fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga 3b dospelí 24. kolo: Ľubotice B - Peč N Ves – 2.6.2019 o 13:30 hod., FK Ľubotice poplatok 5€

-7.liga dospelí 25. kolo: Fričovce - Hrabkov – 9.6.2019 o 13:30 hod., bez poplatku

-7.liga dospelí 25. kolo: Šar. Sokolovce - Brezovička – 8.6.2019 o 17:00 hod., bez poplatku - v riešení

-3.liga žiaci 25.kolo: Brezovica - Gregorovce – 31.5.2019 o 17:30 hod., bez poplatku

-4A.liga žiaci 20.kolo: Janov - Terňa – 1.6.2019 o 14:00 hod., FK Janov poplatok 5€

-4A.liga žiaci 20.kolo: Kapušany - Miklušovce – 5.6.2019 o 17:00 hod., FK Kapušany poplatok 10€

-4B.liga žiaci 17.kolo: Poloma - Torysa – 1.6.2019 o 13:00 hod., FK Torysa poplatok 10€

-4B.liga žiaci 17.kolo: Šar. Dravce - Brezovička – 2.6.2019 o 13:00 hod., FK Brezovička poplatok 10€ -

-5.liga žiaci 18.kolo: Šar. Bohdanovce - Chmeľov – 1.6.2019 o 10:00 hod., FK Chmeľov poplatok 10€

-4.liga dorast 20.kolo: Ražňany - Kamenica – 31.5.2019 o 17:30 hod., FK Kamenica poplatok 5€

-5.liga dorast 18.kolo: Kokošovce - Nemcovce – 7.6.2019 o 18:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 17.kolo: Šar. Michaľany - Uz. Šalgov – 5.6.2019 o 18:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 17.kolo: Radatice - Kojatice – 16.6.2019 o 13:30 hod., FK Kojatice poplatok 10€

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie z dôvodu kolízie:

-5.liga dorast 17.kolo: Nemcovce - Záhradné – 4.6.2019 o 18:00 hod.

3.ŠTK oznamuje že stretnutie 8.E ligy dospelých Jarovnice - Ličartovce sa odohrá 2.6.2019 o 16:30 na ihrisku v Haniske.

4.ŠTK oznamuje že z dôvodu nespôsobilej HP sa tieto stretnutia odohrajú v náhradných termínoch:

-4A.liga žiaci 19.kolo: Fintice - V. Šebastová – 6.6.2019 o 16:30 hod. na ihrisku vo Finticiach

-5.liga žiaci 19.kolo: Demjata - Záborské - 6.6.2019 o 16:00 hod. na ihrisku v Demjate.

-5.liga dorast 16.kolo: Nemcovce - Drienov – 12.6.2019 o 18:00 hod. na ihrisku v Nemcovciach.

5.ŠTK berie na vedomie podnet FK Chmiňany.

6.ŠTK upozorňuje FK že podľa Čl. 4 Rozpisu sa v posledných 2 kolách rušia všetky výnimky z UHČ v stretnutiach dospelých, kde ide o postup resp. zostup.

7.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia v UHČ (Čl. 4 Rozpisu):

-6.liga 3b dospelí: Ľubotice B - Chmiňany – 16.6.2019 o 16:30 hod.

-6.liga 3b dospelí: Gregorovce - M.Šariš – 16.6.2019 o 16:30 hod.

-7.liga dospelí: Žehňa - Drienov – 9.6.2019 o 16:30 hod.

8.ŠTK kontumuje stretnutie Prípravky žiakov U11 skupina E: Tulčík - Hubošovce 0:3k z dôvodu nesúhlasu z náhradným termínom od FK HUbošovce.

9.ŠTK kontumuje stretnutie 8F. ligy dospelých Svinia - Kr. Lúka 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Kr. Lúka.

10.ŠTK kontumuje stretnutie 4A. ligy žiakov Žehňa - V.Šebastová 0:3k v prospech hostí na základe rozhodnutia DK č. U 345 zo dňa 9.5.2019.

11.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie R Adam Durkáč dňa 6.6.2019 o 16:15 hod.

12.ŠTK oznamuje R a FK že v nadstavbe 8. ligy dospelých „o umiestnenie“ sa o víťazovi dvojzápasu rozhodne 5 kopmi zo značky pokutového kopu ihneď po ukončení druhého polčasu odvety a to v prípade ak dvojzápas nemá víťaza t.j. že súhrnné skóre po ukončení druhého zápasu je medzi tímami vyrovnané (pri remíze platí pravidlo o vyššom počte strelených gólov na ihrisku súpera). Ak ani po sérií 5 pokutových kopov neurčíme víťaza, rozstrel pokračuje systémom po jednom pokutovom kope - „rýchla smrť“.

13.ŠTK žiada FK Šar. Bohdanovce doručiť na ObFZ doklad o zaplatení zbernej faktúry za mesiac Apríl do 4.6.2019 o 12:00 hod.

14.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Nadstavby 3. ligy žiakov U13:

- skupina E: FK Peč N Ves – ?.2019 o :00 hod., za účasti FK Peč N Ves, Pušovce, Fričovce, Medzany a Šar. Sokolovce na ihrisku v Pečovskej.

- skupina F: FK Svinia – 8.6.2019 o 10:00 hod., za účasti FK Svinia, Haniska, Trnkov, Ruská N Ves a Kr. Lúka na ihrisku v Svinej.

- skupina G: FK Kamenica – 15.6.2019 o 15:00 hod., za účasti FK Ovčie, Záborské a Fintice na ihrisku v Kamenici.

- skupina H: FK Uz Šalgov – ?.2019 o ?:00 hod., za účasti FK Chmeľov, Hrabkov, Uz. Šalgov a Ličartovce na ihrisku v Uz Šalgove.

15.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Nadstavby Prípravky U11:

- skupina G: FK Dulova Ves – 4.6.2019 o 16:00 hod., za účasti FK Dulova Ves, Žipov, Radatice a Ľubotice na ihrisku v Dulovej.

- skupina H: FK Demjata – 7.6.2019 o 17:00 hod., za účasti FK Demjata, Široké, Trnkov a Župčany na ihrisku v Demjate.

- skupina I: FK Peč N Ves – 1.6.2019 o 9:00 hod., za účasti FK Tulčík, Tatran PO, Peč N Ves a Brezovica na ihrisku v Pečovskej.

- skupina J: FK Drien N Ves – 8.6.2019 o 11:00 hod., za účasti FK Janov, Hubošovce a Drienovská na ihrisku v Drienovskej N Vsi.

- skupina K: FK Chmeľov – 7.6.2019 o 17:30 hod., za účasti FK Chmeľov, Svinia, Nemcovce a Fričovce na ihrisku v Chmeľove.

- skupina L: FK Terňa – 8.6.2019 o 11:00 hod., za účasti FK Terňa, Jak Voľa a Torysa na ihrisku v Terni.

16.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 6.6.2019 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 384: Daniel Ferko (1260956) Žehňa, od 27.05.2019 + 10 €

U 385: Tomáš Bednár (1260641)  Záborské, od 27.05.2019 + 10 €

U 386: Kevin Kuruc (1283148) Víťaz, od 26.05.2019 + 10 €

U 387: Marián Kolozsy (1223931) Miklušovce, od 26.05.2019 + 10 €

U 388: Peter Potočňák (1292834) Drienovská Nová Ves, od 27.05.2019 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 389: František Giňa (1203949) Ostrovany, od 27.05.2019 + 10 €

U 390: Róbert Bača (1222969) Radatice, od 27.05.2019 + 10 €

U 391: Kristián Haborák (1288731) Krivany, 8.F liga dospelí, 7.kolo, 26.05.2019, Kojatice – Krivany, vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 27.05.2019 + 10 €

U 392: Lukáš Mačo (1358914) Rómovia napredujú Žehňa, 8. liga dospelí, o 21. miesto, 26.05.2019, Hubošovce – RN Žehňa, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 27.05.2019 (s prerušením počas letnej prestávky) + 10 €

U 393: Milan Dužda (1363166) Ražňany, 4. liga dorast, 19. kolo, 25.05.2019, Brezovica – Ražňany, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 26.05.2019 + 5 €

U 394: Patrik Šulík (1364109) Brezovica, 3. liga žiaci, 23. kolo, 26.05.2019, Chminianska Nová Ves – Brezovica, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP od 27.05.2019 + 5 €

U 395: Dávid Nemergut (1232904) Dubovica, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2019 + 10 €

U 396: Miroslav Dzurik (1150534) VD, Hermanovce, DK berie na vedomie písomné stanovisko k správaniu sa v stretnutí 3. liga žiaci, 22.kolo, 18.05.2019, Hermanovce – Dulova Ves, za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 23.05.2019 a zároveň DK ruší predbežné ochranné opatrenie v pozastavení výkonu činnosti + 5 €

U 397: Berie na vedomie písomné stanovisko klubu k správaniu sa divákov po ukončení stretnutia U 383, 8.G liga dospelí, 6. kola, 19.05.2019, RN Žehňa - Tulčík, DK ukladá DS - Rómovia Napredujú Žehňa za HNS divákov - vulgárne výroky voči súperovi a DO - finančnú pokutu 50 €, podľa čl. + 10 €

U 398: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Sedlice finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 8.E liga dospelí, 6.kolo, 19.05.2019, Radatice – Sedlice, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 399: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Dravce finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 5. ligy dorast, 15.kolo, 18.05.2019, Hrabkov - Šarišské Dravce, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 400: FK Šarišské Dravce, DK ukladá finančnú pokutu 300,- € za vylúčenie družstva zo súťaže dorastu U19, 5. ligy. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. n) a čl. 64/1a DP + 5 €

U 401: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Bohdanovce finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutia na turnaji prípravky U11, skupiny A, 19.05.2019 v Ľuboticiach. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 402: FK Šarišské Bohdanovce, DK ukladá finančnú pokutu 200,- € za vylúčenie družstva zo súťaže prípraviek U11. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. n) a čl. 64/1a DP + 5 €

DK udeľuje za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. h), DS - finančnú pokutu 10 €, za povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

U 403: FK Kendice, zo stretnutia Kendice – Rožkovany, 21. kolo + 10 €

U 404: FK Ľubotice, zo stretnutia Ľubotice B – Torysa, 22. kolo + 10 €

U 405: FK Kendice, zo stretnutia Kendice – Vyšná Šebastová, 23. kolo + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA:

TMK upozorňuje trénerov vlastniacich licenciu C, že dňa 11.6.2019 sa v Lemešanoch uskutoční seminár trénerov na predĺženie licencie. Prihlášku je potrebné zaslať do 4.6.2019. Podrobné pokyny sú uverejnené v sekcii informácie zo sekretariátu.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 21. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR vykonala pohovor s R Lipovský, Onofrej Miloš.

3.KR na základe podnetu od FK Dubovica vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6. 3b ligy medzi (Uzovský Šalgov – Dubovica) a rozhodla, že podnet je neopodstatnený. Poplatok 15,-€

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Brezovička na R Klepsatel, AR Sedlák za výkon v stretnutí 7. ligy medzi (Ostrovany – Brezovička).

5.KR oznamuje náhradný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 07.06.2019. So začiatkom o 17.30 h na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha).

6.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019, vydanie pokynov k SR 2019/2020, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ a  R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky + turfy, štucne, trenírky, tričko – okres zelené, kraj čierne). Termín stretnutia bude 21.06.2019 so začiatkom o 16.00 hod. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.do 15.6.2019 do 12.00 hod. Miesto stretnutia bude na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Šebastovej.

 Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
               
6.liga 3b – 24.kolo 2.6.2019 o 16:30 hod.
22.5. 18:00 V. Šebastová Malý Šariš x x x X ODOHRANÉ
2.6. 13:30 Ľubotice B Peč. N. Ves BRÍŽEK SEDLÁK MERKOVSKÝ
10:30 Hermanovce Dubovica PL PL PL KOVALIČ
Torysa Chmiňany MARKOVIČ RIJAK ŠVÁBY
Gregorovce Nemcovce KOČIŠ DUDA PALKO
Uz. Šalgov Kendice KLEPSATEL KONEČNÝ TOMEČEK
Š. Dravce Rožkovany KVAŠŇAK PARTILA CUP
7.liga – 24.kolo 2.6.2019 o 16:30 hod.
10:30 Žipov Kokošovce PTÁK KOŽLEJ KOČIŠČIN Ján
Jakubovany Terňa LIPOVSKÝ BARANOVÁ KRIVJANČIN
Záborské Š. Bohdanovce PALENČÁR PAVLÍK STRAKA
Hrabkov Ostrovany PRUSÁK SAMSELI JENČA
Brezovička Fričovce OKRUHĽANSKÝ DUCKO KOČIŠČIN Joz.
Drienov Š. Sokolovce PL PL PL KOVALIČ
Kapušany Žehňa BRÍŽEK SEDLÁK KAČMÁR
8.liga D - Nadstavba 8.kolo 2.6.2019 o 16:30 hod.
13:30 Miklušovce Dulova Ves KOŽLEJ PTÁK KOČIŠČIN Ján
Lipany B Lemešany ANDREJKO DURKÁČ MIŽENKO Zruš.del.
Brezovica Víťaz BABJAK HORVÁTH MIŠKO
8.liga E - Nadstavba 8.kolo 2.6.2019 o 16:30 hod.
Jarovnice Ličartovce PTÁK KOŽLEJ v Haniske
Chmeľov Sedlice ONOFREJ
Jakubova Voľa Radatice ŠTOFANKO KANUŠČÁK
8.liga F - Nadstavba 8.kolo 2.6.2019 o 16:30 hod.
13:30 Krivany Svinia BABJAK ANDREJKO MIŽENKO BAKOŇ
Krásna Lúka Haniska JURKO MIKULEC
Ruská Nová Ves Kojatice LORINC DUDÁŠ
8.liga G - H - Nadstavba 2.kolo o umiestnenie 2.6.2019 o 16:30 hod.
13:30 Poloma Tulčík LIPOVSKÝ BARANOVÁ HUDÁK o 19.miesto
Žehňa Hubošovce KUNAJ Zruš.del. MERKOVSKÝ o 21.miesto
13:30 Ovčie Janov PRUSÁK SAMSELI JENČA o 23.miesto
Medzany Drien. N. Ves POROCHNAVÝ o 25.miesto
4. liga ELARIN dorast – 20.kolo 1.6.2019 o 15:00 hod.
8.5. 17:00 Veľký Šariš Peč. N. Ves x x x x
22.6. 17:00 Ruská Nová Ves Brezovica TOMEČEK F Zruš.del. v Dulovej Vsi
Gregorovce Torysa ĽACH
31.5. 17:30 Ražňany Kamenica VARGA PALENČÁR
Dubovica Rožkovany PALENČÁR
Uzovce voľno x x x x x
5.liga ELARIN dorast - 17.kolo 1.6.2019 o 15:00 hod.
4.6. 18:00 Nemcovce-Trnkov Záhradné BABJAK
Drienov Kokošovce-D. Ves PAVLÍK
5.6.   18:00 Š. Michaľany Uz. Šalgov KOČIŠ
Víťaz voľno x x x x x
voľno Hrabkov x x x x x
6.liga ELARIN dorast - 17.kolo 1.6.2019 o 15:00 hod.
 16.6.  13:30 Radatice Kojatice Zruš.del.
Kendice Lemešany KOŽLEJ
3.liga žiaci – 24.kolo 1.6.2019 o 15:00 hod.
11:00 Víťaz Š. Michaľany VARGA MAJIROŠ
12:30 Ostrovany Kojatice TROJANOVIČ v Ražňanoch
Pušovce Peč. N. Ves DUDA
Hermanovce Brezovica KLOVANIČ
2.6. 11:30 Malý Šariš Dulova Ves ĽACH
2.6. 13:45 Chmin. N. Ves Jarovnice FÚSEK A vo Svini
2.6. 14:00 Gregorovce Trnkov-Nemcovce DUDA KOČIŠ JENDRUŠ
4. liga A žiaci – 20.kolo 1.6.2019 o 15:00 hod.
11:00 Záhradné Sedlice ANDREJKO MAHURSKYY HRYZIUK
Žehňa Fintice KOČIŠ
V. Šebastová Medzany ANDREJKO MAHURSKYY HRYZIUK
5.6. 17:00 Kapušany Miklušovce BABJAK
16:00 Janov Terňa ČONKA JENDRUŠ
2.6. 13:30 Drienov Kendice PAVLÍK PALENČÁR
4.liga B žiaci - 17.kolo 1.6.2019 o 15:00 hod.
13:00 Poloma Torysa PTÁK
2.6. 13:30 Dubovica Krivany RIJAK MARKOVIČ
2.6. 13:00 Š. Dravce Brezovička PARTILA KVAŠŇAK
5.6. 17:00 Jakubovany Rožkovany PTÁK
voľno Kamenica x x x x x
5.liga žiaci - 19.kolo 1.6.2019 o 15:00 hod.
31.5. 16:00 Demjata Záborské BABJAK
10:00 Š. Bohdanovce Chmeľov ULIČNÝ L
2.6. 13:30 Chmiňany Š. Sokolovce KLEPSATEL KONEČNÝ
Ražňany voľno x x x x x
DOHRÁVKA 5 liga ELARIN dorast 13. kolo
5.6. 18:00 Š. Dravce Uz. Šalgov ĽACH
PREDOHRÁVKA 3 liga žiaci 25. kolo
31.5. 17:30 Brezovica Gregorovce PTÁK
prípravky U11 skupina I
1.6. 9:00 P.N.Ves ihrisko v Peč.N.Vsi PTÁK
prípravky U9 skupina A
1.6. 17:00 Lemešany ihrisko v Lemešanoch ONOFREJ
prípravky U11 skupina G
04.06.2019 Dulová Ves ihrisko v D.Vsi KLEPSATEL