fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-3.liga žiaci 6.kolo: Ostrovany - Šar. Michaľany – 5.9.2019 o 16:30 hod. v Ražňanoch, FK Šar. Michaľany poplatok 5€

-3.liga žiaci 6.kolo: Kojatice - M. Šariš – 5.9.2019 o 17:00 hod., FK Kojatice poplatok 10€

-4A.liga žiaci 3.kolo: Lemešany - V. Šebastová – 25.9.2019 o 16:30 hod., FK V. Šebastová poplatok 5€

-4A.liga žiaci 3.kolo: Záhradné - Drienov – 7.9.2019 o 12:30 hod., FK Drienov poplatok 10€

-4B.liga žiaci 4.kolo: Jakubovany - Šar. Dravce – 6.9.2019 o 17:30 hod., FK Jakubovany poplatok 10€

-5.liga dorast 4.kolo: Kamenica - Torysa – 6.9.2019 o 16:30 hod., FK Torysa poplatok 10€

2.ŠTK neschvaľuje tieto zmeny:

-6.liga dospelí 11.kolo: Peč. N. Ves - V. Šebastová – 26.9.2019 o 16:00 hod., chýba súhlas FK V. Šebastová

-8B.liga dospelí 6.kolo: Janov - Svinia – 8.9.2019 o 15:30 hod., (určené rozpisom na 10:30)

3.ŠTK rozhodla, že výsledok zápasu 7. ligy 4.kola Žehňa - Kapušany z 25.8.2019 dosiahnutý na HP zostáva v platnosti (1:4).

4.ŠTK oznamuje, že z dôvodu kolízie sa zápas 5.ligy žiakov 4.kolo: Kendice - Záborské odohrá 7.9.2019 o 10:30 hod.

5.ŠTK oznamuje, že z dôvodu kolízie sa zápas 6.ligy dorast 4.kolo: Nemcovce - RN Žehňa odohrá 8.9.2019 o 13:00 hod.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dorastu Uz.Šalgov - Gregorovce 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Gregorovce.

7.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy dorastu Šar. Dravce - Terňa 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Terňa.

8.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy dorastu Záhradné - Kendice 3:0k v prospech domácich za pokles hráčov pod 7 u družstva hostí (výsledok 7:0 dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Kendice.

9.ŠTK oznamuje klubom 5.ligy žiakov, že FK Šar. Bohdanovce odhlasuje svoje družstvo žiakov zo súťaže, kluby budú mať vo vyžrebovaní voľno. Zároveň ŠTK dáva do pozornosti FK Šar. Bohdanovce.

10.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK Žehňa.

11.ŠTK žiada Delegátov o dôkladné vykonanie kontroly miestností pre delegované osoby v kluboch 3b 6.ligy dospelých a popísať to v správach DZ v najbližších kolách.

12.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U13:

- skupina C: FK Župčany – 6.9.2019 o 16:00 hod., za účasti FK Župčany, Fintice, Tulčík a Záhradné na ihrisku v Župčanoch.

- skupina D: FK Chmiňany – 15.9.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Chmiňany, Ovčie, Žipov, Chmin. N. Ves a Radatice na ihrisku v Chmiňanoch.

- skupina F: FK Kamenica – 7.9.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Krásna Lúka, Jak. Voľa, Peč. N. Ves a Kamenica na ihrisku v Kamenici.

13.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípravky U11:

- skupina A: FK Drien. N. Ves – 7.9.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Drien N. Ves, Lemešany, Ličartovce, Dulova Ves a Š. Bohdanovce na ihrisku v Drienovskej.

- skupina B: MFC Kapušany – 14.9.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Ruská N. Ves, Kapušany, Tatran PO, Fintice a Ľubotice na ihrisku v Kapušanoch.

- skupina E: FK Janov – 7.9.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Janov, Radatice, Miklušovce a Žipov na multif. ihrisku v Janove.

14.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípravky U9:

- skupina A: FK Drienov – 7.9.2019 o 12:30 hod., za účasti FK Drienov, Široké, Šar. Michaľany a Brezovica v Drienove.

15.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.9.2019 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 048: Matúš Dzurenda (1254019), Žipov, od 02.09.2019 + 10 €

U 060: Lukáš Pohlodko (1292695) Drienovská Nová Ves, od 02.09.2019 + 10 €

U 049: Ján Vasko (1264181) Terňa, 6. liga 3b dospelí, 5. kolo, 01.09.2019, Dubovica – Terňa, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti ťahaním(stiahnutím) súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 02.09.2019 + 10 €

U 050: Bartolomej Popuša (1330976) Ostrovany, 7. liga dospelí, 5. kolo, 31.08.2019, Ostrovany – Lemešany, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti vrazením do súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 01.09.2019 + 10 €

U 051: Matej Tomáš (1142452) Nemcovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 29.02.2020 + 10 €

U 052: Lukáš Vozár (1164022) Žehňa, DK berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k svojmu správaniu voči R v stretnutí 7. liga dospelí, 4. kolo, 25.08.2019, Žehňa - Kapušany, za HNS voči DO, napadnutie DO vykonané spôsobom, ktorý nie je považovaný za násilie, podľa čl. 49/1d DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, , podľa čl. 49/2d DP, od 26.08.2019 a zaroveň DK ruší predbežné ochranné opatrenie pozastavení výkonu športu. + 10 €

U 053: DK berie na vedomie písomné stanovisko FK Žehňa. DK na základe podnetu v Správe delegáta stretnutia, 7. liga dospelí, 4 kolo, 01.09.2019, Žehňa – Kapušany, za porušenie povinností organizátora stretnutia, podľa čl. 57/1c DP, DK ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 57/2 DP + 10 €

U 054: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Kendice finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 6. liga dorast, 2.kolo, 24.08.2019, Kendice – Drienov, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 055: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Bohdanovce finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 5. liga žiaci U15, 2.kolo, 25.08.2019, Svinia – Šarišské Bohdanovce, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 056: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Jakubovany finančnú pokutu 200,- € za štart hráča na cudzí registračný preukaz, 4.B liga žiaci, 1.kolo, 17.08.2019, Krivany – Jakubovany, podľa čl. 52/a SP, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. t) a čl. 64/1a, 4 DP+5 €

U 057: Na základe podnetu v Správe delegáta stretnutia, DK začína disciplinárne konanie voči Ján Hudák (1335429) Kapušany, podľa čl. 71/1,3a,b DP, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 DP od 02.09.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu HNS voči DO po stretnutí 7. liga dospelí, 5. kolo, 01.09.2019, Kapušany – Brezovica. Podaním na komisiu DK do 10.09.2019. Pod disciplinárnymi následkami.

U 058: Na základe podnetu v Správe delegáta stretnutia, DK začína disciplinárne konanie voči Ľubomír Hudák (1039440) Kapušany, podľa čl. 71/1,3a,b DP, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení akejkoľvek funkcie, podľa čl.43/1,2a,4 DP od 02.09.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu HNS voči DO po stretnutí 7. liga dospelí, 5. kolo, 01.09.2019, Kapušany – Brezovica. Podaním na komisiu DK do 10.09.2019. Pod disciplinárnymi následkami.

DK udeľuje za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 5. Miesto stretnutia, písm. i), DS - finančnú pokutu 10 €, za povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

U 059: FK Chmiňany, zo stretnutia Chmiňany – Nemcovce, 5. kolo + 10 €

DK oznamuje klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.8.2019.

Link: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/08/132b9cc6-d0f6-42a8-8d29-ac871ac401e9.pdf

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 D

 

SEKRETARIÁT:

1.VV vyslovuje poďakovanie FK Ličartovce a Obecnému úradu Ličartovce za vytvorené podmienky vo finálovom stretnutí Pohára ObFZ a zároveň zúčastneným klubom TJ ŠM Dulova Ves a TJ OK Chmiňany za korektné vystupovanie počas stretnutia.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 35. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR vykonala pohovor s R Brižek.

3.KR pozýva na svoje zasadnutie DZ Straka dňa 12.9.2019 o 16.30 h.

4.Poplatky za neskoré ospravedlnenia pred zverejnením delegácie 5,-€ : Choma, Verčimák, Horváth.

Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 10,-€ : Sedlák.

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 6.kolo 8.9.2019 o 15:30 hod.
10:30 Nemcovce Ľubotice B BABJAK HANEL SEDLÁK HUDÁK
Peč. N. Ves Š. Sokolovce ANDREJKO MIŽENKO MAJIROŠ KOČIŠČIN Ján
Hermanovce Gregorovce KLEPSATEL DUDA VARGA DUDÁŠ
Terňa Uz. Šalgov DUCKO KOŽLEJ P MIKULEC
V. Šebastová Dubovica VERČIMÁK BABJAK SEDLÁK PALKO
Žipov Brezovička MARKOVIČ BARANOVÁ MAHURSKY KOVALIČ
Chmiňany Rožkovany ULIČNÝ M ULIČNÝ L KUBÁNKA
7.liga – 6.kolo 8.9.2019 o 15:30 hod.
10:30 Jakubovany M. Šaris MIŽENKO MAJIROŠ KOVALIČ
Žehňa Dulova Ves KOČIŠ POROCHNAVÝ KAČMÁR
Brezovica Víťaz PTÁK JENDRUŠ KRIVJANČIN
Lemešany Kapušany JURKO KONEČNÝ KOČIŠČIN Joz.
Hrabkov Ostrovany ŠTOFANKO RIJÁK CUP
Záborské Drienov KONČULA ČIROVIČ JENČA
Kokošovce Fričovce HORVÁTH PAVLÍK ŠVABY
8.liga A - 6.kolo 8.9.2019 o 15:30 hod.
Tulčík Chmeľov ONOFREJ
Petrovany Haniska PRUSÁK LICHVÁR  
Ruská N. Ves Ličartovce TOMEČEK E
Drien. N. Ves Žehňa Roma KLOVANIČ FEDORKO
8.liga B - 6.kolo 8.9.2019 o 15:30 hod.
10:30 Janov Svinia BUJNOVSKÝ KUNAJ MIKULEC
Medzany Radatice LIPOVSKÝ TOMEČEK F,
Miklušovce voľno x x x x
voľno Sedlice x x x x
8.liga C - 6.kolo 8.9.2019 o 15:30 hod.
10:30 Jakubova Voľa Krivany PALENČÁR PTÁK BAKOŇ
Jarovnice Lipany B PALENČÁR
voľno Poloma x x x x
Krásna Lúka voľno x x x x
5.liga dorast – 4.kolo 7.9.2019 o 15:00 hod.
M. Šariš Rožkovany ČIROVIČ
Peč. N. Ves Dubovica KUNAJ
Ražňany Brezovica ĽACH
V. Šariš Hrabkov KLEPSATEL ŠKREPTÁK KOČIŠČIN
6.9. 16:30 Kamenica Torysa PTÁK
voľno Rus. N. Ves x x x x
6.liga dorast – 4.kolo 7.9.2019 o 15:00 hod.
Kendice Š. Michaľany SEDLÁK ŠTOFANKO Petrovany
Terňa Drienov RIJÁK PAVLÍK
Kapušany Š. Dravce POROCHNAVÝ
15:30 Kokošovce Medzany DUCKO
8.9.13:00 Nemcovce Žehňa Roma SEDLÁK BABJAK
voľno Záhradné x x x x
7.liga dorast – 3.kolo 7.9.2019 o 15:00 hod.
Lemešany Gregorovce ONOFREJ
Š. Sokolovce Uz. Šalgov HANEL
3.liga žiaci – 6.kolo 7.9.2019 o 15:00 hod.
5.9. 17:00 Kojatice M. Šariš ČIROVIČ
5.9. 16:30 Ostrovany Š. Michaľany TROJANOVIČ Ražňany
8.9.12:45 Brezovica Kamenica JENDRUŠ PTÁK
8.9.13:00 Peč. N. Ves Dulova Ves ANDREJKO BELIŠOVÁ
8.9.13:00 Hermanovce Chmin. N. Ves DUDA KLEPSATEL
8.9.13:00 Terňa Gregorovce KOŽLEJ P DUCKO
voľno Jarovnice x x x x
4A.liga žiaci – 3.kolo 7.9.2019 o 15:00 hod.
25.9. 16:30 Lemešany V. Šebastová
Žehňa Kapušany JURKO
12:30 Záhradné Drienov KOČIŠ
Víťaz Fintice BABJAK
8.9.13:00 Medzany Žipov LIPOVSKÝ
4.Bliga žiaci – 4.kolo 7.9.2019 o 15:00 hod.
6.9. 17:30 Jakubovany Š. Dravce ĽACH
Poloma Rožkovany PTÁK
Krivany Dubovica MIŽENKO BELIŠOVÁ
Brezovička Torysa PALENČÁR
5.liga žiaci – 4.kolo 7.9.2019 o 15:00 hod.
10:30 Kendice Záborské ANDREJKO Petrovany
Sedlice voľno x x x x
Ľubotice B Fričovce ANDREJKO
Demjata Petrovany DUDA
8.9.13:00 Tulčík Svinia ONOFREJ
8.9.13:00 Ruská N. Ves Chmeľov TOMEČEK E
DOHRÁVKA 8B. liga dospelí 7. kolo
8.9. 15:30 Miklušovce Sedlice KUNAJ BUJNOVSKÝ
mladší žiaci U13 skupina A
7.9.14:00 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiach BARANOVÁ
prípravky U11 skupina D
8.9.10:30 Víťaz ihrisko vo Víťazi BARANOVÁ
prípravky U11 skupina F
6.9.16:30 Demjata ihrisko v Demjate BUJNOVSKÝ
prípravky U9 skupina B
9.9.15:00 Giraltovce ihrisko v Giraltovciach KOŽLEJ M
                                                                                         prípravky U11 skupina E
7.9.9:00 Janov mult.ihrisko v Janove KOŽLEJ M
                                                                                         prípravky U11 skupina B
14.9. 9:00 Kapušany ihrisko v Kapušanoch TOMEČEK E TOMEČEK F
                                                                                         prípravky U9 skupina A
7.9.12:30 Drienov ihrisko v Drienove BUJNOVSKÝ
                                                                                         mladší žiaci U13 skupina F
7.9.10:00 Kamenica ihrisko v Kamenici PTÁK
                                                                                           prípravky U11 skupina A
7.9.9:00 Drienovská N. Ves ihrisko v Drienovskej TOMEČEK E TOMEČEK F
mladší žiaci U13 skupina C
6.9.16:00 Župčany ihrisko v Župčanoch Tomeček F