Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-3.liga žiaci 11.kolo: Jarovnice – Ostrovany – 14.10.2017 o 11:30 hod., FK Jarovnice poplatok 5 €

-4C.liga žiaci 9.kolo: Kamenica – Krivany – 13.10.2017 o 16:00 hod., FK Kamenica poplatok 10 €

-5.liga dorast 9.kolo: Víťaz – Uz. Šalgov – 21.10.2017 o 11:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať z dôvodu kolízie:

-3.liga žiaci 12.kolo: Pušovce – Dulová Ves – 21.10.2017 o 11:00 hod.

-4A.liga žiaci 11.kolo: Kapušany – Terňa – 28.10.2017 o 11:00 hod.

3.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jakubovany zo zápasu 8. kola 4C. ligy žiakov FK Krivany – FK Jakubovany za neskorí príchod hostí na stretnutie.

4.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jarovnice zo zápasu 10.kola 3. ligy žiakov FK Gregorovce – FK Jarovnice za neskorí príchod hostí na stretnutie.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja ELARIN U13 mladších žiakov:

- skupina E: FK Šar. Michaľany – 14.10.2017 o 10:00 hod., za účasti FK Šar. Michaľany, Uz. Šalgov, Ražňany a Šar. Sokolovce na ihrisku v Šar. Michaľanoch.

- skupina F: FK Krásna Lúka – 14.10.2017 o 13:30 hod., za účasti FK Krásna Lúka, Brezovica, Peč. N. Ves a Kamenica na ihrisku v Krásnej Lúke.

6.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19.10.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 162: Dušan BUJŇÁK (FK Torysa - 1330082), od 09.10.2017 + 10 €.

U.č. 163: Maroš KALEJA (FK Chmiňany - 1121248), od 09.10.2017 + 10 €.

U.č. 164: Ondrej KRUPA (FK Kapušany - 1206276), od 09.10.2017 + 10 €.

U.č. 165: Juraj LAZOR (FK Š.Bohdanovce - 1160546), od 09.10.2017 + 10 €.

U.č. 166: Peter JENDREK (FK Haniska - 1281730), od 09.10.2017 + 10 €.

U.č. 167: Patrik VARDŽIK (FK Kendice - 1292644), od 08.10.2017 + 5 €.

U.č. 168: Martin BRILLA (FK Torysa - 1240610), 6. liga 3b dospelí, 10.kolo, 08.10.2017 FK Nemcovce – FK Torysa, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 09.10.2017 + 10 €.

U.č. 169: Marek ELIÁŠ (FK Chmeľov - 1251813), 8.A liga dospelí, 8.kolo, 08.10.2017 FK Chmeľov – FK Sedlice, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 09.10.2017 + 10 €.

U.č. 170: Lukáš IVAN (FK Radatice - 1124204), 8.A liga dospelí, 8.kolo, 08.10..2017 FK Radatice – FK Haniska, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 46/1a, 46/2, od 09.10.2017 + 10 €.

U.č. 171: René BILÝ (FK Jarovnice - 1350695), 3 liga žiaci, 10.kolo, 08.10.2017 FK Gregorovce – FK Jarovnice, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 09.10.2017 + 5 €.

U.č. 172: DK na základe zápisu o stretnutí Jakubovany- Brezovica žiada o podrobné písomné stanovisko k HNS(urážlivé výroky) voči R pri podpisovaní zápisu po stretnutí od ved.mužstva FK Brezovica p. Michala Hromjaka do 16.10.2017.

U.č. 173: DK na základe správy DS zo stretnutia Š.Dravce - Záborské žiada klub FK Šarišské Dravce o podrobné písomné stanovisko k vhodeniu pyrotechniky(dymovnice) na HP divákom počas stretnutia do 16.10.2017.

U.č. 174: Peter VYSOČAN (FK Kojatice – 1082790) DK berie na vedomie žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a žiadosť zamieta + 10 €.

U.č. 175: Patrik VRANKA (FK Kamenica - 1312619), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK .výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 12.10.2017 do 30.06.2018 + 5 €.

U.č. 176: Dušan ŠAROVEC (FK Terňa - 1213528) DK berie na vedomie žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a podľa článku 41/5 DP žiadosť zamieta +10 €.

U.č. 177: DK na základe správy DS predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2017 o 16:30 hod aktérov stretnutia Nemcovce – Torysa a to delegované osoby Segeďa, Ľaš, Marušinová, Miško, kapitánov a vedúcich mužstiev , HU stretnutia, hráčov Oľšavský Dávid, Bodnár Ľubomír, Križalkovič Martin. DK zároveň začína disciplinárne konanie a vydáva predbežné ochranné opatrenie pre hráčov Oľšavský Dávid 1240611, Bodnár Ľubomír 1182703, Križalkovič Martin 1137786 zákaz výkonu športu do vyriešenia prípadu podľa čl.43/1,2a DP.

U.č. 178: Jozef KORINKO (FK Kendice - 1295794), 4. liga dorast, 10.kolo, 07.10.2017 FK Kendice – FK Kamenica, na základe zápisu o stretnutí a vypočutia na zasadnutí DK za HNS voči DO po stretnutí udeľuje disciplinárnu sankciu: pozastavenie výkonu športu na obdobie 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 12.10.2017 + 5 €.

U.č. 179: FK KENDICE 4.liga dorast, 10.kolo, 07.10.2017 FK Kendice – FK Kamenica, za telesné napadnutie DO úmyselným prudkým hodením lopty do tváre divákom. Disciplinárna sankcia: finančná pokuta 250 €, podľa DP čl. 50/1f, 2e,57/1f,57/2 RS 12/j + 5 €.

U.č. 180: Pavol MAJERNÍK (FK Nemcovce - 1258717), na základe stanoviska KR ObFZ DK upúšťa od potrestania a uvoľňuje výkon športu od 12.10.2017+10 € .

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1.Upozorňujeme FK, že na hlavnej stránke webu „Informácie zo sekretariátu“ sa nachádza list od trénera Regionálnych výberov dievčat VsFZ – Erik Makó na ktorý žiadame odpovedať do 15.10.2017.

2.Upozorňujeme FK, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac september bola 11.10.2017. Z tohto dôvodu dávame do pozornosti Rozpis ObFZ čl.6/d). FK, ktoré doposiaľ neuhradili ZF: Župčany, Brezovička, Š.Bohdanovce, Š.Michaľany, Drienov, Jakubovany, Chmin.N.Ves.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR neakceptovala podnet od FK Š. Bohdanovce.

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Poloma na R Varga Ľuboš za výkon v stretnutí žiakov 4.c ligy medzi (Poloma – Brezovička).

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Tulčik na R Tomeček František za výkon v stretnutí 5. ligy dorastu medzi (Tulčik – Drienov).

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Kokošovce na R Babjak Jozef za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Miklušovce – Kokošovce).

5.KR berie na vedomie pochvalu od FK Š. Sokolovce na R Fusek S., AR Svat L., Fusek A., DZ Mikulec za výkon v stretnutí dospelých 7.ligy medzi (Terňa – Š. Sokolovce).

6.KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz na R Okruhľanský, AR Želinský, Genčúr, DZ Pavel za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Brezovička – Víťaz).

7.KR na základe podnetu od FK Torysa vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Nemcovce – Torysa) a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15,-

8.KR pozýva na svoje zasadnutie R Segeďa Daniel a DZ Miško Peter dňa 19.10.2017 o 16.30h.

9.KR na základe podnetu od FK Nemcovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 3b ligy medzi (Nemcovce – Torysa) a rozhodla, že námietka je opodstatnená.

10.KR berie podnet od FK Miklušovce na vedomie.

11.KR berie podnet od FK Š. Sokolovce na vedomie.

12.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 40. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

 

Zmeny v obsadení R a DZ na 14.-15.10.2017:

DOSPELÍ
               
6.liga – 11.kolo 15.10.2017 o 14:30 hod.
10:30 Uz. Šalgov Chmin. N. Ves VAVREK LIPOVSKÝ DURKÁČ CUP
Drienov Nemcovce KOČIŠ ANDREJKO HLAVATÝ MIKULEC
Dubovica Rožkovany PALENČÁR ĽAŠ BORZA JENČA
V. Šebastová Hermanovce VARGA TOMEČEK E. JURAŠEK KOČIŠČIN Joz.
Záborské Ľubotice B ČONKA HANEL HORVÁTH KOČIŠČIN Ján
Chmiňany Š. Dravce TOMEČEK F. KOČAN  MARUŠIN ONDÍK
Torysa Peč. N. Ves FÚSEK A. KOŽLEJ P. PRUSÁK KNUT
7.liga - 11.kolo 15.10.2017 o 14:30 hod.
10:30 Žehňa Terňa BAČA PTÁK CISKO Š. DUDÁŠ
Š. Bohdanovce Gregorovce CISKO Š. BAČA PTÁK DUDÁŠ
Fričovce Žipov MARKOVIČ ŇAKAT MIŠKO
Hrabkov Kojatice MAĎAR ULIČNÝ L. KRAJČÍK
Víťaz Petrovany BABJAK KONEČNÝ MARUŠINOVÁ KOVALIČ
Š. Sokolovce Brezovička DURKÁČ VAVREK LIPOVSKÝ CUP
Kapušany Ostrovany RŽONCA SOPKO KUBÁNKA
8. liga A – 9.kolo 15.10.2017 o 14:30 hod.
10:30 Haniska Ruská N. Ves SOPKO ULIČNÝ M. RŽONCA MERKOVSKÝ
Sedlice Lemešany FÚSEK S. KLEPSATEL
Svinia Chmeľov OKRUHĽANSKÝ
Janov Radatice SVAT L.
Kokošovce Drien, N. Ves ŠTOFANKO JANÍČKO KLOVANIČ
Tulčík Miklušovce ONOFREJ
8.liga B - 8.kolo 15.10.2017 o 14:30 hod.
10:30 Lipany B Medzany ĽAŠ PALENČÁR BORZA JENČA v Ďačove
Brezovica Jakubova Voľa MIŽENKO
Krivany Hubošovce PAVLINSKÝ
Jakubovany Jarovnice MICHALIK BRÍŽEK
Poloma voľno
4.liga dorast – 11.kolo 14.10.2017 o 14:30 hod.
10:30 Župčany Veľký Šariš KOŽLEJ M. KOŽLEJ P.
Dubovica Gregorovce ANDREJKO RŽONCA
Demjata Rožkovany ĽAŠ LIPOVSKÝ
Kapušany Ruská N. Ves FÚSEK S. HORVÁTH
Kendice Ražňany MICHALIK ŇAKAT
15.10.11:30 Torysa Široké KOŽLEJ P. FÚSEK A.
15.10.11:45 Uzovce Kamenica MICHALIK
5.liga dorast - 8.kolo 14.10.2017 o 14:30 hod.
Š. Dravce Kojatice MIŽENKO PAVLINSKÝ
Lemešany Víťaz OKRUHĽANSKÝ TOMEČEK E.
Uz. Šalgov Peč. N. Ves VARGA PTÁK
Tulčík Hrabkov BABJAK HLAVATÝ
15.10.11:45 Drienov Záhradné ANDREJKO HLAVATÝ
3.liga žiaci – 11.kolo 14.10.2017 o 15:00 hod.
15.10. 11:00 Š. Michaľany Gregorovce MARKOVIČ JANÍČKO
11:30 Malý Šariš Veľký Šariš TOMEČEK F. SOPKO
Kojatice Hermanovce ULIČNÝ M. KONEČNÝ
15.10.11:30 Chmiňany Pušovce KOČAN TOMEČEK F.
14.10.11:30 Jarovnice Ostrovany FÚSEK A. DURKÁČ
15.10.12:00 Brezovica Ruská N. Ves MIŽENKO
15.10.14:30 Dulova Ves Chmin. N. Ves SEGEĎA
4.liga A žiaci - 9.kolo 14.10.2017 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Kapušany BORZA BARANOVÁ
11:00 Záhradné Terňa VERČIMÁK
12:30 Demjata Kendice LIPOVSKÝ ĽAŠ
Petrovany Trnkov-Nemcovce BRÍŽEK MARUŠINOVÁ
V. Šebastová Žehňa KOŽLEJ P. KOŽLEJ M.
15.10.12:00 Medzany Drienov OKRUHĽANSKÝ
4.liga B žiaci - 9.kolo 14.10.2017 o 15:00 hod.
Sedlice Miklušovce SEGEĎA
Radatice Janov KOČAN  JANIČKO
Víťaz voľno
4.liga C žiaci - 9.kolo 14.10.2017 o 15:00 hod.
15:00 Š. Sokolovce-Uzovce Poloma PALENČÁR Zruš. Del.
13.10.16:00 Kamenica Krivany MAĎAR
Rožkovany Š. Dravce MAJDÁK
15.10.11:30 Dubovica Torysa PRUSÁK
15.10.12:00 Jakubovany Peč. N. Ves BRÍŽEK
Brezovička voľno
ELARIN 3.liga mladších žiakov U13 - skupina F
14.10. 13:30 Krásna Lúka CISKO Š.
ELARIN 3.liga mladších žiakov U13 - skupina E
14.10. 10:00 Šar. Michaľany MARKOVIČ