fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-3.liga žiaci 6.kolo: Šar. Michaľany - Dulová Ves – 8.9.2018 o 10:30 hod., FK Šar. Michaľany poplatok 5 €

-3.liga žiaci 6.kolo: Hermanovce - Ostrovany – 8.9.2018 o 16:15 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 7.kolo: Trnkov - Šar. Michaľany – 15.9.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 8.kolo: Šar. Michaľany – Brezovica – 23.9.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 8.kolo: Dulová Ves - Chmin. N. Ves – 23.9.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 10.kolo: Pušovce - Šar. Michaľany – 7.10.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 11.kolo: Šar. Michaľany - Víťaz – 14.10.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 11.kolo: Dulová Ves - M. Šariš – 14.10.2018 o 10:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 12.kolo: Šar. Michaľany - Chmin. N. Ves – 21.10.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 15.kolo: Malý Šariš - Šar. Michaľany – 10.11.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 4.kolo: V. Šebastová - Žehňa – 8.9.2018 o 10:30 hod., FK V.Šebastová poplatok 5 €

2.ŠTK kontumuje stretnutie 5.liga Elarin dorast 2.kolo: Nemcovce - Šar. Dravce z dôvodu nedostavenie sa družstva FK Šar. Dravce k stretnutiu. FK Šar. Dravce do pozornosti DK.

3.ŠTK na základe podania dáva FK Jarovnice za nedodržanie článku 5/e Rozpisu (teplá voda v sprchách). FK Jarovnice do pozornosti DK.

4.ŠTK dáva FK Lemešany na opakované nedodržiavanie článku 12/g Rozpisu (nefunkčný internet) do pozornosti DK.

5.ŠTK predvoláva zástupcu FK Žehňa za nedodržanie článku 5/e Rozpisu zo zápasu Žehňa – Záhradné 1.9.2018 na zasadnutie ŠTK, ktoré sa uskutoční 13.9.2018.

6.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie R Baranová Eva o 16:20 zo zápasu 4B. Ligy žiakov Torysa – Kamenica.

7.ŠTK vykonala pohovor s rozhodcom Stanislav Ducko.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina B: FK Trnkov – 7.9.2018 o 17:30 hod., za účasti FK Trnkov, Pušovce, Chmeľov a Fintice na multif. ihrisku v Trnkove.

- skupina D: FK Kamenica – 8.9.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Kamenica, Uz.Šalgov, Peč.N.Ves a Kr. Lúka na ihrisku v Kamenici.

- skupina E: FK Tulčík– 15.9.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Tulčík, Dulová Ves, Lemešany a Brezovica na ihrisku v Tulčíku.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U11:

- skupina E: FK Terňa – 8.9.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Terňa, Tatran dievčatá, Tulčík a Hubošovce na ihrisku v Terni.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U9:

- skupina A: FK Župčany – 9.9.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Župčany, Trnkov, Žipov a Lemešany na multif. ihrisku v Župčanoch.

11.ŠTK upozorňuje R a FK VI.ligy dorast a V.ligy žiakov, že platia pravidlá ako na veľkých ihriskách čiže platí aj pravidlo o postavení hráča mimo hry.

12.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 13.9.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 072: Jakub Harčar (1288581) Fričovský, od 03.09.2018 + 10 €

U 073: Patrik Kazimír (1187192) Šarišské Sokolovce, od 03.09.2018 + 10 €

U 074: Róbert Senderák (1292958) Gregorovce, od 02.09.2018 + 5 €

U 075: Tomáš Bendík (1384734) Chmiňany, 6.liga 3b dospelí, 5.kolo 02.09.2018 Chmiňany - Rožkovany, na základe zápisu R a podnetu DS za HNS voči DO po stretnutí (opľutie), podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 03.09.2018 + 10 €

U 076: Peter Kaleja (1292786) Ostrovany, 7.liga dospelí, 5.kolo 02.09.2018 Ostrovany - Fričovský, vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl.49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl.49/2b DP, od 03.09.2018 + 10 €

U 077: Oskár Poliak (1206763) Ruská Nová Ves, 8. A liga dospelí, 5.kolo 02.09.2018 Drienovská Nová Ves – Ruská Nová Ves, vylúčený po druhom napomenutí, podľa čl. 9/2b2 DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.37/3, DS hráč vykoná podľa čl. 41/4 DP po vykonaní DS 2 týždne, od 03.09.2018 + 10 €.

U 078: František Štofanko (1292988) Kojatice, 8. B liga dospelí, 5.kolo, 02.09.2018, Kojatice - Svinia, vylúčený za HNS – držaním súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 03.09.2018 + 10 €

U 079: DK ukladá klubu Šarišské Dravce finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 2. kolo, 5.ligy dorast 01.09.2018 Nemcovce – Šarišské Dravce. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP+5€

U 080: FK Ľubotice na základe podnetu ŠTK ukladá finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutia prípravky U11 skupina A, dňa 25.08.2018 , DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

2.TMK žiada záujemcov o trénersku licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

3.TMK upozorňuje trénerov, ktorí sa zúčastnili seminára na Drienici, že v najbližších dňoch bude vypísaný termín ďalšieho seminára, na základe ktorého bude trénerom predĺžená licencia.

SEKRETARIÁT:

1.Upozorňujeme FK, že za kredity si môžu zrealizovať nákup tovarov a služieb v e-shope na adrese https://futbalnet.shop . Platnosť kreditov konči 30.11.2018. Medzi firmami sa taktiež nachádza aj SPORTIKA.

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR sa podnetom od FK Šarišské Bohdanovce nezaoberala pre nesplnenie náležitosti RS bod 5h.

2.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 35. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

3.KR oznamuje náhradný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 20.09.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Účasť je povinná pre tých rozhodcov, ktorí nemajú FP absolvované.

4.KR pozýva na svoje zasadnutie R Verčimak dňa 13.09.2018 o 16.30h na ObFZ Prešov.

5.Poplatky za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-: Durkáč, Kožlej P., Partila.

Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Brižek.

Zmeny v obsadení R a DZ na 8.-9.9.2018

DOSPELÍ
6.liga 3b – 6.kolo 9.9.2018 o 15:30 hod.
8.9. 15:30 Gregorovce Hermanovce FUSEK S KOŽLEJ M BUJNOVSKÝ KOČIŠČIN Joz.
Ľubotice B Kendice ONOFREJ M JURKO SEMANČÍK MIŠKO
M. Šariš Nemcovce PTÁK FUSEK A KAČMÁR KOVALIČ
Rožkovany Dubovica MARKOVIČ BRIŽEK GUĽAŠ R CUP
Š. Dravce Chmiňany BABJAK KVAŠŇAK HANEL KOČIŠČIN Ján
V. Šebastová Peč. N. Ves REVÁK HORVÁTH DUDA MERKOVSKÝ
Uz. Šalgov Torysa PRUSÁK DUCKO KOŽLEJ P KNUT
7.liga – 6.kolo 9.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Jakubovany Fričovce PALENČÁR MIŽENKO MRIGLOT
Š. Sokolovce Ostrovany KLOVANIČ VERČIMÁK
Žehňa Kokošovce SVAT POROCHNAVÝ DUDÁŠ
Kapušany Š. Bohdanovce KMEC KOČIŠ Zruš.del JENČA
Drienov Terňa KLEPSATEL OKRUHĽANSKÝ MIKULEC
Brezovička Záborské ČONKA KONEČNÝ ONDÍK
Hrabkov Žipov DURKÁČ BARANOVÁ Zruš.del LACKO
8.liga A - 6.kolo 9.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Ruská N. Ves Lemešany TOMEČEK E TOMEČEK F DUDÁŠ
10:30 Ličartovce Drien. N. Ves FUSEK A BRUTVANOVÁ ČEKAN
Tulčík Chmeľov KONČULA Zruš.del PALKO
Haniska Žehňa KOČAN TOMEČEK E
voľno Dulova Ves X X X
8.liga B - 6.kolo 9.9.2018 o 15:30 hod.
Víťaz Radatice SEGEĎA
Miklušovce Svinia ULIČNÝ L. KOČIŠČIN Joz.
Sedice Kojatice TOMEČEK F
Janov Ovčie LIPOVSKÝ
8.liga C - 6.kolo 9.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Jakubova Voľa Medzany PTÁK PAVLINSKÝ KOVALIČ
Lipany B Brezovica MIŽENKO PAVLINSKÝ v Ďačove
Hubošovce Jarovnice VARGA MIŠKO
Krásna Lúka Krivany PALENČÁR
voľno Poloma X X X
ELARIN 4. liga dorast – 4.kolo 8.9.2018 o 15:00 hod.
10:00 Gregorovce Peč. N. Ves KOŽLEJ M BUJNOVSKÝ FUSEK S
Rožkovany Brezovica BABJAK
Dubovica Torysa OKRUHĽANSKÝ SEDLÁK UHRIN
Veľký Šariš Ražňany HANEL BARANOVÁ
9.9. 12:30 Uzovce Ruská N. Ves VERČIMÁK KLOVANIČ
voľno Kamenica X X X
ELARIN 5.liga dorast - 3.kolo 8.9.2018 o 15:00 hod.
Š. Dravce Kokošovce-D. Ves PTÁK
Hrabkov Nemcovce-Trnkov ONOFREJ M
Víťaz Š. Michaľany KOČAN SAMSELI Zruš.del
9.9. 12:30 Uz. Šalgov Záhradné DUCKO PRUSÁK KOŽLEJ P
voľno Drienov x x x
ELARIN 6.liga dorast - 3.kolo 8.9.2018 o 15:00 hod.
Kendice Kojatice DUCKO
Radatice Lemešany ČONKA
3.liga žiaci – 6.kolo 8.9.2018 o 15:00 hod.
13:00 Gregorovce Malý Šariš BUJNOVSKÝ KOŽLEJ M FUSEK S
Pušovce Brezovica MARKOVIČ DUDA Zruš.del
16:15 Hermanovce Ostrovany KRIVJANČIN HAVRILA
9.9. 12:30 Jarovnice Trnkov-Nemcovce VARGA JENDRUŠ
8.9. 10:30 Š. Michaľany Dulova Ves MICHALIK MICHALIKOVÁ
9.9. 13:00 Peč. N. Ves Chmin. N. Ves BRIŽEK MARKOVIČ GUĽAŠ R
9.9. 13:15 Víťaz Kojatice SEGEĎA TROJANOVIČ
4. liga A žiaci – 4.kolo 8.9.2018 o 15:00 hod.
11:00 Záhradné Janov GUĽAŠ R
Sedice Fintice KLEPSATEL
Kapušany Kendice GUĽAŠ R TOMKO
10:30 V. Šebastová Žehňa DURKÁČ KONEČNÝ
15:30 Miklušovce Terňa JURKO JENDRUŠ
9.9. 12:30 Drienov Medzany OKRUHĽANSKÝ KLEPSATEL
4.liga B žiaci - 3.kolo 8.9.2018 o 15:00 hod.
Brezovička Kamenica PALENČÁR GUĽAŠ D
Krivany Torysa ĽACH Zruš.del
Jakubovany Poloma VARGA Zruš.del
9.9. 12:30 Dubovica Š. Dravce KVAŠŇAK BABJAK HANEL
Rožkovany voľno x x x
5.liga žiaci - 4.kolo 8.9.2018 o 15:00 hod.
Š. Sokolovce Š. Bohdanovce MIŽENKO
Chmeľov Demjata HUDÁK
Záborské Ražňany TOMEČEK E
voľno Chmiňany x x x
mladší žiaci U13 skupina A
8.9. 10:00 Ruská N. Ves ihrisko v Ruskej N. Vsi TOMEČEK F
mladší žiaci U13 skupina C
8.9. 14:30 Ovčie ihrisko v Ovčom LIPOVSKÝ
prípravky U13 skupina B
7.9. 17:30 Trnkov multif.ihrisko v Trnkove KLOVANIČ
prípravky U11 skupina A
9.9. 11:30 Dulova Ves ihrisko v Dulovej Vsi POROCHNAVÝ
prípravky U11 skupina B
7.9. 17:00 Janov ihrisko v Janove HUDÁK
prípravky U11 skupina C
8.9. 9:30 Nemcovce ihrisko v Nemcovciach HUDÁK
prípravky U11 skupina E
8.9. 9:30 Terňa ihrisko v Terni OKRUHĽANSKÝ
prípravky U11 skupina F
8.9. 10:00 Peč. N. Ves ihrisko v Peč. N. Vsi BABJAK
prípravky U9 skupina A - dohrávka
9.9. 10:00 Župčany multif. Ihrisko v Župčanoch LIPOVSKÝ
DOHRÁVKA 5. liga dorast 1. kolo
5.9. 16:30 Hrabkov Š. Michaľany PALENČÁR
DOHRÁVKA 3. liga žiaci 4. kolo
12.9. 17:00 Š. Michaľany Peč. N. Ves KOČIŠ
     mladší žiaci U13 skupina D
8.9. 16:00 Kamenica ihrisko v Kamenici PAVLINSKÝ