Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelí 22.kolo: Petrovany – Fričovce - 20.5.2018 o 14:00 hod. na ihrisku v Ličartovciach, FK Petrovany poplatok 20 €

-7.liga dospelí 22.kolo: Ostrovany – Šar. Sokolovce - 20.5.2018 o 10:30 hod. na ihrisku v Uzovciach, FK Ostrovany poplatok 10 €

-8.B liga dospelí 16.kolo: Jakubova Voľa – Hubošovce - 27.5.2018 o 14:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 22.kolo: Hermanovce – Šar. Michaľany - 19.5.2018 o 15:00 hod., FK Šar. Michaľany poplatok 5 €

-3.ligy žiakov 23.kolo: Dulová Ves – Ostrovany - 16.6.2018 o 11:00 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 18.kolo: Fintice – Záhradné – 13.6.2018 o 17:30 hod., FK Záhradné poplatok 5 €

-4.A liga žiaci 20.kolo: Kapušany - Fintice – 3.6.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 18.kolo: Drienov – Demjata – 19.5.2018 o 10:00 hod., FK Demjata poplatok 10 €

-4.B liga žiaci 17.kolo: Víťaz – Miklušovce - 22.5.2018 o 18:00 hod., FK Miklušovce poplatok 5 €

-4.B liga žiaci 19.kolo: Radatice – Janov – 3.6.2018 o 14:15 hod., bez poplatku

-4.C liga žiaci 18.kolo: Krivany – Torysa – 18.5.2018 o 16:00 hod., FK Torysa poplatok 5 €

-4.C liga žiaci 20.kolo: Krivany – Kamenica – 1.6.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje, že stretnutie 4.C ligy žiakov 17. kolo Š. Sokolovce – Jakubovany sa po vzájomnej dohode odohrá 22.5.2018 o 17:30 na ihrisku v Uzovciach, FK Jakubovany poplatok 10 €.

3. ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jakubovany za neúčasť na stretnutí, dohoda na novom termíne.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 8.A ligy dospelých 17. kolo Sedlice – Radatice 3:0k pre odstúpenie družstva hostí zo stretnutia (výsledok 5:0 dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). FK Radatice do pozornosti DK za nastúpenie s menším počtom ako 11 a svojvoľne nedohrané stretnutie.

5.ŠTK vykonala pohovor s R Alexander Fusek, Michal Markovíč a Končula Šimon.

6.ŠTK upozorňuje FK Hubošovce o nahranie do systému HU, videotechnika a hlásateľa pod hrozbou disciplinárnych dôsledkov.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

-skupina B: FK V. Šariš – 19.5.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Ruská N. Ves, Fintice, V. Šariš a Záborské na ihrisku vo V. Šariši.

- skupina D: FK Pušovce – 21.5.2018 o 17:00 hod., za účasti FK Trnkov, Nemcovce, Pušovce a Chmeľov na ihrisku v Pušovciach.

- skupina E: FK Š.Michaľany – 18.5.2018 o 17:00 hod., za účasti FK Š.Michaľany, Š.Sokolovce, Ražňany a Uz.Šalgov na ihrisku v Medzanoch.

- skupina F: FK Kr. Lúka – 19.5.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Kamenica, Brezovica a Kr. Lúka na ihrisku v Kr. Lúke.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja U11 ligy prípraviek:

- skupina A: FK Drien. N. Ves – 19.5.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Žipov, Trnkov, Demjata a Drien. N. Ves na ihrisku v Drien. N. Vsi.

- skupina B: FK Župčany – 25.5.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Župčany, Široké, Ovčie a Svinia na multif. ihrisku v Župčanoch.

- skupina C: FK Jak. Voľa – 19.5.2018 o 11:00 hod., za účasti FK Pečovská N. Ves, Jak. Voľa, Brezovica a Torysa na ihrisku Jak. Voľa.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 24.5.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 354: Martin Jašš (1144358) Torysa, od 14.05.2018 + 10 €

U 355: Zoran Ševčovič (1169441) Torysa, od 14.05.2018 + 10 €

U 356: Ján Partila (1193649) Terňa, od 14.05.2018 + 10 €

U 357: Daniel Ferko (1260956) Žehňa, od 14.05.2018 + 10 €

U 358: Dominik Sobota (1223591) Gregorovce, od 14.05.2018 + 10 €

U 359: Šimon Čorba (1296808) Rožkovany, od 13.05.2018 + 5 €

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 360: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov, od 14.05.2018 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 361: Marián Bendik (1250501) Chmiňany, od 14.05.2018 + 10 €

U 362: Maximilián Giňa (1364314) Kojatice, od 13.05.2018 + 5 €

U 363: Ján Koscelník (1288938) Rožkovany, 4.liga dorast, 21.kolo, 12.05.2018 Gregorovce – Rožkovany, vylúčený za kopnutie do súpera vykonané nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 45/2a DP, od 13.05.2018 + 5 €

U 364: Karol Skalka (1353088) Veľký Šariš, 4.liga dorast, 21.kolo, 13.05.2018 Uzovce - Veľký Šariš, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP, od 14.05.2018 + 5 €

U 365: Dominik Marcinko (1196413) Brezovička, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018 + 10 €

U 366: Oskár Poliak (1206763) Ruská Nová Ves, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2018 + 10 €

U 367: Tomáš Ferko (1255872) Jarovnice, žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, DK zamieta + 10 €

U 368: DK ukladá FK Chminianska Nová Ves finančnú pokutu 35,- za HNS trénera voči DO v stretnutí 21. kolo 3. liga žiaci 12.05.2018, Kojatice – Chminianska Nová Ves, podľa DP čl. 48/1c, 48/4 a zároveň pre - Marián Fedor (1056748) Chminianska Nová Ves, DK ukladá DS pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 48/2b od 12.05.2018 + 5 €

U 369: DK ukladá FK Janov finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 16. kolo 8.A ligy dospelí 06.05.2018 Kokošovce – Janov. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 370: DK ukladá FK Brezovica finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 20. kolo 3. ligy žiaci 06.05.2018 Jarovnice – Brezovica. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U  371: DK na základe podnetu ŠTK ukladá  FK Víťaz za opakované nedodržanie UHČ v dorasteneckých stretnutiach, DS: pokarhanie podľa DP čl. 11 + 5 €

U 372: DK na základe podnetu ŠTK ukladá   FK Šarišské Michaľany  za neúčasť na zasadnutí ŠTK, DS: pokarhanie podľa DP čl. 11 + 5 €

U 373: DK na základe podnetu ŠTK ukladá  FK Brezovica za porušenie čl. 46 SP (štart hráča), podľa Rozpisu ObFZ Prešov čl. 11b v zápase 8.B ligy dospelí 06.05.2018 Medzany – Brezovica, DS: pokarhanie podľa DP čl. 11 + 10 €

U 374: DK udeľuje FK Dubovica za HNS priaznivcov počas stretnutia (hádzanie akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu), podľa DP čl. 58/2f 21.kola 6. ligy 3b dospelí, 13.05.2018, Dubovica – Šarišské Dravce, DK ukladá DS – upozornenie, podľa DP čl. 58/3 a čl. 10 + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR berie na vedomie pochvalu od FK Rožkovany na R Michalík, AR Ducko, Brižek, DZ Knut za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Rožkovany – Hermanovce).

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Lemešany na AR Baranová za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Kokošovce – Lemešany).

3.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 19. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

4.KR oznamuje predbežný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 08.06.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha).

5.KR dôrazne upozorňuje R o dôslednú kontrolu pri vypisovaní zápisov o stretnutí.

6.KR vyhovuje podnetu od FK Kojatice. Poplatok 10,-

7.KR vyhovuje podnetu od FK Šarišské Bohdanovce. Poplatok 10,-

8.KR na základe podnetu od FK Lemešany vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Kokošovce – Lemešany) a rozhodla, že podnet je čiastočne opodstatnený. Poplatok 15,-

KR pristupuje k OOD pre R Prusák Ján za nedostatky v stretnutí.

9.KR vykonala pohovor s R Končula Šimon.

10.KR pozýva na svoje R Kmec Ján dňa 24.05.2018 o 16.30h.

11.KR dôrazne upozorňuje FK, aby prípadné námietky na výkon R podávali v zmysle RS 5g. V opačnom prípade sa KR námietkou nebude zaoberať.

12.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Fusek Alexander, Kmec Ján.

Zmeny v obsadení R a DZ na 19.-20.5.2018

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
6.liga – 22.kolo 20.5.2018 o 17:00 hod.
10:30 Peč. N. Ves Chmiňany BAČA ĽAŠ DURÁK MIŠKO
Nemcovce Rožkovany NOSÁĽ MARUŠINOVÁ LIPOVSKÝ MRIGLOT
Hermanovce Drienov BABJAK HLAVATÝ DURKÁĆ PALKO
Ľubotice B Dubovica KVAŠŇAK GUĽAŠ HANEL KOČIŠČIN Joz.
Š. Dravce V. Šebastová MICHALIK ŇAKAT ĽAŠ JENČA
Chmin. N. Ves Záborské RŽONCA KOŽLEJ P SOPKO DUDÁŠ
Torysa Uz. Šalgov PAVLINSKÝ PTÁK VARGA MIKULEC
7.liga - 22.kolo 20.5.2018 o 17:00 hod.
10:30 Ostrovany Š. Sokolovce BABJAK CISKO Š HANEL KOČIŠČIN Ján v Uzovciach
Gregorovce Žipov MARKOVIČ POROCHNAVÝ ONDÍK
Kojatice Š. Bohdanovce ŠTOFANKO PARTILA KOVALIČ
14:00 Petrovany Fričovce KOČAN KEREKEŠ HANEL CUP v Ličartovciach
Brezovička Hrabkov CISKO Š BAČA DURÁK MIŠKO
Terňa Víťaz ANDREJKO KUHAJDIK MERKOVSKÝ
Kapušany Žehňa PALENČÁR TOMEČEK E DUDA KOČIŠČIN Ján
8. liga A – 18.kolo 20.5.2018 o 17:00 hod.
10:30 Sedlice Ruská N.Ves ANDREJKO FUSEK A GUĽAŠ MARTON
Lemešany Chmeľov TOMEČEK F BARANOVÁ
Radatice Svinia KOČIŠ BUJNOVSKÝ MARTON
Drien. N. Ves Haniska HORVÁTH KOČAN KEREKEŠ
Miklušovce Janov KONČULA
Tulčík Kokošovce ONOFREJ
8.liga B - 15.kolo 20.5.2018 o 17:00 hod.
10:30 Hubošovce Brezovica FUSEK S KOŽLEJ M VAVREK CUP
Medzany Jakubova Voľa KOŽLEJ M FUSEK S
Jarovnice Lipany B OKRUHĽANSKÝ DUCKO HRIŠKO
Jakubovany Poloma VAVREK
voľno Krivany
4.liga dorast – 22.kolo 19.5.2018 o 15:00 hod.
1.5. 15:00 Rožkovany Župčany ODOHRANÉ
Veľký Šariš Gregorovce ŇAKAT TOMEČEK E
Ruská N. Ves Dubovica KOČAN KEREKEŠ
Ražňany Demjata HLAVATÝ KOŹLEJ P
17:00 Kamenica Kapušany FUSEK S Zruš.del
20.5. 14:00 Torysa Uzovce VARGA PAVLINSKÝ PTÁK MIKULEC
Široké voľno
5.liga dorast - 15.kolo 19.5.2018 o 15:00 hod.
Víťaz Záhradné OKRUHĽANSKÝ
Peč. N. Ves Š. Dravce VARGA
Hrabkov Lemešany ONOFREJ
Tulčík Uz. Šalgov MARKOVIČ
20.5. 14:15 Kojatice Drienov PARTILA ŠTOFANKO KOVALIČ
3.liga žiaci – 22.kolo 19.5.2018 o 15:00 hod.
12:00 Ostrovany Chmiňany KOŹLEJ P HLAVATÝ v Ražňanoch
16:30 Pušovce Kojatice DUCKO DUDA
20.5. 14:00 Jarovnice Dulova Ves HRIŠKO OKRUHĽANSKÝ DUCKO
20.5. 14:30 Gregorovce Veľký Šariš POROCHNAVÝ MARKOVIČ JENDRUŠ
Hermanovce Š. Michaľany TOMEČEK F Zruš.del Zruš.del
20.5. 14:45 Chmin. N. Ves Brezovica SOPKO RŽONCA KOŽLEJ P
voľno Malý Šariš
4.liga A žiaci - 18.kolo 19.5.2018 o 15:00 hod.
13.6. 17:30 Fintice Záhradné BRÍŽEK DUDA
Žehňa Petrovany LIPOVSKÝ Zruš.del
10:00 Drienov Demjata KOČIŠ DURÁK
Terňa V. Šebastová GUĽAŠ JENDRUŠ
20.5. 14:00 Trnkov-Nemcovce Kendice MARUŠINOVÁ LIPOVSKÝ
20.5. 14:45 Kapušany Medzany TOMEČEK E PALENČÁR DUDA
4.liga B žiaci - 17.kolo 19.5.2018 o 15:00 hod.
20.5. 14:15 Radatice Sedlice BUJNOVSKÝ KOČIŠ
22.5. 18:00 Víťaz Miklušovce VERČIMÁK ČECH
Janov voľno
4.liga C žiaci - 18.kolo 19.5.2018 o 15:00 hod.
18.5. 16:00 Krivany Torysa PTÁK
Poloma Dubovica PTÁK
Š. Dravce Brezovička PAVLINSKÝ
Jakubovany Rožkovany PALENČÁR
20.5. 14:30 Peč. N. Ves Š. Sokolovce-Uzovce ĽAŠ BAČA DURÁK
voľno Kamenica
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. A
19.5. 10:00 Kokošovce ihrisko v Kokošovciach MARUŠINOVÁ
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. C
19.5. 15:00 Kojatice ihrisko v Kojaticiach BABJAK
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. C
19.5. 11:00 Jakubova Voľa ihrisko v Jakubovej Voli BAČA
ELARIN - mladší žiaci U13 sk.B
19.5. 10:00 V.Śariš ihrisko V.Šariš TOMEČEK E
ELARIN - mladší žiaci U13 sk.D
21.5. 17:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach HUDÁK
ELARIN - mladší žiaci U13 sk.E
18.5. 17:00 Š.Michaľany ihrisko v Medzanoch HORVÁTH
ELARIN - mladší žiaci U13 sk.F
19.5. 16:00 Kr. Lúka ihrisko v Kr.Lúke CISKO Š
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. A
19.5. 16:00 Dr.N.Ves ihrisko v Drien. N. Vsi KOČIŠ