fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK vyžrebovala dvojice 2.kola 3b Pohára ObFZ Prešov, ktoré sa uskutoční 23.7.2017 o 17:00 hod., nasledovne:

Gregorovce – Žipov

Drienov – Kapušany

Hrabkov – Hermanovce

Brezovička – Rožkovany

Žrebovanie 3. kola sa uskutoční dňa 25.7.2017o 16.00 hod. na sekretariáte ObFZ.

Účasť FK vítaná.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U.č. 553: DK na základe stanoviska KR (U.č. 540) upúšťa od potrestania a uvoľňuje športovú činnosť pre hráča Miroslav KALEJA (FK Ostrovany - 1203956) od 06.07.2017 + 10 €.

U.č. 554: Ľubomír KOČIK (FK Ľubotice B - 1211881), 3b Pohár ObFZ - 1.kolo, 25.06.2017 FK Ľubotice B – FK Drienov, vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 26.06.2017 . DK podľa čl.37/9 DP nariaďuje vykonať DS hráčom v najbližšom majstrovskom stretnutí 3b 6. ligy (1.kolo) + 10 €.

DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 týmto klubom:

U.č. 555: FK Rožkovany zo stretnutia Rožkovany - Nemcovce, 23.kolo + 10 €.

U.č. 556: FK Petrovany zo stretnutia Petrovany - Drienov, 23.kolo + 10 €.

U.č. 557: FK Šarišské Dravce zo stretnutia Š.Dravce - Široké, 24.kolo + 10 €.

U.č. 558: FK Šarišské Dravce zo stretnutia Š.Dravce-Peč.Nová Ves 25.kolo + 10 €.

U.č. 559: FK Hermanovce zo stretnutia Hermanovce- Rožkovany 26..kolo + 10 €.

DS: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. g) .

U.č. 560: Marek BALOGA (FK Široké - 1294433). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe DP čl. 37/6 (5 € - zberná faktúra) + 5 €.

U.č. 561: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS, sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18.

U.č. 562: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné podať cez ISSF podanie na komisiu DK ObFZ Prešov. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: 

dospelí 10 € + 10 € za prerokovanie;

dorast 5 € + 5 € za prerokovanie.

DK upozorňuje kluby, že prenos DS je len informatívny. Podľa čl. 35 ods. 1, DP za vykonanie DS uloženého disciplinárnym orgánom zodpovedá ten, komu bolo uložené a podľa čl. 35 ods. 2, DP klub spolu zodpovedá za vykonanie DS, ktoré bolo uložené jeho družstvu.

Prenos DS hráčov do jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018.

1.stretnutie:

Peter VEREŠPEJ (FK Drienovská Nová Ves - 1256544), 8. A liga dospelí

Patrik TOMEČKO (FK Drienovská Nová Ves - 1232769), 8. A liga dospelí

Vladimír RABATIN (FK Brezovica - 1189778), 8. B liga dospelí

Patrik VARDŽIK (FK Kendice - 1292644), 4. liga dorast

Tadeáš PAVLÍK (FK Petrovany - 1360229), 4. A liga žiaci

Milan KMECIK (FK Janov - 1321454), 4. B liga žiaci

Marián BOMBÍK (FK Petrovany - 1149074)

Marián JABCUN (FK Petrovany - 1190749)

Matej HOLOMÁŇ (FK Dulová Ves - 1149074)

Tomáš MALÍK (FK Uzovský Šalgov - 1203539)

Michal ADAMOVIČ (FK Kojatice - 1182110)

Ľubomír ŽIGA (FK Lemešany - 1192364)

Ján HRABOVECKÝ (FK Kendice - 1295965)

Martin MOLITORIS (FK SAFI - 1294270

Vladimír KARABINOŠ (FK Hermanovce -1198901

Ján ĎURICA (FK Brezovica - 1189781

Benjamín MIŠČÍK (FK Š.Sokolovce - 1342581)

Peter GIŇA (FK Lemešany - 1293412)

Marek GIŇA (FK Ostrovany - 1339753), 3 liga žiaci

Ľubomír KOČIK (FK Ľubotice B - 1211881)

 

2.stretnutia:

Marek JENČA (FK Ovčie - 1062473), 8. A liga dospelí,

Lukáš FRIČ (FK Gregorovce - 1243337), 8. B liga dospelí

Šimon SMETANKA (FK Rožkovany - 1170332), 6. liga 3b dospelí

 

3.stretnutia:

Časové obdobie s prerušením: - zostatok DS do jesennej časti súť . ročníka 2017/2018.

Slavomír HURAJT (FK Dubovica - 1160101), 3 týždne, do 20.08.2017.

Dávid KOČIŠKO (FK Kendice - 1295575), 2 týždne, do 12.8.2017

Juraj KOMORNÍK (FK Demjata - 1298227), 2 týždne, do 12.8.2017

Marko BALUCHA (FK Fričovský - 1332781) 4 týždne, do 27.08.2017

Časové obdobie:

Martin BARAN (FK Ovčie - 1333479) do 19.1.2018.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).