fbpx


Meniny dnes: zajtra:

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 218: Marián Fedor (1056748) tréner, Chminianska Nová Ves, za HNS voči súperovi na hracej ploche, podľa čl. 47/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace, podľa  čl. 47/2b DP a finančnú pokutu 100 €, podľa  čl. 47/4 DP, od 07.02.2019 + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).