8.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Ostrovany zo zápasu 7.kola 7. ligy Ostrovany - Záborské na nedodržanie čl. 5e Rozpisu - nefunkčný internet.

9.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jarovnice zo zápasu 7.kola 8C. ligy Poloma - Jarovnice za nedodržanie Rozpis čl. 18b - neskorý príchod.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina A: Medzany – 28.9.2019 o 14:00 hod., za účasti FK Ľubotice B, Záborské, Haniska a Medzany na ihrisku v Medzanoch.

-skupina C: FK Fintice – 28.9.2019 o 12:00 hod., za účasti FK Fintice, Záhradné, Tulčík a Župčany na ihrisku vo Finticiach.

- skupina E: Šar. Sokolovce – 21.9.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Šar. Sokolovce, Uz. Šalgov, Uzovce a Ražňany na ihrisku v Šar. Sokolovciach.

- skupina D: FK Radatice – 28.9.2019 o 13:30 hod., za účasti FK Žipov, Ovčie, Chmiňany, Radatice a Chmin. N. Ves na ihrisku v Radatitiach.

- skupina F: FK Jak. Voľa – 28.9.2019 o 10:30 hod., za účasti FK Jak. Voľa, Kr. Lúka, PNV a Kamenica na ihrisku v Jak. Voli.

11.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina B: FK Ľubotice – 21.9.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Ľubotice, RNV, Kapušany, Fintice a Tatran PO na ihrisku v Ľuboticiach.

-skupina B: FK Fintice – 28.9.2019 o 9:30 hod., za účasti FK Ľubotice, RNV, Kapušany, Fintice a Tatran PO na ihrisku vo Finticiach.

-skupina C: FK Kračunovce – 20.9.2019 o 16:00 hod., za účasti FK Giraltovce, Kračúnovce, Trnkov a Nemcovce na ihrisku v Kračunovciach.

-skupina F: FK Hubošovce – 21.9.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Demjata, Hubošovce, Terňa a Uz. Šalgov na ihrisku v Hubošovciach.

-skupina G: FK Brezovica – 21.9.2019 o 14:30 hod., za účasti FK Brezovica, Jak. Voľa, Torysa a PNV v Brezovici.

12.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Široké – 21.9.2019 o 9:30 hod., za účasti FK Brezovica, Drienov, Šar. Michaľany a Široké na ihrisku v Širokom.

-skupina B: FK Giraltovce – 21.9.2019 o 15:00 hod., za účasti FK Giraltovce, Kračúnovce, Trnkov-Nemcovce a Pušovce na ihrisku v Giralcovciach.

13.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 5.9.2019 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 077: Jozef Magač (1246084), Žipov, od 16.09.2019 + 10 €

U 078: Norbert Dujava (1245896), Pečovská Nová Ves, od 16.09.2019 + 10 €

U 079: Marko Horváth (1250531) Rómovia napredujú Žehňa, od 16.09.2019+10€

U 080: Boris Grejták (1341363), Ruská Nová ves, od 15.09.2019 + 5 €

U 081: Vasyl Mahurskyy (1392598), Malý Šariš, od 15.09.2019 + 5 €

U 082: Metod Horváth (1400523) Žehňa, od 15.09.2019 + 5 €

U 083: Jaroslav Kišeľa (1102448) Uzovský Šalgov, 6. liga 3b dospelí, 7.kolo, 15.09.2019, Uzovský Šalgov – Vyšná Šebastová, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti ťahaním (stiahnutím) súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 16.09.2019 + 10 €

U 084: Lukáš Brilla (1294383) Uzovský Šalgov, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2019 + 10 €

U 085: Maroš Piskura (1210816) Terňa, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2019 + 10 €

DK oznamuje klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.8.2019.

Link: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/08/132b9cc6-d0f6-42a8-8d29-ac871ac401e9.pdf

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

MATRIKA:

1.Informuje FK, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča.

2.Informuje FK, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 37. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR vykonala pohovor s DZ Straka.

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová na R Markovič, AR1 Duda, Tomeček E., DZ Jenča za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Uzovský Šalgov – Vyšná Šebastová).

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Dulova Ves na R Lipovský, AR1 Michaliková, Sedlak, za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Dulova Ves - Brezovica).

5.KR upozorňuje R a DZ , že v prípade napomínania resp. vylúčenia člena realizačného tímu je povinnosť uviesť túto skutočnosť okrem zápisu o stretnutí a v správe delegáta zväzu aj cez podanie na komisiu , konkrétne na disciplinárnu komisiu.

 

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 8.kolo 22.9.2019 o 15:00 hod.
10:30 Terňa Š. Sokolovce DURKÁČ DUCKO BARANOVÁ HAVRILLA
Nemcovce Peč. N. Ves PRUSÁK BABJAK BRÍŽEK KRIVJANČIN
Hermanovce Ľubotice B KOČIŠ KOŽLEJ M FEDORKO CUP
V. Šebastová Gregorovce ŠTOFANKO KONČULA HANEL MERKOVSKÝ
Žipov Uz. Šalgov KVAŠŇAK JENDRUŠ KOČIŠCIN Ján
Chmiňany Dubovica JURKO KOŽLEJ P RIJÁK HUDÁK
Rožkovany Brezovička VERČIMÁK UHRIN Zruš.del. MIKULEC
7.liga – 8.kolo 22.9.2019 o 15:00 hod.
10:30 Lemešany Dulova Ves ANDREJKO MAHURSKY ĽACH BAKOŇ
Jakubovany Žehňa ČIROVIČ BUJNOVSKÝ KOČIŠČIN Joz.
Brezovica M. Šariš PALENČÁR BELIŠOVÁ KANUŠČÁK
Hrabkov Víťaz MARKOVIČ POROCHNAVÝ MRIGLOT
Záborské Kapušany ANDREJKO MAHURSKY DUDÁŠ
Kokošovce Ostrovany TOMEČEK E PAVLÍK KOVALIČ
Fričovce Drienov ONOFREJ MAJIROŠ LICHVÁR STRAKA
8.liga A - 8.kolo 22.9.2019 o 15:00 hod.
10:30 Haniska Dr. N. Ves ULIČNÝ L JURKO DUDÁŠ
12:00 Chmeľov Rus. N. Ves BABJAK BRÍŽEK KRIVJANČIN
Tulčík Petrovany LIPOVSKÝ PALKO
Ličartovce Žehňa Roma KUNAJ
8.liga B - 8.kolo 22.9.2019 o 15:00 hod.
Miklušovce Medzany HORVÁTH KOČIŠČIN ŠKREPTÁK
Svinia Sedlice DUCKO BARANOVÁ JENČA
voľno Janov x x x x
Radatice voľno x x x x
8.liga C - 8.kolo 22.9.2019 o 15:00 hod.
Krásna Lúka Lipany B MIŽENKO Zruš.del.
Poloma Jak. Voľa VARGA VAŠAK
voľno Jarovnice x x x x
Krivany voľno x x x x
5.liga dorast – 6.kolo 21.9.2019 o 15:00 hod.
M. Šariš Kamenica KUNAJ FEDORKO
Peč. N. Ves Rožkovany BRÍŽEK LICHVÁR
Ražňany Torysa ĽACH
V. Šariš Dubovica KOŽLEJ M
Ruská N. Ves Hrabkov ŠTOFANKO MICHALIKOVÁ
voľno Brezovica x x x x
6.liga dorast – 6.kolo 21.9.2019 o 15:00 hod.
Terňa Š. Michaľany BUJNOVSKÝ
 30.10. 14:00
Kapušany Záhradné Zruš.del.
Kokošovce Drienov POROCHNAVÝ Kokošovce
Medzany Š. Dravce VERČIMÁK
22.9.11:30 Nemcovce Kendice PRUSÁK
voľno Žehňa Roma x x x x
7.liga dorast – 5.kolo 21.9.2019 o 15:00 hod.
Š. Sokolovce Gregorovce JURKO
Lemešany Uz. Šalgov ONOFREJ
3.liga žiaci – 8.kolo 21.9.2019 o 15:00 hod.
20.9. 17:00 Kojatice Gregorovce DURKÁČ
12:30 Ostrovany Ch. N. Ves TROJANOVIČ Ražňany
22.9.12:15 Brezovica Š. Michaľany PALENČÁR Zruš.del.
22.9.12:30 Hermanovce Jarovnice KOŽLEJ M KOČIŠ
22.9.12:30 Terňa Dulova Ves BARANOVÁ DUCKO
22.9.12:30 Kamenica M. Šariš VARGA
voľno Peč. N. Ves x x x x
4A.liga žiaci – 5.kolo 21.9.2019 o 15:00 hod.
13:00 Lemešany Drienov ONOFREJ
21.9. 12:30 Záhradné Žehňa SEDLÁK SUČKO JUŠČÁK
Víťaz Žipov ČIROVIČ GARBAR
2.10. 16:15 V. Šebastová Fintice PAVLÍK RIJÁK
22.9.12:30 Medzany Kapušany OKRUHĽANSKÝ
4.Bliga žiaci – 6.kolo 21.9.2019 o 15:00 hod.
Jakubovany Poloma BABJAK
Krivany Š. Dravce PALENČÁR BELIŠOVÁ
Brezovička Rožkovany PTÁK VAŠAK
20.9. 17:00 Torysa Dubovica VARGA
5.liga žiaci – 6.kolo 21.9.2019 o 15:00 hod.
Sedlice Svinia ANDREJKO
Ľubotice B Záborské TOMEČEK E
Demjata Fričovce KOČIŠ
21.9.16:00 Petrovany Chmeľov DUCKO
22.9.12:30 Tulčík Kendice LIPOVSKÝ
Rus. N. Ves voľno x x x x
DOHRÁVKA 4A. liga žiaci 3. kolo
25.9. 16:30 Lemešany V. Šebastová ONOFREJ
DOHRÁVKA 5. liga žiaci 5. kolo
24.9. 17:00 Chmeľov Demjata BUJNOVSKÝ
Mladší žiaci U13 skupina A
21.9.14:00 Haniska ihrisko v Haniske BARANOVÁ
Mladší žiaci U13 skupina E
21.9.9:00 Š.Sokolovce ihrisko v Š.Sokolovciach PALENČÁR
Prípravky U11 skupina A
21.9.9:00 Dulova Ves ihrisko v Dulovej Vsi HANEL
Prípravky U11 skupina E
21.9.10:00 Miklušovce ihrisko v Miklušovciach ANDREJKO
Prípravky U11 skupina C
20.9.16:00 Kračúnovce ihrisko v Kračúnovciach KLOVANIČ
Prípravky U11 skupina F
21.9.10:00 Hubošovce ihrisko v Hubošovciach BABJAK
Prípravky U11 skupina G
21.9.14:30 Brezovica ihrisko v Brezoviciach MIŽENKO
Prípravky U11 skupina A
21.9.10:00 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiach TOMEČEK E TOMEČEK F
Prípravky U9 skupina B
21.9. 15:00 Giraltovce ihrisko v Giraltovciach KOŽLEJ P.
DOHRÁVKA 5. liga žiaci 2. kolo
19.9. 17:30 Sedlice Chmeľov LIPOVSKÝ
Prípravky U9 skupina A
21.9. 9:30 Široké ihrisko v Širokom VARGA