fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-3.liga žiaci 14.kolo: Pušovce - Chmin.N.Ves – 3.11.2018 o 11:00 hod., FK Pušovce poplatok 5€

-3.liga žiaci 14.kolo: Trnkov-Nemcovce - Peč.N.Ves – 4.11.2018 o 14:00 hod.

-5.liga žiaci 9.kolo: Demjata - Chmiňany – 2.11.2018 o 14:30 hod.

-5.liga dorast 2.kolo: Záhradné - Víťaz – 10.11.2018 o 13:30 hod., FK Víťaz poplatok 10€

-8.A liga dospelí 14.kolo: Ličartovce – R.N.Žehňa – zamieta žiadosť.

2.ŠTK zamieta námietku FK Sedlice, pretože nespĺňa náležitosti Rozpisu ObFZ (termín podania do 48 hodín od konca stretnutia).

3.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dospelých 13. kolo Žehňa – Brezovička 0:3k v prospech hostí za pokles hráčov domácich pod 7 (výsledok 0:10 dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Žehňa.

4.ŠTK dáva do pozornosti DK FK Žehňa zo zápasu 4.A ligy Sedlice - Žehňa, za neskorí príchod a nedodržanie UHČ zápasu. ŠTK upozorňuje na povinnosť mať uvedenú dospelú osobu na stretnutiach mládeže.

5.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 8.11.2018 o 16:00 hod.

6.ŠTK oznamuje, že počas zimnej prestávky sa opätovne uskutočnia zimné halové turnaje.

7.ŠTK žiada FK patriace pod ObFZ, ktoré majú záujem o zimný turnaj dospelých, ktorý by sa uskutočnil vonku na UT o predbežné prihlásenie sa na sekretariát ObFZ do 12.11.2018. Odmeny R + čiastočná úhrada za nájom UT budú v réžii ObFZ (podľa počtu prihlásených družstiev). Predbežný termín zápasov február –marec 2019.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 174: Martin Klimovič (1102336) Vyšná Šebastová, od 29.10.2018 + 10 €

U 175: Marek Foriš (1292784) Veľký Šariš, od 28.10.2018 + 5 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 176: Ľubomír Pásztor (1234796) Šarišské Bohdanovce, od 29.10.2018 + 10 €

U 177: Miroslav Hajzuš (1333910) Dubovica, od 28.10.2018 + 5 €

U 178: Juraj Lazor (1160546) Šarišské Bohdanovce, 7.liga dospelí, 28.10.2018 Šarišské Bohdanovce – Terňa, vylúčeny po druhom napomenutí. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP, hráč vykoná DS po vykonaní DS 1 súťažné stretnutie(U 163), podľa čl.41/4, od 29.10.2018 +10€

U 179: Jakub Sontag (1349656) Lipany B, 8. C liga dospelí, 13.kolo, 28.10.2018 Jarovnice – Lipany B, vylúčený za HNS – opľutie súpera, podľa čl. 47/1b, DK ukladá DS -pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa  čl. 47/2b DP, od 29.10.2018 + 10 €

U 180: Miroslav Husar (1391486) Ostrovany, 3. liga žiaci, 13.kolo 28.10.2018 Trnkov – Ostrovany, vylúčený za HNS - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti rukou v PU, podľa čl. 46/1a, DK ukladá DS -pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl. 46/2 DP, od 29.10.2018 + 5 €

U 181: Simon Horváth (1346786) Záhradné, 4. A liga žiaci, 11.kolo 27.10.218 Kapušany – Záhradné, HNS voči DO, podľa čl. 48/1b, DK ukladá DS -pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 48/2a DP, od 28.10.2018 + 5 €

 U 182: DK ukladá FK Žehňa finančnú pokutu 60,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles počtu hráčov pod 7, 7.ligy dospelí, 13. kolo, 28.10.2018 Žehňa – Brezovička. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €.

U 183: František Dužda (1261913) Brezovička, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2019 + 10 €

U 184: Róbert Bača (1222969) Radatice, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2019 + 10 €

U 185: Ján Giňa (1339760) Ostrovany, , DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2019 + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

2.TMK žiada záujemcov o trénersku licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

SEKRETARIÁT:

1.Upozorňujeme FK, ktoré si doposiaľ nezačali čerpať dotáciu zo SFZ cez eshop aby tak učinili čo najskôr, nakoľko kredity musia byť do 30.11.2018 vyčerpané inak prepadnú!

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 43. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Záhradné pozýva na svoje zasadnutie vedúceho mužstva hostí (FK Záhradné) a R Andrejko dňa 08.11.2018 o 16.30h.

3.KR oznamuje R a DZ termín futbalového turnaja rozhodcov, ktorý sa uskutoční dňa 01.12.2018 v športovej hale v Sabinove. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

4.KR oznamuje, že v mesiaci január bude prebiehať školenie nových pozorovateľov rozhodcov a delegátov stretnutia. V prípade záujmu o túto funkciu kontaktujte KR na tel. čísle: 0915 059 999

5.KR berie podnet od DZ Kovalič na vedomie.

6.KR vykonala pohovor s R Kočiš, Fusek S.

7.KR berie na vedomie pochvalu od:

FK Radatice na R Ducko, AR Tomko, zo stretnutia dospelých (Radatice - Víťaz).

FK Ostrovany na R Horvath, AR Tomeček F., zo stretnutia dospelých (Ostrovany - Záborské).

FK Hrabkov na R Palenčár, AR Jendruš zo stretnutia dorastu (Víťaz – Hrabkov).

Zmeny v obsadení R a DZ na 3.-4.11.2018

DOSPELÍ
6.liga 3b – 14.kolo 4.11.2018 o 13:30 hod.
10:00 Ľubotice B V. Šebastová KOČIŠ HORVÁTH KONEČNÝ PALKO
10:30 Nemcovce Peč. N. Ves SVAT VARGA PARTILA JENČA
Š. Dravce Uz. Šalgov MARKOVIČ DUCKO BARANOVÁ KOČIŠČIN Joz.
Rožkovany Gregorovce MIŽENKO TOMEČEK F UHRIN MIKULEC
M. Šariš Hermanovce HORVÁTH KOČIŠ KONEČNÝ MIŠKO
Kendice Torysa PTÁK PAVLINSKÝ POROCHNAVÝ ONDÍK
Dubovica Chmiňany FUSEK S DURKÁČ HLAVATÝ MRIGLOT
7.liga – 14.kolo 4.11.2018 o 13:30 hod.
10:30 Ostrovany Terňa ANDREJKO JURKO ĽACH KOČIŠČIN Ján Uzovce
Jakubovany Drienov KLEPSATEL VERČIMÁK KOČIŠČIN Ján
Kapušany Brezovička BABJAK VARGA JENČA
Žehňa Hrabkov SOPKO TOMKO MERKOVSKÝ
Š. Sokolovce Žipov JURKO ANDREJKO ČAGA
Fričovce Záborské OKRUHĽANSKÝ SAMSELI CUP
Kokošovce Š. Bohdanovce ONOFREJ SEDLÁK DUDÁŠ
8.liga A - 14.kolo 4.11.2018 o 13:30 hod.
10:30 Ličartovce Žehňa PAVLINSKÝ PTÁK POROCHNAVÝ ONDÍK
10:30 Tulčík Lemešany ULIČNÝ M ULIČNÝ L BABJAK MERKOVSKÝ
Ruská N. Ves Drien. N. Ves ŠTOFANKO Haniska
Dulova Ves Chmeľov TOMEČEK E  PALKO
voľno Haniska x x x x
8.liga B - 14.kolo 4.11.2018 o 13:30 hod.
10:30 Svinia Radatice LIPOVSKÝ ČONKA MIŠKO
Víťaz Ovčie KUBA
Janov Kojatice KEREKEŠ
Sedlice Miklušovce ČONKA LIPOVSKÝ KOVALIČ
8.liga C - 14.kolo 4.11.2018 o 13:30 hod.
10:30 Medzany Lipany B HLAVATÝ DURKÁČ MIŽENKO MIKULEC
Hubošovce Krivany KOŽLEJ P Zruš.del. Zruš.del.
Jak. Voľa Jarovnice KOŽLEJ M
Poloma Brezovička PALENČÁR
voľno Krásna Lúka x x x x
3.liga žiaci – 14.kolo 3.11.2018 o 14:00 hod.
10:45 Š. Michaľany Gregorovce MIŽENKO JENDRUŠ
     11:00 Pušovce Chmin. N. Ves OKRUHĽANSKÝ
4.11. 10:30 Jarovnice M. Šariš KOŽLEJ P KOŽLEJ M
4.11. 14:00 Trnkov-Nemc. Peč. N. Ves PARTILA JENDRUŠ
4.11. 10:30 Dulova Ves Kojatice SEDLÁK ONOFREJ
4.11. 11:00 Brezovica Ostrovany DUCKO MARKOVIČ BARANOVÁ
4.11. 11:15 Víťaz Hermanovce KUBA
DOHRÁVKA 5.liga ELARIN dorast 2. kolo
10.11. 13:30 Záhradné Víťaz PALENČÁR JENDRUŠ
DOHRÁVKA 4.A liga žiaci 6. kolo
3.11. 14:00 V. Šebastová Kendice BUJNOVSKÝ SEDLÁK
DOHRÁVKA 4.A liga žiaci 11. kolo
3.11. 14:00 Medzany Janov KEREKEŠ HAVRILA
DOHRÁVKA 5.liga žiaci 6. kolo
3.11. 10:30 Chmeľov Chmiňany PARTILA
DOHRÁVKA 5.liga žiaci 9. kolo
2.11. 14:30 Demjata Chmiňany KOŽLEJ P