Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelí 12.kolo: Petrovany – Šar. Sokolovce – 22.10.2017 o 14:00 hod. v Petrovanoch, FK Petrovany poplatok 10 €

-4C.liga žiaci 10.kolo: Kamenica – Dubovica - 21.10.2017 o 13:00 hod., FK Kamenica poplatok 5 €

-4.liga dorast 12.kolo: Kamenica – Torysa – 21.10.2017 o 15:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 14.kolo: Široké – Ražňany – 4.11.2017 o 14:00 hod., bez poplatku

-4A.liga žiaci 11.kolo: Medzany - Kendice - 29.10.2017 o 14:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať zápas 4B.ligy žiakov 10.kola Janov - Víťaz 21.10.2017 o 15:30 hod.

3.ŠTK nariaďuje odohrať z dôvodu kolízie:

-4A.liga žiaci 10.kolo: Trnkov-Nemcovce - Kapušany 22.10.2017 o 14:00 hod.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 11. kola 4.ligy dorast Kendice – Ražňany 0:3k v prospech hostí za pokles hráčov družstva domácich pod 7 (výsledok 1:11 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti). Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Kendice.

5.ŠTK oznamuje že dorast FK Ruská N. Ves v 4. lige odohrá všetky svoje domáce zápasy jesennej časti v sobotu o 12:00 hod.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja ELARIN U11 mladších žiakov:

- skupina C: FK Peč.N.Ves – 21.10.2017 o 10:00 hod., za účasti Brezovica, Torysa a Peč. N. Ves na mult. ihrisku P.N.Ves.

7.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 26.10.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 16.10.2017:

U.č. 181: Michal PETRUS (FK Šarišské Dravce - 1258374) + 10 €.

U.č. 182: Branislav JURČIŠIN (FK Hermanovce - 1295621) + 10 €.

U.č. 183: Andrej JURKO (FK Petrovany - 1139350) + 10 €.

U.č. 184: Martin HOPKO (FK Šarišské Bohdanovce - 1196750) + 10 €.

U.č. 185: Rastislav JANEK (FK Gregorovce - 1098404) + 10 €.

U.č. 186: Martin MARCINKO (FK Chmeľov - 1288727) + 10 €.

U.č. 187: Patrik KAZIMÍR (FK Hubošovce - 1238789) + 10 €.

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 188: Aleš ŠEVČOVIČ (FK Žehňa - 1160100), od 16.10.2017 + 10 €.

U.č. 189: Lukáš MAKARA (FK Š.Bohdanovce - 1262821), od 16.10.2017 + 10 €.

U.č. 190: Lukáš BAREJ (FK Petrovany - 1182386), od 16.10.2017 + 10 €.

U.č. 191: Jaroslav MACKO (FK Tulčík - 1294111), 5.liga dorast, 8.kolo, 14.10.2017 FK Tulčík – FK Hrabkov, vylúčený za HNS – napadnutie súpera udretím v prerušenej hre nadmernou silou. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 3 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 15.10.2017 s prerušením počas prestávky podľa čl.34/7 DP + 5 €.

U.č. 192: Matej ŠVEC (FK Hrabkov - 1288767), 5.liga dorast, 8.kolo, 14.10.2017 FK Tulčík – FK Hrabkov, vylúčený za HNS – napadnutie súpera udretím v prerušenej hre nadmernou silou. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 3 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 15.10.2017 s prerušením počas prestávky podľa čl.34/7 DP + 5 €.

U.č. 193: Martin BALOG (FK Terňa - 1382095), 4.A liga žiaci, 9.kolo, 14.10..2017 FK Zahradné – FK Terňa, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 46/1a, 46/2, od 15.10.2017 + 5 €.

U.č. 194: Patrik VRANKA (FK Kamenica - 1312619), 4.C liga žiaci, 9.kolo, 14.10..2017 FK Kamenica– FK Krivany, vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3 DS hráč vykoná podľa čl.41/4 po vykonaní DS 2 týždne , od 15.10.2017 + 5 €.

U.č. 195:  Michal HROMJAK (FK Brezovica - 1152936). Berie na vedomie stanovisko k U.č. 172 a za HNS - urážlivé výroky voči DO po stretnutí 7. kola 8.B.ligy, 08.10.2017 FK Jakubovany - FK Brezovica, ukladá DS pozastavenie výkonu funkcie na obdobie 3 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 19.10.2017 + 10 €.

U.č. 196:  FK Šarišské Dravce. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č. 173 a za vhodenie pyrotechniky na HP v stretnutí 10. kola 6. liga 3b dospelí, 08.10.2017 FK Šarišské Dravce - FK Záborské ukladá DS pokarhanie podľa čl.11 DP +10 €.

U.č. 197: Dávid OĽŠAVSKÝ (FK Torysa - 1240611), 6. liga 3b dospelí, 10.kolo, 08.10.2017 FK Nemcovce – FK Torysa, vylúčený na základe správy DS, vypočutia a videozáznamu za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 48/1a, 48/2a, od 12.10.2017 + 10 €.

U.č. 198: Ľubomír BODNÁR (FK Torysa - 1182703), 6. liga 3b dospelí, 10.kolo, 08.10.2017 FK Nemcovce – FK Torysa, vylúčený na základe správy DS, vypočutia a videozáznamu za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 48/1a, 48/2a, od 12.10.2017 + 10 €.

U.č. 199: Martin KRIŽALKOVIČ (FK Torysa - 1137786), 6. liga 3b dospelí, 10.kolo, 08.10.2017 FK Nemcovce – FK Torysa, vylúčený na základe správy DS, vypočutia a videozáznamu za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 48/1a, 48/2a, od 12.10.2017 + 10 €.

U.č. 200: Jozef JURKO (FK Petrovany - 1243242), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 19.10.2017 do 30.06.2018 + 10 €.

U.č. 201: Peter VYSOČAN (FK Kojatice - 1082790), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 19.10.2017 do 30.04.2018 + 10 €.

U.č. 202: Sebastián LIPKA (FK Tulčík - 1221580), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 19.10.2017 do 30.04.2018 + 10 €.

U.č. 203: Oliver ŠTRONCER (FK Šarišské Dravce - 1295666), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 19.10.2017 do 30.06.2018 + 10 €.

U.č. 204: DK na základe správy DS zo stretnutia Žehňa - Terňa žiada klub FK Žehňa o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí (urážky , vyhrážky divákom trénerovi hostí a roztržka medzi divákmi ) do 23.10.2017.

U.č. 205: DK na základe správy DS zo stretnutia Žehňa - Terňa žiada trénera FK Terňa p. Vlastimila Vaska o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí (urážky , vyhrážky divákom trénerovi hostí a roztržka medzi divákmi ) do 23.10.2017.

U.č. 206: DK na základe správy DS zo stretnutia Žehňa - Terňa žiada klub FK Terňa o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí (urážky , vyhrážky divákom trénerovi hostí a roztržka medzi divákmi ) do 23.10.2017.

U.č. 207: DK ukladá FK Kendice finančnú pokutu 40,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles počtu hráčov pod 7, 4.ligy dorast, 11. kolo, 14.10.2017 FK Kendice – FK Ražňany. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €.

U.č. 208: Na základe podnetu ŠTK za neskorí príchod na stretnutie DK udeľuje pre FK Jakubovany pokarhanie podľa čl.11 DP +5 €.

U.č. 209: Na základe podnetu ŠTK za neskorí príchod na stretnutie DK udeľuje pre FK Jarovnice pokarhanie podľa čl.11 DP +5 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1.Sekretariát oznamuje, že dňa 27.10.2017 o 16.00 hod. sa v zasadačke ObFZ uskutoční riadna konferencia ObFZ.

2.Upozorňujeme FK VI.ligy, že dňa 17.11.2017 sa uskutoční 11-tka roka 2017 ObFZ. FK budú v najbližšom čase na emaily, ktoré majú uvedené v Rozpise ObFZ zaslané materiály, ktoré žiadame vyplniť a doručiť do 30.10.2017.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR berie na vedomie pochvalu od FK Pečovská N.V. na R Varga Ľuboš za výkon v stretnutí.

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Šarišské Bohdanovce na R Cisko Štefan, AR Pták, DZ Dudáš za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Šarišské B. - Gregorovce).

3.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 41. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

4.KR vykonala pohovor s R Segeďa, AR Ľaš, Marušinová, DZ Miško ohľadom stretnutia 6. 3b ligy medzi (Nemcovce – Torysa).

5.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie (3,-): Brižek 3,-.  Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie (6,-): Želinský 6,-,  Fusek Alex 6,-.

Zmeny v obsadení R a DZ  v PDF pdf

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
6.liga – 12.kolo 22.10.2017 o 14:00 hod.
10:30 Nemcovce Peč. N. Ves BABJAK ANDREJKO HANEL PALKO
Chmin. N. Ves Torysa CISKO Š. KOČIŠ Zruš. Del. MIŠENČÍK
Š. Dravce Uz. Šalgov ŠTOFANKO MARKOVIČ GENČÚR LACKO
Ľubotice B Chmiňany OKRUHĽANSKÝ BABJAK RŽONCA PALKO
Hermanovce Záborské MAĎAR BRÍŽEK ŇAKAT PAVEL
Rožkovany V. Šebastová MICHALIK SVAT L. LIPOVSKÝ MIŠKO
Drienov Dubovica FÚSEK S. KOŽLEJ M. PRUSÁK DUDÁŠ
7.liga - 12.kolo 22.10.2017 o 14:00 hod.
10:30 Gregorovce Ostrovany VAVREK ČONKA TOMEČEK E. KOČIŠČIN Joz.
Terňa Kapušany ČONKA VAVREK KOČIŠČIN Joz.
Brezovička Žehňa MIŽENKO VARGA MIKULEC
 v Petrovanoch Petrovany Š. Sokolovce SEGEĎA HORVÁTH JENČA  
Kojatice Víťaz ĽAŠ HLAVATÝ KOVALIČ
Žipov Hrabkov SOPKO TOMEČEK F. CUP
Š. Bohdanovce Fričovce ONOFREJ DUCKO KOČIŠČIN Ján
8. liga A – 10.kolo 22.10.2017 o 14:00 hod.
11:00 Lemešany Miklušovce KOŽLEJ M. FÚSEK S. SEGEĎA DUDÁŠ
Drien. N. Ves Tulčík BAČA KONEČNÝ
Radatice Kokošovce KVAŠŇÁK KLEPSATEL
Ruská N. Ves Janov DURKÁČ
Chmeľov Haniska ANDREJKO Zruš. Del.
Sedlice Svinia KOČAN JANÍČKO
8.liga B - 9.kolo 22.10.2017 o 14:00 hod.
10:30 Jakubova Voľa Krivany SVAT L. MICHALIK LIPOVSKÝ MIŠKO
Jarovnice Brezovica PALENČÁR MARUŠINOVÁ
Medzany Poloma PTÁK
Hubošovce Lipany B KOŽLEJ P. VERČIMÁK
voľno Jakubovany
4.liga dorast – 12.kolo 21.10.2017 o 14:00 hod.
10:30 Župčany Dubovica TOMEČEK F. TOMEČEK E.
12:00 Ruská N. Ves Kendice PTÁK VARGA
Veľký Šariš Široké TOMEČEK E. TOMEČEK F.
15:00 Kamenica Torysa MAĎAR MAJDÁK
Ražňany Uzovce SOPKO LIPOVSKÝ
Rožkovany Kapušany KOŽLEJ M. KOŽLEJ P.
Gregorovce Demjata SEGEĎA ŽELINSKÝ
5.liga dorast - 9.kolo 21.10.2017 o 14:00 hod.
11:00 Víťaz Uz. Šalgov DURKÁČ HLAVATÝ
Hrabkov Drienov HLAVATÝ DURKÁČ
Peč. N. Ves Tulčík PALENČÁR PISKURA
22.10.11:00 Záhradné Š. Dravce VERČIMÁK KOŽLEJ P.
22.10.11:15 Kojatice Lemešany HLAVATÝ ĽAŠ KOVALIČ
3.liga žiaci – 12.kolo 21.10.2017 o 14:30 hod.
11:00 Pušovce Dulova Ves KOČAN JANÍČKO
Ruská N. Ves Chmiňany VARGA PTÁK
22.10.11:00 Veľký Šariš Kojatice PTÁK
22.10.11:00 Š. Michaľany Malý Šariš MARUŠINOVÁ PALENČÁR
22.10.12:45 Gregorovce Ostrovany TOMEČEK E.
22.10.11:30 Hermanovce Brezovica BRÍŽEK ŇAKAT
22.10.11:45 Chmin. N. Ves Jarovnice KOČIŠ Zruš.del.
4.liga A žiaci - 10.kolo 21.10.2017 o 14:30 hod.
10:30 Kendice V. Šebastová ŠTOFANKO ŇAKAT
Drienov Záhradné HANEL
Žehňa Medzany DUCKO
Petrovany Demjata BABJAK KONEČNÝ
22.10.14:00 Trnkov-Nemcovce Kapušany HANEL
23.10.16:00 Terňa Fintice VERČIMÁK
4.liga B žiaci - 10.kolo 21.10.2017 o 14:30 hod.
15:30 Miklušovce Radatice FÚSEK S.
15:30 Janov Víťaz FÚSEK A. BARANOVÁ
voľno Sedlice
4.liga C žiaci - 10.kolo 21.10.2017 o 14:30 hod.
Krivany Peč. N. Ves CISKO Š.
Poloma Rožkovany GENČÚR
Torysa Brezovička MIŽENKO
21.10.13:00 Kamenica Dubovica MAJDÁK MAĎAR
22.10.11:45 Š. Dravce Jakubovany GENČÚR
voľno Š. Sokolovce-Uzovce
PREDOHRÁVKA
ŽIACI –IV. C liga 11. kolo
26.10.15:00 Jakubovany Poloma VARGA
3. liga mladších žiakov U13– skupina D
21.10.14:00 Nemcovce SZUČ
ELARIN 3. liga mladších žiakov U11– skupina C
21.10.10:00 Pečovská N. Ves PALENČÁR