fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8A.liga dospelí 8. kolo: Chmeľov - Ruská N. Ves – 22.9.2019 o 12:00 hod., bez poplatku

-6.liga 3b dospelí 9. kolo: Šar. Sokolovce - V. Šebastová – 29.9.2019 o 15:00 hod. v Uzovciach, bez poplatku

-6.liga 3b dospelí 11. kolo: Peč. N. Ves - V. Šebastová – 12.10.2019 o 10:30 hod., bez poplatku

-4A.liga žiaci 4.kolo: Žipov - Záhradné – 14.9.2019 o 14:30 hod. v Janove, FK Žipov poplatok 5€

-4B.liga žiaci 5.kolo: Šar. Dravce - Poloma – 14.9.2019 o 12:30 hod., FK Šar. Dravce poplatok 10€

-5.liga žiaci 5. kolo: Chmeľov - Demjata – 24.9.2019 o 17:00 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

-7.liga dorast 4. kolo: Gregorovce - Uz. Šalgov – 13.9.2019 o 17:00 hod., FK Uz. Šalgov poplatok 5€

-5.liga dorast 5. kolo: Torysa - Peč. N. Ves – 14.9.2019 o 12:30 hod., FK Torysa poplatok 10€

-6.liga dorast 5. kolo: Kokošovce - Drienov – 21.9.2019 o 15:00 hod. v Kokošovciach

-5.liga dorast 5. kolo: Žehňa - Kendice – 15.9.2019 o 13:00 hod., FK Kendice poplatok 10€

2.ŠTK oznamuje, že z dôvodu kolízie sa zápas 4A.liga žiaci 4.kolo Drienov - Víťaz odohrá 15.9.2019 o 13:00 hod.

3.ŠTK oznamuje, že FK Kendice odohrajú všetky svoje zápasy v 6. lige dorast v nedeľu 10:30 hod.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina A: FK Haniska – 21.9.2019 o 14:00 hod., za účasti FK Záborské, Haniska, Medzany, Ľubotice na ihrisku v Haniske.

- skupina E: FK Uz. Šalgov – 13.9.2019 o 16:30 hod., za účasti FK Uzovce, Ražňany, Šar. Sokolovce a Uz. Šalgov na ihrisku v Šalgove.

-skupina G: FK Brezovica – 14.9.2019 o 9:30 hod., za účasti FK Dulova, Tatran PO, Brezovica a Svinia na ihrisku v Brezovici.

5.ŠTK oznamuje, že v súťažiach žiakov U15 ObFZ Prešov povoľuje štart hráčov mladších ako 9 rokov aj keď ich systém blokuje. Rozhodcovia sú povinní skontrolovať ich aktívny stav v systéme a zapísať ich štart do záznamu o stretnutí.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Dulova Ves – 21.9.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Šar. Bohdanovce, Dulova, Ličartovce, Drien. N. Ves a Lemešany v Dulovej.

-skupina C: FK Giraltovce – 13.9.2019 o 15:00 hod., za účasti FK Kračúnovce, Giraltovce, Nemcovce a Trnkov na ihrisku v Giraltovciach.

-skupina D: FK Fričovce – 14.9.2019 o 10:30 hod., za účasti FK Široké, Víťaz, Fričovce a Župčany vo Fričovciach.

-skupina E: FK Miklušovce – 21.9.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Janov, Žipov, Miklušovce a Žipov v Miklušovciach.

7.ŠTK oznamuje, že v kategórii U9 vznikla nová skupina C, v ktorej sú družstvá: MFC Kapušany, Pečovská N.Ves a Veľký Šariš..

8.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19.9.2019 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 061: Tomáš Rešetár (1244795) Haniska, od 09.09.2019 + 10 €

U 062: Lukáš Mačo (1358914) Rómovia napredujú Žehňa, od 09.09.2019 + 10 €

U 063: Pavol Kozák (1222380) Sedlice, od 09.09.2019 + 10 €

U 064: Martin Vysocký (1295743) Lipany, od 09.09.2019 + 10 €

U 065: Tomáš Vargoško (1331374) Hrabkov, od 08.09.2019 + 5 €

U 066: Maroš Piskura (1210816) Terňa, 6. liga 3b dospelí, 6.kolo, 08.09.2019, UzovskýŠalgov - Terňa, vylúčený za sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 49/2a DP, od 09.09.2019 + 10 €

U 067: Lukáš Brilla (1294383) Uzovský Šalgov, 6. liga 3b dospelí, 6.kolo, 08.09.2019, Uzovský Šalgov - Terňa, vylúčený za sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 49/2a DP, od 09.09.2019 + 10 €

U 068: Juraj Tomáš (1313731) Nemcovce, 6. liga 3b dospelí, 6.kolo, 08.09.2019, Nemcovce – Ľubotice “B”, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 09.09.2019 +10€

U 069: Vladimír Sudimák (1136680) Brezovica, 7. liga dospelí, 7.kolo, 08.09.2019, Brezovica - Víťaz, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 09.09.2019 + 10 €

U 070: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Gregorovce finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. liga dorast, 1.kolo, 29.08.2019, Uzovský Šalgov - Gregorovce, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP +5 €

U 071: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Terňa finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 6. liga dorast, 3.kolo, 31.08.2019, Šarišské Dravce - Terňa, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 072: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Kendice finančnú pokutu 40,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles počtu hráčov pod 7, 6. ligy dorast, 3. kolo, 01.09.2019 Záhradné - Kendice. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. g) a čl. 64/1a, 5 DP + 5 €

U 073: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Bohdanovce finančnú pokutu 300,- € za odhlásenie družstva žiakov zo rozbehnutej súťaže 5. liga žiaci, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

U 074: Ján Hudák (1335429) Kapušany, DK berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k svojmu správaniu po stretnutí, 7. liga dospelí, 5. kolo, 01.09.2019, Kapušany – Brezovica, za HNS voči DO po stretnutí, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, , podľa čl. 48/2b DP, od 02.09.2019 a zaroveň DK ruší predbežné ochranné opatrenie pozastavení výkonu športu. + 10 €

U 075: Ľubomír Hudák (1039440) Kapušany, na základe Správy delegata stretnutia, 7. liga dospelí, 5. kolo, 01.09.2019, Kapušany – Brezovica, za HNS voči DO po stretnutí, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 02.09.2019 a zaroveň DK ruší predbežné ochranné opatrenie pozastavení výkonu funkcie. + 10 €

DK udeľuje za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 5. Miesto stretnutia, písm. i), DS - finančnú pokutu 10 €, za povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

U 076: FK Žipov, zo stretnutia Žipov – Brezovička, 6. kolo + 10 €

DK oznamuje klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.8.2019.

Link: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/08/132b9cc6-d0f6-42a8-8d29-ac871ac401e9.pdf

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1.Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

 

MATRIKA:

1.Informuje FK, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča.

2.Informuje FK, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 36. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz na R Pták, AR1 Jendruš, DZ Krivjančin za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Brezovica – Víťaz).

3.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie DZ Straka dňa 19.9.2019 o 16.30 h.

4.KR upozorňuje R a DZ , že v prípade napomínania resp. vylúčenia člena realizačného tímu je povinnosť uviesť túto skutočnosť okrem zápisu o stretnutí a v správe delegáta zväzu aj cez podanie na komisiu, konkrétne na disciplinárnu komisiu.

5.KR akceptuje podnet od FK Hrabkov. Poplatok 10,-€

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 7.kolo 15.9.2019 o 15:30 hod.
14.9.15:30 Rožkovany Nemcovce JURKO KOŽLEJ M ČIROVIČ BAKOŇ
10:30 Brezovička Chmiňany ONOFREJ MIŽENKO PTÁK KNUT
Dubovica Žipov VARGA JENDRUŠ RIJÁK TOMEČEK F.
Uz. Šalgov V. Šebastová MARKOVIČ DUDA TOMEČEK E JENČA
Gregorovce Terňa ANDREJKO BARANOVÁ MAJIROŠ STRAKA
Š. Sokolovce Hermanovce MIŽENKO ONOFREJ JURKO ŠVABY
Ľubotice B Peč. N. Ves PALENČÁR BABJAK ŠTOFANKO KOČIŠČIN Joz.
7.liga – 7.kolo 15.9.2019 o 15:30 hod.
14.9.15:30 Ostrovany Záborské ANDREJKO KLEPSATEL VERČIMÁK KANUŠČÁK Sabinov
10:30 Drienov Kokošovce BABJAK KOČIŠ ČIROVIČ LACKO
Fričovce Jakubovany DUCKO KOŽLEJ P MAHURSKY KRIVJANČIN
Kapušany Hrabkov KUNAJ PAVLÍK UHRIN KAČMÁR
Víťaz Lemešany BUJNOVSKÝ POROCHNAVÝ KONEČNÝ CUP
Dulova Ves Brezovica LIPOVSKÝ MICHALIKOVÁ SEDLÁK HUDÁK
M. Šariš Žehňa PRUSÁK PARTILA KLEPSATEL KOVALIČ
8.liga A - 7.kolo 15.9.2019 o 15:30 hod.
10:30 Žehňa Roma Tulčík PALENČÁR POROCHNAVÝ BAKOŇ
10:30 Haniska Ruská N. Ves JURKO KLEPSATEL ŠVABY
Ličartovce Drien. N. Ves ULIČNÝ L KOČIŠ DUDÁŠ
Chmeľov Petrovany VERČIMÁK ČIROVIČ KOČIŠČIN Ján
8.liga B - 7.kolo 15.9.2019 o 15:30 hod.
8.9.15:30 Miklušovce Sedlice x x x ODOHRANÉ
Radatice Janov KLOVANIČ LICHVÁR HANEL Zruš.del.
Svinia voľno x x x x x
voľno Medzany x x x x x
8.liga C - 7.kolo 15.9.2019 o 15:30 hod.
Krivany Krásna Lúka PTÁK MIKULEC
Lipany B Jak. Voľa KVAŠŇAK FEDORKO Zruš.del. Ďačov
Poloma Jarovnice PAVLINSKÝ KANUŠČÁK
5.liga dorast – 5.kolo 14.9.2019 o 15:00 hod.
Ruská N. Ves M. Šariš BABJAK KOČIŠČIN ŠKREPTÁK
Dubovica Ražňany PTÁK Zruš.del.
15:30 Brezovica V. Šariš MIŽENKO
14.9. 12:30 Torysa Peč. N. Ves PALENČÁR VAŠÁK
14.9. 15:00 Kamenica Rožkovany VARGA
Hrabkov voľno x x x x x
6.liga dorast – 5.kolo 14.9.2019 o 15:00 hod.
Š. Dravce Kokošovce PAVLINSKÝ BELIŠOVÁ
Drienov Kapušany ONOFREJ
15.9. 13:00 Žehňa Roma Kendice LIPOVSKÝ
15.9.12:30 Záhradné Terňa SVAT L
15.9.15:00 Medzany Nemcovce KOŽLEJ M KOČIŠČIN Zruš.del.
Š. Michaľany voľno x x x x x
7.liga dorast – 4.kolo 14.9.2019 o 15:00 hod.
13.9. 17:00 Gregorovce Uz. Šalgov KOŽLEJ P
Š. Sokolovce Lemešany ĽACH
3.liga žiaci – 7.kolo 14.9.2019 o 15:00 hod.
Š. Michaľany Kojatice KOŽLEJ P Zruš.del.
15.9.11:30 M. Šariš Brezovica PARTILA
15.9.12:30 Dulova Ves Hermanovce SEDLÁK MICHALIKOVÁ
15.9.12:30 Jarovnice Peč. N. Ves KVAŚŇAK FEDORKO
15.9.13:00 Gregorovce Ostrovany BARANOVÁ MAJIROŠ ANDREJKO
15.9.13:00 Ch.. N. Ves Terňa KOŽLEJ P MAHURSKY
Kamenica voľno x x x x x
4.A liga žiaci – 4.kolo 14.9.2019 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Lemešany SEDLÁK GARBÁR
Žehňa Medzany DUCKO HANEL
14:30 Žipov Záhradné LIPOVSKÝ Janov
15.9.13:00 Drienov Víťaz KOČIŠ
15.9.13:00 Kapušany V. Šebastová PAVLÍK KUNAJ UHRIN
4.B liga žiaci – 5.kolo 14.9.2019 o 15:00 hod.
12:30 Rožkovany Krivany KOŽLEJ M
Torysa Jakubovany PALENČÁR VAŠÁK
15.9.12:30 Dubovica Brezovička JENDRUŠ TOMEČEK E VARGA
14.9. 12:30 Š. Dravce Poloma PAVLINSKÝ BELIŠOVÁ
                                                     5.liga žiaci – 5.kolo 14.9.2019 o 15:00 hod.
24.9. 17:00 Chmeľov Demjata
Záborské Sedlice POROCHNAVÝ
15.9.12:45 Petrovany Tulčík BABJAK
15.9.13:00 Fričovce Ruská N. Ves DUCKO
15.9.13:00 Svinia Kendice PRUSÁK
voľno Ľubotice B x x x x x
DOHRÁVKA 5. liga žiaci 2. kolo
19.9. 17:30 Sedlice Chmeľov Zruš.del.
mladší žiaci U13 skupina D
15.9. 10:00 Chmiňany ihrisko v Chmiňanoch KLOVANIČ
prípravky U11 skupina B
14.9. 9:00 Kapušany ihrisko v Kapušanoch TOMEČEK F PARTILA
                                                                       prípravky U13 skupina E
13.9. 16:30 Uz.Šalgov ihrisko v Uz.Šalgove ĽACH
mladší žiaci U13 skupina G
14.9. 9:30 Brezovica ihrisko v Brezovici VARGA
prípravky U11 skupina D
14.9. 10:30 Fričovce ihrisko vo Fričovciach BUJNOVSKÝ