Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4A.liga žiaci 11.kolo: Drienov – Fintice – 25.10.2017 o 15:30 hod., výmena poradia zápasov, FK Fintice poplatok 5€

-4A.liga žiaci 11.kolo: Záhradné – Žehňa – 30.10.2017 o 14:30 hod., FK Záhradné poplatok 5€

2.ŠTK nariaďuje odohrať z dôvodu kolízie:

-4.liga dorast 13.kolo: Demjata – Župčany – 28.10.2017 o 14:45 hod.

3.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2.11.2017 o 16:00 kapitánov, vedúcich družstiev a R Daniel Segeďa so zápisom /pred aj pozápasovým/ zo stretnutia 12. kola 4.ligy dorast Gregorovce – Demjata.

4.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 2.11.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu  na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 23.10.2017:

U.č. 210: Daniel STRAKA (FK Drienov - 1252860) + 10 €

U.č. 211: Matúš BALÁŽ (FK Šarišské Sokolovce - 1210430) + 10 €

U.č. 212: Patrik DUŽDA (FK Ostrovany - 1295657) + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 213: Martin TOMAŠČIK (FK Tulčík - 1234013), od 23.10.2017 + 10 €.

U.č. 214: Mikuláš LAZORÍK (FK Dubovica - 1295746), od 22.10.2017 + 5 €.

U.č. 215: Martin JAKUBKO (FK Chminianska Nová Ves - 1114192), 6. liga 3b dospelí, 12.kolo, 22.10.2017 FK Chminianska Nová Ves – FK Torysa, vylúčený za HNS voči DO, zároveň DK berie na vedomie podnet FK Chminianska Nová Ves. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 23.10.2017 + 10 €.

U.č. 216:  FK Žehňa. Berie na vedomie stanovisko klubu FK Terňa a FK Žehňa k U.č. 204,205,206 bez ďalších disciplinárnych opatrení +10 €.

U.č. 217:  DK berie na vedomie podanie R Marušinovej .

U.č. 218: Viliam VIDUMSKÝ ( usporiadateľ FK Š.Michaľany) za fyzické napadnutie diváka udretím DK udeľuje DS zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na stretnutí na obdobie 4 týždňov od 26.10.2017 podľa čl. 50/1b,2b DP + 5 €.

U.č. 219 : DK na základe podania FK Inter Roma Ostrovany žiada o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas polčasovej prestávky stretnutia ( urážky a nadávky voči hráčom Ostrovian) a to: FK Inter Roma Ostrovany, FK Gregorovce a všetky delegované osoby Vavrek, Čonka, Tomeček E., Kočiščin Jozef do 30.10.2017.

U.č. 220: Eugen ČONTOFALSKÝ ( FK Drienov - 1109602) - DK na základe správy DS žiada o podrobné písomne stanovisko k udalostiam pri odchode z HP po stretnutí ( HNS voči R) - urážky, vyhrážky , do 30.10.2017. DK zároveň začína disciplinárne konanie a vydáva predbežné ochranné opatrenie pre hráča Eugen ČONTOFALSKÝ 1109602 - zákaz výkonu športu do vyriešenia prípadu podľa čl.43/1,2a DP.

U.č. 221: Martin BRILLA (FK Torysa - 1240610), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 26.10.2017 do 30.06.2018 + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1.Sekretariát oznamuje, že dňa 27.10.2017 o 16.00 hod. sa v zasadačke ObFZ uskutoční riadna konferencia ObFZ.

2.Upozorňujeme FK VI.ligy, že dňa 17.11.2017 sa uskutoční 11-tka roka 2017 ObFZ. FK VI.ligy boli zaslané materiály na vyplnenie na emaily, ktoré majú uvedené v Rozpise ObFZ. Žiadame tlačivo zaslať do 30.10.2017.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR na základe podnetu od FK Víťaz a správy DZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7. ligy medzi (Kojatice – Víťaz) a rozhodla, že námietka je opodstatnená. KR pristupuje k OOD pre R Ľaš za nedostatky v stretnutí.

2.KR na základe správy DZ pristupuje k OOD pre R Ňakat za nedostatky v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Hermanovce – Záborske).

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Široké na R Tomeček Erik, AR Tomeček František za výkon v stretnutí dorastencov 4. ligy medzi (Veľký Šariš – Široké).

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Brezovica na R Palenčár, AR Marušinová za výkon v stretnutí dospelých 8.B ligy medzi (Jarovnice – Brezovica).

5.KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová na R Michalik, AR Svat , Lipovský, DZ Miško za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Rožkovany – Vyšná Šebastová).

6.KR berie na vedomie pochvalu od FK Kendice na R Pták za výkon v stretnutí 4. ligy dorastencov medzi (Ruská N.V. - Kendice).

7.KR berie na vedomie pochvalu od FK Dubovica na R Fúsek S., AR Kožlej M., Prusák, DZ Dudáš za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Drienov – Dubovica).

8.KR berie na vedomie pochvalu od FK Ľubotice na R Okruhľanský, AR Babjak, Ržonca, DZ Palko za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Ľubotice – Chmiňany).

9.KR berie podnet od FK Dubovica na vedomie. Poplatok 10,-

10.KR berie podnet od FK Chmeľov na vedomie. Poplatok 10,-

11.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 42. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

12.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie (3,-): Markovič 2x3, Durkáč 2x3.   Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie (6,-): Želinský 6, Ducko 6.

13.KR dôrazne upozorňuje R, ktorí nemajú uhradené členské poplatky za súťažný ročník 2017/2018, aby tak urobili do 30.10.2017. Zoznam R, ktorí nemajú uhradené poplatky: Andrejko, Bača, Baranová, Brižek, Ducko, Fúsek A., Hlavatý, Klimko, Ľaš, Ňakat, Onofrej M., Pavlinský, Piskura, Janíčko, Konečný S. 

Zmeny v obsadení R a DZ:

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
               
6.liga – 13.kolo 29.10.2017 o 14:00 hod.
10:30 Torysa Š. Dravce MIŽENKO HLAVATÝ PTÁK KOČIŠČIN Ján
Dubovica Nemcovce ONOFREJ FÚSEK A. KOČAN KANUŠČÁK
V. Šebastová Drienov KVAŠŇÁK TOMEČEK F. TOMEČEK E. JENČA
Záborské Rožkovany BAČA PRUSÁK MARUŠINOVÁ KOVALIČ
Chmiňany Hermanovce CISKO Š. VARGA LIPOVSKÝ KOČIŠČIN Joz
Uz. Šalgov Ľubotice B PTÁK MIŽENKO HLAVATÝ KOČIŠČIN Ján
Peč. N. Ves Chmin. N. Ves PALENČÁR RŽONCA VAVREK PRIBULA
7.liga - 13.kolo 29.10.2017 o 14:00 hod.
28.10.14:00 Ostrovany Terňa SOPKO TOMEČEK F. ULIČNÝ M. DUDÁŠ v Ražňanoch
10:30 Kapušany Brezovička TOMEČEK F. PRUSÁK TOMEČEK E. MERKOVSKÝ
Fričovce Gregorovce GENČÚR FÚSEK S. ŽELINSKÝ KNUT
Hrabkov Š. Bohdanovce MICHALIK BRÍŽEK HORVÁTH ČEKAN
Víťaz Žipov SVAT L. ULIČNÝ L. Zruš. del. PAVEL
Š. Sokolovce Kojatice OKRUHĽANSKÝ VERČIMÁK MAĎAR MIŠKO
Žehňa Petrovany ANDREJKO ŠTOFANKO KLEPSATEL PALKO
8. liga A – 11.kolo 29.10.2017 o 14:00 hod.
11:00 Janov Chmeľov BABJAK SENDERÁK KOŽLEJ P. MIKULEC
Svinia Lemešany KOŽLEJ P. BABJAK SENDERÁK MIKULEC
Haniska Sedlice KOŽLEJ M. GUĽAŠ
Kokošovce Ruská N.Ves SEGEĎA POROCHNAVÝ CUP
Tulčík Radatice KOČIŠ KONEČNÝ MERKOVSKÝ
Miklušovce Drien. N. Ves ČONKA PARTILA DUDÁŠ
4.liga dorast – 13.kolo 28.10.2017 o 14:00 hod.
11:00 Torysa Ražňany GENČÚR PALENČÁR PTÁK
Dubovica Veľký Šariš PTÁK GENČÚR PALENČÁR
14:45 Demjata Župčany ĽAŠ FÚSEK S. MARUŠINOVÁ
Kapušany Gregorovce ŠTOFANKO KOŽLEJ P. Zruš.del.
Kendice Rožkovany MICHALIK KOŽLEJ M. HLAVATÝ
29.10.11:15 Uzovce Ruská N.Ves MAĎAR
29.10.11:30 Široké Kamenica FÚSEK S. ŽELINSKÝ
3.liga žiaci – 13.kolo 28.10.2017 o 14:30 hod.
11:00 Ostrovany Chmin. N. Ves ULIČNÝ M. TOMEČEK F. SOPKO v Ražňanoch
11:30 Malý Šariš Gregorovce LIPOVSKÝ KLEPSATEL
Kojatice Š. Michaľany BABJAK SENDERÁK
29.10.11:00 Chmiňany Hermanovce VARGA CISKO Š.
29.10.11:00 Jarovnice Pušovce BRÍŽEK HORVÁTH
29.10.11:15 Dulova Ves Ruská N.Ves MARUŠINOVÁ BAČA
29.10.11:30 Brezovica Veľký Šariš KOČAN
4.liga A žiaci - 11.kolo 28.10.2017 o 14:30 hod.
25.10.15:30 Fintice Drienov SVAT L. TOMEČEK E.
30.10.14:30 Záhradné Žehňa OKRUHĽANSKÝ POROCHNAVÝ
11:00 Kapušany Terňa KOŽLEJ P. ŠTOFANKO Zruš.del.
12:30 Demjata Trnkov-Nemcovce FÚSEK S. MARUŠINOVÁ ĽAŠ
V. Šebastová Petrovany TOMEČEK E. PARTILA
29.10.14:30 Medzany Kendice ĽAŠ
4.liga C žiaci - 11.kolo 28.9.2017 o 14:30 hod.
10:00 Š. Sokolovce – Uzovce Torysa KOČAN GUĽAŠ
Brezovička Kamenica MIŽENKO MAĎAR
29.10.11:00 Dubovica Krivany FÚSEK A. ONOFREJ
29.10.11:30 Peč. N. Ves Š. Dravce RŽONCA VAVREK
Rožkovany voľno
DOHRÁVKY
DORAST – V. liga 4. kolo
28.10.14:00 Š. Dravce Tulčík VARGA MAJDÁK
DORAST – V. liga 7. kolo
29.10.14:00 Kojatice Záhradné ŇAKAT
ŽIACI – IV. A liga 7. kolo
28.10.14:30 Víťaz Miklušovce SEGEĎA KONEČNÝ