fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 7.kolo: Dulová Ves - Tulčík – 19.9.2018 o 16:30 hod., FK Tulčík poplatok 20€

-8.B liga dospelí 8.kolo: Miklušovce - Janov – 23.9.2018 o 11:30 hod., bez poplatku

-7.liga dospelí 1.kolo: Drienov - Jakubovany – 14.9.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 8.kolo: Šar. Michaľany - Brezovica– 22.9.2018 o 12:15 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 5.kolo: Janov - V.Šebastová – 15.9.2018 o 11:00 hod., FK V.Šebastová poplatok 5€

-4.A liga žiaci 5.kolo: Záhradné - Kendice - 15.9.2018 o 16:00 hod. - výmena poradia zápasov, FK Záhradné poplatok 10€

-4.A liga žiaci 5.kolo: Fintice - Miklušovce – 15.9.2018 o 11:00 hod., FK Miklušovce poplatok 5€

-4.A liga žiaci 5.kolo: Žehňa - Drienov – 19.9.2018 o 17:00 hod., FK Žehňa poplatok 10€

-4.B liga žiaci 4.kolo: Rožkovany - Torysa – 15.9.2018 o 10:00 hod. - výmena poradia zápasov, FK Torysa poplatok 5€

-5.liga žiaci 7.kolo: Chmiňany - Záborské – 29.9.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 5.kolo: Torysa - Uzovce – 16.9.2018 o 12:45 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 4.kolo: Kokošovce - Hrabkov – 14.9.2018 o 16:30 hod. na ihrisku v Kokošovciach, FK Hrabkov poplatok 10€

-6.liga dorast 4.kolo: Lemešany - Kojatice – 15.9.2018 o 15:00 hod. - výmena poradia zápasov, 6.10.2018 sa hrá v Kojaticiach, FK Kojatice poplatok 5€

2.ŠTK opätovne predvoláva zástupcu FK Žehňa pre nedostatky na stretnutí (čl. Rozpisu 5/e).

3.ŠTK na základe podania dáva FK Jakubovany za nedodržanie článku 5/e Rozpisu (teplá voda v sprchách) zo zápasu 7.ligy 6. kolo Jakubovany – Fričovce do pozornosti DK.

4.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK Jarovnice. Na základe podania dáva FK Jarovnice za nedodržanie článku 5/e Rozpisu (teplá voda v sprchách, vybavenie šatní, nezabezpečenie odchodu R z HP) zo zápasu 3.ligy 6. kolo Jarovnice – Trnkov do pozornosti DK.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 4.B liga žiaci 1.kolo: Torysa - Kamenica 0:3k z dôvodu nedodania RP do 48 hodín 12/c Rozpisu (výsledok 2:5 dosiahnuý na HP zostáva v platnosti).

6.ŠTK vykonala pohovor s R Eva Baranová.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina A: FK Šar.Sokolovce– 22.9.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Záborské, Ruská.N.Ves a Šar.Sokolovce na ihrisku v Šar.Sokolovciach.

- skupina C: FK Fričovce – 22.9.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Fričovce, Svinia, Ovčie a Hrabkov na ihrisku vo Fričovciach.

- skupina E: FK Tulčík– 15.9.2018 o 13:00 hod., za účasti FK Tulčík, Dulová Ves, Lemešany a Brezovica na ihrisku v Tulčíku.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U11:

- skupina C: FK Demjata – 22.9.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Trnkov, Nemcovce, Chmeľov a Demjata na ihrisku v Demjate.

- skupina D: FK Fričovce – 15.9.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Fričovce, Svinia, Župčany a Široké na ihrisku vo Fričovciach.

- skupina E: FK Tatran Prešov – 22.9.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Tatran PO, Tulčík, Hubošovce a Terňa na ihrisku v Jazdeckom areáli.

- skupina F: FK Torysa – 22.9.2018 o 9:00 hod., za účasti FK Torysa, Jak.Voľa, Peč.N.Ves a Brezovica na ihrisku v Toryse.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U9:

- skupina A: FK Žipov – 23.9.2018 o 10:30 hod., za účasti FK Župčany, Trnkov, Žipov a Lemešany na multif. ihrisku v Žipove.

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 20.9.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 081: Peter Hojsák (1155633) Vyšná Šebastová, od 10.09.2018 + 10 €

U 082: Pavol Maťaš (1241492) Kendice, od 10.09.2018 + 10 €

U 083: Matúš Mackanič (1326695) Lemešany, od 10.09.2018 + 10 €

084: Peter Sabadoš (1225483) Šarišské Bohdanovce, 7.liga dospelí, 6.kolo 09.09.2018 Kapušany – Šarišské Bohdanovce, za HNS voči DO, podľa čl.48/1c, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 10.09.2018 + 10 €

U 085: Sebastián Lipka (1221580) Tulčík, 8. A liga dospelí, 6.kolo 09.09.2018 Tulčík - Chmeľov, vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49/2b DP a čl. 36/2a DP, od 10.09.2018 + 10 €

U 086: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov, 8. A liga dospelí, 6.kolo 09.09.2018 Tulčík - Chmeľov, vylúčený za HNS – sotenie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49/2a DP, od 10.09.2018 + 10 €

U 087: Peter Janiga (1288769) Hrabkov, 5. liga dorast, 3.kolo, 08.09.2018 Hrabkov - Nemcovce, vylúčený za HNS – udretie a škrtenie súpera nadmernou silou, podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 49/2b DP, od 09.09.2018 + 5 €.

U 088: Lukáš Kotľár (1375307) Hermanovce, 3. liga žiaci, 6.kolo, 08.09.2018 Hermanovce - Ostrovany, vylúčený za HNS – vzájomné fyzické napadnutie (udieranie do tváre a hrude) so súperom, podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa  čl. 49/2b DP, od 09.09.2018 + 5 €.

U 089: Patrik Dužda (1386540) Ostrovany, 3. liga žiaci, 6.kolo, 08.09.2018 Hermanovce - Ostrovany, vylúčený za HNS – vzájomné fyzické napadnutie (udieranie do tváre a hrude) so súperom, podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa  čl. 49/2b DP, od 09.09.2018 + 5 €.

U 090: Martin Ferko (1184023) – lekár, Jarovnice, 8.C liga dospelí, 6.kolo, 09.09.2018 Hubošovce - Jarovnice, vykázanie z lavičky za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 09.09.2018 + 10 €

U 091: Ladislav Varga (1160563) Šarišské Bohdanovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2018 + 10 €

U 092: FK Jarovnice, na základe podnetu ŠTK, 8.C liga dospelí, 4. kolo 02.09.2018, Jarovnice – Jakubova Voľa, za nedodržanie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5 Miesto stretnutia, písm. e) (teplá voda v sprchách), DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP + 10 €

U 093: FK Lemešany, na základe podnetu ŠTK, 8. B liga dospelí, 4. kolo 02.09.2018, Lemešany – Tulčík, za opakované nedodržanie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5, písm. e) (nefunkčný internet), DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP + 10 €

U 094: DK žiada FK Pečovská Nová Ves o písomné stanovisko, NS divákov (vulgárne pokriky na R, hráčov a DZ) počas stretnutia 3b 6. ligy dospelí, 6. kola 09.09.2018 , Vyšná Šebastová – Pečovská Nová Ves, na základe Správy delegáta stretnutia.

DK udeľuje za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. h), DS - finančnú pokutu 10 €, za povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

U 095: FK Šarišské Dravce, zo stretnutia Šarišské Dravce –Chmiňany, 6. kolo + 10 €.

U 096: FK Rožkovany, zo stretnutia Rožkovany – Dubovica, 6. kolo + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje trénerom, ktorí absolvovali v plnom rozsahu seminár dňa 29.6.2018 v hotely Javorná na Drienici, že dňa 21.9.2018 o 19:00 hod. sa uskutoční len pre nich v zasadačke ObFZ dodatočný seminár v trvaní 1 hodiny.

2.TMK oznamuje FK a hráčom, že dňa 17.9.2018 o 16:45 hod. sa na štadióne v Haniske uskutoční tréningový zraz hráčov U14 – U12 ObFZ.

3.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

4.TMK žiada záujemcov o trénersku licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

 

SEKRETARIÁT:

1.Upozorňujeme FK, že za kredity si môžu zrealizovať nákup tovarov a služieb v e-shope na adrese https://futbalnet.shop   . Platnosť kreditov konči 30.11.2018. Medzi firmami sa taktiež nachádza aj športová firma SPORTIKA.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 36. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR oznamuje náhradný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 20.09.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Účasť je povinná pre tých rozhodcov, ktorí nemajú FP absolvované.

3.KR na základe podnetu od FK Chmiňany vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Š.Dravce – Chmiňany) a rozhodla, že:     Námietka č.1 – neopodstatnená, námietka č.2 – z doloženého videozáznamu sa nedá situácia objektívne posúdiť. Poplatok 15 €

4.KR na základe podnetu od FK Chmeľov vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8. A ligy medzi (Tulčik – Chmeľov) a rozhodla, že: z doloženého videozáznamu sa nedá situácia objektívne posúdiť. Bez poplatku

5.KR na základe podnetu od FK Hermanovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6. 3b ligy medzi (Gregorovce – Hermanovce) a rozhodla, že: námietka č.1 – opodstatnená, námietka č.2 – neopodstatnená, námietka č.3 – neopodstatnená, námietka č.4 – neopodstatnená. Poplatok 15 €

6.KR pristupuje k OOD na stretnutia dospelých pre R Fúsek Slavomír a AR Bujnovský Dávid za nedostatky v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Gregorovce – Hermanovce).

7.KR odstupuje FK Š.Dravce na DK, za nedodanie videozáznamu v stanovenej lehote zo stretnutia Š.Dravce – Chmiňany.

8.KR pozýva na svoje zasadnutie R M.Onofreja dňa 20.9.2018 o 16:30.

9.Zmena tel. č. R Verčimák 0919 081 446

10.KR vykonala pohovor s R Verčimák.

11.KR vykonala pohovor s R Hanel.

12.Poplatky za neskoré ospravedlnenia pred zverejnením delegácie 3,-: Segeďa, Guľaš R., Bujnovský, Markovič, Ducko, Brižek.

Zmeny v obsadeni R a DZ na 15. - 16.9.2018

DOSPELÍ
6.liga 3b – 7.kolo 16.9.2018 o 15:00 hod.
15.9. 15:00 Nemcovce Rožkovany OKRUHĽANSKÝ FUSEK A HORVÁTH KOČIŠČIN Ján
10:30 Torysa Gregorovce MIŠENČÍK M ANDREJKO GENČUR CUP
Hermanovce Ľubotice B FUSEK A TOMEČEK E KEREKEŠ MIKULEC
Peč. N. Ves Uz. Šalgov MIŠENČÍK M MIŽENKO DURKÁČ MRIGLOT
Chmiňany V. Šebastová HAVRILA TOMEČEK F ŠTOFANKO ONOFREJ J.
Dubovica Š. Dravce MARKOVIČ OKRUHĽANSKÝ VERČIMÁK JENČA
Kendice M. Šariš ULIČNÝ M ULIČNÝ L BARANOVÁ PALKO
7.liga – 7.kolo 16.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Záborské Hrabkov PTÁK VARGA MIŠKO
Žipov Jakubovany KOČIŠ PRUSÁK KOČIŠČIN Joz.
Terňa Brezovička ONOFREJ DUCKO DUDÁŠ
Š. Bohdanovce Drienov VARGA PTÁK MIŠKO
Kokošovce Kapušany ČONKA HORVÁTH KOVALIČ
Ostrovany Žehňa HLAVATÝ DUDA KOČIŠČIN Ján v Uzovciach
Fričovce Š. Sokolovce JURKO POROCHNAVÝ MERKOVSKÝ
8.liga A - 7.kolo 16.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Drien. N. Ves Haniska ČONKA FUSEK A TOMEČEK E PALKO
Lemešany Ličartovce SVAT CUP
Chmeľov Ruská N. Ves BABJAK PARTILA
19.9. 16:30 Dulová Ves Tulčík HORVÁTH
Žehňa voľno X X X X
8.liga B - 7.kolo 16.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Ovčie Víťaz SEGEĎA ŠTOFANKO Zruš.del KOVALIČ
Kojatice Janov KLEPSATEL UHRIN
Miklušovce Sedlice KOŽLEJ M
Radatice Svinia KOŽLEJ P
8.liga C - 7.kolo 16.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Jarovnice Krásna Lúka PRUSÁK KOČIŠ DUDÁŠ
Medzany Hubošovce LIPOVSKÝ
Brezovica Jakubova Voľa ANDREJKO
Poloma Lipany B GENČUR
Krivany voľno x x x x
4. liga ELARIN dorast – 5.kolo 15.9.2018 o 15:00 hod.
Ražňany Gregorovce ANDREJKO BARANOVÁ
Ruská N. Ves Veľký Šariš JURKO KONEČNÝ
Brezovica Dubovica LIPOVSKÝ ŠTOFANKO
16.9. 12:45 Torysa Uzovce GENČUR
16.9. 12:15 Kamenica Rožkovany OKRUHĽANSKÝ MARKOVIČ VERČIMAK JENČA
Peč. N. Ves voľno X X X X
5.liga ELARIN dorast - 4.kolo 15.9.2018 o 15:00 hod.
Drienov Víťaz ONOFREJ HAVRILA
14.9. 16:30 Kokošovce-D. Ves Hrabkov HORVÁTH TOMEČEK E v Kokošovciach
Uz. Šalgov Š. Dravce GENČUR
16.9. 12:00 Záhradné Š. Michaľany BABJAK
Nemcovce-Trnkov voľno X X X X
6.liga ELARIN dorast - 4.kolo 15.9.2018 o 15:00 hod.
Lemešany Kojatice DURKAČ
Radatice Kendice ČONKA
3.liga žiaci – 7.kolo 15.9.2018 o 15:00 hod.
10:30 Trnkov-Nemcovce Š. Michaľany PARTILA DUDA v Nemcovciach
11:00 Ostrovany Gregorovce ANDREJKO BARANOVÁ v Ražňanoch
16.9. 11:30 Malý Šariš Pušovce KOŽELJ M KOŽLEJ P Zruš.del
16.9. 12:00 Dulová Ves Víťaz HORVÁTH
16.9. 12:15 Kojatice Chmin. N. Ves UHRIN KLEPSATEL SAMSELI
16.9. 12:30 Peč. N. Ves Hermanovce MIŽENKO DURKÁČ
16.9. 12:30 Brezovica Jarovnice ANDREJKO
4. liga A žiaci – 5.kolo 15.9.2018 o 15:00 hod.
11:00 Fintice Miklušovce BABJAK Zruš.del
16:00 Záhradne Kendice KOČIŠ SEDLÁK TOMKO
19.9. 17:00 Žehňa Drienov HANEL JENDRUŠ
11:00 Janov V. Šebastová SEGEĎA
16.9. 12:30 Terňa Kapušany DUCKO ONOFREJ
16.9. 12:30 Medzany Sedlice LIPOVSKÝ JENDRUŠ
4.liga B žiaci - 4.kolo 15.9.2018 o 15:00 hod.
Kamenica Š. Dravce ĽACH Zruš.del
Poloma Dubovica VARGA GUĽAŠ D
10:00 Rožkovany Torysa ĽACH Zruš.del
Brezovička Krivany MIŽENKO
voľno Jakubovany X X X X
5.liga žiaci - 5.kolo 15.9.2018 o 15:00 hod.
Demjata Záborské DURÁK
Š. Bohdanovce Chmeľov HLAVATÝ
16.9. 12:00 Chmiňany Š. Sokolovce TOMEČEK F
Ražňany voľno X X X X
DOHRÁVKA 6. liga dospelí 1. kolo
14.9. 17:00 Drienov Jakubovany ONOFREJ DURKÁČ POROCHNAVÝ PALKO
DOHRÁVKA 3. liga žiaci 5. kolo
19.9. 16:30 Kojatice Š. Michaľany DURKÁČ
mladší žiaci U13 skupina E
15.9. 9:30 Tulčík ihrisko v Tulčíku DURÁK
DOHRÁVKA 5.liga ELARIN dorast 1 kolo
20.9. 17:00 Kokošovce-D. Ves Záhradné HLAVATÝ BARANOVÁ
 prípravka U11 skupina D
15.9. 9:30 Fričovce ihrisko vo Fričovciach FUSEK S