fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelí 2.kolo: Víťaz – Fričovce – 15.9.2017 o 15:30 hod., bez poplatku.

-4.liga dorast 2.kolo: Kamenica – Ražňany – 29.8.2017 o 17:00 hod., bez poplatku.

-4.liga dorast 1.kolo: Gregorovce – Kendice – 5.8.2017 o 10:00 hod., Gregorovce poplatok 5 €

-3.liga žiaci 1.kolo: Hermanovce – Dulová Ves – 14.9.2017 o 17:00 hod., bez poplatku.

-3.liga žiaci 2.kolo: Dulová Ves – Veľký Šariš – 7.9.2017 o 17:00 hod., bez poplatku.

-3.liga žiaci 3.kolo: Š. Michaľany – Dulová Ves – 28.9.2017 o 17:00 hod., bez poplatku.

-3.liga žiaci 1.kolo: Ruská N.Ves - Jarovnice - 29.8.2017 o 16.00 hod., R.N.Ves poplatok 10 €

- 4.liga dorast 1.kolo: Ražňany – Široké – 5.8.2017 o 16.00 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje že FK Župčany odohrajú všetky svoje domáce zápasy 4. ligy dorastu v sobotu o 10:30, FK Župčany poplatok 10 €

3.ŠTK oznamuje, že semifinále 3b Pohára ObFZ sa uskutoční nasledovne:

Žipov – Brezovička 1.9.2017 o 16:00 hod. v Žipove

Hermanovce – Drienov 29.8.2017 o 17:00 hod. v Hermanovciach

4.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie z dôvodu kolízie:

-3.liga žiaci 1.kolo: Pušovce - Ostrovany 5.8.2017 o 17.00 hod.

5.ŠTK berie na vedomie žiadosti o organizovanie finále Pohára ObFZ Prešov. O usporiadanie finále prejavili záujem tieto FK: Kojatice, Široké, Hermanovce, Záborské, Kamenica, Ličartovce a Župčany.

6.ŠTK žiada FK, ktoré sa chcú dohodnúť na posunutie UHČ na 17:00 hod. - dospelí na tento víkend (dôvodom sú vysoké teploty) aby dohodu ohlásili do 4.8.2017 do 14:00 hod. podaním na ŠTK. Platí to aj o stretnutiach mládeže. Zmena UHČ nebude spoplatnená.

7.ŠTK doporučuje FK a rozhodcom stretnutí umožniť hráčom na základe požiadavky a dohody pred stretnutím aj dvojnásobnú občerstvovaciu prestávku v jednotlivých polčasoch.

8.ŠTK upozorňuje FK na zmenu pravidiel týkajúcu sa striedania hráčov v kategórií žiakov. Maximálny počet striedaní je 5 z toho je dovolené vrátiť sa vystriedanému hráčovi len do počtu daných 5 striedaní len raz.

9.ŠTK berie na vedomie odstúpenie FK Krásna Lúka zo súťaže 8.B ligy dospelých. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno.

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 10.8.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U.č. 7: Ján HRABOVECKÝ (FK Kendice - 1295965). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe DP čl. 37/6 (5 € - zberná faktúra) + 5 €.

U.č. 8: DK zamieta žiadosť FK Kendice o uvoľnenie pozastavenia výkonu športovej činnosti pre hráčov Patrik VARDŽIK (1292644) a Dávid KOČIŠKO (1295575), hráči na základe čl.37/6 DP nemôžu mať uvoľnenú činnosť za finančnú pokutu + 5 €.

U.č. 9: Patrik TOMEČKO ( FK Drienovská Nová Ves 1232769) . Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS a žiadosť zamieta + 10 €.

U.č. 10: Peter VEREŠPEJ ( FK Drienovská Nová Ves 1256544) . Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS a žiadosť zamieta + 10 €.

U.č. 11: Tomáš MALÍK (FK Uzovský Šalgov - 1203539). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe DP čl. 37/6 (10 € - zberná faktúra) + 10 €.

DK upozorňuje kluby, že prenos DS je len informatívny. Podľa čl. 35 ods. 1, DP za vykonanie DS uloženého disciplinárnym orgánom zodpovedá ten, komu bolo uložené a podľa čl. 35 ods. 2, DP klub spolu zodpovedá za vykonanie DS, ktoré bolo uložené jeho družstvu.

Prenos DS hráčov do jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 - aktualizované 03.08.2017.

1.stretnutie:

Peter VEREŠPEJ (FK Drienovská Nová Ves - 1256544), 8. A liga dospelí

Patrik TOMEČKO (FK Drienovská Nová Ves - 1232769), 8. A liga dospelí

Vladimír RABATIN (FK Brezovica - 1189778), 8. B liga dospelí

Patrik VARDŽIK (FK Kendice - 1292644), 4. liga dorast

Tadeáš PAVLÍK (FK Petrovany - 1360229), 4. A liga žiaci

Milan KMECIK (FK Janov - 1321454), 4. B liga žiaci

Matej HOLOMÁŇ (FK Dulová Ves - 1149074)

Michal ADAMOVIČ (FK Kojatice - 1182110)

Martin MOLITORIS (FK SAFI - 1294270)

Vladimír KARABINOŠ (FK Hermanovce -1198901)

Ján ĎURICA (FK Brezovica - 1189781)

Benjamín MIŠČÍK (FK Š.Sokolovce - 1342581)

Peter GIŇA (FK Lemešany - 1293412)

Marek GIŇA (FK Ostrovany - 1339753), 3 liga žiaci

Ľubomír KOČIK (FK Ľubotice B - 1211881)

2.stretnutia:

Marek JENČA (FK Ovčie - 1062473), 8. A liga dospelí,

Lukáš FRIČ (FK Gregorovce - 1243337), 8. B liga dospelí

Šimon SMETANKA (FK Rožkovany - 1170332), 6. liga 3b dospelí

3.stretnutia:

Ľuboš HUDÁK (FK Kapušany - 1192396)

Časové obdobie s prerušením: - zostatok DS do jesennej časti súť . ročníka 2017/2018.

Marko BALUCHA (FK Fričovský - 1332781) 4 týždne.

Slavomír HURAJT (FK Dubovica - 1160101), 3 týždne.

Dávid KOČIŠKO (FK Kendice - 1295575), 2 týždne.

Juraj KOMORNÍK (FK Demjata - 1298227), 2 týždne.

Časové obdobie:

Martin BARAN (FK Ovčie - 1333479) do 19.1.2018.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

Zmeny v obsadení R a DZ na 5. - 6.8.2017

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
6.liga – 1.kolo 6.8.2017 o 16:30 hod.
10:30 Dubovica V. Šebastová SOPKO MARKOVIČ HLAVATÝ KLOVANIČ
Chmin. N. Ves Nemcovce FÚSEK A. OKRUHĽANSKÝ ŇAKAT KOČIŠČIN Joz.
Š.Dravce Pečovská N. Ves CISKO Š. VARGA MIŽENKO MIKULEC
Ľubotice B Torysa MICHALIK PRUSÁK JURKO JENČA
Hermanovce Uz. Šalgov VAVREK HANEL HORVÁTH PALKO
Rožkovany Chmiňany GENČÚR PALENČÁR TOMEČEK F. MIŠKO
Drienov Záborské SVAT L. BAČA MARUŠINOVÁ CUP
7.liga - 1.kolo 6.8.2017 o 16:30 hod.
10:30 Fričovce Hrabkov PRUSÁK TOMEČEK F. TOMEČEK E. MIŠENČÍK
Terňa Gregorovce ŠTOFANKO ČONKA DUCKO KOČIŠČIN Ján
Brezovička Ostrovany MAĎAR VERČIMÁK TOMEČEK E. KOVALIČ
Petrovany Kapušany BABJAK KLIMKO LIPOVSKÝ DUDÁŠ v Ličartovciach
Kojatice Žehňa RŽONCA HLAVATÝ KOČAN PAVEL
Žipov Š. Sokolovce DURKÁČ SEGEĎA PISKURA MERKOVSKÝ
Š.Bohdanovce Víťaz ŇACHAJ KVAŠŇÁK MARKOVIČ ONOFREJ
8. liga A - 1.kolo 20.8.2017 o 16:30 hod.
8.liga B -1.kolo 27.8.2017 o 16:30 hod.
4.liga dorast – 1.kolo 5.8.2017 o 15:00 hod.
12:30 Ruská N. Ves Torysa HLAVATÝ FÚSEK A.
16:00 Ražňany Široké MARKOVIČ ŠTOFANKO
Rožkovany Uzovce MIŽENKO GENČÚR
10:00 Gregorovce Kendice OKRUHĽANSKÝ ŇAKAT
10:30 Župčany Kapušany TOMEČEK F. TOMEČEK E.
Dubovica Demjata PALENČÁR VARGA
16:30 Kamenica V. Šariš CISKO Š.
5.liga dorast - 1.kolo 26.8.2017 o 15:00 hod.
3.liga žiaci - 1.kolo 5.8.2017 o 15:00 hod.
11:30 M.Šariš Kojatice SEGEĎA LIPOVSKÝ
17:00 Pušovce Ostrovany SVAT L. MARUŠINOVÁ
29.8. 16:00 Ruská N. Ves Jarovnice
6.8. 11:00 Š. Michaľany Brezovica KOČAN RŽONCA BARANOVÁ
6.8. 13:30 V. Šariš Chmiňany HANEL VAVREK HORVÁTH
6.8. 14:15 Chmin.N.Ves Gregorovce ŇAKAT FÚSEK A. OKRUHĽANSKÝ