fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí: 2.kolo: Ľubotice B - Dubovica - 11.8.2019 o 13:00 hod.

-7.liga dospelí 5. kolo: Víťaz - Žehňa – 31.8.2019 o 17:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 2.kolo: Šar. Michaľany - Jarovnice – 8.8.2019 o 16:00 hod. - výmena poradia zápasov, FK Šar. Michaľany poplatok 5€

-3.liga žiaci 3.kolo: Šar. Michaľany - Peč.N.Ves – 14.8.2019 o 16:00 hod., FK Pečovská poplatok 5€

-3.liga žiaci 3.kolo: Brezovica - Ostrovany – 17.8.2019 o 16:30 hod., bez poplatku

-4B.liga žiaci 1.kolo: Šar.Dravce - Torysa – 16.8.2019 o 16:00 hod. - výmena poradia zápasov, bez poplatku

2.ŠTK ruší termín stretnutia 8C.liga dospelí 2. kolo: Jarovnice - Jak Voľa – 29.8.2019 o 16:00 hod. a žiada FK predložiť nový termín, resp. ÚHČ, inak termín určí komisia.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 8B. ligy dospelých Janov - Ovčie 3:0 v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí (čl. 82 SP). Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Ovčie.

4.ŠTK oznamuje R a FK že na všetkých stretnutiach riadených ObFZ Prešov sa nastupuje na platné RP. V zmysle SP čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie aj na elektronický preukaz. Klub ale musí podať žiadosť o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Ak hráč nemá plastový RP pre konfrontáciu je potrebné vytlačiť Zápasovú súpisku, ktorá obsahuje menný zoznam spolu s fotografiami hráčov.

supiska

5.ŠTK upozorňuje FK Brezovica na dodržiavanie čl. 5 h) Rozpisu (natáčanie videa zo statívu vo výške min. 1,5m).

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina A: FK Záborské – 24.8.2019 o 14:00 hod., za účasti FK Záborské, Haniska, Medzany a Ľubotice na ihrisku v Záborskom.

- skupina B: MFC Kapušany – 23.8.2019 o 17:00 hod., za účasti FK Kapušany, Chmeľov, Trnkov-Pušovce a V.Šebastová na ihrisku v Kapušanoch.

- skupina C: FK Záhradné – 10.8.2019 o 15:00 hod., za účasti FK Záhradné, Župčany, Tulčík a Fintice na ihrisku v Záhradnom.

- skupina D: FK Ovčie – 16.8.2019 o 17:00 hod., za účasti FK Ovčie, Žipov, Chmiňany a Radatice na ihrisku v Ovčom.

- skupina G: FK Dulova Ves – 19.8.2019 o 13:00 hod., za účasti FK Dulova, Tatran D, Svinia, Brezovica a Ľubotice C na ihrisku v Dulovej.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Ličartovce – 10.8.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Ličartovce, Dulova Ves, Lemešany, Šar. Bohdanovce a Drien N Ves na ihrisku v Ličartovciach.

-skupina F: FK Terňa – 10.8.2019 o 15:00 hod., za účasti FK Hubošovce, Demjata, Uz. Šalgov a Terňa na ihrisku v Terni.

-skupina G: FK Torysa – 10.8.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Torysa, Jak.Voľa, Brezovica a Peč. N Ves na ihrisku v Toryse.

8.Zmeny tel.čísel vo FK Široké:

tréner mužov: (TM)  Mgr. Maliňak Lukáš mob.:0907 534 779

                            VD  Ing. Smolko Stanislav mob.:0948 139 207

tréner dorastu : Katriňák Jozef mob.: 0948059889

tréner SŽ U15           : Samseli Samuel mob.: 0915 327 694                 

          MŽ U13          : Goč Dominik  mob.: 0949769409                   

koordinátor U9 a U11 : p. Čuchran František  mob.: 0915 949 512

 tréner U11                  : p. Vozár Marek  mob.: 0944 423 324

9.ŠTK oznamuje FK, že došlo k oprave Rozpisu súťaží, čl.11, bod „f“, prvá veta sa mení na : „Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a má možnosť nahrať až 9 náhradníkov“. Uvedená zmena vyplynula z aktualizácie Zápisu o stretnutí rozhodcu, kde sa vytvorila možnosť nahrať do súpisky pre stretnutie až 20 hráčov.

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 15.8.2019 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 003: Kristian Bača (1260055) Vyšná Šebastová, od 05.08.2019 + 10 €

U 004: Tomáš Tomko (1214145) Lemešany, od 05.08.2019 + 10 €

U 005: Lukáš Straka (1314028) Drienov, od 05.08.2019 + 10 €

U 006: Dominik Tomaščík (1201919) Nemcovce, 6. liga 3b dospelí, 1. kolo, 04.08.2019, Vyšná Šebastová – Nemcovce, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 05.08.2019 + 10 €

U 007: Ľubomír Slaninka (1190063)  Záborské, 7. liga dospelí, 1. kolo, 04.08.2019, Záborské – Lemešany, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 05.08.2019 + 10 €

U 008: Adam Višňovský (1292638) Malý Šariš, 7. liga dospelí, 1. kolo, 04.08.2019, Drienov – Malý Šariš, vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou, podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 45/2a DP, od 05.08.2019 + 10 €

U 009: Peter Rajnoha (1274859) Miklušovce, 8.B liga dospelí, 1. kolo, 04.08.2019, Medzany – Miklušovce, vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou, podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 45/2a DP, od 05.08.2019 + 10 €

U 010: Peter Kundrát (1294136) Ruská Nová Ves, 8.A liga dospelí, 1. kolo, 04.08.2019, Ruská Nová Ves – Chmeľov, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 05.08.2019 + 10 €

U 011: František Dužda (1261913) Brezovička, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2019 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 31. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR akceptuje podnet od FK Víťaz.

3.KR akceptuje podnet od FK Chmiňany.

4.KR vykonala pohovor s R Porochnavý a na základe správy DZ pristupuje ku OOD na stretnutia dospelých za nedostatky v stretnutí (Brezovica - Kokošovce) a (Drienovská N.V. - Haniska).

5.KR na základe správy DZ pristupuje ku OOD pre AR Michaliková za nedostatky v stretnutí (Brezovica - Kokošovce).

6.KR vykonala pohovor s Lechman Jozef (FK Nemcovce).

7.KR na základe podnetu od FK Nemcovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Vyšná Šebastová – Nemcovce) a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15,-€

8.KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová na R Durkáč, DZ Krivjančin za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Vyšná Š. - Nemcovce).

9.KR berie na vedomie pochvalu od FK Ličartovce na R Brižek, DZ Tomeček za výkon v stretnutí dospelých 8.C ligy medzi (R.N. Žehňa – Ličartovce).

10.KR berie na vedomie pochvalu od FK Jakubovany na R Verčimák za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Hrabkov – Jakubovany).

11.KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz na R Uličný M., AR Uličný L., DZ Šváby za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Kapušany – Víťaz).

12.KR berie na vedomie pochvalu od FK Malý Šariš na R Baranová za výkon v stretnutí 3. ligy žiakov medzi (Malý Šariš – Jarovnice).

13.Novy rozhodca: Darko Čírovič 0948 865 099

14.Poplatky za neskoré ospravedlnenia pred zverejnením delegácie 5,-€ : Tomeček Erik, Genčúr, Partila.

Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 10,-€ : Lipovský, Uhrin, Durkáč.

 

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 2.kolo11.8.2019 o 16:30 hod.
11.8.13:00 Ľubotice B Dubovica BUJNOVSKÝ BABJAK KOČIŠ KOČIŠČIN Ján
Nemcovce Gregorovce MARKOVIČ PARTILA MERKOVSKÝ
Š. Sokolovce Uz. Šalgov MIŽENKO VARGA PALKO
Peč. N. Ves Brezovička BABJAK ULIČNÝ L KANUŠČÁK
Hermanovce Rožkovany ŠTOFANKO BARANOVÁ TOMEČEK F.
Terňa Chmiňany KOČIŠ RIJÁK HUDÁK
V. Šebastová Žipov BRÍŽEK HANEL KONEČNÝ KOČIŠČIN Joz.
7.liga – 2.kolo 11.8.2019 o 16:30 hod.
10:30 M. Šariš Ostrovany JURKO ĽACH PTÁK CUP
Jakubovany Víťaz DURKÁČ VERČIMÁK KAČMÁR
Dulova Ves Kapušany LIPOVSKÝ KOŽLEJ P CHOMA
Žehňa Drienov KONČULA PAVLÍK ŠVABY
Brezovica Fričovce PALENČÁR JENDRUŠ MIKULEC
Lemešany Kokošovce PRUSÁK SEDLÁK JENČA
Hrabkov Záborské TOMEČEK E KUNAJ DUDÁŠ
8.liga A - 2.kolo 11.8.2019 o 16:30 hod.
10:30 Haniska Žehňa Roma PRUSÁK SEDLÁK TOMEČEK F.
10:30 Petrovany Rus. N. Ves BUJNOVSKÝ PAVLÍK BAKOŇ
Tulčík Ličartovce DUDA KOČIŠČIN Ján
Chmeľov Dr. N. Ves HORVÁTH KRIVJANČIN
8.liga B - 2.kolo 11.8.2019 o 16:30 hod.
Miklušovce Svinia JURKO STRAKA
Radatice Sedlice KOŽLEJ M CUP
Medzany Janov PTÁK KRAJČÍK
Ovčie voľno x x x x
8.liga C - 2.kolo 11.8.2019 o 16:30 hod.
10.8.17:00 Poloma Krá. Lúka PTÁK VARGA ĽACH HAVRILA
29.8.11:00 Jarovnice Jak. Voľa KANUŠČÁK
voľno Krivany x x x x
Lipany B voľno x x x x
3.liga žiaci – 2.kolo 10.8.2019 o 15:00 hod.
12:30 Ostrovany Kojatice TROJANOVIČ Zruš.del. Ražňany
11.8.13:30 Dulova Ves Gregorovce KOŽLEJ P LIPOVSKÝ MICHALIKOVÁ
8.8.16:00 Š.Michaľany Jarovnice PTÁK MAJIROŠ
11.8.14:00 Peč. N. Ves Malý Šariš ULIČNÝ L BABJAK
11.8.14:00 Hermanovce Kamenica BARANOVÁ ŠTOFANKO
11.8.14:00 Terňa Brezovica RIJÁK KOČIŠ
voľno Chmin. N. Ves x x x x
prípravka U11 skupina A
10.8. 9:00 Ličartovce ihrisko v Ličartovciach Kožlej M. Kožlej P.
prípravka U11 skupina G
10.8. 9:00 Torysa ihrisko v Toryse Pták
prípravka U11 skupina F
10.8. 9:00 Terňa ihrisko v Terni Verčimák
žiaci U13 skupina C
10.8. 15:00 Záhradné ihrisko v Záhradnom Tomeček F