fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-5.liga žiaci 2. kolo: Sedlice - Chmeľov – 15.9.2019 o 13:15 hod., bez poplatku.

-3.liga žiaci 4. kolo: Chminianska N.V - Jarovnice – 23.8.2019 o 17:00 hod., Chmin. N. Ves poplatok 10 €.

-8B.liga dospelí 7. kolo: Sedlice - Miklušovce – 8.9.2019 o 15:30 hod., na ihrisku v Miklušovciach – výmena poradia zápasov.

-6.liga dorast 2.kolo: Nemcovce – Š.Michaľany – 27.8.2019 o 17:00 hod. – v Nemcovciach, Nemcovce poplatok 5 € .

-5.liga žiaci 2.kolo: Kendice - Fričovce – 24.8.2019 o 10:30 hod. – kolízia s dorasteneckým zápasom Kendice - Drienov.

-3.liga žiaci 4.kolo: Ostrovany – Kamenica - 23.8.2019 o 17:00 hod.,v Ražňanoch bez poplatku.

-4 B.liga žiaci 2.kolo: Poloma - Torysa – 23.8.2019 o 14:00 hod., v Polome Torysa poplatok 10 €.

-4 B.liga žiaci 3.kolo: Torysa - Krivany – 28.8.2019 o 13:00 hod., v Toryse, bez poplatku

-6.liga dorast 2.kolo: Rómovia napredujú Žehňa - Záhradné – 29.8.2019 o 12:00 hod., kolízia žiaci Žehňa-Drienov bez poplatku.

-6.liga dorast 1.kolo: Š. Dravce - Kendice – sa odohrá 29.8.2019 o 11:00 hod.,

-7.liga dorast 1.kolo: Uz.Šalgov - Gregorovce – 29.8.2019 o 11:00 hod., v Uz.Šalgove bez poplatku

-7.liga dospelí 4.kolo: Jakubovany – Dulova Ves sa odohrá v pôvodnom termíne 25.8.2019 o 16:00 hod.

2.ŠTK oznamuje organizovanie turnajov prípraviek U9:

- skupina B: Pušovce - 31.8. o 14,30 hod., za účasti Pušovce, Trnkov, Kračúnovce a Giraltovce

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnajov prípraviek U11:

- skupina C: Nemcovce-24.8. o 16,00 hod., za účasti Nemcovce, Trnkov, Kračúnovce a Giraltovce

- skupina G: Jakubova Vôľa – 31.8. o 9,30 hod., za účasti Jakubova Vôľa, Torysa, Brezovica, Pečovská N.V.

- skupina E: Radatice – 25.8. o 13,00 hod., za účasti Radatice, Janov, Miklušovce, Žipov

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnajov prípraviek U13

- skupina G: Ľubotice – 29.8. o 10,00 hod., za účasti Ľubotice C, Dulova Ves, Tatran dievčatá, Svinia, Brezovica

- skupina E: Ražňany – 30.8. o 17,00 hod., za účasti Ražňany, Uzovce, Uz.Šalgov, Š.Sokolovce

- skupina C: Tulčík – 23.8. o 16,00 hod., za účasti Tulčík, Fintice, Župčany, Záhradné

5.ŠTK kontumuje stretnutie dorastencov Drienov - Rómovia Žehňa 3:0 k, v prospech domácich za neúčasť hostí na stretnutí. FK Rómovia Žehňa odstupuje na DK.

6.ŠTK oznamuje R,DZ a FK že na všetkých stretnutiach riadených ObFZ Prešov sa nastupuje na platné RP. V zmysle SP čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie aj na elektronický preukaz. Klub ale musí podať žiadosť o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Ak hráč nemá plastový RP pre konfrontáciu je potrebné vytlačiť Zápasovú súpisku, ktorá obsahuje menný zoznam spolu s fotografiami hráčov.

7.ŠTK oznamuje FK, že došlo k oprave Rozpisu súťaží, čl.11, bod „f“, prvá veta sa mení na : „Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a má možnosť nahrať až 9 náhradníkov“. Uvedená zmena vyplynula z aktualizácie Zápisu o stretnutí rozhodcu, kde sa vytvorila možnosť nahrať do súpisky pre stretnutie až 20 hráčov.

8.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie kapitánov, vedúcich družstiev, hráčov Miroslava Janíčka, Dominika Strakau a rozhodcu zo strenutia žiakov 4.B ligy Krivany - Jakubovany v stredu 28.8.2019 o 16:15.

9.ŠTK oznamuje, že je z dôvodu novelizácie Súťažného poriadku povolený štart dievčatám v stretnutiach v kategóriach U13 narodených po 1.1.2005 a mladšie, U11 po 1.1 2007 a mladšie a U9 po 1.1.2009 a mladšie (opraviť v Rozpise ObFZ).

10.ŠTK povoľuje štart hráčkam narodeným po 1.1.2004 a mladšie v súťaži žiakov 5.liga (od 16tky – po 16tku). Štart týchto hráčok v súťažiach žiakov 4.ligy a 3.ligy nie je povolený.

11.ŠTK dáva do pozornosti DK TJ Budovateľ Žehňa za opakované nedodržiavanie čl.5e (nefunkčný internet).

12.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 28.8.2019 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 029: Tomáš Šimko (1091599) Dubovica, 6. liga 3b dospelí, 3. kolo, 18.08.2019, Dubovica – Pečovská Nová Ves, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 19.08.2019 + 10 €

U 030: Daniel Gajdoš (1260568) Hermanovce, 6. liga 3b dospelí, 3. kolo, 18.08.2019, Brezovička - Hermanovce, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DP, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 19.08.2019 + 10 €

U 031: Róbert Ferko (1264575) Jarovnice, 8.C. liga dospelí, 3.kolo, 18.08.2019 Krásna Lúka - Jarovnice, vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou do tváre v snahe hrať loptou, podľa čl. 45/1 DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl.45/2a DP, od 19.08.2019 + 10 €.

U 032: Mikuláš Kravec (1190551) Nemcovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2019 + 10 €

U 033: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Kapušany finančnú pokutu 130,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. liga dospelí, 2.kolo, 11.08.2019, Dulova Ves – Kapušany, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 034: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ovčie finančnú pokutu 400,- € za odhlásenie družstva dospelých zo rozbehnutej súťaže 8.B liga dospelí, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 10 €

U 035: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Gregorovce finančnú pokutu 85,- € za odhlásenie družstva dorastu zo súťaže 5. liga dorast po vyžrebovaní, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

U 036: DK berie na vedomie písomné stanovisko FK Ostrovany k spravaniu sa divákov po ukončení stretnutia Malý Šariš – Ostrovany. DK ukladá FK Ostrovany DS -  pokarhanie, podľa čl. 11 DP. + 10 €

DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu dňa 28.8.2019 o 16:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na infraštruktúru štadiónov.

            Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o  finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021. 

           Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: 

                                                         https://www.futbalsfz.sk/section/3734 

[doc]Projekt infraštruktúra 2019.pdf[doc]Výzva infraštruktúra 2019.pdf

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 33. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.Obsadenie finále letného pohára Obfz Prešov: R Markovič Michal, AR1 Miženko Jozef, AR2 Uličný Lukáš, NR Uličný Martin.

3.KR na základe podnetu od FK Drienov vzhliadla videozáznam zo stretnutia 7. ligy medzi (Drienov – Brezovica) a rozhodla, že námietka je opodstatnená.

KR pristupuje ku OOD pre R Andrejko za nedostatky v stretnutí.

4.Poplatky za neskoré ospravedlnenia pred zverejnením delegácie 5,-€ : Klepsatel, Ducko, Pavlinský, Durkáč.

5.Noví R:           Kočiščin Samuel           0917 918 266

                          Škrepták Matej              0951 154 963

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 4.kolo 25.8.2019 o 16:00 hod.
10:30 Žipov Chmiňany ULIČNÝ L ĽACH HUDÁK
Nemcovce Š. Sokolovce KOČIŠ SEDLÁK DUDÁŠ
Ľubotice B Gregorovce HORVÁTH MICHALIKOVÁ Zruš.del. PALKO
Peč. N. Ves Uz. Šalgov PALENČÁR ULIČNÝ L KRIVJANČIN
Hermanovce Dubovica KUNAJ BARANOVÁ MIKULEC
Terňa Brezovička BUJNOVSKÝ POROCHNAVÝ KANUŠČÁK
V. Šebastová Rožkovany TOMEČEK E PAVLÍK KOVALIČ
7.liga – 4.kolo 25.8.2019 o 16:00 hod.
13:00 Záborské Kokošovce BABJAK BRÍŽEK BAKOŇ
Jakubovany Dulova Ves MIŽENKO PARTILA KOČIŠČIN Ján
M. Šariš Víťaz VARGA KOŽLEJ M JENČA
Žehňa Kapušany BRÍŽEK BABJAK STRAKA
Brezovica Ostrovany PTÁK TROJANOVIČ KAČMÁR
Lemešany Drienov KOŽLEJ P JENDRUŠ MRIGLOT
Hrabkov Fričovce LIPOVSKÝ RIJÁK CHOMA
8.liga A - 4.kolo 25.8.2019 o 16:00 hod.
10:30 Petrovany Žehňa Roma HANEL KOŽLEJ M MICHALIKOVÁ KOVALIČ
Tulčík Haniska JURKO ŠVABY
Chmeľov Ličartovce MARKOVIČ LICHVÁR FEDORKO CUP
Ruská N. Ves Drien. N. Ves DUDA
8.liga B - 4.kolo 25.8.2019 o 16:00 hod.
10:30 Miklušovce Radatice KLEPSATEL BUJNOVSKÝ STRAKA
Medzany Sedlice KONČULA MAJIROŠ KOČIŠČIN Joz.
voľno Svinia x x x x x
Janov voľno x x x x x
8.liga C - 4.kolo 25.8.2019 o 16:00 hod.
Poloma Krivany ŠTOFANKO
Jakubova Voľa Krásna Lúka DURKÁČ
voľno Lipany B x x x x x
Jarovnice voľno x x x x x
5.liga dorast – 2.kolo 24.8.2019 o 15:00 hod.
M. Šariš Torysa BUJNOVSKÝ HANEL
Rožkovany Dubovica PTÁK
Peč. N. Ves Hrabkov PAVLINSKÝ
Ražňany Ruská N. Ves ĽACH
25.8.13:00 Kamenica Brezovica TROJANOVIČ
V. Šariš voľno x x x x x
6.liga dorast – 2.kolo 24.8.2019 o 15:00 hod.
29.8. 12:00 Žehňa Roma Záhradné HANEL
Kendice Drienov BABJAK v Petrovanoch
Terňa Medzany VERČIMÁK
Kapušany Kokošovce PARTILA
27.8.17:00 Nemcovce Š. Michaľany PARTILA
voľno Š. Dravce x x x x x
7.liga dorast – 1.kolo 24.8.2019 o 15:00 hod.
Lemešany Š. Sokolovce ŠTOFANKO
29.8.11:00 Uz. Šalgov Gregorovce JURKO
3.liga žiaci – 4.kolo 24.8.2019 o 15:00 hod.
11:00 Kojatice Brezovica LIPOVSKÝ
23.8. 17:00 Ostrovany Kamenica TROJANOVIČ MAJIROŠ v Ražňanoch
23.8. 17:00 Chmin. N. Ves Jarovnice VARGA
25.8.13:30 Peč. N. Ves Gregorovce PALENČÁR Zruš.del.
25.8.13:30 Hermanovce Š. Michaľany BARANOVÁ KUNAJ
25.8.13:30 Terňa M. Šariš POROCHNAVÝ BUJNOVSKÝ
voľno Dulova Ves x x x x x
4. A.liga žiaci – 1.kolo 24.8.2019 o 15:00 hod.
Žehňa Drienov ANDREJKO
Záhradné V. Šebastová RIJÁK PAVLÍK
Víťaz Lemešany BRÍŽEK
16:00 Žipov Kapušany LIPOVSKÝ v Janove
25.8.13:30 Medzany Fintice KONČULA MAJIROŠ
4.Bliga žiaci – 2.kolo 24.8.2019 o 15:00 hod.
Jakubovany Rožkovany MIŽENKO BELIŠOVÁ
23.8. 14:00 Poloma Torysa MIŽENKO
Krivany Brezovička VARGA
25.8.13:45 Š. Dravce Dubovica PTÁK BELIŠOVÁ
5.liga žiaci – 2.kolo 24.8.2019 o 15:00 hod.
10:30 Kendice Fričovce JURKO v Petrovanoch
Sedlice Chmeľov Zruš.del.
Ľubotice B Petrovany TOMEČEK E
25.8.13:30 Tulčík Záborské JURKO
25.8.13:30 Svinia Š. Bohdanovce VARGA
25.8.13:30 Ruská N. Ves Demjata DUDA
DOHRÁVKA 8C. liga dospelí 2. kolo
29.8. 10:30 Jarovnice Jakubova Voľa PTÁK PALENČÁR KANUŠČÁK
DOHRÁVKA 6. liga dorast 1. kolo
29.8. 11:00 Š. Dravce Kendice ĽACH
DOHRÁVKA 3. liga žiaci 3. kolo
29.8. 10:30 Š. Michaľany Peč. N. Ves TOMEČEK E TOMEČEK F
DOHRÁVKA 5. liga žiaci 1. kolo
27.8. 17:00 Chmeľov Kendice DUDA
mladší žiaci U13 skupina A
24.8.14:00 Záborské ihrisko v Záborskom HORVÁTH
mladší žiaci U13 skupina B
23.8.17:00 Kapušany ihrisko v Kapušanoch KOŽLEJ M
mladší žiaci U13 skupina B
29.8.17:00 Chmeľov ihrisko v Chmeľove DUDA
mladší žiaci U13 skupina F
24.8.9:00 Krásna Lúka ihrisko v Krásnej Lúke PTÁK
prípravky U11 skupina A
24.8. 9:00 Lemešany ihrisko v Lemešanoch ŠTOFANKO
prípravky U11 skupina B
24.8. 10:00 Ruská N. Ves ihrisko v Ruskej N. Vsi TOMEČEK E TOMEČEK F
mladší žiaci U13 skupina C
23.8.16:00 Tulčík ihrisko v Tulčiku TOMEČEK E
prípravky U11 skupina C
24.8. 16:00 Nemcovce ihrisko v Nemcovciach DUDA
prípravky U11 skupina E
25.8. 13:00 Radatice ihrisko v Radaticiach ANDREJKO