Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK nariaďuje odohrať z dôvodu kolízie:

-7.liga dospelí 13.kolo: Ostrovany – Terňa – 28.10.2017 o 14:00 hod. v Ražňanoch

-7.liga dospelí 14.kolo: Ostrovany – Brezovička – 5.11.2017 o 10:30 hod. v Š.Michaľanoch

2.ŠTK žiada FK 3.ligy žiakov M. Šariš o nahlásenie náhradného termínu pre odohranie zápasu 13. kola M.Šariš – Gregorovce ešte v jesennej časti.

3.ŠTK dáva R Daniel Segeďa za nesprávne uloženú zápasovú súpisku zápasu 12. kola 4. ligy dorast Gregorovce – Demjata do pozornosti KR.

4.ŠTK kontumuje na základe šetrenia a vypočutia predvolaných zástupcov FK a rozhodcu za neoprávnený štart hráčov v zápase 12. kola 4. ligy dorast Gregorovce – Demjata 0:3kont. Kapitáni a vedúci oboch družstiev do pozornosti DK. Dôrazne upozorňujeme FK na povinnosť uskutočniť konfrontáciu pred stretnutím - čl.13 Rozpisu ObFZ.

5.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 9.11.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 30.10.2017:

U.č. 222: Peter MICHALEK (FK Brezovička - 1258368) + 10 €

U.č. 223: Erik MICHALOV (FK V.Šariš - 1350221) od 29.10.2017 + 5 €

U.č. 224: Erik PAŽIN (FK Tulčík - 1293025) od 29.10.2017 + 5 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 225: Tadeáš HOVANEC (FK Torysa - 1294092), od 29.10.2017 + 5 €.

U.č. 226: Marek HORVÁTH (FK Žehňa - 1369356), od 31.10.2017 + 5 €.

U.č. 227: Patrik MAČO (FK Žehňa - 1377349), od 31.10.2017 + 5 €.

U.č. 228: Michal HAJNÍK (FK Lemešany - 1200448), 8.A liga dospelí, 11.kolo, 29.10.2017 FK Svinia - FK Lemešany, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 30.10.2017 s prerušením v zimnej prestávke + 10 €.

U.č. 229: Sebastián LIPKA (FK Tulčík - 1221580), 8.A liga dospelí, 11.kolo, 29.10.2017 FK Tulčík – FK Radatice, vylúčený za HNS – udretie súpera lakťom do oblasti tváre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a, 41/4 od 30.10.2017 + 10 €.

U.č. 230: Ján GIŇA (FK Ostrovany - 1339760), 3. liga žiaci, 11.kolo, 28.10.2017 FK Ostrovany – FK Chminianska Nová Ves, vylúčený za HNS – vrazenie do súpera nad. silou. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 29.10.2017 + 5 €.

U.č. 231: Ľubomír MAČO (FK Žehňa - 1366343), 4.A liga žiaci, 11.kolo, 30.10.2017 FK Zahradné – FK Žehňa, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 31.10.2017 s prerušením v zimnej prestávke + 5 €.

U.č. 232: Eugen ČONTOFALSKÝ ( FK Drienov - 1109602) - DK berie na vedomie vyjadrenie menovaného k U.č 220 a za HNS voči R - urážky, vyhrážky po stretnutí , udeľuje pozastavenie výkonu športu na obdobie 6 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 26.10.2017 s prerušením v zimnej prestávke + 10 €.

U.č. 233 : DK na základe vyjadrení k U.č. 219 rozhodla že konanie vo veci zastavuje podľa DP čl. 78/5b.

U.č. 234: Jozef KORINKO (FK Kendice - 1295794), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 02.11.2017 do 30.06.2018 + 5 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1.Žiadame všetky FK, aby sa zapojili do ankety o najkrajší gól VI.ligy ObFZ za rok 2017. Zostrih najkrajších gólov sa nachádza na stánke: www.futbalzahumnami.sk

2.Upozorňujeme FK, ktoré si doposiaľ nezačali čerpať dotáciu zo SFZ cez eshop aby tak učinili čo najskôr, nakoľko kredity musia byť do konca roka 2017 vyčerpané inak prepadnú!

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR berie na vedomie podnet od FK Lemešany, námietka nespĺňa náležitosti RS v zmysle článku 5g.

2.KR dáva do pozornosti DK FK Svinia za nedostatočný videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Svinia – Lemešany).

3.KR pristupuje k OOD na všetky stretnutia pre R Segeďa Daniel za nedostatky v stretnutí 4. ligy dorast medzi (Gregorovce – Demjata).

4.KR pozýva na svoje zasadnutie R Segeďa Daniel dňa 9.11.2017 o 16.30h.

5.KR pozýva na svoje zasadnutie DZ Kovalič Marián dňa 9.11.2017 o 16.45h.

6.KR na základe podnetu od FK Rožkovany vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi Záborské - Rožkovany a rozhodla že námietka: č.1 neopodstanená. č.2 sa nedá posúdiť. č.3 sa nedá posúdiť. Poplatok 15,-

7.KR berie podnet od FK Petrovany na vedomie.

8.KR akceptuje podnet od FK Rožkovany. Poplatok 10,-

9.KR berie na vedomie pochvalu od FK Ľubotice na R Pták, AR Miženko, Hlavatý, DZ Kočiščín Ján za výkon v stretnutí dospelých 6. ligy medzi (Uzovský Šalgov – Ľubotice).

10.KR berie na vedomie pochvalu od FK Lemešany na R Fusek S., AR Klepsatel za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy, 9. kola medzi (Sedlice – Lemešany).

11.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 43. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

12.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie (3,-): Hlavatý 2x3, Ľaš 3, Borza 2x3, Fúsek S. 3, Kožlej P. 2x3, Tomeček F., 3, Segeďa 2x3, Lipovský 3, Markovič

13.Noví R:       Richard Guľáš, Prešov, Majakovského 17, M:0915 070 594

                        Filip Senderák, Prešov, Wolkerová 2, M:0940 358 979

                        Lukáš Porochnavý, Záborské 60, M:0911 791 143

                        Marek Partila, Lada 214, M:0940 838 168

                        Damián Jendruš, Veľký Šariš, M:0918 883 068

 

Zmeny v obsadení R a DZ v PDF  pdf

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
               
6.liga – 14.kolo 5.11.2017 o 13:30 hod.
10:30 Záborské Drienov ANDREJKO RŽONCA DURKÁČ MERKOVSKÝ
Nemcovce Chmin. N. Ves ČONKA DUCKO HORVÁTH KOČIŠČIN Joz.
Peč. N. Ves Š. Dravce MARKOVIČ KOČIŠ TOMEČEK E. CUP
Torysa Ľubotice B VAVREK PALENČÁR LIPOVSKÝ MIKULEC
Uz. Šalgov Hermanovce MICHALIK BABJAK ŠTOFANKO PALKO
Chmiňany Rožkovany SVAT L. FÚSEK A. BRÍŽEK PAVEL
V. Šebastová Dubovica PRUSÁK SOPKO VERČIMÁK DUDÁŠ
7.liga - 14.kolo 5.11.2017 o 13:30 hod.
10:30 Víťaz Š. Bohdanovce MIŽENKO PTÁK MAĎAR MIŠKO
10:30 Ostrovany Brezovička BABJAK MICHALIK ŠTOFANKO PALKO v Š.Michaľ.
Gregorovce Terňa KOŽLEJ M. BAČA OKRUHĽANSKÝ LACKO
Kapušany Petrovany KVAŠŇÁK VARGA KLEPSATEL KOVALIČ
Žehňa Kojatice ONOFREJ TOMEČEK F. ULIČNÝ L. JENČA
Š. Sokolovce Žipov CISKO Š. KOČAN MARUŠINOVÁ KOČIŠČIN Ján
Hrabkov Fričovce MAĎAR PTÁK MIŽENKO MIŠKO
4.liga dorast – 14.kolo 4.11.2017 o 13:30 hod.
Veľký Šariš Kamenica FÚSEK A. DURKÁČ
Kendice Gregorovce ANDREJKO TOMEČEK E.
Kapušany Župčany PALENČÁR CISKO Š.
Demjata Dubovica OKRUHĽANSKÝ SENDERÁK
14:00 Široké Ražňany KOČAN DUCKO
5.11.10:30 Torysa Ruská N.Ves LIPOVSKÝ VAVREK
5.11.10:45 Uzovce Rožkovany BAČA KOŽLEJ M.
3.liga žiaci – 14.kolo 4.11.2017 o 14:00 hod.
11:00 Ostrovany Pušovce MIŽENKO MAJDÁK v Ražňan.
Kojatice Malý Šariš BRÍŽEK GUĽAŠ
5.11.10:30 Jarovnice Ruská N.Ves ĽAŠ VARGA
5.11.10:30 Chmiňany Veľký Šariš BRÍŽEK SVAT L.
5.11.10:45 Dulova Ves Hermanovce TOMEČEK F. ULIČNÝ L.
5.11.11:00 Gregorovce Chmin. N. Ves OKRUHĽANSKÝ
5.11.11:00 Brezovica Š. Michaľany PALENČÁR
DOHRÁVKY
DOSPELÍ – VIII. A liga 7. kolo
5.11.13:30 Janov Miklušovce FÚSEK S. SENDERÁK POROCHNAVÝ ONDÍK
DOSPELÍ – VIII. A liga 8. kolo
5.11.13:30 Lemešany Tulčík RŽONCA ANDREJKO DURKÁČ MERKOVSKÝ
DORAST – V. liga   5. kolo
4.11.13:00 Hrabkov Š. Dravce BABJAK HANEL
DORAST – V. liga   5. kolo
4.11.13:30 Peč. N. Ves Záhradné VARGA PTÁK