fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 26. kolo: Vyšná Šebastová - Šar Dravce – 16.6.2019 o 10:30 hod., FK Vyš. Šebastová poplatok 10€

-7.liga dospelí 26. kolo: Terňa - Kokošovce – 16.6.2019 o 15:00 hod., FK Kokošovce poplatok 20€

-8D.liga dospelí 10. kolo: Dulová Ves - Víťaz – 15.6.2019 o 15:30 hod., bez poplatku

-8E.liga dospelí 10. kolo: Ličartovce - Radatice – 15.6.2019 o 16:30 hod., FK Radatice poplatok 10€

-8F.liga dospelí 10. kolo: Haniska - Svinia – 16.6.2019 o 13:30 hod., FK Haniska poplatok 10€

-3.liga žiaci 26.kolo: Hermanovce - Šar. Michaľany – 13.6.2019 o 17:00 hod., FK Šar Michaľany poplatok 5€

-4.liga dorast 22.kolo: Uzovce - Dubovica – 14.6.2019 o 17:15 hod., FK Uzovce poplatok 5€

-4A.liga žiaci 22.kolo: Záhradné - Kapušany – 12.6.2019 o 18:00 hod., FK Záhradné poplatok 5€

-4A.liga žiaci 22.kolo: Žehňa - Sedlice – 15.6.2019 o 16:00 hod., FK Sedlice poplatok 10€

-4A.liga žiaci 22.kolo: Drienov - Terňa – 16.6.2019 o 10:00 hod., FK Terňa poplatok 5€

2.ŠTK oznamuje že stretnutie 8E. ligy dospelých Jarovnice - Sedlice sa odohrá 16.6.2019 o 16:30 na ihrisku v Haniske.

3.ŠTK pozýva na svoje zasadnutie 20.6.2019 o 16:00 hod. R Michal Lorinc.

4.ŠTK oznamuje že z dôvodu nespôsobilej HP sa tieto stretnutia odohrajú v náhradných termínoch:

-4.liga dorast 21.kolo: Ruská N Ves - Brezovica – 13.6.2019 o 18:00 hod. na ihrisku v RNV.

5.ŠTK opätovne žiada o predloženie dokladu o zdravotnom stave hráčov FK Hubošovce od obvodného lekára, ktorí sa nemohli zúčastniť turnaja U11 v Drienovskej N.Vsi pod hrozbou discip. dôsledkov.

6.ŠTK kontumuje stretnutia nadstavby U11 skupina J Hubošovce - Drienovská N Ves 0:3k a Hubošovce - Janov 0:3k (neúčasť družstva na turnaji). Do pozornosti DK.

7.ŠTK berie na vedomie podnet FK Vyšná Šebastová.

8.ŠTK vykonala pohovor s R Adam Durkáč.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina o 11-14.miesto: FK Kamenica – 15.6.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Fintice, Ovčie, Záborské a Kamenica na ihrisku v Kamenici.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

- skupina o 1-4.miesto: FK Ľubotice – ??.6.2019 o ? hod., za účasti FK Ľubotice, Tatran Dievčatá, Demjata a Brezovica na ihrisku v Ľuboticiach.

- skupina o 5-8.miesto: FK Široké – ??.6.2019 o ? hod., za účasti FK Široké, Dulova Ves, Trnkov, Radatice na ihrisku v Širokom.

- skupina o 9-12.miesto: FK Župčany – 15.6.2019 o 16:00 hod., za účasti FK Peč.N.Ves, Žipov, Župčany, Tulčík na ihrisku v Župčanoch.

- skupina o 13-17.miesto: FK Svinia – ??.6.2019 o ? hod., za účasti Drien.N.Ves, Svinia, Terňa, Chmeľov, Nemcovce na ihrisku v Svinej.

- skupina o 18-21.miesto: FK Jakubova Voľa – ??.6.2019 o ? hod., za účasti Janov, Fričovce, Jakubova Voľa, Torysa na ihrisku v Jak Voli.

11.ŠTK oznamuje, že po skončení súťaží sa odohrá pohár ObFZ (čl. 22 Rozpisu). Pohára sa zúčastnia zo 6. ligy družstvá umiestnené na 2.-9. mieste, zo 7. ligy 1.-5. mieste a z 8. ligy na konečnom 1.-3. mieste. Zároveň ŠTK oznamuje, že v pondelok 17.7.2019 o 16:00 hod. sa uskutoční žreb Predkola Pohára ObFZ Prešov.

- Predkolo 23.6.2019 o 17.00 hod.

- 1. kolo 21.7.2019 o 17.00 hod.

- 2. kolo 28.7.2019 o 17.00 hod.

- Finále 29.8.2019, dejisko schváli VV ObFZ Prešov

12.ŠTK oznamuje FK, že po skončení majstrovských súťaží budú od 17.6.219 v ISSF vytvorené súťaže pre nový súť. ročník 2019/20. Žiadame FK, aby cez elektronické prihlášky v ISSF prihlasovali jednotlivé družstvá. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2019/2020 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

Zároveň žiadame FK, aby na ObFZ zaslali aj prihlášku v papierovej podobe (môže sa poslať aj meilom), ktorá je zverejnená na stránke ObFZ – Informácie zo sekretariátu.

13.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19.6.2019 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 421: Maroš Bujňák (1234078) Torysa, od 10.06.2019 + 10 €

U 422: Jozef Ivan (1271647) Kokošovce, od 10.06.2019 + 10 €

U 423: Jakub Harčár (1188295) Dulova Ves, od 10.06.2019 + 10 €

U 424: Ján Novýsedlák (1150627) Krásna Lúka, od 10.06.2019 + 10 €

U 425: Boris Grejták (1341363), Ruská Nová Ves, od 10.06.2019 + 5 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 426: Damián Baran (1294311) Kendice, od 10.06.2019 + 10 €

U 427: Marián Bendik (1250501) Chmiňany, 6. liga 3b dospelí, 25.kolo, 09.06.2019, Chmiňany – Pečovská Nová Ves, vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa čl. 46/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 10.06.2019 + 10 €

U 428: Ľubomír Žiga (1192364) Lemešany, 8.D liga dospelí, 9.kolo, 09.06.2019, Lemešany – Dulova Ves, vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 10.06.2019 + 10 €

U 429: Lukáš Sekerák (1331064) Svinia, 8.F liga dospelí, 9.kolo, 09.06.2019, Svinia – Ruská Nová Ves, vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa čl. 46/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 10.06.2019 + 10

U 430: Lukáš Verčimák (1336110) Kapušany, 4.A liga žiaci, 22.kolo, 12.06.2019, Záhradné – Kapušany, vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 13.06.2019 + 5 €

U 431: Pavol Červeňak (1412939) Rožkovany, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2019 + 5 €

U 432: Jozef Vysocký (1288782) Dubovica, , DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2019 + 5 €

U 433: Martin Hudák (1323059) Miklušovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2019 + 5 €

U 434: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Drienov za nepovolený počet striedaní v prerušenej hre, 5. liga dorast, 17.kolo, 01.06.2019, Drienov – Kokošovce-Dulova Ves, podľa Rozpisu ObFZ Prešov 11. Štart hráčov, písm. e), Disciplinárna sankcia: upozornenie, podľa čl. 64/1a, 4, čl. 10 DP + 5 €

U 435: DK na základe podnetu ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Šarišské Bohdanovce, podľa čl. 71/1 a 71/3 e) DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

Upozorňujeme FK, že dnes bol zaslaný meil klubovým manažerom v tomto znení:

Vážený klubový manažér,

dnes bol oficiálne spustený formulár v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.

UPOZORŇUJEM VÁS ŽE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA !

V PRÍPADE ŽE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z ESHOPU A NEBUDETE MÔCŤ PRIJÍMAŤ ŽIADNE VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!

NEZABUDNI PROSÍM NA POVINNÉ PRÍLOHY !

Vážení ISSF manažéri futbalových klubov,

týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie

doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie.

Tým organizáciám, ktoré túto povinnosť do 30.6.2019 nesplnia, nebudú môcť byť od 1.7.2019 poskytované akékoľvek verejné prostriedky (zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, vyššieho územného celku) a zo strany SFZ budú mať

pozastavenú možnosť čerpať kredity pridelené v rámci rozdelenia príspevku uznanému športu na nákup cez predajný portál futbalnet.shop až do dňa splnenia tejto povinnosti. Povinnosť si klub splní vyplnením formulára „Register MNO“ v elektronickej podateľni v ISSF a jeho zaslaním spolu s povinnými prílohami (viď text nižšie) Ministerstvu vnútra SR.

Keďže väčšina futbalových klubov má právnu formu občianskeho združenia, prinášame podrobnejšie informácie pre túto právnu formu.

DÔLEŽITÉ !!!

Každý futbalový klub je povinný oznámiť MV SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený). Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť

taktiež úradne osvedčená. Oznámenie zaslané v zákonnom termíne do 30.6.2019 je bez poplatku, po tomto termíne je spoplatnené sumou 16,50€. Vzor oznámenia zasielame ako prílohu.

Ohlásenie informácií je možné dvomi spôsobmi (po konzultácii s Ministerstvom vnútra SR odporúčame využiť písomnú formu podľa písm. a) vyplnením priloženého vzoru oznámenia):

  1. písomne na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
  2. elektronicky – vykonaním podania použitím služby „Všeobecná agenda“, a to len z dobrovoľne aktivovanej elektronickej schránky mimovládnej neziskovej organizácie (nie elektronickej schránky fyzickej osoby - občana) použitím ústredného

portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Ďalšie údaje sú zverejnené v sekcii Informácie zo sekretariátu.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 23. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Hermanovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Nemcovce – Hermanovce) a rozhodla, že námietky č.1 a č.2 sa z daného videozáznamu nedajú posúdiť.

3.KR odstupuje FK Nemcovce na DK za nedostatočný videozáznam (prestrihnuté video) zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Nemcovce – Hermanovce).

4.KR na základe podnetu od FK Dubovica vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Dubovica - Torysa) a rozhodla, že herná situácia sa nedá objektívne posúdiť.

5.KR vykonala pohovor s DZ Hudák Rudolf.

6.KR pozýva na svoje zasadnutie R Pták, Okruhľanský, DZ Bakoň, Dudáš dňa 20.06.2019 o 16.15h.

7.KR berie na vedomie pochvalu od FK Dulova Ves na R Onofrej, AR Michalíková, Kuba, DZ Kačmár za výkon v stretnutí dospelých 8. D ligy medzi (Lemešany – Dulova Ves).

8.KR oznamuje 2. náhradný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 28.06.2019 so začiatkom o 16.30 h na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha).

9.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019, vydanie pokynov k SR 2019/2020, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ a  R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky + turfy, štucne, trenírky, tričko – okres zelené, kraj čierne). Termín stretnutia bude 21.06.2019 so začiatkom o 16.00 hod. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.6.2019 do 12.00 hod. Miesto stretnutia bude na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Šebastovej.

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 26.kolo 16.6.2019 o 16:30 hod.
15.6. 15:00 Uz. Šalgov Rožkovany KLEPSATEL PTÁK DUCKO BAKOŇ
Ľubotice B Chmiňany HORVÁTH KUNAJ SAMSELI HUDÁK
Peč. N. Ves Dubovica ANDREJKO DURKÁČ SEDLÁK ONDÍK
Torysa Nemcovce ČONKA DUCKO JURKO KANUŠCÁK
Hermanovce Kendice MIŽENKO ĽACH BABJAK STRAKA
Gregorovce Malý Šariš ULIČNÝ M ULIČNÝ L JENDRUŠ TOMEČEK
10:30 V. Šebastová Š. Dravce KVAŠŇAK TOMEČEK E KOŽLEJ KAČMÁR
7.liga – 26.kolo 16.6.2019 o 16:30 hod.
15.6. 17:00 Žipov Fričovce MICHALIK MICHALIKOVÁ BABJAK PALKO
10:30 Hrabkov Š. Sokolovce PTÁK VARGA MERKOVSKÝ
15:00 Terňa Kokošovce ONOFREJ PAVLÍK RIJAK MIKULEC
Záborské Ostrovany KLOVANIČ PARTILA KOVALIČ
Žehňa Brezovička ŠTOFANKO KLEPSATEL BUJNOVSKÝ DUDÁŠ
Drienov Kapušany OKRUHĽANSKÝ POROCHNAVÝ LORINC KOČIŠČIN Ján
Jakubovany voľno x x x x x
8.liga D - Nadstavba 10.kolo 16.6.2019 o 16:30 hod.
15.6. 15:30 Dulova Ves Víťaz VSFZ OKRUHĽANSKÝ JURKO CUP
Miklušovce Lemešany VARGA PTÁK MERKOVSKÝ
Lipany B Brezovica BRÍŽEK BARANOVÁ PRIBULA
8.liga E - Nadstavba 10.kolo 16.6.2019 o 16:30 hod.
15.6. 16:30 Ličartovce Radatice ANDREJKO HANEL KOČIŠ KOČIŠČIN Joz.
13:30 Chmeľov Jakubova Voľa TOMEČEK E KVAŠŇAK KOŽLEJ KRIVJANČIN
Jarovnice Sedlice VERČIMÁK MICHALIKOVÁ JENČA v Haniske
8.liga F - Nadstavba 10.kolo 16.6.2019 o 16:30 hod.
10:30 Krásna Lúka Kojatice ĽACH MIŽENKO BAKOŇ
13:30 Haniska Svinia VERČIMÁK MICHALIKOVÁ JENČA
Ruská Nová Ves Krivany LIPOVSKÝ MIŠKO
4. liga ELARIN dorast – 22.kolo 15.6.2019 o 15:00 hod.
Gregorovce Brezovica ĽACH
Ruská Nová Ves Peč. N. Ves ONOFREJ HORVÁTH MAHURSKY
Veľký Šariš Rožkovany TOMEČEK E MAJIROŠ HANEL
16.6. 13:30 Torysa Kamenica DUCKO ČONKA JURKO KANUŠČÁK
14.6. 17:15 Uzovce Dubovica RIJAK PAVLÍK ONOFREJ Zruš.del.
Ražňany voľno x x x x x
3.liga žiaci – 26.kolo 15.6.2019 o 15:00 hod.
11:00 Ostrovany Trnkov-Nemcovce TROJANOVIČ v Ražňanoch
Pušovce Kojatice BUJNOVSKÝ PARTILA
13.6. 17:00 Hermanovce Š. Michaľany VARGA
16.6. 11:30 Malý Šariš Brezovica HORVÁTH MAJIROŠ MAHURSKY
16.6. 13:45 Chmin. N. Ves Víťaz REVÁK vo Svini
16.6. 14:00 Peč. N. Ves Dulova Ves DURKÁČ ANDREJKO SEDLÁK
16.6. 14:00 Gregorovce Jarovnice ULIČNÝ L JENDRUŠ ULIČNÝ M
4. liga A žiaci – 22.kolo 15.6.2019 o 15:00 hod.
12.6. 17:15 V. Šebastová Miklušovce JURKO
10:30 Kendice Fintice ČONKA SEDLÁK v Drien. N. Vsi
12.6. 18:00 Záhradné Kapušany KOČIŠ
16:00 Žehňa Sedlice LORINC
16:00 Janov Medzany ČONKA JENDRUŠ
16.6. 10:00 Drienov Terňa LORINC Zruš.del. Zruš.del.
5.liga žiaci - 21.kolo 15.6.2019 o 15:00 hod.
14.6. 17:00 Chmiňany Záborské KLEPSATEL
Š. Bohdanovce Ražňany BARANOVÁ
Š. Sokolovce Chmeľov VARGA
Demjata voľno x x x x x
DOHRÁVKA 5 liga ELARIN dorast 18. kolo
14.6. 18:00 Uz. Šalgov Drienov VARGA
DOHRÁVKA 6 liga ELARIN dorast 17. kolo
16.6. 13:30 Radatice Kojatice VARGA
DOHRÁVKA 5 liga žiaci 20. kolo
12.6. 17:00 Chmeľov Chmiňany HUDÁK
mladsí žiaci U13 skupina G
15.6. 15:00 Kamenica ihrisko v Kamenici MIŽENKO
                Dohrávka 4.liga dorast
13.6. 18:00
Ruská N.Ves
Brezovica Tomeček E Tomeček F
       Prípravky U11 skupina o 9-12 miesto
15.6. 16:00 Župčany ihr. V Župčanoch TOMEČEK F