fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 3. kolo: Brezovička - Hermanovce – 18.8.2019 o 13:00 hod., FK Brezovička poplatok 10€

-7.liga dospelí 4. kolo: Záborské - Kokošovce – 25.8.2019 o 13:00 hod., bez poplatku

-8B.liga dospelí 3. kolo: Svinia - Radatice – 18.8.2019 o 10:30 hod., FK Svinia poplatok 10€

-4B.liga žiaci 1.kolo: Šar. Dravce - Torysa – 20.8.2019 o 16:00 hod. - výmena poradia zápasov, FK Š.Dravce poplatok 5€

-4B.liga žiaci 1.kolo: Dubovica - Rožkovany – 16.8.2019 o 15:00 hod. - Rožkovany poplatok 10€

-3.liga žiaci 3.kolo: Brezovica - Ostrovany – 16.8.2019 o 17:00 hod., FK Brezovica poplatok 5€

-3.liga žiaci 3.kolo: Š.Michaľany – Peč.N.Ves – 29.8.2019 o 10:30 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 1.kolo: Záhradné - Šar. Michaľany – 21.8.2019 o 17:00 hod., FK Šar. Michaľany poplatok 5€

-6.liga dorast 1.kolo: Š.Dravce - Kendice – 29.8.2019 o 11:00 hod., FK Šar. Dravce poplatok 5€

-5.liga žiaci 1.kolo: Chmeľov - Kendice – 27.8.2019 o 17:00 hod., FK Kendice poplatok 10€

-5.liga žiaci 1.kolo: Demjata - Ľubotice – 22.8.2019 o 16:30 hod., FK Demjata poplatok 5€

2.ŠTK oznamuje, že stretnutie 6.liga dospelí 3. kolo: Žipov - Nemcovce sa odohrá 18.8.2019 o 13:00 hod.

3.ŠTK oznamuje, že stretnutie 8C.liga dospelí 2. kolo: Jarovnice - Jakubova Voľa sa odohrá 29.8.2019 o 10:30 hod. na ihrisku v Jarovniciach. Zároveň ŠTK oznamuje, že od 15.8.2019 má FK ROMA Jarovnice uvoľnenú hraciu plochu na odohratie majstrovských stretnutí dospelých aj žiakov.

4.ŠTK oznamuje, že FK Žipov dospelí odohrá svoje domáce stretnutia od 8.9.2019 v nedeľu v ÚHČ.

5.ŠTK oznamuje, že FK Ovčie odhlasujú družstvo dospelých v 8B.lige. Kluby majú vo vyžrebovaní voľno. FK Ovčie do pozornosti DK.

6.ŠTK oznamuje, že FK Gregorovce odhlasujú družstvo dorastencov v 5.lige. Kluby majú vo vyžrebovaní voľno. FK Gregorovce do pozornosti DK.

7.ŠTK oznamuje, že FK Gregorovce prihlasujú družstvo dorastencov do 7.ligy (od16tky – po 16tku) pod voľné žrebovacie číslo 4.

8.ŠTK oznamuje, že FK Ostrovany odohrá svoje domáce zápasy v jesennej časti 7. ligy dospelých v sobotu v UHČ okrem týchto zápasov - 12. kolo Ostrovany - Kapušany 20.10. o 10:00 hod. a 14.kolo Ostrovany - Dulova Ves 3.11. o 10:30 hod. Miestom konania zápasov je UT v Sabinove, kde je aj zraz mužstiev. FK Ostrovany poplatok 10€.

9.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dospelých Dulova Ves - Kapušany 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Kapušany.

10.ŠTK zaradzuje po súhlase všetkých zainteresovaných tímov do U11 ligy Prípravky skupiny B družstvo Tatran dievčatá. Nové zloženie skupiny je nasledovné: 1. Ruská N. Ves, 2.Kapušany, 3. Ľubotice, 4.Fintice a 5. Tatran dievčatá.

11.ŠTK zaradzuje po súhlase všetkých zainteresovaných tímov do U13 ligy Mladší žiaci skupiny D družstvo FK Chmin.N.Ves. Nové zloženie skupiny je nasledovné: 1. Ovčie, 2.Žipov, 3. Chmiňany, 4.Radatice a 5.Chmin.N.Ves. FK Žipov podmieňuje súhlas neodohratím posledných stretnutí na jednotlivých turnajoch.

12.ŠTK oznamuje že FK Ľubotice B v 6. lige dospelých hrajú svoje zápasy v nedeľu v UHČ (platí od 4. kola), FK Ľubotice B poplatok 10€.

13.ŠTK oznamuje R,DZ a FK že na všetkých stretnutiach riadených ObFZ Prešov sa nastupuje na platné RP. V zmysle SP čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie aj na elektronický preukaz. Klub ale musí podať žiadosť o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Ak hráč nemá plastový RP pre konfrontáciu je potrebné vytlačiť Zápasovú súpisku, ktorá obsahuje menný zoznam spolu s fotografiami hráčov.

14.ŠTK oznamuje FK, že došlo k oprave Rozpisu súťaží, čl.11, bod „f“, prvá veta sa mení na : „Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a má možnosť nahrať až 9 náhradníkov“. Uvedená zmena vyplynula z aktualizácie Zápisu o stretnutí rozhodcu, kde sa vytvorila možnosť nahrať do súpisky pre stretnutie až 20 hráčov.

15.ŠTK oznamuje, že je z dôvodu novelizácie Súťažného poriadku je povolený štart dievčatám v stretnutiach v kategóriach U13 narodených po 1.1.2005 a mladšie, U11 po 1.1 2007 a mladšie a U9 po 1.1.2009 a mladšie (opraviť v Rozpise ObFZ).

16.ŠTK povoľuje štart hráčkam narodeným po 1.1.2004 a mladšie v súťaži žiakov 5.liga (od 16tky – po 16tku). Štart týchto hráčok v súťažiach žiakov 4.ligy a 3.ligy nie je povolený.

17.ŠTK upozorňuje FK Hermanovce na dodržiavanie čl.17b (označená usporiadateľská služba vestami).

18.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina B: FK Kapušany – 23.8.2019 o 17:00 hod., za účasti FK Kapušany, Chmeľov, Trnkov-Nemcovce a V.Šebastová na ihrisku v Kapušanoch.

- skupina B: FK Chmeľov – 29.8.2019 o 17:00 hod., za účasti FK Kapušany, Chmeľov, Trnkov-Pušovce a V.Šebastová na ihrisku v Chmeľove.

- skupina D: FK Ovčie – 16.8.2019 o 17:00 hod., za účasti FK Ovčie, Žipov, Chmiňany, Radatice a Chmin.N.Ves na ihrisku v Ovčom.

- skupina E: FK Uzovce – 17.8.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Uzovce, Ražňany, Uz.Šalgov a Šar. Sokolovce na multif. ihrisku v Uzovciach.

- skupina F: FK Kr. Lúka – 24.8.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Kr. Lúka, Jak. Voľa, Kamenica a Peč. N. Ves na ihrisku v Kr. Lúke.

19.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Lemešany – 24.8.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Ličartovce, Drien.N.Ves, Lemešany, Dulova Ves a Š.Bohdanovce na ihrisku v Lemešanoch.

-skupina B: FK Ruská N Ves – 24.8.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Ruská N Ves, Tatran D, Kapušany, Ľubotice B a Fintice na ihrisku v Ruskej.

20.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Brezovica – 17.8.2019 o 11:30 hod., za účasti FK Brezovica, Drienov, Široké a Šar. Michaľany na ihrisku v Brezovici.

21.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 22.8.2019 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 012: Marek Batík (1355367) Malý Šariš, od 12.08.2019 + 10 €

U 013: František Balog (1373502) Ostrovany, od 12.08.2019 + 10 €

U 014: Matej Tomáš (1142452) Nemcovce, 6. liga 3b dospelí, 2. kolo, 11.08.2019, Nemcovce – Gregorovce, vylúčený za HNS napadnutie súpera udretím, podľa čl. 49/1b DP a HNS voči DO po vylúčemí, podľa čl. 48/1c DP, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 5 týždne, podľa  čl. 49/2b, 34/8 DP, od 12.08.2019 + 10 €

U 015: Mikuláš Kravec (1190551) Nemcovce, 6. liga 3b dospelí, 2. kolo, 11.08.2019, Nemcovce – Gregorovce, vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 12.08.2019+10€

U 016: Dominik Sobota (1223591) Gregorovce, 6. liga 3b dospelí, 2. kolo, 11.08.2019, Nemcovce – Gregorovce, vylúčený za HNS napadnutie súpera udretím, podľa čl. 49/1b DP, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 12.08.2019 + 10 €

U 017: František Husár (1242403) Ostrovany, 7. liga dospelí, 2. kolo, 11.08.2019, Malý Šariš – Ostrovany, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DP, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 12.08.2019 + 10 €

U 018: Matúš Šingľar (1295788) Ruská Nová Ves, 8.A liga dospelí, 2. kolo, 11.08.2019, Petrovany – Ruská Nová Ves, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 12.08.2019 + 10 €

U 019: Jaroslav Macko (1294111) Tulčík, 8.A liga dospelí, 2. kolo, 11.08.2019, Tulčík – Ličartovce, vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 45/2a DP, od 12.08.2019 + 10 €

U 020: Michal Miščák (1320892) Svinia, 8.B liga dospelí, 2. kolo, 11.08.2019, Miklušovce – Svinia, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti vrazením do súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 12.08.2019 +10€

U 021: Juraj Stachura (1331012) Sedlice, 8.B liga dospelí, 2. kolo, 11.08.2019, Radatice – Sedlice , vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DP, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 12.08.2019 + 10 €

U 022: Peter Rajnoha (1274859) Miklušovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2019 + 10 €

U 023: Andrej Kupčík (1295616) Brezovička, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2019 + 10 €

U 024: Ľubomír Slaninka (1190063) Záborské, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň), od 19.08.2019 a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2019 + 10 €

U 025: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Hubošovce finančnú pokutu 120,- € za odhlásenie družstva dospelých zo súťaže 8.C liga dospelí po vyžrebovaní, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 10 €

U 026: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ovčie finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 8.B liga dospelí, 1.kolo, 04.08.2019, Janov – Ovčie, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

DK udeľuje za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 5. Miesto stretnutia, písm. i), DS - finančnú pokutu 10 €, za povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

U 027: FK Chmiňany, zo stretnutia Chmiňany – Hermanovce, 1. kolo + 10 €

U 028: Na základe Správy delegáta stretnutia, 7. liga dospelí, 2. kolo, 11.08.2019, Malý Šariš – Ostrovany, DK žiada FK Ostrovany o písomné stanovisko k činností členov US z hostí a spravaniu sa divákov po ukončení stretnutia.Podaním na komisiu DK do 20.08.2019. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na infraštruktúru štadiónov.

            Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o  finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021. 

           Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: 

                                                         https://www.futbalsfz.sk/section/3734 

[doc]Projekt infraštruktúra 2019.pdf[doc]Výzva infraštruktúra 2019.pdf

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 32. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR akceptuje podnet od FK Záborské. Poplatok 10,-

3.KR vykonala pohovor s DZ Kovalič.

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová na R Brižek, AR Hanel, Konečný DZ Kočiščín Jozef za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Vyšná Š. - Žipov).

5.Noví rozhodcovia: Frederik Fedorko  0940 869 319

                                    Lukáš Lichvár          0911 368 954

6.Poplatky za neskoré ospravedlnenia pred zverejnením delegácie 5,-€ : Uhrin.

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 3.kolo 18.8.2019 o 16:00 hod.
13:00 Žipov Nemcovce BUJNOVSKÝ KOŽLEJ P KOŽLEJ M JENČA
13:00 Brezovička Hermanovce MIŽENKO PTÁK PALENČÁR BAKOŇ
Chmiňany V. Šebastová PALENČÁR VARGA JENDRUŠ STRAKA
Rožkovany Terňa PTÁK ULIČNÝ L KOČIŠČIN Ján
Dubovica Peč. N. Ves JURKO DUDA Zruš.del. CHOMA
Uz. Šalgov Ľubotice B MARKOVIČ VERČIMÁK MIŽENKO ŠVÁBY
Gregorovce Š. Sokolovce BABJAK PARTILA KAČMÁR
7.liga – 3.kolo 18.8.2019 o 16:00 hod.
10:30 Drienov Brezovica ANDREJKO HANEL PRUSÁK CUP
17.8. 16:00 Ostrovany Žehňa KOČIŠ TOMEČEK E KRIVJANČIN
Záborské Jakubovany HORVÁTH KONEČNÝ TOMEČEK F.
Kokošovce Hrabkov DURKÁČ RIJÁK KOČIŠČIN Joz.
Fričovce Lemešany KUNAJ PAVLÍK DUDÁŠ
Kapušany M. Šariš DUCKO POROCHNAVÝ MIKULEC
Víťaz Dulova Ves TOMEČEK E SEDLÁK PALKO
8.liga A - 3.kolo 18.8.2019 o 16:00 hod.
Ruská N. Ves Tulčík KLEPSATEL JENČA
Drien. N. Ves Petrovany PRUSÁK ČAGA
Žehňa Roma Chmeľov ANDREJKO CUP
Ličartovce Haniska KOČIŠ MICHALIKOVÁ KRIVJANČIN
8.liga B - 3.kolo 18.8.2019 o 16:00 hod.
10:30 Sedlice Ovčie x x x x
Janov Miklušovce KOŽLEJ M KOŽLEJ P MARTON
10:30 Svinia Radatice ULIČNÝ M ULIČNÝ L DUDÁŠ
voľno Medzany x x x x
8.liga C - 3.kolo 18.8.2019 o 16:00 hod.
10:30 Krásna Lúka Jarovnice ĽACH TROJANOVIČ MIKULEC
Krivany Lipany B LIPOVSKÝ KOVALIČ
Jakubova Voľa voľno x x x x
voľno Poloma x x x x
5.liga dorast – 1.kolo 17.8.2019 o 15:00 hod.
V. Šariš M. Šariš BABJAK FEDORKO LICHVÁR
Gregorovce Ražňany Zruš.del. Zruš.del.
Ruská N. Ves Peč. N. Ves BUJNOVSKÝ Zruš.del.
Hrabkov Kamenica DURKÁČ DUCKO
Dubovica Torysa VARGA
16:00 Brezovica Rožkovany MIŽENKO
6.liga dorast – 1.kolo 17.8.2019 o 15:00 hod.
Kapušany Nemcovce PARTILA
Š. Dravce Kendice ĽACH
Drienov Žehňa Roma HANEL
16:00 Kokoš. - D.Ves Terňa JURKO v D. Vsi
18.8.13:00 Záhradné Š. Michaľany POROCHNAVÝ DUCKO
Medzany voľno x x x x
3.liga žiaci – 3.kolo 17.8.2019 o 15:00 hod.
29.8. 10:30 Š. Michaľany Peč. N. Ves ĽACH MAJIROŠ
16.8. 17:00 Brezovica Ostrovany PTÁK
18.8.11:30 M. Šariš Hermanovce VERČIMÁK JENDRUŠ
18.8.13:30 Kamenica Terňa LIPOVSKÝ
18.8.13:30 Gregorovce Jarovnice PARTILA BABJAK
18.8.13:30 Chmin. N. Ves Dulova Ves VARGA
Kojatice voľno x x x x
4.Bliga žiaci – 1.kolo 17.8.2019 o 15:00 hod.
20.8. 16:00 Š. Dravce Torysa PTÁK
Krivany Jakubovany PALENČÁR
Brezovička Poloma PTÁK
16.8. 15:00 Dubovica Rožkovany PTÁK Zruš.del. Zruš.del.
5.liga žiaci – 1.kolo 17.8.2019 o 15:00 hod.
27.8. 17:00 Chmeľov Kendice DUDA
22.8. 16:30 Demjata Ľubotice B KOČIŠ
Š. Bohdanovce Záborské ULIČNÝ L
18.8.13:15 Petrovany Sedlice PRUSÁK
18.8.13:30 Ruská N. Ves Tulčík KLEPSATEL
18.8.13:30 Fričovce Svinia PAVLÍK KUNAJ
mladší žiaci U13 skupina D
16.8. 17:00 Ovčie ihrisko v Ovčom KLOVANIČ
mladší žiaci U13 skupina G
19.8. 13:00 Dulova Ves ihrisko v Dulovej JURKO KLEPSATEL
                                                           mladší žiaci U13 skupina E
17.8. 10:00 Uzovce ihrisko v Uzovciach VERČIMÁK
mladší žiaci U9 skupina A
17.8. 11:30 Brezovica ihrisko v Brezovici PTÁK