Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

- 7.liga dospelý 25.kolo: Fričovce – Šar. Bohdanovce - 10.6.2018 o 15:30 hod., bez poplatku

- 7.liga dospelý 26.kolo: Petrovany – Žehňa - 17.6.2018 o 10:30 hod. na ihrisku v Petrovanoch, bez poplatku

-5.liga dorast 17.kolo: Kojatice – Šar. Dravce - 2.6.2018 o 15:00 hod., FK Kojatice poplatok 5 €

-5.liga dorast 18.kolo: Lemešany - Kojatice - 16.6.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 24.kolo: Ruská N. Ves – Kapušany - 31.5.2018 o 17:00 hod., FK Kapušany poplatok 10 €

-4.liga dorast 26.kolo: Ražňany – Torysa - 16.6.2018 o 13:30 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 19.kolo: Petrovany – Kendice – 30.5.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 20.kolo: Trnkov – Petrovany – 3.6.2018 o 10:00 hod., FK Petrovany poplatok 10 €

-skupina I: FK Peč. N. Ves – 2.6.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Ražňany, Brezovica, Š. Michaľany a Peč. N. Ves na ihrisku v Pečovskej N. Vsi.

2.ŠTK neprejednala zmenu zápasu 8.A liga dospelých 21.kolo: Kokošovce – Radatice - 10.6.2018 o 17:00 hod. chýba súhlas FK Radatice.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 4.A ligy žiakov 19. kolo Demjata – Žehňa 3:0k pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Žehňa do pozornosti DK.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 5.ligy dorastu 16. kolo Drienov – Tulčík 3:0k pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Tulčík do pozornosti DK.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 5.ligy dorastu 16. kolo Uz. Šalgov – Hrabkov 3:0k pre nedodanie RP družstvom hostí do 48 hodín, FK Hrabkov do pozornosti DK (neoprávnený štart hráča).

6.ŠTK kontumuje stretnutie 4.ligy dorastu 23. kolo Kapušany - Ražňany 0:3k pre pokles hráčov domácich pod 7 (výsledok dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). FK Kapušany do pozornosti DK za nastúpenie na zápas s menším počtom ako 11 hráčov.

7.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie 7.6.2018 o 16:15 hod. R Pavlinský zo zápasu 4.ligy dorast 23.kolo Dubovica – Rožkovany (neuvedenie dôvodu štartu hráča na OP).

8.ŠTK oznamuje klubom že v posledných 2 kolách sa rušia všetky výnimky z UHČ v stretnutiach dospelých, kde ide o postup resp. zostup (čl. 4 Rozpisu ObFZ)

9.ŠTK oznamuje organizovanie nadstavby turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

-skupina J: FK Kokošovce – 2.6.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Ruská N. Ves, Kokošovce, Šar. Bohdanovce a Záborské na ihrisku vo Kokošovce.

- I.nadstavba U13 a U11 sa hraje podľa poradia zápasov I.turnaja uvedeného v rozpise ObFZ

10.ŠTK žiada FK kategórie U13 a U11 o nahlásenie záujmu o organizovanie nadstavby.

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa7.6.2018 o 16:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 395: Daniel Schmidt (1297983) Chminianska Nová Ves, od 28.05.2018 + 10 €

U 396: Tomáš Šimko (1091599) Dubovica, od 28.05.2018 + 10 €

U 397: Anton Telepák (1243380) Brezovička, od 28.05.2018 + 10 €

U 398: Lukáš Hudák (1206032) Kapušany, od 28.05.2018 + 10 €

U 399: Daniel Mitrík (1295566) Sedlice, od 28.05.2018 + 10 €

U 400: Róbert Fabišík (1359686) Ruská Nová Ves, od 27.05.2018 + 5 €

U 401: Peter Kancír (1292984) Záhradné, od 28.05.2018 + 5 €

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 402: Rudolf Bendik (1236958) Chmiňany, od 28.05.2018 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 403: Peter Zorský (1185785) Ľubotice, od 28.05.2018 + 10 €

U 404: Miroslav Vaňo (1187192) Tulčík, od 28.05.2018 + 10 €

U 405: Lukáš Šupka (1288468) Rožkovany, 6. liga 3b dospelí, 23.kolo, 27.05.2018 Drienov - Rožkovany, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 28.05.2018 + 10 €

U 406: Jakub Bodnár (1288418) Pečovská Nová Ves, 6. liga 3b dospelí, 23.kolo, 27.05.2018 Uzovský Šalgov – Pečovská Nová Ves, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 28.05.2018 + 10 €

U 407: Marián Gaduš (1317100) Lemešany, 5.liga dorast, 16.kolo, 26.05.2018 Lemešany – Pečovská Nová Ves, vylúčený za udretie súpera vykonané nadmernou silou mimo súboj o loptu podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 49/2b DP, od 27.05.2018 + 5 €

U 408: Martin Maďar (1359493) Kamenica, 4. C liga žiaci, 19.kolo, 26.05.2018 Kamenica - Torysa, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 27.05.2018 + 5 €

U 409: Ján Koscelník (1288938) Rožkovany, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018 + 5 €

U 410: DK ukladá FK Tulčík finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 16. kolo 5. ligy dorast 26.05.2018 Drienov - Tulčík. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 411: DK ukladá FK Žehňa finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 19. kolo 4.A ligy žiaci 26.05.2018 Demjata - Žehňa. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 412: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Kapušany finančnú pokutu 40,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles hráčov pod 7, 23. kolo 4. ligy dorast 26.05.2018 Kapušany - Ražňany. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 413: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Jarovnice disciplinárnu sankciu upozornenie podľa DP čl. 10, za nedodržanie Rozpisu ObFZ Prešov čl. 17 e) /nefunkčná tlačiareň/, 22.kolo, 3. liga žiaci U15 Jarovnice – Dulova Ves + 5 €

U 414: DK ukladá FK Kokošovce finančnú pokutu 35,- € za HNS zdravotníka voči súperovi v stretnutí 8. A ligy dospelí, 18. kolo, Tulčík – Kokošovce, podľa DP čl. 47/1b, 47/4 a zároveň DK ukladá DS ochranné opatrenie pre – Peter Bednarčák (1099646) Kokošovce – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 47/2b, od 31.05.2018 + 10 €.

U 415: Dušan Pigula (1033593), usporiadateľ - Jakubova Voľa, 8. B liga dospelí, 18.kolo, 27.05.2018 Jakubova Voľa - Hubošovce, za HNS voči súperovi (kopnutie v prerušenej hre) – podľa DP čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 49/2b, od 28.05.2018 + 10 €

U 416: FK Sedlice, 8. A liga dospelí, 19.kolo, 27.05.2018 Sedlice - Chmeľov, DK ukladá za fyzické napadnutie DO udretie divákom disciplinárnu sankciu: finančná pokuta  150,- € a zároveň ochranné  opatrenie – zvýšenie počtu členov usporiadateľskej služby na 10 do konca kalendárneho roka 2018, podľa DP čl. 57/1f, 57/2, 43/2l, Rozpis ObFZ 12/j + 10 €.

U 417: FK Sedlice - družstvo dospelí, 8. A liga dospelí, 19.kolo, 27.05.2018 Sedlice - Chmeľov, DK ukladá za fyzické napadnutie DO udretie divákom disciplinárnu sankciu: 1 súťažné stretnutie (22.kolo) odohrať na neutrálnej pôde 15 km od obce Sedlice v smere k súperovi podľa DP čl. 57/3b (miesto stretnutia nahlásiť do najbližšej stredy cez podanie na ŠTK) + 10 €

U 418: DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

FK Uzovský Šalgov, zo stretnutia Uzovský Šalgov – Pečovská Nová Ves, 23. kolo

DS: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. g) + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

1.TMK upozorňuje FK a hráčov na stretnutie výberov U14 a U12 ObFZ – Safi PO na 4.6.2018 v Haniske, Výbery dorastencov 4.6.2018 v Ľuboticiach pre okres PO a v Peč.N.Vsi pre okres Sabinov. Informácie sú uvedené na web.stránke ObFZ – Informácie zo sekretariátu.

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR berie na vedomie pochvalu od FK Poloma na R Vavrek za výkon v stretnutí dospelých 8.B ligy medzi (Jakubovany – Poloma).

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Svinia na R Štofanko za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Svinia – Ruská N.V.).

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Rožkovany na R Pavlinský, AR Pták za výkon v stretnutí dorastencov 4. ligy medzi (Dubovica – Rožkovany). 

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Šarišské Dravce na R Pták, AR Miženko, Varga, DZ Mikulec za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Záborské – Šarišské Dravce).

5.KR berie na vedomie pochvalu od FK Jakubovany na R Babjak, AR Tomeček F., DZ Miško za výkon v stretnutí dospelých 8.B ligy medzi (Brezovica – Jakubovany).

6.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 21. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

7.KR vykonala pohovor s R: Kmec, Verčimák, Onofrej M.

8.KR oznamuje termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 08.06.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Pozvánka bude zaslaná elektronicky.

9.KR pozýva na svoje zasadnutie R Kunaj Ján dňa 07.06.2018 o 16.30.

10.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018,vydanie pokynov k SR 2018/2019, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ a  R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky + tarfy, štucne, trenírky, tričko – okres biele, kraj tmavé). Termín stretnutia bude 22.06.2018. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.do 15.6.2018 do 12.00 hod. Miesto stretnutia bude na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Šebastovej.

11.KR akceptuje podnet od FK Chminianska Nová Ves. Poplatok 10,-

Zmeny v obsadení R a DZ:

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
6.liga – 24.kolo 3.6.2018 o 17:00 hod.
2.6. 10:30 Hermanovce V. Šebastová RUŽBARSKÝ HRIŠKO DURKÁČ CUP
Nemcovce Drienov BABJAK KLEPSATEL JAKUBČO KLOVANIČ
Rožkovany Dubovica OKRUHĽANSKÝ BRIŽEK FUSEK A VAŇO
Ľubotice B Záborské CISKO Š MIŽENKO JURKO DUDÁŠ
Š. Dravce Chmiňany PAVLINSKÝ FUSEK S GUĽAŠ MERKOVSKÝ
Chmin. N. Ves Uz. Šalgov KVAŠŇAK DUCKO KOŽLEJ P MRIGLOT
Peč. N. Ves Torysa VARGA GENČÚR PTÁK KOČIŠČIN Joz.
7.liga - 24.kolo 3.6.2018 o 17:00 hod.
Gregorovce Š. Bohdanovce ONOFREJ DURÁK PARTILA JENČA
Žipov Fričovce TOMEČEK F KUBA BARANOVÁ Zruš.del
Kojatice Hrabkov HORVÁTH SEGEĎA KEREKEŠ MIŠKO
Petrovany Víťaz HLAVATÝ KOČAN ŠTOFANKO MARTON Ličartovce
Brezovička Š. Sokolovce DURKÁČ ŇAKAT TOMEČEK E MIKULEC
Terňa Žehňa VAVREK KOČIŠ VERČIMÁK KOVALIČ
Ostrovany Kapušany ANDREJKO HANEL BUJNOVSKÝ PALKO Uzovce
8. liga A – 20.kolo 3.6.2018 o 17:00 hod.
Chmeľov Svinia SOPKO
Lemešany Sedlice LIPOVSKÝ
Ruská N. Ves Haniska MICHALIK
Radatice Janov MARKOVIČ
Drien. N. Ves Kokošovce KOŽLEJ M CUP
Miklušovce Tulčík KONČULA Zruš.del
8.liga B - 17.kolo 3.6.2018 o 17:00 hod.
10:30 Medzany Lipany B ULIČNÝ M ULIČNÝ L MARUŠINOVÁ MARTON
Jakubova Voľa Brezovica PALENČÁR
Hubošovce Krivany ĽAŠ
Jarovnice Jakubovany RŽONCA MARUŠINOVÁ KOČIŠIN JÁN
voľno Poloma
4.liga dorast – 24.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.
30.5. 17:00 Veľký Šariš Župčany ĽAŠ KUBA VERČIMÁK
Gregorovce Dubovica OKRUHĽANSKÝ GUĽAŠ
Rožkovany Demjata KUBA KOČIŠ Zruš.del
Ruská N. Ves Kapušany FUSEK A KLEPSATEL
Kamenica Uzovce MIŽENKO
Široké Torysa MARKOVIČ
Ražňany voľno
5.liga dorast - 17.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.
Víťaz Lemešany PAVLINSKÝ
Peč. N. Ves Uz. Šalgov VARGA
Hrabkov Tulčík PTÁK
3.6. 14:00 Záhradné Drienov MIŽENKO CISKO Š JURKO
2.6. 15:00 Kojatice Š. Dravce BRIŽEK TOMEČEK E Zruš.del Zruš.del
3.liga žiaci – 24.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.
10:00 Ostrovany Jarovnice PALENČÁR Ražňany
16:30 Pušovce Chmiňany KOŽLEJ M KOŽLEJ P
3.6. 14:00 Veľký Šariš Malý Šariš MARUŠINOVÁ RŽONCA ČECH
3.6. 14:30 Gregorovce Š. Michaľany DURÁK ONOFREJ PARTILA
3.6. 14:30 Hermanovce Kojatice KOŽLEJ P
3.6. 14:45 Chmin. N. Ves Dulova Ves DUCKO KVAŠNAK
voľno Brezovica
4.liga A žiaci - 20.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.
10:30 Kendice Demjata ONOFREJ
Žehňa V. Šebastová ĽAŠ JURKO
Drienov Medzany ONOFREJ
Terňa Záhradné FUSEK S JENDRUŠ JAKUBČO
3.6. 10:30 Kapušany Fintice BABJAK Zruš.del Zruš.del
3.6. 10:00 Trnkov-Nemcovce Petrovany KLEPSATEL JAKUBČO Zruš.del
4.liga B žiaci - 19.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.
Sedlice Miklušovce ŠTEFANIČ KOČAN
3.6. 14:15 Radatice Janov MARKOVIČ JENDRUŠ
Víťaz voľno
4.liga C žiaci - 20.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.
1.6. 17:00 Krivany Kamenica MIŽENKO
10:30 Torysa Dubovica GENČÚR
Poloma Š. Sokolovce-Uzovce GENČÚR
Š. Dravce Rožkovany LIPOVSKÝ
3.6. 14:30 Peč. N. Ves Jakubovany GENČÚR VARGA PTÁK
voľno Brezovička
DOHRÁVKY
4.A liga žiaci 21 .kolo
5.6. 17:00 Fintice Terňa KOČIŠ
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. G
2.6. 10:00 Veľký Šariš ihrisko vo Veľkom Šariši MARUŠINOVÁ
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. H
1.6. 17:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach KLOVANIČ
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. I
2.6. 10:00 Peč. N. Ves mult. Ihrisko ihrisko v Peč. N. Vsi BABJAK
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. J
2.6. 16:00 Kokošovce ihrisko v Kokošovciach SVAT L
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. K
2.6. 15:00 Fričovce ihrisko vo Fričovciach SEGEĎA
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. L
1.6. 17:00 Uz. Šalgov ihrisko v Uz. Šalgove PALENČÁR
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. B
2.6. 14:00 Svinia ihrisko vo Svinej HLAVATÝ