Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelí 20.kolo: Žehňa – Šar. Sokolovce - 5.5.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 18.kolo: Uzovce – Demjata - 3.5.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 19.kolo: Brezovica – Dulová Ves - 1.5.2018 o 10:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 19.kolo: Župčany – Kamenica - 27.4.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 19.kolo: Kapušany – Uzovce - 8.5.2018 o 15:30 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 14.kolo: Medzany – V. Šebastová - 22.4.2018 o 12:30 hod., FK V. Šebastová poplatok 5 €

-4.B liga žiaci 14.kolo: Janov – Radatice - 29.4.2018 o 14:00 hod., bez poplatku

-4.C liga žiaci 14.kolo: Peč. N. Ves – Torysa - 1.5.2018 o 10:30 hod., FK Torysa poplatok 5 €

2.ŠTK nariaďuje FK Hermanovce viac neuvádzať na súpiske trénera – M. Sobota č. ISSF 1081841 pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

3.ŠTK upozorňuje FK Uzovce na dodržiavanie Rozpisu čl. 17 e/ (zabezpečenie podmienok na stretnutie).

4.ŠTK upozorňuje FK Hrabkov na dodržiavanie Rozpisu čl. 17 e/ (zabezpečenie podmienok na stretnutie).

5.ŠTK upozorňuje FK Župčany na dodržiavanie UHČ (príchod na stretnutie). Pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

6.ŠTK upozorňuje FK Šar. Dravce na dodržiavanie UHČ (príchod na stretnutie). Pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

7.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.4.2018 o 16:15 R Lukáš Hriško.

8.ŠTK opätovne žiada FK Ostrovany o nahlásenie miesta kde odohrajú svoje domáce stretnutia tímy žiakov a dospelých. Pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

9.ŠTK oznamuje že zápas 7. ligy dospelých 18.kolo: Ostrovany – Šar. Sokolovce sa odohrá 22.4.2018 o 16:00 hod. na ihrisku v Uzovciach. FK Ostrovany poplatok 10 €.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina A: Š.Bohdanovce – 21.4.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Lemešany, Š.Bohdanovce, Dulová Ves a Kokošovce na multif. ihrisku pri ZŠ v Šar. Bohdanovciach.

-skupina B: FK Ruská N. Ves – 28.4.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Ruská N. Ves, Fintice, V. Šariš a Záborské na ihrisku v Ruskej N. Vsi.

- skupina C: FK Hrabkov – 28.4.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Kojatice, Fričovce, Župčany a Hrabkov na ihrisku v Hrabkove.

- skupina D: FK Chmeľov – 1.5.2018 o 13:00 hod., za účasti FK Trnkov, Nemcovce, Pušovce a Chmeľov na ihrisku v Chmeľove.

- skupina E: FK Šar. Sokolovce – 26.4.2018 o 17:00 hod., za účasti FK Uz. Šalgov, Ražňany a Š. Michaľany a Šar. Sokolovce na multif. ihrisku v Ražňanoch.

- skupina F: FK Kamenica – 29.4.2018 o 13:00 hod., za účasti FK Kamenica, Brezovica a Kr. Lúka na ihrisku v Kamenici.

- skupina F: FK Brezovica – 5.5.2018 o 15:30 hod., za účasti FK Kamenica, Brezovica a Kr. Lúka na multifun. ihrisku v Brezovici.

11.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja U11 ligy prípraviek:

- skupina C: FK Brezovica – 21.4.2018 o 15:30 hod., za účasti FK Pečovská N. Ves, Jak. Voľa, Brezovica a Torysa na multifun. ihrisku v Brezovici.

12.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 26.4.2018 o 16:00 hod.

13. Poprosíme o vyplennie tlačív   Predbežná prihláška  a  Tlačivo tréneri  a následné zaslanie na ObFZ.

14. Oznamujeme, že dňa 27.4.2018 o 18.30 hod. sa uskutoční II. seminár trénerov v zasadačke ObFZ.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 288: Radovan Jurčišin (1250397) Hermanovce, od 16.04.2018 + 10 €

U 289: Norbert Dujava (1245896) Pečovská Nová Ves, od 16.04.2018 + 10 €

U 290: Stanislav Buzogaň (1193756) Šarišské Bohdanovce, od 16.04.2018 + 10 €

U 291: Tomáš Jačišin (1196584) Fričovce, od 16.04.2018 + 10 €

U 292: Juraj Stachura (1331012) Sedlice, od 16.04.2018 + 10 €

U 293: Patrik Kušnír (1219302), Dubovica, 6.liga 3b dospelí, 17.kolo, 15.04.2018 Dubovica – Uzovský Šalgov, vylúčený za HNS – stiahnutím súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.45/2a DP, od 16.04.2018 + 10 €.

U 294: Oskár Poliak (1206763) Ruská Nová Ves, 8. A liga dospelí, 13.kolo, 15.04.2018 Ruská Nová Ves – Miklušovce, vylúčený v stretnutí, DK pozastavuje výkon športu do vyriešenia prípadu a zároveň menovaného predvoláva na najbližšie zasadnutie DK dňa 26.04.2018 o 16.15h.

U 295: František Bilý (1288933) Ražňany, 4. liga dorast, 17.kolo, 14.04.2018 Ruská Nová Ves – Ražňany, vylúčený za udretie súpera v súboji o loptu, vykonané nadmernou silou podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS: pozastavenie výkonu športu v trvaní 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/2a, od 15.04.2018 + 5 €.

U 296: Patrik Dužda (12386540) Ostrovany, 3. liga žiaci, 17.kolo, 15.04.2018 Veľký Šariš - Ostrovany, vylúčený za udretie sotenie do súpera mimo súboj o loptu, vykonané nadmernou silou podľa čl. 49/1a, DK udeľuje DS: pozastavenie výkonu športu v trvaní 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/2a, od 16.04.2018 + 5 €.

U 297: Patrik Kostúr (1297413) Tulčík, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2018 + 10 €.

U 298: Jaroslav Macko (1294111) Tulčík, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2018 + 5 €.

U 299: DK berie na vedomie stanovisko FK Chmiňany (6. liga 3b dospelí) k U 285 a za NS diváka v stretnutí 16. kola Chmiňany – Dubovica podľa čl. 58/2a, ukladá DS: pokarhanie, podľa DP čl.11 + 10 €.

U 300: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ostrovany za porušenie Rozpisu ObFZ čl. 17 Povinnosti usporiadateľského klubu, v zápase 7. ligy dospelých 16. kolo Ostrovany – Kojatice, DS: pokarhanie podľa, čl.11 DP, + 10€

U 301: DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.04.2018 o 16.15h aktérov stretnutia 8. A liga dospelí, 13.kolo, 15.04.2018 Ruská Nová Ves – Miklušovce a to: hráča Oskara Poliaka (1206763), kapitánov, vedúcich družstiev a delegované osoby.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR berie na vedomie pochvalu od FK Hrabkov na R Pták, AR Varga, Genčúr, DZ Mikulec za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy (Hrabkov – Šarišské Sokolovce).

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová a FK Chmiňany na R Bača, AR Tomeček F., Tomeček E., DZ Mriglot za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Vyšná Šebastová – Chmiňany).

3.KR na základe podnetu od FK Ruská Nová Ves vzhliadla video záznam zo stretnutia 8.A ligy medzi (Ruská Nová Ves – Miklušovce) a rozhodla, že námietka je čiastočne opodstatnená.

4.KR pozýva na svoje zasadnutie R Onofrej, dňa 26.04.2018 o 16.30h ohľadne stretnutia 8.A ligy medzi (Ruská Nová Ves – Miklušovce).

5.KR pristupuje k OOD na stretnutia dospelých pre R Kočiš, DZ Merkovský za nedostatky v stretnutí 16. kola dospelých 7. ligy medzi (Š. Sokolovce – Fričovce).

6.KR vykonala pohovor s R Senderák Filip.

7.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 15. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

8.KR pozýva na svoje zasadnutie DZ Dudáš Jaroslav, dňa 26.04.2018 16.45h.

9.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-: Segeďa, Prusák, Hlavatý, Bača, Miženko 2x3.

Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Segeďa, Fúsek A..

Zmeny v obsadení R a DZ na 21.-22.4.2018

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
               
6.liga – 18.kolo 22.4.2018 o 16:00 hod.
21.4. 16:00 Chmiňany Záborské OKRUHĽANSKÝ BRÍŽEK LIPOVSKÝ ČEKAN
10:30 Chmin. N. Ves Rožkovany SENDEK BRÍŽEK ŠTOFANKO LACKO
Nemcovce Ľubotice B CISKO Š KOČAN MARUŠINOVÁ KOČIŠČIN Ján
Š. Dravce Hermanovce ŠTOFANKO RŽONCA HORVÁTH MIŠKO
Peč. N. Ves Drienov PALENČÁR OKRUHĽANSKÝ JURKO MRIGLOT
Torysa Dubovica PTÁK GENĆÚR BORZA PALKO
Uz. Šalgov V. Šebastová ONOFREJ DURKÁČ KLEPSATEL KOVALIČ
7.liga - 18.kolo 22.4.2018 o 16:00 hod.
Ostrovany Š. Bohdanovce KVAŠŇAK ŇAKAT HLAVATÝ CUP v Uzovc.
10:30 Terňa Žipov OKRUHĽANSKÝ PALENČÁR VARGA MARTON
Gregorovce Petrovany ĽAŠ TOMEČEK F TOMEČEK E MARTON
Brezovička Kojatice ANDREJKO VERĆIMÁK KNUT
Kapušany Fričovce PRUSÁK DUCKO ONOFREJ J.
Žehňa Hrabkov MICHALIK POROCHNAVÝ DUDÁŠ
Š. Sokolovce Víťaz BABJAK HANEL Zruš.del. JENČA
8. liga A – 14.kolo 22.4.2018 o 16:00 hod.
10:30 Drien. N. Ves Rus. N. Ves MICHALIK POROCHNAVÝ KUBA KOČIŠČIN Ján
Lemešany Radatice BAČA GUĽAŠ
Miklušovce Chmeľov KONČULA
Tulčík Sedlice KOŽLEJ P
Kokošovce Svinia VAVREK KONEČNÝ KOČIŠČIN Joz.
Janov Haniska LIPOVSKÝ
8.liga B - 11.kolo 22.4.2018 o 16:00 hod.
10:30 Jarovnice Medzany HLAVATÝ PARTILA CUP
Jakubovany Hubošovce KOŽLEJ M KUBA MIKULEC
Poloma Jakubova Voľa SOPKO
Lipany B Krivany VARGA v Ďačove
voľno Brezovica
4.liga dorast – 18.kolo 21.4.2018 o 15:00 hod.
19.4. 16:30 Široké Župčany PALENČÁR PTÁK MIŽENKO
16:00 Kamenica Gregorovce PALENČÁR ŇAKAT KUBA
Veľký Šariš Ruská N. Ves KORINKO BARANOVÁ Zruš.del
Ražňany Rožkovany PTÁK SMOLIGA RAZI Zruš.del
22.4. 13:00 Torysa Dubovica GENČÚR PTÁK BORZA PALKO
3.5. 17:00 Uzovce Demjata MIŽENKO ŠTOFANKO DURÁK
voľno Kapušany
5.liga dorast - 11.kolo 21.4.2018 o 15:00 hod.
Peč. N. Ves Drienov ĽAŠ GUĽAŠ KUHAJDIK
Hrabkov Víťaz KOŽLEJ P JAKUBČO KONEČNÝ
Tulčík Kojatice HORVÁTH KEREKEŠ PARTILA
Lemešany Š. Dravce ONOFREJ Zruš.del
22.4. 13:00 Uz. Šalgov Záhradné DURKÁČ KLEPSATEL KOVALIČ
3.liga žiaci – 18.kolo 21.4.2018 o 15:00 hod.
11:00 Ostrovany Š. Michaľany VARGA PTÁK SMOLIGA RAZI v Ražňanoch
Pušovce Hermanovce ANDREJKO BUJNOVSKÝ
22.4. 13:00 Jarovnice Malý Šariš PARTILA
22.4. 13:00 Chmiňany Brezovica ŇAKAT KVAŠŇAK
22.4. 13:15 Dulova Ves Kojatice VAVREK KONEČNÝ
22.4. 13:45 Chmin. N. Ves Veľký Šariš BRÍŽEK
Gregorovce voľno
4.liga A žiaci - 14.kolo 21.4.2018 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Petrovany KOŽLEJ P DURÁK
11:00 Záhradné Demjata BABJAK KOČIŠ
Terňa Žehňa ŠTEFANIČ JENDRUŠ
22.4. 13:00 Trnkov-Nemcovce Drienov KOČAN v Nemcovciach
22.4. 12:30 Medzany V. Šebastová TOMEČEK E ĽAŠ TOMEČEK F
22.4. 13:45 Kapušany Kendice DUCKO PRUSÁK
4.liga B žiaci - 13.kolo 21.4.2018 o 15:00 hod.
16:00 Janov Miklušovce BABJAK MARUŠINOVÁ
22.4. 13:45 Víťaz Sedlice KOČIŠ ČECH JENDRUŠ
Radatice voľno
4.liga C žiaci - 14.kolo 21.4.2018 o 15:00 hod.
10:00 Š. Sokolovce-Uzovce Brezovička DURKÁČ
Krivany Poloma SEGEĎA
Jakubovany Kamenica CISKO Š
Rožkovany Dubovica GENČÚR
1.5. 10:30 Peč. N. Ves Torysa OKRUHĽANSKÝ PALENČÁR JURKO
Š. Dravce voľno
DOHRÁVKY
ŽIACI - IV. Liga skupina A 12. kolo
24.4. 17:00 Fintice Žehňa TOMEČEK E TOMEČEK F
ELARIN - Mladší žiaci U11 skupina B 21.4. 2018
14:00 Široké ihrisko v Širokom KOČAN
ELARIN - Mladší žiaci U13 skupina A 21.4. 2018
10:00 Šar. Bohdanovce mult. Ihrisko pri ŽŠ DUCKO
ELARIN - Mladší žiaci U11 skupina C 21.4. 2018
15:30 Brezovica mult. Ihrisko VARGA
ELARIN - Mladší žiaci U13 skupina E 26.4.2018
17:00 Šar. Sokolovce mult. Ihrisko v Ražnanoch VARGA