fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.B liga dospelí 10.kolo: Radatice - Ovčie – 7.10.2018 o 11:30 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 6.kolo: Kojatice - Kendice – 27.10.2018 o 11:30 hod., FK Kojatice poplatok 10€

-5.liga dorast 5.kolo: Hrabkov - Uz.Šalgov – 27.9.2018 o 16:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 9.kolo: Kojatice - Gregorovce – 28.9.2018 o 16:30 hod., FK Kojatice poplatok 10€

-3.liga žiaci 10.kolo: Hermanovce - Trnkov – 7.10.2018 o 12:00 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 7.kolo: Kendice - Žehňa – 29.9.2018 o 15:00 hod., FK Kendice poplatok 10€

-4.A liga žiaci 8.kolo: Drienov - Miklušovce – 6.10.2018 o 12:00 hod., bez poplatku

-4.B liga žiaci 6.kolo: Krivany- Rožkovany – 29.9.2018 o 10:30 hod., FK Rožkovany poplatok 10€

-5.liga žiaci 8.kolo: Chmiňany - Ražňany – 3.10.2018 o 16:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK neschválila zmenu 6.liga dospelí 9.kolo: Peč.N.Ves - Hermanovce – 30.10.2018 o 14:00 hod., nesúhlas FK Peč.N.Ves.

3.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jakubovany zo stretnutia 7. liga dospelí 8.kolo: Jakubovany - Š.Sokolovce za nedodržanie čl.17 a) Rozpisu (nedostatočná usporiadateľská služba).

4.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Kapušany pre nedostatky zo stretnutia 7. liga dospelí 8.kolo: Kapušany – Ostrovany čl. Rozpisu 5/e (nefunkčný internet).

5.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Drienovská N.Ves pre nedostatky zo stretnutia 8.A liga dospelí 8.kolo: Drienovská N.Ves – RN Žehňa čl. Rozpisu 5/e (nefunkčný internet).

6.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Žehňa ze opakovanú neúčasť na zasadnutí ŠTK.

7.ŠTK opätovne predvoláva na 4.10.2018 o 16:30 hod. zástupcu FK Žehňa pre nedostatky na stretnutí (čl. Rozpisu 5/e).

8.ŠTK berie na vedomie podnet FK Šar. Bohdanovce.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina C: FK Svinia – 6.10.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Svinia, Fričovce, Ovčie a Hrabkov na ihrisku vo Svinej.

- skupina D: FK Kr.Lúka – 29.9.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Kr.Lúka, Kamenica, Uz.Šalgov a Kamenica na ihrisku v Kr. Lúke.

- skupina E: FK Brezovica – 29.9.2018 o 13:00 hod., za účasti FK Tulčík, Dulová Ves, Lemešany a Brezovica na ihrisku v Brezovici.

- skupina F: FK Ličartovce– 29.9.2018 o 10:30 hod., za účasti FK Ličartovce, Medzany a Haniska na ihrisku v Ličartovciach.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U11:

- skupina D: FK Široké – 30.9.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Široké, Svinia, Župčany a Fričovce na ihrisku v Širokom.

- skupina F: FK Jak. Voľa – 6.10.2018 o 13:30 hod., za účasti FK Jak. Voľa, Torysa, Brezovica a Peč.N.Ves na ihrisku v Jak. Voli.

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 4.10.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 108: Erik Michalov (1350221) Hubošovce, od 24.09.2018 + 10 €

U 109: František Pešta (1253019) Jarovnice, od 24.09.2018 + 10 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 110: Igor Pohlodko (1352839) Drienov, od 23.09.2018 + 5 €

U 111: Marek Dzivy (1261113) Ovčie, 8. B liga dospelí, 8.kolo 23.09.2018 Kojatice - Ovčie, vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 24.09.2018 + 10 €

U 112: Peter Sabadoš (1225483) Šarišské Bohdanovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2018 + 10 €

U 113: FK Šarišské Bohdanovce, na základe podnetu ŠTK, 5.ligy žiaci 5.kolo 15.09.2018 Šarišské Bohdanovce – Chmeľov, odohratie stretnutia na neschválenej HP ŠTK podľa čl. 64/1a DP, DK ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11, čl. 64/4 DP, + 5 €

U 114: FK Žehňa, na základe podnetu ŠTK, za opakovanú neúčasť zástupcu na zasadnutí ŠTK, DK ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 DP + 10 €

U 115: FK Ostrovany na základe podnetu KR, za videozáznam zo stretnutia 7. Liga dospelí, 7. kolo 16.09.2018, Ostrovany – Žehňa, z daného videozáznamu sa herné situácie nedajú objektívne posúdiť, DK ukladá DS – finančnú pokutu 30 €, podľa čl. 12 DP + 10 €

U 116: FK Jakubovany, na základe správy delegáta stretnutia, 7. Liga dospelí, 8. kolo 23.09.2018, Jakubovany – Šarišské Sokolovce, za nedodržanie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 17 Povinnosti usporiadateľského klubu, písm. b) (označenie a nedostatočná usporiadateľská služba, odchod z HP) podľa čl. 64/1a DP, DK ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11, čl. 64/4 DP + 10 €

DK udeľuje za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. h), DS - finančnú pokutu 10 €, za povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

U 117: FK Vyšná Šebastová, zo stretnutia Vyšná Šebastová – Dubovica, 8. kolo + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

2.TMK žiada záujemcov o trénersku licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 38. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR pozýva na svoje zasadnutie R Kočiš, Fusek.S., DZ Palko dňa 04.10.2018 o 16.20 h

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Šarišské Bohdanovce na R Horváth Matej, za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Brezovička – Šarišské Bohdanovce).

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Ľubotice na delegované osoby, za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Ľubotice B – Malý Šariš).

5.KR berie na vedomie pochvalu od FK Jakubova Voľa na R Fúsek Slavomír, AR Samseli Samuel, za výkon v stretnutí dospelých 8.C ligy medzi (Jakubova Voľa – Poloma).

6.KR upozorňuje R a DZ o dôkladnú kontrolu ustrojenia hráčov podľa pravidla 4.

7.KR upozorňuje na dôslednú kontrolu trénerských licencií a ich prítomnosť na stretnutiach.

8.KR oznamuje predbežný termín zimného doškoľovacieho seminára R a DZ na 16.-17.3.2019.

9.KR oznamuje začiatok projektu škola mladého rozhodcu na mesiac október. Pozvánka bude zaslaná emailovou poštou.

10.KR upozorňuje R a DZ na dôslednú kontrolu kontaktných údajov, ktoré sú uvedené na stránke Obfz-prešov v sekcií komisia rozhodcov časť zoznam rozhodcov (PDF formát). V prípade nesprávnych údajov Vás žiadame kontaktovať KR na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. KR na základe podnetov pristúpi k aktualizácií údajov.

Zmeny v obsadení R a DZ na 29. - 30.9.2018:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 9.kolo 30.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Peč. N. Ves Hermanovce KOČIŠ DURKÁČ PALENČÁR KOVALIČ
Torysa Ľubotice B FUSEK S KEREKEŠ KONEČNÝ PALKO
Chmiňany Gregorovce GENČUR LIPOVSKÝ PARTILA MIKULEC
Dubovica Uz. Šalgov VARGA KUBA POROCHNAVÝ KOČIŠČIN Ján
Nemcovce V. Šebastová VAVREK MARKOVIČ HORVÁTH CUP
Kendice Š. Dravce BABJAK KOŽLEJ M VERČIMÁK KLOVANIČ
M. Šariš Rožkovany KVAŠŇAK KOŽLEJ P BARANOVÁ JENČA
7.liga – 9.kolo 30.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Terňa Žipov SVAT TOMEČEK F MRIGLOT
Záborské Jakubovany ANDREJKO SEDLÁK HANEL DUDÁŠ
Š. Bohdanovce Hrabkov KLEPSATEL JURKO UHRIN KOČIŠČIN Joz.
Kokošovce Brezovička ŠTOFANKO HLAVATÝ MERKOVSKÝ
Ostrovany Drienov SVAT TOMEČEK F v Uzovciach
Fričovce Kapušany PALENČÁR SAMSELI MIŠKO
Š. Sokolovce Žehňa PTÁK TROJANOVIČ KNUT
8.liga A - 9.kolo 30.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Tulčík Ruská N. Ves MARKOVIČ VAVREK MERKOVSKÝ
Lemešany Žehňa DUCKO TOMKO Zruš.del.
Chmeľov Haniska FUSEK A
Dulová Ves Ličartovce KONČULA
Drien. N. Ves voľno x x x x
8.liga B - 9.kolo 30.9.2018 o 15:00 hod.
Kojatice Víťaz ČONKA
Ovčie Miklušovce SOPKO
Janov Radatice TOMEČEK E
Sedlice Svinia ONOFREJ
 
8.liga C - 9.kolo 30.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Lipany B Jakubova Voľa PTÁK GENČUR PALKO v Ďačove
Medzany Krivany BRIŽEK
Brezovica Krásna Lúka DURKÁČ Zruš.del.
Poloma Hubošovce KOČIŠ
Jarovnice voľno x x x x
4. liga ELARIN dorast – 7.kolo 29.9.2018 o 15:00 hod.
10:00 Brezovica Veľký Šariš PTÁK
Ruská N. Ves Gregorovce HORVÁTH KLEPSATEL PARTILA
Peč. N. Ves Dubovica BRIŽEK HANEL TOMEČEK E
30.9. 12:00 Torysa Ražňany KEREKEŠ FUSEK S KONEČNÝ
30.9. 12:15 Kamenica Uzovce VARGA
voľno Rožkovany x x x x
5.liga ELARIN dorast - 6.kolo 29.9.2018 o 15:00 hod.
Nemcovce-Trnkov Š. Michaľany BABJAK BUJNOVSKÝ JURKO
Kokošovce-D. Ves Víťaz ČONKA KONEČNÝ Zruš.del v Dul.Vsi
Š. Dravce Hrabkov ĽACH DURÁK
30.9. 12:00 Záhradné Drienov FUSEK A
Uz. Šalgov voľno x x x x
6.liga ELARIN dorast - 6.kolo 29.9.2018 o 15:00 hod.
27.10. 11:30 Kojatice Kendice OKRUHĽANSKÝ
Lemešany Radatice ONOFREJ
3.liga žiaci – 9.kolo 29.9.2018 o 15:00 hod.
11:00 Ostrovany Pušovce VARGA v Ražňanoch
30.9. 12:00 Dulová Ves Hermanovce KONČULA
30.9. 12:00 Trnkov-Nemcovce Chmin. N. Ves HORVÁTH v Nemcovciach
30.9. 12:00 Jarovnice Š. Michaľany KOŽLEJ P KVAŠŇAK BARANOVÁ
28.9. 16:30 Kojatice Gregorovce ČONKA
30.9. 12:30 Peč. N. Ves M. Šariš KOČIŠ
30.9. 12:30 Brezovica Víťaz DURKÁČ
4. liga A žiaci – 7.kolo 29.9.2018 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Záhradné FUSEK A KOČIŠ DUDA
15:00 Kendice Žehňa DUCKO TOMKO MICHALIKOVÁ
Sedice Miklušovce HLAVATÝ JENDRUŠ
16:00 Janov Drienov ŠTOFANKO BARANOVÁ
30.9. 12:30 Terňa V. Šebastová TOMEČEK F SVAT
30.9. 12:30 Medzany Kapušany BRIŽEK JENDRUŠ
4.liga B žiaci - 6.kolo 29.9.2018 o 15:00 hod.
10:00 Torysa Dubovica PALENČÁR
Kamenica Poloma VARGA
Brezovička Jakubovany GENČUR
29.9. 10:30 Krivany Rožkovany GENČUR
voľno Š. Dravce x x x x
5.liga žiaci - 7.kolo 29.9.2018 o 15:00 hod.
Š. Bohdanovce Ražňany FUSEK S
Chmiňany Záborské SEGEĎA
Š. Sokolovce Chmeľov KEREKEŠ
Demjata voľno x x x x
    3.liga mladší žiaci U13 skupina E
29.9. 13:00 Brezovica ihrisko v Brezovici PTÁK
    3.liga mladší žiaci U11 skupina B
29.9. 15:30 Radatice multif. ihrisko v Janove LIPOVSKÝ
                                                                                                                                                   3.liga mladší žiaci U11 skupina D
30.9. 10:00 Široke ihrisko v Širokom SAMSELI
3.ligy mladší žiaci U13 skupina D
29.9. 15:00 Kr. Lúka ihrisko v Kr.Lúke PALENČÁR
3.ligy mladší žiaci U13 skupina F
29.9. 10:30 Ličartovce ihrisko v Ličartovciach DUCKO