fbpx


Meniny dnes: zajtra:

OKIENKO  OFZ  PREŠOV

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 45

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1. ŠTK upozorňuje FK III.A triedy dospelých a II.A triedy žiakov, že FK Lemešany

    odohrajú všetky svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku v Drienove:

2. ŠTK zobrala na vedomie námietku FK Kojatice k stretnutiu dospelých Janov –

    Kojatice.

3. KM pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.4.12 o 15.30 hod. zástupcov FK Záborské:

    VD – Grejtak, tréner – Porochnavý, hráč – Ličák s OP.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

- DK po úhrade udelených pokút uvoľňuje činnosť týmto FK: Jakubovany, Ovčie

- U. č. 325: za 4 ŽK 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 01.04.: Koma Miroslav

  (Petrovany + 3,40 €), Olšavský Dávid (Torysa), Adam Erik (Miklušovce), Treščák

  Igor (Jarovnice + 3,40), Kacvinský Jozef (Chminianska Nová Ves).

- U. č. 326: Varga Jaroslav (Janov) vylúčený za HNS voči rozhodcovi. Podľa  1/3/b

  k DP, 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 01.04.2012.

- U. č. 327: Kacvinský Jozef  (Chminianska Nová Ves)  vylúčený po 2 ŽK.  Podľa

  1/5/a k DP 1 súťažné stretnutia nepodmienečne od 01.04.2012 (trest po odpykaní

  za 4 ŽK).

- U. č.  328: Semančík Marek (Gregorovce + 3,40) vylúčený za podrazenie súpera

  v gólovej príležitosti a zároveň kritika voči R po udelení ČK.  Podľa  príl. 1/4/a k DP

  a 1/3/b k DP 5 súťažné stretnutia nepodmienečne od 01.04.2012.

-U. č.  329: Klembara Peter (Šarišské Dravce + 3,40) vylúčený po 2 ŽK. Podľa 1/5/a

  k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 01.04.2012.

- U. č.  330: Červeňák Adrián (Dubovica + 3,40) vylúčený po 2 ŽK. Podľa 1/5/a k DP

  1  súťažné stretnutie nepodmienečne od 01.04.2012.

- U. č. 331: DK trestá FK Torysa finančnou pokutou 20 € za neskorý začiatok 

  stretnutia dospelých a porušenie RS čl. 5 bod e) – teplá voda.

-U. č. 332: Na základe podnetu FK Fričovce sa  šetrením  nepreukázali porušenia

  športových noriem zo strany FK Torysa (nepotvrdili to ani delegované osoby).

- U. č. 333: DK uvoľňuje činnosť Matúš Ptašinský (Terňa) od 04.04.2012. Podľa 31/1

  DP.

- U. č. 334: DK uvoľňuje činnosť Michal Lorinc (Žehňa)  od 04.04.2012. Podľa 31/1

  DP.

- U. č. 335: DK uvoľňuje činnosť Patrik Čonka (Žehňa)  od 04.04.2012. Podľa 31/1

  DP.

 

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.

       

KOMISIA ROZHODCOV:

1. Zmeny v obsadení na 7.- 8.4.2012: Kojatice – Petrovany (R J.Hudák za Zajaca,

    AR Kolenčík za Kačmara), Žipov – Nemcovce (R Hopko za Marušina, AR P.Kožlej

    za Hopka), Žehňa – Poloma (R Tall za Jakubčina), Radatice – Sedlice (R Jakubčin

    za Talla, AR Šeminský za Kolenčíka), Š.Sokolovce – Lipníky (AR Tirpák st. za

    Halčáka), Chmin.N.Ves – Kapušany (R Kačmar za M.Onofreja), Ruská N.Ves –

    Š.Bohdanovce (R Zajac za J.Hudáka), Ľubotice B – Drienov (AR2 Kožar), Krásna

    Lúka – Rožkovany (R Ružbarský za Ľ.Vargu), Brezovička – Krivany (R Ľ.Varga za

    Ružbarského), dorast: Chmiňany – Dubovica (AR Šeminský za Halčáka), Ruská

    N.Ves – Žehňa (AR Zajac za Hudáka).

2. KR dôrazne upozorňuje R a DZ na správny popis priestupkov pri udeľovaní

    osobných trestov: podrazenie nedbanlivým spôsobom – bez ŽK, podrazenie

    bezohľadným spôsobom – ŽK, podrazenie neprimeranou intenzitou – ČK.

3. Opätovne upozorňuje R a DZ, že dňa 11.3.2012 došlo k zámene viacerých

    kabátov. Prípadnú zámenu prosím nahláste na KR.

4. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých Demjata – Hermanovce

   a konštatuje, že dosiahnutý gól v 30 min. na 2:1 bol regulárny a rozhodnutie R

   a AR bolo správne.

5. KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.4.12 o 15.30 hod. R Kasprišina

    a M.Semančíka.

 

SEKRETARIÁT:

1. Zmena štatutára:

    TJ Družstevník Radatice

     predseda: Jozef Kropiľák, 082 42 Radatice 12

2. Upozorňuje FK o povinnosti zaregistrovať klubového managera. Tlačivo na

    zaregistrovanie nájdete na:

    http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/ISSF/

    Dokumenty/20120309_registracny­_formular_ISSF_Manager.pdf