fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí o 23. miesto: Rožkovany - Ľubotice B – 26.5.2019 o 10:30 hod., FK Rožkovany poplatok 10€

-8F.liga dospelí 10.kolo: Kr. Lúka - Kojatice – 16.6.2019 o 10:30 hod., bez poplatku

-8.liga dospelí o 19. miesto: Poloma - Tulčík – 2.6.2019 o 13:30 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 16.kolo: Radatice - Kendice – 26.5.2019 o 13:00 hod., FK Kendice poplatok 5€

-5.liga žiaci18.kolo: Chmeľov - Demjata – 29.5.2019 o 17:00 hod., FK Demjata poplatok 10€

-4.liga dorast 19.kolo: Peč N Ves - Uzovce – 27.5.2019 o 17:30 hod., FK Uzovce poplatok 5€

-4.liga dorast 20.kolo: Ruská N Ves - Brezovica – 1.6.2019 o 10:30 hod. v Dulovej Vsi

-4.liga dorast 21.kolo: Brezovica - Torysa – 8.6.2019 o 10:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 25.kolo: Brezovica - Gregorovce – 31.5.2019 o 18:00 hod., v riešení

-3.liga žiaci 23.kolo: Šar. Michaľany - Pušovce – 23.5.2019 o 17:30 hod., FK Šar. Michaľany poplatok 5€

-4B.liga žiaci 16.kolo: Krivany - Jakubovany – 25.5.2019 o 10:00 hod., FK Krivany poplatok 5€

-4B.liga žiaci 17.kolo: Jakubovany - Rožkovany – 5.6.2019 o 17:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie z dôvodu kolízie:

-5.liga žiaci 19.kolo: Demjata - Záborské – 31.5.2019 o 16:00 hod.

-5.liga žiaci 21.kolo: Chmiňany - Záborské – 14.6.2019 o 17:00 hod.

3.ŠTK oznamuje že stretnutie 3. ligy žiakov 23. kolo: Jarovnice - Víťaz sa odohrá 25.5.2019 o 13:30 na ihrisku v Ražňanoch.

4.ŠTK oznamuje že stretnutie 3. ligy žiakov 24. kolo: Ostrovany - Kojatice sa odohrá 1.6.2019 o 12:30 na ihrisku v Ražňanoch.

5.ŠTK berie na vedomie podanie FK Tulčík zo stretnutia 8G. ligy dospelých 6. kolo FK Rómovia napredujú Žehňa - Tulčík.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 8E. ligy dospelých Radatice - Sedlice 3:0 v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Sedlice.

7.ŠTK kontumuje stretnutie 5. ligy dorast Hrabkov - Šar. Dravce 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK vyradzuje zo súťaže družstvo FK Šar. Dravce za dosiahnutie tretej kontumácie. Družstvá 5. ligy dorast budú mať vo vyžrebovaní voľno. FK Šar. Dravce do pozornosti DK.

8.ŠTK kontumuje stretnutia Prípravky žiakov U11 skupina A: Drien. N. Ves - Šar. Bohdanovce 3:0k, Dulova Ves - Šar. Bohdanovce 3:0k a Ľubotice - Šar. Bohdanovce 3:0k z dôvodu neúčasti družstva FK Šar. Bohdanovce na turnaji - do pozornosti DK. Zároveň ŠTK vyradzuje zo súťaže družstvo FK Šar. Bohdanovce za druhú neúčasť na turnaji.

9.ŠTK oznamuje R a FK že v nadstavbe 8. ligy dospelých „o umiestnenie“ sa o víťazovi dvojzápasu rozhodne 5 kopmi zo značky pokutového kopu ihneď po ukončení druhého polčasu odvety a to v prípade ak dvojzápas nemá víťaza t.j. že súhrnné skóre po ukončení druhého zápasu je medzi tímami vyrovnané (pri remíze platí pravidlo o vyššom počte strelených gólov na ihrisku súpera). Ak ani po sérií 5 pokutových kopov neurčíme víťaza, rozstrel pokračuje systémom po jednom pokutovom kope - „rýchla smrť“.

10.ŠTK žiada FK o nahlásenie záujmu organizovať nadstavbu v súťažiach mladších žiakov U13 a U11 a finále pohára ObFZ Prešov s termínom 29.8.2019.

11.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3. ligy žiakov U13:

- skupina D: FK Kr. Lúka – 25.5.2019 o 15:00 hod., za účasti FK Uz. Šalgov, Peč N Ves, Kamenica a Kr. Lúka na ihrisku v Kr. Lúke.

12.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

- skupina D: FK Široké – 22.5.2019 o 17:00 hod., za účasti FK Široké, Svinia, Župčany a Fričovce na ihrisku v Širokom.

-skupina E: FK Terňa – 25.5.2019 o 14:00 hod., za účasti FK Hubošovce, Tatran PO, Tulčík a Terňa na ihrisku v Terni.

13.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Žipov – 25.5.2019 o 13:00 hod., za účasti FK Župčany , Žipov, Trnkov a Lemešany na ihrisku v Žipove.

-skupina A: FK Lemešany – 1.6.2019 o 17:00 hod., za účasti FK Župčany , Žipov, Trnkov a Lemešany na ihrisku v Lemešanoch.

14.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 8.6.2019 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 365: Lukáš Hudý (1160098) Rožkovany, od 20.05.2019 + 10 €

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 366: Samuel Kačmár (1233655) Nemcovce, od 20.05.2019 + 10 €

U 367: Adam Džačovský (1295935) Malý Šariš, od 23.05.2019 +10 €

U 368: Dávid Harčar (1312282) Žipov, od 20.05.2019 + 10 €

U 369: Ondrej Čontofalský (1136135) Šarišské Bohdanovce, od 20.05.2019 + 10 €

U 370: Ľuboš Hudák (1192396)  Kapušany, od 20.05.2019 + 10 €

U 371: Jozef Novýsedlák (1294923)  Krásna Lúka, od 20.05.2019 + 10 €

U 372: Marko Horváth (1250531)  Rómovia napredujú Žehňa, od 20.05.2019 + 10 €

U 373: Dominik Mačo (1250534)  Rómovia napredujú Žehňa, od 20.05.2019 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 374: Jozef Machala (1281700) Malý Šariš, od 23.05.2019 +10 €

U 375: Michal Novýsedlák (1294923) Krásna Lúka, od 20.05.2019 + 10 €

U 376: Denis Adamko (1355426) Brezovica, od 19.05.2019 + 5 €

U 377: Patrik Tancoš (1371812) Kokošovce, od 19.05.2019 + 5 €

U 378: Dávid Nemergut (1232904) Dubovica, 6. liga 3b dospelí, 22.kolo, 19.05.2019 Uzovský Šalgov - Dubovica, vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 45/2a DP, od 20.05.2019 + 10 €

U 379: Martin Vaňo (1187206)  Lemešany, 8. D liga dospelí, 6.kolo, 18.05.2019, Víťaz - Lemešany, vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2a DP, od 19.05.2019 + 10 €

U 380: Marek Dužda (1358915) Rómovia napredujú Žehňa, 8. G liga dospelí, 6.kolo, 19.05.2019 Rómovia napredujú Žehňa - Tulčík, vylúčený za HNS – násilné vrazenie do súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 49/2a DP, od 20.05.2019 + 10 €

U 381: Miroslav Dzurik (1150534) VD, Hermanovce, 3 liga žiaci, 22.kolo, 18.05.2019, Hermanovce – Dulová Ves, na základe podania DO začína disciplinárne konanie za HNS- voči DO, podľa 71/1, 3g DP. Zároveň DK ukláda predbežné ochranné opatrenie pozastavenie akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 23.05.2019 až do rozhodnutia. Zároveň DK žiada od menovaného podrobné písomné vyjadrenie k spravaniu sa, podaním na komísiu DK do 28.05.2019. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

U 382: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Medzany finančnú pokutu 50,- €, podľa čl. 64/1a, 4 DP, za pokus o neoprávnený štart hráča, podľa 52 d) SP, 8H. liga dospelí, 5. kolo, 12.05.2019 Medzany - Hubošovce. + 10 €.

U 383: FK Rómovia Napredujú Žehňa  Na základe Správy delegáta stretnutia a zápisu o stretnutí, 8.G liga dospelí, 6. Kola, 19.04.2019, RN Žehňa - Tulčík, DK žiada klub o písomné stanovisko k spravaniu sa divákov po ukončení stretnutia podaním na komisiu DK do 28.05.2019. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA:

TMK upozorňuje trénerov vlastniacich licenciu C, že dňa 11.6.2019 sa v Lemešanoch uskutoční seminár trénerov na predĺženie licencie. Prihlášku je potrebné zaslať do 4.6.2019. Podrobné pokyny sú uverejnené v sekcii informácie zo sekretariátu.

 

SEKRETARIÁT:

Upozorňujeme FK, že dnes bol zaslaný meil klubovým manažerom cez ISSF v tomto znení:

Vážený klubový manažér,

dnes bol oficiálne spustený formulár v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.

UPOZORŇUJEM VÁS ŽE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA !

V PRÍPADE ŽE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z ESHOPU A NEBUDETE MÔCŤ PRIJÍMAŤ ŽIADNE VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!

NEZABUDNI PROSÍM NA POVINNÉ PRÍLOHY !

Vážení ISSF manažéri futbalových klubov,

týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie

doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie.

Tým organizáciám, ktoré túto povinnosť do 30.6.2019 nesplnia, nebudú môcť byť od 1.7.2019 poskytované akékoľvek verejné prostriedky (zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, vyššieho územného celku) a zo strany SFZ budú mať

pozastavenú možnosť čerpať kredity pridelené v rámci rozdelenia príspevku uznanému športu na nákup cez predajný portál futbalnet.shop až do dňa splnenia tejto povinnosti. Povinnosť si klub splní vyplnením formulára „Register MNO“ v elektronickej podateľni v ISSF a jeho zaslaním spolu s povinnými prílohami (viď text nižšie) Ministerstvu vnútra SR.

Keďže väčšina futbalových klubov má právnu formu občianskeho združenia, prinášame podrobnejšie informácie pre túto právnu formu.

DÔLEŽITÉ !!!

Každý futbalový klub je povinnýoznámiť MV SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený). Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť

taktiež úradne osvedčená. Oznámenie zaslané v zákonnom termíne do 30.6.2019 je bez poplatku, po tomto termíne je spoplatnené sumou 16,50€. Vzor oznámenia zasielame ako prílohu.

Ohlásenie informácií je možné dvomi spôsobmi (po konzultácii s Ministerstvom vnútra SR odporúčame využiť písomnú formu podľa písm. a) vyplnením priloženého vzoru oznámenia):

  1. písomne na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
  2. elektronicky – vykonaním podania použitím služby „Všeobecná agenda“, a to len z dobrovoľne aktivovanej elektronickej schránky mimovládnej neziskovej organizácie (nie elektronickej schránky fyzickej osoby - občana) použitím ústredného

portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Ďalšie údaje sú zverejnené v sekcii Informácie zo sekretariátu.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 20. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie R Lipovský dňa 30.05.2019 o 16.30h.

3.KR vykonala pohovor s R Hanel Miroslav.

4.KR vykonala pohovor s R Verčimák a VD FK Trnkov – Nemcovce p. Onofrej.

5.KR považuje podnet od FK Dubovica za neopodstatnený. Poplatok 15,-€

6.KR oznamuje predbežný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 24.05.2019. So začiatkom o 17.00 h na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Šatne na prezlečenie sú zabezpečené .

7.KR oznamuje termín letného campu rozhodcov projektu škola mladého rozhodcu konaného v dňoch 31.5.-2.6.2019. Pozvánka a program bude zaslaný elektronickou poštou.

8.KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz na R Pták za výkon v stretnutí žiakov 3. ligy medzi (Víťaz - Brezovica).

9.KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz na R Pták, AR Uličný L., DZ Tomeček za výkon v stretnutí dospelých 8. ligy medzi (Víťaz - Lemešany).

10.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019, vydanie pokynov k SR 2019/2020, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ a  R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky + turfy, štucne, trenírky, tričko – okres zelené, kraj čierne). Termín stretnutia bude 21.06.2019 so začiatkom o 16.00 hod. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.6.2019 do 12.00 hod. Miesto stretnutia bude na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Šebastovej.

Zmeny v obsadení R a DZ

DOSPELÍ
6.liga 3b – 23.kolo 26.5.2019 o 16:30 hod.
8.5. 16:00 Chmiňany Hermanovce x x x x ODOHRANÉ
10:30 Peč. N. Ves Torysa KVAŠŇAK HORVÁTH ĽACH KOVALIČ
10:30 Rožkovany Ľubotice B PTÁK BABJAK PALENČÁR KANUŠČÁK
M. Šariš Š. Dravce BABJAK PTÁK STRAKA
Kendice V. Šebastová ANDREJKO POROCHNAVÝ Zruš.del. KOČIŠČIN Ján
Nemcovce Uz. Šalgov PALENČÁR BARANOVÁ Zruš.del. HUDÁK
Dubovica Gregorovce HORVÁTH KVAŠŇAK KAČMÁR
7.liga – 23.kolo 26.5.2019 o 16:30 hod.
10:30 Terňa Záborské BUJNOVSKÝ KLEPSATEL SEDLÁK BAKOŇ
Žehňa Jakubovany PRUSÁK RIJAK MERKOVSKÝ
Š. Sokolovce Kapušany KOČIŠ KUNAJ TOMEČEK
Fričovce Drienov ULIČNÝ M SAMSELI CUP
Ostrovany Brezovička KLEPSATEL SEDLÁK PALKO v Uzovciach
Kokošovce Hrabkov BEREŠ D VERČIMÁK MIŠKO
Š. Bohdanovce Žipov LIPOVSKÝ VARGA MIKULEC
8.liga D - Nadstavba 7.kolo 26.5.2019 o 16:30 hod.
25.5. 16:30 Víťaz Miklušovce JURKO BARANOVÁ LORINC JENČA
Lemešany Brezovica JURKO JENČA
Dulova Ves Lipany B HANEL LORINC KOČIŠČIN Joz.
8.liga E - Nadstavba 7.kolo 26.5.2019 o 16:30 hod.
10:30 Ličartovce Chmeľov VARGA LIPOVSKÝ MIKULEC
Radatice Jarovnice TOMEČEK E ČAGA
Sedlice Jakubova Voľa ONOFREJ DUDÁŠ
8.liga F - Nadstavba 7.kolo 26.5.2019 o 16:30 hod.
10:30 Haniska Ruská N. Ves ANDREJKO MICHALIKOVÁ POROCHNAVÝ MIŠKO
Svinia Krásna Lúka DURKÁČ ONDÍK
Kojatice Krivany ULIČNÝ L ŠVABY
8.liga G - H - Nadstavba 1.kolo o umiestnenie 26.5.2019 o 16:30 hod.
Tulčík Poloma DUDA KOVALIČ o 19.miesto
Hubošovce Žehňa Romovia GENČÚR KANUŠČÁK o 21.miesto
Janov Ovčie MARKOVIČ VsFZ o 23.miesto
13:30 Drien. N. Ves Medzany JURKO LORINC VsFZ o 25.miesto
4. liga ELARIN dorast – 19.kolo 25.5.2019 o 15:00 hod.
Rožkovany Gregorovce PTÁK
zruš.del.
     
27.5. 17:30 Peč. N. Ves Uzovce PTÁK VARGA
16:30 Brezovica Ražňany VARGA
Ruská. N. Ves Torysa ONOFREJ PAVLÍK MAHURSKYY
26.5. 13:45 Kamenica Veľký Šariš KVAŠŇAK
voľno Dubovica x x x x x
5.liga ELARIN dorast - 16.kolo 25.5.2019 o 15:00 hod.
Nemcovce-Trnkov Drienov KOČIŠ
16:30 Kokošvce-D. Ves Š. Michaľany KLEPSATEL RIJAK v D. Vsi
25.5. 15:00 Hrabkov Záhradné KOŽLEJ SEDLÁK
26.5. 13:30 Uz. Šalgov Víťaz PTÁK BABJAK
Š. Dravce voľno x x x x x
6.liga ELARIN dorast - 16.kolo 25.5.2019 o 15:00 hod.
Kojatice Lemešany DURKÁČ
26.5. 13:00 Radatice Kendice TOMEČEK E
3.liga žiaci – 23.kolo 25.5.2019 o 15:00 hod.
23.5. 17:30 Š. Michaľany Pušovce ANDREJKO MAJIROŠ JENDRUŠ
25.5. 13:30 Jarovnice Víťaz TROJANOVIČ  Zruš.del.  Zruš.del. v Ražňanoch
26.5. 13:30 Trnkov-Nemcovce Hermanovce BARANOVÁ Zruš.del. Zruš.del. v Nemcovciach
26.5. 13:30 Dulova Ves Gregorovce HANEL
26.5. 13:45 Chmin. N. Ves Brezovica DURKÁČ MAJIROŠ vo Svini
26.5. 13:45 Kojatice Malý Šariš ULIČNÝ L ULIČNÝ M
26.5. 14:00 Peč. N. Ves Ostrovany HORVÁTH JENDRUŠ
4. liga A žiaci – 19.kolo 25.5.2019 o 15:00 hod.
30.5.  16:30 Fintice V. Šebastová HUDÁK
10:30 Miklušovce Drienov ANDREJKO MAJIROŠ
10:30 Kendice Janov BABJAK Zruš.del. v Drien. N. Vsi
Sedlice Kapušany HORVÁTH JENDRUŠ
26.5. 14:00 Medzany Záhradné GENČÚR
26.5. 14:00 Terňa Žehňa KLEPSATEL
4.liga B žiaci - 16.kolo 25.5.2019 o 15:00 hod.
13.4. 13:00 Brezovička Dubovica x x x x ODOHRANÉ
24.5. 15:00 Torysa Š. Dravce PTÁK
Kamenica Rožkovany GENČUR
10:00 Krivany Jakubovany PTÁK
voľno Poloma x x x x x
5.liga žiaci - 18.kolo 25.5.2019 o 15:00 hod.
Š. Sokolovce Š. Bohdanovce x x x x ODOHRANÉ
Chmeľov Demjata DUDA
Záborské Ražňany POROCHNAVÝ
voľno Chmiňany x x x x x
DOHRÁVKA 5 liga ELARIN dorast 14. kolo
29.5. 18:00 Hrabkov Uz. Šalgov VARGA Zruš.del.
mladší žiaci U13 skupina B
24.5. 17:00 Fintice ihrisko vo Finticiach BUJNOVSKÝ
mladší žiaci U13 skupina C
25.5. 10:00 Svinia ihrisko vo Svini DURKÁČ
mladší žiaci U13 skupina D
25.5. 15:00 Krásna Lúka ihrisko v Krasnej Lúke ĽACH
mladší žiaci U13 skupina E
25.5. 9:00 Dulova Ves ihrisko v Dulovej KOŽLEJ
prípravky U11 skupina E
25.5. 14:00 Terňa ihrisko v Terni TOMEČEK E
prípravky U11 skupina F
24.5. 16:30 Jakubova Voľa ihrisko v Jakubovej Voli PALENČÁR
prípravky U9
25.5. 13:00 Žipov ihrisko v Žipove ANDREJKO