Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 21.kolo: Tulčík – Drien. N. Ves - 9.6.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 18.kolo: Tulčík – Pečovská N. Ves - 8.6.2018 o 17:30 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 16.kolo: Drienov - Tulčík - 26.5.2018 o 15:00 hod., FK Tulčík poplatok 5 €

-4.liga dorast 25.kolo: Uzovce – Ražňany - 12.6.2018 o 17:30 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 24.kolo: V. Šariš – Župčany - 30.5.2018 o 17:00 hod., FK Župčany poplatok 5 €

-4.A liga žiaci 19.kolo: V. Šebastová – Drienov – 23.5.2018 o 17:00 hod., FK V. Šebastová poplatok 10 €

-4.A liga žiaci 19.kolo: Petrovany – Kendice – 26.5.2018 o 17:30 hod., FK Kendice poplatok 5 €

-4.A liga žiaci 22.kolo: Trnkov-Nemcovce – Demjata – 7.6.2018 o 18:00 hod., bez poplatku

-4.C liga žiaci 20.kolo: Šar. Dravce – Rožkovany – 2.6.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

-4.C liga žiaci 20.kolo: Torysa – Dubovica – 2.6.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

- turnaj Elarin U13 skupina D: FK Pušovce – 21.5.2018 o 17:00 hod, FK Pušovce poplatok 5 €

2.ŠTK neschvaľuje zmenu zápasu 7.ligy dospelých 25.kolo: Fričovce – Šar. Bohdanovce - 10.6.2018 o 14:00 hod. z dôvodu nesúhlasu FK Š. Bohdanovce.

3.ŠTK schvaľuje zmenu zápasu 6.ligy dospelých 24.kolo: Hermanovce – V. Šebastová na 2.6.2018 o 10:30 hod. – predohrávka.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 5.ligy dorastu 15. kolo Peč. N. Ves - Š. Dravce 3:0k pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Šar. Dravce do pozornosti DK.

5.ŠTK upozorňuje FK Šar. Dravce na povinnosť nahrávania funkcionárov do zápisu o stretnutí v ISSF pod hrozbou disciplinárnych dôsledkov.

6.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jarovnice za nedodržanie Rozpisu čl. 17.e/ (nefunkčná tlačiareň) zo zápasu 3. ligy žiakov 22. kolo Jarovnice – Dulová Ves.

7.ŠTK oznamuje organizovanie nadstavby turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

-skupina G: FK V. Šariš – 2.6.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Dulová Ves, Fintice, V. Šariš a Lemešany na ihrisku vo V. Šariši.

-skupina H: FK Pušovce – 1.6.2018 o 17:00 hod., za účasti FK Trnkov, Župčany, Kojatice a Pušovce na ihrisku v Pušovciach.

-skupina I: FK Peč. N. Ves – 2.6.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Ražňany, Brezovica, Š. Michaľany a Peč. N. Ves na ihrisku v Pečovskej N. Vsi.

-skupina J: FK Kokošovce – 2.6.2018 o 13:00 hod., za účasti FK Ruská N. Ves, Kokošovce, Šar. Bohdanovce a Záborské na ihrisku vo Kokošovce.

-skupina K: FK Fričovce – 2.6.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Nemcovce, Chmeľov, Fričovce a Hrabkov na ihrisku vo Fričovciach.

-skupina L: FK Uz. Šalgov – 1.6.2018 o 17:00 hod., za účasti FK Uz. Šalgov, Kamenica, Šar. Sokolovce a Kr. Lúka na ihrisku v Uz. Šalgove.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja U11 ligy prípraviek:

- skupina B: FK Svinia – 2.6.2018 o 14:00 hod., za účasti FK Župčany, Široké, Ovčie a Svinia na multif. ihrisku vo Svinej.

9.ŠTK oznamuje organizovanie nadstavby turnaja U11 ligy prípraviek:

- skupina D (o 1. až 4. miesto) FK Široké – 24.6.2018 o 13:00, za účasti FK Široké, Brezovica, Demjata a Trnkov na štadióne FK Široké.

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 31.5.2018 o 16:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 375: Marek Ambrózy (1219235) Hermanovce, od 21.05.2018 + 10 €

U 376: Maroš Bujňák (1234078) Torysa, od 21.05.2018 + 10 €

U 377: Juraj Majdák (1127341) Pečovská Nová Ves, od 21.05.2018 + 10 €

U 378: Ľubomír Jusko (1195661) Tulčík, od 21.05.2018 + 10 €

U 379: Peter Mekk (1206556) Lipany, od 21.05.2018 + 10 €

U 380: Ľuboslav Pavúk (1288987) Tulčík, od 20.05.2018 + 5 €

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 381: Andrej Jurko (1139350) Petrovany, od 21.05.2018 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 382: Tomáš Mruz (1196588) Žipov, od 21.05.2018 + 10 €

U 383: Tomáš Mikloš (1312000) Tulčík, od 21.05.2018 + 10 €

U 384: František Giňa (1203949) Ostrovany, 7. liga dospelí, 22.kolo, 20.05.2018 Ostrovany – Šarišské Sokolovce, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 21.05.2018 + 10 €

U 385: Štefan Angelovič (1294080) Torysa, 4.liga dorast, 22.kolo, 20.05.2018 Torysa - Uzovce, vylúčený za udretie súpera vykonané nadmernou silou v neprerušenej hre podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 45/2a DP, od 21.05.2018 + 5 €

U 386: Dávid Hoľva (1338407) Vyšná Šebastová, 4. A liga žiaci, 18.kolo, 19.05.2018 Terňa – Vyšná Šebastová, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS -pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 20.05.2018 + 5 €

U 387: DK ukladá FK Šarišské Dravce finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 15. kolo 5. ligy dorast 19.05.2018 Pečovská Nová Ves – Šarišské Dravce. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 388: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Jakubovany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 17. kolo 4.C ligy žiaci 12.05.2018 Šarišské Sokolovce – Jakubovany, DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 389: DK ukladá FK Radatice finančnú pokutu 50,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles počtu hráčov pod 7, 8.A ligy dospelých 17. kolo Sedlice – Radatice . Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €.

U 390: Ivan Giňa (1347101) Jarovnice, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018 + 10 €

U 391: Jaroslav Bely (1040114) Žipov, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018 + 10 €

U 392: Martin Homoľa (1294349) Kojatice, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018 + 5 €

U 393: DK na základe zapísu zo stretnutia 18.kola 8.A. ligy dospelí Tulčík - Kokošovce začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1, 3a DP voči FK Kokošovce a žiada o identifikovanie osoby, ktorá bola vykázaná z lavičky za HNS voči súperovi. Stanovisko zaslať podaním na komisiu DK alebo emailom zaslať na sekretariát ObFZ Prešov v termíne do 29.05.2018

U 394: DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

FK Šarišské Dravce, zo stretnutia Šarišské Dravce – Vyšná Šebastová, 22. kolo

DS: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. g) + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR berie na vedomie pochvalu od FK Lemešany na R Tomeček František, AR Baranová za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Lemešany – Chmeľov).

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Chmiňany a FK Pečovská N. V. na R Bača, AR Ľaš, Durák, DZ Miško za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Pečovská N.V. - Chmiňany).

3.KR na základe podnetu od FK Žehňa vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7. ligy medzi (Kapušany – Žehňa) a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15,-

4.KR na základe podnetu od FK Fričovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7. ligy medzi (Petrovany – Fričovce) a rozhodla, že námietka je v celom rozsahu neopodstatnená. Poplatok 15,-

5.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 20. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

6.KR oznamuje predbežný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 08.06.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha).

7.KR dôrazne upozorňuje FK, aby prípadné námietky na výkon R podávali v zmysle RS 5g. V opačnom prípade sa KR námietkou nebude zaoberať.

8.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 31.05.2018 o 16:30h týchto R: Kmec Ján, Verčimák, Onofrej Miloš.

9.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018,vydanie pokynov k SR 2018/2019, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ a  R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky + tarfy, štucne, trenírky, tričko – okres biele, kraj tmavé). Termín stretnutia bude 22.06.2018. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.6.2018 do 12.00 hod. Miesto stretnutia bude na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Šebastovej.

10.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-: Končula, Genčúr, Bujnovský, Fusek S., Partila, Ržonca. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Cisko Štefan.

 

Zmeny v obsadení R a DZ v PDF   pdf

DOSPELÍ
               
6.liga – 23.kolo 27.5.2018 o 17:00 hod.
10:30 Drienov Rožkovany MICHALIK ULIČNÝ M ULIČNÝ L KOVALIČ
Torysa Nemcovce MARKOVIČ OKRUHĽANSKÝ MARUŠINOVÁ CUP
Uz. Šalgov Peč. N. Ves ANDREJKO BAČA KOČAN JENČA
Chmiňany Chmin. N. Ves CISKO Š VAVREK TOMEČEK E MARTON
Záborské Š. Dravce PTÁK MIŽENKO VARGA MIKULEC
V. Šebastová Ľubotice B ĽAŠ PRUSÁK VERČIMÁK KOČIŠČIN Ján
Dubovica Hermanovce KLOVANIČ PAVLINSKÝ ONOFREJ PALKO
7.liga - 23.kolo 27.5.2018 o 17:00 hod.
10:30 Š. Bohdanovce Žipov VARGA PTÁK MIŽENKO MIKULEC
Kapušany Gregorovce SOPKO DURÁK ŇAKAT LACKO
Žehňa Ostrovany HLAVATÝ HRIŠKO DUCKO DUDÁŠ
Š. Sokolovce Terňa KOŽLEJ P GUĽAŠ JURKO ONDÍK
Víťaz Brezovička DURKÁČ KEREKEŠ MERKOVSKÝ
Hrabkov Petrovany HORVÁTH JANIČKO HANEL KOČIŠČIN Joz
Fričovce Kojatice LIPOVSKÝ POROCHNAVÝ Zruš.del ČEKAN
8. liga A – 19.kolo 27.5.2018 o 17:00 hod.
14:00 Kokošovce Miklušovce MIŽENKO VARGA PTÁK MIKULEC
Tulčík Lemešany FUSEK A KUBA KOVALIČ
Drien. N. Ves Janov MICHALIK
Haniska Radatice BRIŽEK BARANOVÁ Zruš.del
Svinia Ruská N. Ves ŠTOFANKO Zruš.del
Sedlice Chmeľov KOČIŠ
8.liga B - 16.kolo 27.5.2018 o 17:00 hod.
14:00 Jakubova Voľa Hubošovce PAVLINSKÝ ONOFREJ PALENČÁR PALKO
Brezovica Jakubovany BABJAK TOMEČEK F MIŠKO
Poloma Jarovnice KVAŠŇAK
Krivany Medzany PALENČÁR Zruš.del
Lipany B voľno
4.liga dorast – 23.kolo 26.5.2018 o 15:00 hod.
10:30 Župčany Gregorovce BRIŽEK BUJNOVSKÝ TOMEČEK E
Kapušany Ražňany OKRUHĽANSKÝ DURÁK VERČIMÁK
Demjata Ruská N. Ves HLAVATÝ ŠTOFANKO
Dubovica Rožkovany PAVLINSKÝ PTÁK
27.5. 14:00 Torysa Veľký Šariš OKRUHĽANSKÝ MARKOVIČ MARUŠINOVÁ CUP
27.5. 14:15 Uzovce Široké BAČA
30.5. 17:00 Veľký Šariš Župčany ĽAŠ KUBA VERČIMÁK 24kolo
Kamenica voľno
5.liga dorast - 16.kolo 26.5.2018 o 15:00 hod.
Lemešany Peč. N. Ves DUCKO BABJAK
Š: Dravce Víťaz PALENČÁR Zruš.del
27.5. 14:00 Uz. Šalgov Hrabkov KOČAN ANDREJKO JENČA
27.5. 14:00 Záhradné Kojatice PRUSÁK ĽAŠ VERČIMÁK
26.5. 15:00 Drienov Tulčík FUSEK S ĽAŠ
3.liga žiaci – 23.kolo 26.5.2018 o 15:00 hod.
11:30 Malý Šariš Hermanovce LIPOVSKÝ KOČIŠ
27.5. 11:00 Š: Michaľany Veľký Šariš GUĽAŠ JURKO KOŽLEJ P
27.5. 14:00 Jarovnice Gregorovce GUĽAŠ KOŽLEJ P
27.5. 14:00 Chmiňany Chmin. N. Ves VAVREK CISKO Š TOMEČEK E
27.5. 14:30 Brezovica Pušovce TOMEČEK F BABJAK
16.6. 11:00 Dulova Ves Ostrovany TOMEČEK F
Kojatice voľno
4.liga A žiaci - 19.kolo 26.5.2018 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Trnkov-Nemcovce DURKÁČ FUSEK S
11:00 Záhradné Kapušany ANDREJKO FUSEK A Zruš.del
12:30 Demjata Žehňa ŠTOFANKO HLAVATÝ
23.5. 17:00 V. Šebastová Drienov VERČIMÁK Zruš.del
Petrovany Kendice KOČAN JENDRUŠ POROCHNAVÝ
27.5. 14:30 Medzany Terňa JURKO JENDRUŠ ČECH
4.liga B žiaci - 18.kolo 26.5.2018 o 15:00 hod.
Sedlice Víťaz KOŽLEJ M KEREKEŠ
15:30 Miklušovce Janov KOŽLEJ P JURKO
voľno Radatice
4.liga C žiaci - 19.kolo 26.5.2018 o 15:00 hod.
8.5. 10:00 Š. Sokolovce Š. Dravce ODOHRANÉ
Jakubovany Krivany SEGEĎA
Rožkovany Peč. N. Ves VARGA
Brezovička Poloma GENČÚR
Kamenica Torysa MIŽENKO
Dubovica voľno
DOHRÁVKA 4.C žiaci 17. kolo
22.5. 17:30 Š. Sokolovce Jakubovany PTÁK
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. D
21.5. 17:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach HUDÁK
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. B
25.5. 16:00 Župčany multif. ihrisko v Župčanoch MARUŠINOVÁ
NADSTAVBA
ELARIN - mladší žiaci U13 sk.G
2.6. 10:00 ihrisko Veľký Šariš za účasti: Dulová Ves, V.Šariš, Lemešany, Fintice
ELARIN - mladší žiaci U13 sk.H
1.6. 17:00 ihrisko Pušovce za účasti: Župčany, Trnkov, Kojatice, Pušovce
ELARIN - mladší žiaci U13 sk.I
2.6. 16:00 ihrisko Peč.N.Ves za účasti: Ražňany, Brezovica, Š.Michaľany, Peč.N.Ves
ELARIN - mladší žiaci U13 sk.J
2.6. 13:00 ihrisko Kokošovce za účasti: Kokošovce, Záborské, Š.Bohdanovce, Ruská N.Ves
ELARIN - mladší žiaci U13 sk.K
2.6. 15:00 ihrisko Fričovce za účasti: Fričovce, Chmeľov, Hrabkov, Nemcovce
ELARIN - mladši žiaci U13 sk.L
1.6. 17:00 ihrisko Uz.Šalgov za účasti: Š.Sokolovce, Kr.Lúka, Uz.Šalgov, Kamenica