Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 21.kolo: Kokošovce – Radatice - 10.6.2018 o 14:00 hod., bez poplatku

-8.A liga dospelí 22.kolo: Svinia – Lemešany - 24.6.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 25.kolo: Dubovica – Župčany - 9.6.2018 o 10:30 hod., FK Dubovica poplatok 5 €

-4.liga dorast 25.kolo: Torysa – Kamenica - 8.6.2018 o 17:30 hod., FK Torysa poplatok 5 €

-5.liga dorast 18.kolo: Drienov – Hrabkov - 17.6.2018 o 13:00 hod., FK Hrabkov poplatok 10 €

-3.liga žiaci 25.kolo: Jarovnice – Chmin. N. Ves - 8.6.2018 o 18:00 hod., FK Chmin. N. Ves poplatok 5 €

-4.A liga žiaci 21.kolo: Kapušany - Trnkov-Nemcovce – 10.6.2018 o 13:00 hod., FK Trnkov poplatok 5 €

-4.A liga žiaci 21.kolo: Záhradné – Drienov – 10.6.2018 o 13:00 hod., FK Drienov poplatok 5 €

-4.C liga žiaci 21.kolo: Rožkovany – Poloma – 9.6.2018 o 10:30 hod., FK Rožkovany poplatok 10 €

2.ŠTK berie na vedomie žiadosť o zmenu 7.ligy dospelých 26.kolo: Terňa – Ostrovany - 16.6.2018 o 17:00 hod. - v riešení.

3.ŠTK berie na vedomie žiadosť o zmenu 4.A liga žiaci 22.kolo: Terňa – Kapušany – 16.6.2018 o 10:30 hod. – v riešení.

4.ŠTK oznamuje že zápas 8.A ligy dospelých 22.kolo: Sedlice – Haniska sa odohrá 17.6.2018 o 10:30 hod. na ihrisku v Janove.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 4.ligy dorastu 24. kolo Ruská N. Ves - Kapušany 3:0k pre pokles hráčov hostí pod 7 (výsledok dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). FK Kapušany do pozornosti DK za nastúpenie na zápas s menším počtom ako 11 hráčov.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 5.ligy dorastu 17. kolo Víťaz – Lemešany 3:0k pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Lemešany do pozornosti DK.

7.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Miklušovce za nedodržanie čl. 17 e) Rozpisu /nefunkčná tlačiareň/ a R Končula Šimon do pozornosti KR za nesprávny postup pred stretnutím 8.A ligy 20. kolo Miklušovce – Tulčík.

8.ŠTK berie na vedomie podnet DZ Jenča.

9.ŠTK žiada FK ktoré usporadúvajú turnaje nadstavby v kategórii U13 a U11, aby po dohode s ostatnými FK v skupine do pondelka 11.6.2018 do 10.00 hod. nahlásili termín a čas turnaja.

10.ŠTK oznamuje organizovanie nadstavby turnaja 3.ligy ELERIN mladších žiakov U13:

-skupina M (1.-4.miesto): FK Brezovica – za účasti FK V.Šariš, Župčany, Brezovica a Dulová Ves na ihrisku v Brezovici.

-skupina N (5.-8.miesto): FK Šar. Michaľany – za účasti FK Pušovce, Ražňany, Šar. Michaľany a Fintice na ihrisku v Šar. Michaľanoch.

-skupina O (9.-12.miesto): FK Peč.N.Ves – za účasti FK Trnkov, Lemešany, Kojatice a Peč. N. Ves na ihrisku pri ZŠ Peč.N.Ves.

-skupina P (13.-16.miesto): FK Chmeľov – za účasti FK Kokošovce, Fričovce, Kr. Lúka a Chmeľov na ihrisku v Chmeľove.

-skupina R (17.-20.miesto): FK Kamenica – 9.6.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Š.Bohdanovce, Kamenica, Hrabkov a Ruská N. Ves na ihrisku v Kamenici.

-skupina S (21.-24.miesto): FK Š. Sokolovce – za účasti FK Uz. Šalgov, Záborské, Nemcovce a Š.Sokolovce na ihrisku v Š. Sokolovciach.

11.ŠTK oznamuje organizovanie nadstavby turnaja U11 ligy prípraviek:

-skupina E (o 5 – 8. miesto): FK Žipov – za účasti FK Župčany, Pečovská N. Ves, Žipov a Ovčie na ihrisku FK Žipov.

-skupina F (o 9 – 12. miesto): FK Jak. Voľa – za účasti FK Drien. N. Ves, Svinia, Torysa a Jak. Voľa na ihrisku v Jak. Voli .

12.ŠTK oznamuje že nadstavba U13 a U11 sa hraje podľa poradia zápasov I.turnaja uvedeného v rozpise ObFZ.

13.ŠTK oznamuje že po skončení súťaží sa odohrá pohár ObFZ (čl. 22 Rozpisu):

- 1. kolo 24.6.2018 o 17.00

- 2. kolo 22.7.2018 o 17.00

- 3. kolo 29.7.2018 o 17.00

- termín finále sa určí neskôr

14.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 14.6.2018 o 16:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 419: Richard Purdeš (1249940) Vyšná Šebastová, od 04.06.2018 + 10 €

U 420: Matúš Lazorík (1296012) Torysa, od 04.06.2018 + 10 €

U 421: Ľubomír Kočiš (1229766) Nemcovce, od 04.06.2018 + 10 €

U 422: Matej Tomáš (1142452) Nemcovce, od 04.06.2018 + 10 €

U 423: Juraj Chovanec (1250532) Šarišské Bohdanovce, od 04.06.2018 + 10 €

U 424: Juraj Lazor (1160546) Šarišské Bohdanovce, od 04.06.2018 + 10 €

U 425: Matej Švec (1288767) Hrabkov, od 03.06.2018 + 5 €

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 426: Patrik Lipták (1261413) Hrabkov, od 04.06.2018 + 10 €

U 427: Adrián Tomko (1288860) Chminianska Nová Ves, 6.liga 3b dospelí, 24.kolo, 03.06.2018 Chminianska Nová Ves – Uzovský Šalgov, vylúčený za HNS - udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 49/2b DP, od 04.06.2018 + 10 € 

U 428: Tomáš Malík (1203539) Uzovský Šalgov, 6.liga 3b dospelí, 24.kolo, 03.06.2018 Chminianska Nová Ves – Uzovský Šalgov, vylúčený za HNS - udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 49/2b DP, od 04.06.2018 + 10 € 

U 429: Vladimír Jánošík (1198921) Lipany, 8. B liga dospelí, 17.kolo, 03.06.2018 Medzany – Lipany „B“, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS -pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 04.06.2018 + 10 €

U 430: Mikuláš Lazorík (1295746) Dubovica, 4.liga dorast, 24.kolo, 02.06.2018 Gregorovce – Dubovica, vylúčený za kopnutie do súpera vykonané nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 45/2a DP, od 03.06.2018 + 5 €

U 431: Dávid Hoľva (1338407) Vyšná Šebastová, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2018 + 5 €

U 432: DK ukladá FK Lemešany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 17. kolo 5. ligy dorast 02.06.2018 Víťaz - Lemešany. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 433: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Kapušany finančnú pokutu 40,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles hráčov pod 7, 24. kolo 4. ligy dorast 31.05.2018 Ruská Nova Ves - Kapušany. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 434: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Hrabkov  za nedodržanie Rozpisu čl. 12/c) - nedodanie RP do 48 hodín, 5.ligy dorastu 16. kolo 26.05.2018 Uzovský Šalgov – Hrabkov, DS: upozornenie podľa DP čl. 10,+ 5 €

U 435: DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

FK Rožkovany, zo stretnutia Rožkovany - Dubovica, 24. kolo

DS: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. g) + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 22. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie R Kunaj Ján dňa 14.06.2018 o 16.30 pod disciplinárnymi dôsledkami.

3.KR akceptuje podnet od FK Demjata. Poplatok 10,-

4.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018,vydanie pokynov k SR 2018/2019, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ a  R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky + tarfy, štucne, trenírky, tričko – okres biele, kraj tmavé). Termín stretnutia bude 22.06.2018. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.6.2018 do 12.00 hod. Miesto stretnutia bude na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Šebastovej.

5.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-: Baranová. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Porochnavý, Partila.          

Zmeny v obsadení R a DZ na 9.-10.6.2018

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
6.liga – 25.kolo 10.6.2018 o 17:00 hod.
Peč. N. Ves Nemcovce PL PL PL ČAGA
Torysa Chmin. N. Ves VSFZ ULIČNY M ULIČNÝ L ONDÍK
Uz. Šalgov Š. Dravce FUSEK A KLEPSATEL KONČULA KOČIŠČIN Ján
Chmiňany Ľubotice B PALENČÁR VARGA GUĽAŠ JENČA
Záborské Hermanovce BABJAK TOMEČEK F HANEL MIŠKO
V. Šebastová Rožkovany VAVREK HORVÁTH KUBA MIKULEC
Dubovica Drienov VSFZ FUSEK S OKRUHĽANSKÝ MRIGLOT
7.liga - 25.kolo 10.6.2018 o 17:00 hod.
10:30 Kapušany Terňa PL PL PL ČAGA
Ostrovany Gregorovce PTÁK MIŽENKO PAVLINSKÝ KOČIŠČIN Joz. v Uzovciach
Žehňa Brezovička KVAŠŇAK DUCKO DURÁK MARTON
Š. Sokolovce Petrovany CISKO Š KEREKEŠ TOMEČEK E CUP
Víťaz Kojatice ANDREJKO MARUŠINOVÁ PALKO
Hrabkov Žipov MICHALIK ŇAKAT Zruš.del
15:30 Fričovce Š. Bohdanovce RŽONCA JURKO DURKÁČ DUDÁŠ
8. liga A – 21.kolo 10.6.2018 o 17:00 hod.
9.6. 17:00 Tulčík Drien. N. Ves TOMEČEK F TOMEČEK E MARTON
Miklušovce Lemešany BRIŽEK
14:00 Kokošovce Radatice BABJAK HANEL
Janov Ruská N. Ves ŠTOFANKO
Haniska Chmeľov KOČAN
Svinia Sedlice LIPOVSKÝ
8.liga B - 18.kolo 10.6.2018 o 17:00 hod.
Brezovica Jarovnice ONOFREJ MARKOVIČ
Poloma Medzany KOŽLEJ P
Lipany B Hubošovce KOŽLEJ M
Krivany Jakubova Voľa MIŠENČÍK J
Jakubovany voľno
4.liga dorast – 25.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.
Široké Veľký Šariš OKRUHĽANSKÝ
Kapušany Rožkovany FUSEK A FUSEK S
Demjata Gregorovce ANDREJKO BRIŽEK
10:30 Dubovica Župčany PTÁK
8.6. 17:30 Torysa Kamenica PALENČÁR Zruš.del Zruš.del Zruš.del
12.6. 17:30 Uzovce Ražňany OKRUHĽANSKÝ
voľno Ruská N. Ves
5.liga dorast - 18.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.
8.6. 17:30 Tulčík Peč. N. Ves TOMEČEK E TOMEČEK F
16.6. 15:00 Lemešany Kojatice KOČAN
Š. Dravce Záhradné PALENČÁR
10.6. 14:00 Uz. Šalgov Víťaz KONČULA FUSEK A KLEPSATEL Zruš.del
17.6. 13:00 Drienov Hrabkov Zruš.del Zruš.del Zruš.del Zruš.del
3.liga žiaci – 25.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.
11:00 Ostrovany Gregorovce ŠTEFANIČ v Ražňanoch
11:30 Malý Šariš Š. Michaľany BABJAK DUCKO
Kojatice Veľký Šariš KOŽLEJ P MARUŠINOVÁ
8.6. 18:00 Jarovnice Chmin. N. Ves TROŠČÁK Zruš.del Zruš.del
10.6. 14:30 Brezovica Hermanovce MARKOVIČ ONOFREJ
10.6. 14:45 Dulova Ves Pušovce TOMEČEK F
Chmiňany voľno
4.liga A žiaci - 21.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.
5.6. 17:00 Fintice Terňa ODOHRANÉ
10.6. 13:00 Záhradné Drienov HORVÁTH VAVREK
12:30 Demjata Petrovany BRIŽEK ANDREJKO
V. Šebastová Kendice ŠTOFANKO JENDRUŠ
10.6. 14:30 Medzany Žehňa LIPOVSKÝ ČECH
10.6. 13:00 Kapušany Trnkov-Nemcovce KUBA
4.liga B žiaci - 20.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.
15:30 Miklušovce Radatice KUBA
16:00 Janov Víťaz ĽAŠ
voľno Sedlice
4.liga C žiaci - 21.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.
Jakubovany Š. Dravce VARGA
9.6. 10:30 Rožkovany Poloma MIŽENKO
Brezovička Torysa PTÁK
10.6. 14:00 Dubovica Kamenica FUSEK A OKRUHĽANSKÝ
10.6. 14:30 Peč. N. Ves Krivany KOŽLEJ P KOŽLEJ M
Š. Sokolovce-Uzovce voľno
DOHRÁVKY
4.A liga žiaci 18. kolo
13.6. 17:30 Fintice Záhradné BRIŽEK
4.A liga žiaci 22 .kolo
7.6. 18:00 Trnkov-Nemcovce Demjata TOMEČEK F
ELARIN U13 sk. R
9.6. 15:00 Kamenica na ihrisku v Kamenici MIŽENKO
POĽSKO ĽAŠ KOČIŠ HLAVATÝ