Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga dorast 19.kolo: Kapušany – Uzovce - 16.5.2018 o 17:00 hod., FK Kapušany poplatok 10 €

-4.liga dorast 20.kolo: Kamenica – Dubovica - 4.5.2018 o 17:00 hod., FK Kamenica poplatok 5 €

-5.liga dorast 14.kolo: Kojatice – Víťaz - 12.5.2018 o 12:15 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 12.kolo: Záhradné – Tulčík - 9.5.2018 o 17:30 hod., FK Tulčík poplatok 5 €

-3.liga žiaci 25.kolo: Ostrovany – Jarovnice - 2.6.2018 o 10:00 hod. v Ražňanoch, bez poplatku

-4.A liga žiaci 15.kolo: V. Šebastová – Záhradné - 28.4.2018 o 10:30 hod., FK Záhradné poplatok 5 €

-4.B liga žiaci 16.kolo: Víťaz – Radatice - 8.5.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.C liga žiaci 16.kolo: Rožkovany – Šar. Sokolovce - 5.5.2018 o 11:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.5.2018 o 16:15 hod. aktérov stretnutia 3. ligy žiakov 17. kolo Š. Michaľany – Jarovnice a to R Lukáš Hriško, AR Ján Prusák, vedúci tímu a kapitáni D a H a hráča hostí č. ISSF 1381828 Martin Husár.

3.ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Dulová Ves o organizovanie finále v U13 lige mladších žiakov.

4.ŠTK upozorňuje všetkých R o uvádzanie dôvodu prečo hráč nastúpil na OP resp. Kartičku poistenca (pri mládeži).

5.ŠTK dáva FK Kojatice do pozornosti DK za nedodržanie UHČ z 18. kola 7. ligy Brezovička – Kojatice.

6.ŠTK dáva FK Uz.Šalgov do pozornosti DK za nedodržanie Rozpisu čl. 17. f/ (predaj piva v sklenených fľašiach).

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina A: Dulová Ves – 12.5.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Lemešany, Š.Bohdanovce, Dulová Ves a Kokošovce na ihrisku v Dulovej Vsi.

- skupina A: Kokošovce – 19.5.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Lemešany, Š.Bohdanovce, Dulová Ves a Kokošovce na ihrisku v Kokošovciach.

-skupina B: FK Fintice – 8.5.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Ruská N. Ves, Fintice, V. Šariš a Záborské na multif. ihrisku vo Finticiach.

- skupina D: FK Nemcovce – 8.5.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Trnkov, Nemcovce, Pušovce a Chmeľov na ihrisku v Nemcovciach.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja U11 ligy prípraviek:

- skupina A: FK Žipov – 28.4.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Žipov, Trnkov, Demjata a Drien. N. Ves na ihrisku v Žipove.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 3.5.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 302: Dominik Goč (1288969) Široké, od 20.04.2018 + 5 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 303: Juraj Lazor (1160546) Šarišské Bohdanovce, od 23.04.2018 + 10 €

U 304: Ľuboš Hudák (1192396) Kapušany, od 23.04.2018 + 10 €

U 305: Dávid Holub (1342108) Svinia, od 23.04.2018 + 10 €

U 306: Marek Ondrejčák (1283153) Víťaz, od 22.04.2018 + 5 €

U 307: Matúš Molčan (1204413), Krivany, 8. B liga dospelí, 11.kolo, 22.04.2018 Lipany B - Krivany, vylúčený za HNS voči DO po stretnutí podľa čl. 48/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl.48/2a DP, od 23.04.2018 + 10 €.

U 308: Marek Genčúr (1320811) Poloma, 4. C liga žiaci, 14.kolo, 21.04.2018 Krivany - Poloma vylúčený za vrazenie do súpera vykonané nadmernou silou v neprerušenej hre podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS: pozastavenie výkonu športu v trvaní 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/2a, od 22.04.2018 + 5 €.

U 309: František Bilý (1288933) Ražňany, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2018 + 5 €.

U 310: DK berie na vedomie podnet DS zo stretnutia 6. 3b liga dospelí, 18.kolo, 22.04.2018 Chminianska Nová Ves – Rožkovany.

U 311: Oskar Poliak (1206763), 8. A liga dospelí, 13.kolo, 15.04.2018 Ruská Nová Ves – Miklušovce, za HNS voči DO po vylúčení v stretnutí, podľa čl. 48/1c DP, DK udeľuje DS: pozastavenie výkonu športu v trvaní 5 týždňov, podľa čl. 48/2b, od 16.04.2018 + 10 €.

U 312: DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu: Pečovská Nová Ves, zo stretnutia Peč. N. Ves – Drienov, 18. kolo, DS: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. g) + 10 €.

U 313: DK udeľuje FK Uzovský Šalgov za HNS po stretnutí 18.kola 6. ligy 3b dospelí, 22.04.2018, Uzovský Šalgov - Vyšná Šebastová, podľa DP čl. 47/1a, ukladá DS – pokarhanie, podľa 47/4 a zároveň DK upozorňuje FK na dodržiavanie čl. 17. Povinnosti usporiadateľského klubu, písm. f) pod ďalšími disciplinárnymi sankciami+ 10 €.

U 314: DK udeľuje FK Vyšná Šebastová za HNS po stretnutí 18.kola 6. ligy 3b dospelí, 22.04.2018, Uzovský Šalgov - Vyšná Šebastová, podľa DP čl. 47/1a, ukladá DS – pokarhanie, podľa 47/4 + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová na R Onofrej, AR Durkáč, Klepsatel, DZ Kovalič za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi ( Uzovský Šalgov – Vyšná Šebastová).

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Radatice na R Bača, AR Guľáš za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Lemešany – Radatice).

3.KR oznamuje predbežný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 08.06.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha).

4.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 16. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

5.KR na základe podnetu od FK Lemešany vzhliadla videozáznam zo stretnutia 8.A ligy medzi (Lemešany - Radatice) a rozhodla, že námietka je opodstatnená. KR pristupuje k OOD pre R Bača Tomáš na stretnutia dospelých.

6.KR na základe podnetu od FK Drienov vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6. 3b ligy medzi (P.N.V. - Drienov) a rozhodla, že námietka je opodstatnená. KR pristupuje k OOD pre R Palenčár na stretnutia dospelých.

7.KR pozýva na svoje zasadnutie DZ Marton dňa 03.05.2018 o 16.30h.

8.KR vykonala pohovor s R Onofrej Miloš a pristupuje k OOD na stretnutia dospelých za nedostatky v stretnutí 8.A ligy medzi (Ruská Nová Ves – Miklušovce).

9.KR vykonala pohovor s DZ Jaroslav Dudáš.

10.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-:Cisko Štefan, Ľaš. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-:Jurko, Kožlej Pavol.

Zmeny v obsadení R a DZ na 28.-29.4.2018

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
               
6.liga – 19.kolo 29.4.2018 o 16:00 hod.
10:30 Hermanovce Ľubotice B PRUSÁK DURKÁČ KOŽLEJ P CUP
Chmiňany Nemcovce KVAŠŇAK VAVREK PARTILA MIKULEC
Záborské Uz. Šalgov TOMEČEK F ANDREJKO TOMEČEK E JENČA
V. Šebastová Torysa PL PL PL ČEKAN
Dubovica Peč. N. Ves TIRPÁK RŽONCA HORVÁTH MERKOVSKÝ
Drienov Chmin. N. Ves ZUBKA LIPOVSKÝ KONČULA ČAGA
Rožkovany Š. Dravce VARGA ŇAKAT DUCKO DUDÁŠ
7.liga - 19.kolo 29.4.2018 o 16:00 hod.
10:30 Kojatice Petrovany PL PL PL ČEKAN
Š. Sokolovce Gregorovce KOČAN JANIČKO KONEČNÝ KOČIŠČIN Ján
Víťaz Žehňa GENČÚR KLEPSATEL MARUŠINOVÁ KOVALIČ
Hrabkov Kapušany SEGEĎA KUBA GUĽAŠ PALKO
Fričovce Ostrovany DURKÁĆ PRUSÁK KOŽLEJ P MIŠKO
Š. Bohdanovce Terňa ŠTEFANIČ SOPKO MARKOVIČ MARTON
Žipov Brezovička KOŽLEJ M ĽAŠ VERČIMÁK MRIGLOT
8. liga A – 15.kolo 29.4.2018 o 16:00 hod.
10:30 Haniska Kokošovce ULIČNÝ M ULIČNÝ L KORINKO MERKOVSKÝ
Janov Lemešany FUSEK A JURKO
Svinia Tulčík FUSEK S JAKUBČO
Sedlice Miklušovce HLAVATÝ HANEL KOČIŠČIN Joz.
Chmeľov Drien. N. Ves BORZA KOČIŠ PISKURA
Ruská N. Ves Radatice ULIČNÝ L POROCHNAVÝ CUP
8.liga B - 12.kolo 29.4.2018 o 16:00 hod.
10:30 Brezovica Lipany B MIŠENČÍK J PTÁK VARGA MIKULEC
Krivany Poloma MIŠENČÍK J BRÍŽEK
Jakubova Voľa Jakubovany PTÁK
Hubošovce Jarovnice CISKO Š
Medzany voľno
4.liga dorast – 19.kolo 28.4.2018 o 15:00 hod.
Demjata Torysa FUSEK S FUSEK A KLEPSATEL
Dubovica Široké SOPKO PALENČÁR ŠTOFANKO
Gregorovce Ražňany OKRUHĽANSKÝ SEGEĎA BUJNOVSKÝ
Rožkovany Ruská N. Ves MARKOVIČ HRIŠKO GUĽAŠ
27.4. 17:00 Župčany Kamenica BABJAK KONEČNÝ Zruš.del.
16.5. 17:00 Kapušany Uzovce PTÁK PALENČÁR CISKO Š
voľno Veľký Šariš
5.liga dorast - 12.kolo 28.4.2018 o 15:00 hod.
Š. Dravce Uz. Šalgov PTÁK
Víťaz Peč. N. Ves KOČAN DURÁK KONEČNÝ
9.5. 17:30 Záhradné Tulčík KOČIŠ HLAVATÝ
29.4. 13:15 Drienov Lemešany KONČULA LIPOVSKÝ ČAGA
29.4. 13:15 Kojatice Hrabkov JAKUBČO FUSEK S
3.liga žiaci – 19.kolo 28.4.2018 o 15:00 hod.
11:30 Malý Šariš Ostrovany DURKÁČ KEREKEŠ KUHAJDIK
Kojatice Jarovnice MARUŠINOVÁ KOŽLEJ P PISKURA
29.4. 11:00 Š. Michaľany Chmin. N. Ves PALENČÁR HRIŠKO ČECH
29.4. 13:00 Chmiňany Gregorovce VAVREK KVAŠŇAK PARTILA
29.4. 13:00 Veľký Šariš Pušovce CISKO Š
1.5. 13:00 Brezovica Dulova Ves CISKO Š
Hermanovce voľno
4.liga A žiaci - 15.kolo 28.4.2018 o 15:00 hod.
10:30 Kendice Terňa KUBA BRIŽEK
12:30 Demjata Fintice FUSEK A FUSEK S KLEPSATEL
10:30 V. Šebastová Záhradné KOČIŠ JAKUBČO
Petrovany Kapušany JURKO JENDRUŠ POROCHNAVÝ
Drienov Žehňa ANDREJKO DUDA
29.4. 13:30 Medzany Trnkov-Nemcovce HRIŠKO PALENČÁR JENDRUŚ
4.liga B žiaci - 14.kolo 28.4.2018 o 15:00 hod.
15:30 Miklušovce Sedlice LIPOVSKÝ
29.4. 14:00 Janov Radatice JURKO FUSEK A
voľno Víťaz
4.liga C žiaci - 15.kolo 28.4.2018 o 15:00 hod.
10:00 Š. Sokolovce-Uzovce Krivany PTÁK
Brezovička Rožkovany BORZA
Kamenica Peč. N. Ves GENČÚR
Torysa Š. Dravce HLAVATÝ
29.4. 13:00 Dubovica Jakubovany RŽONCA HORVÁTH
voľno Poloma
PREDOHRÁVKY
DOSPELÍ - VIl. liga 20. kolo
1.5. 16:30 Gregorovce Kojatice MICHALIK BRÍŽEK PISKURA  CUP
DORAST - IV. liga 22. kolo
1.5. 15:00 Rožkovany Župčany PTÁK PALENČÁR
DORAST - IV. liga 17. kolo
1.5. 15:00 Kapušany Veľký Šariš BABJAK TOMEČEK F TOMEČEK E
DORAST - IV. liga 18. kolo
3.5. 17:00 Uzovce Demjata HLAVATÝ ŠTOFANKO DURÁK
DORAST - V. liga 10. kolo
1.5. 14:00 Víťaz Tulčík SEGEĎA KOČIŠ
ŽIACI - III. liga 20. kolo
1.5. 14:00 Gregorovce Hermanovce GUĽAŠ KUHAJDIK
ŽIACI - IV. liga skupina C 14. kolo
1.5. 10:30 Peč. N. Ves Torysa PALENČÁR JENDRUŠ
ELARIN - mladší žiaci U13 skupina B
28.4. 10:00 Ruská N. Ves ihrisko v Ruskej N. Vsi KOŽLEJ M
ELARIN - mladší žiaci U13 skupina C
28.4. 15:00 Hrabkov ihrisko v Hrabkove DUCKO
ELARIN - mladší žiaci U13 skupina D
1.5. 13:00 Chmeľov ihrisko v Chmeľove PARTILA
ELARIN - mladší žiaci U13 skupina E
1.5. 11:00 Š. Sokolovce ihrisko v Ražňanoch PTÁK
ELARIN - mladší žiaci U13 skupina F
29.4. 12:30 Kamenica ihrisko v Kamenici BRÍŽEK
 ELARIN - mladší žiaci U11 skupina A
28.4. 16:00 Žipov ihrisko Žipov BABJAK