fbpx


Meniny dnes: zajtra:

Oznamujeme FK, R a DZ, že Rozpis súťaží je vytlačený a je k dispozícií na sekretariáte ObFZ.

Žrebovacie čísla pre súťažný ročník 2023/24   kliknite tu

Prestup mladistvých hráčov z/do zahraničia   kliknite tu

Návod ako pridať do ISSF vedúceho družstva, lekára ... kliknite tu

VV ObFZ oznamuje FK, že z dôvodu nariadenia SFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2022/23 musia byť R a DZ pôsobiaci v súťažiach ObFZ nahlásení do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Z tohto dôvodu sa FK zvýšia náklady na delegované osoby nakoľko dôjde k povinným odvodom.

Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine sa FIFA rozhodla dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov, bližšie informácie nájdete na:
 
VV žiada FK o predkladanie mien jubilantov na ocenenie za ich doterajšiu činnosť v prospech klubu resp. zväzu.
 
Tlačivo - zoznam osôb zúčastnených na stretnutí   kliknite tu
 
Vzdelávanie trénerov  kliknite tu
 
Postup na posielanie videí zo zápasov ObFZ:   http://www.tv7.sk/index.php/cookies-policy
Tlačivo - Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie   kliknite tu
Vzhľadom na viaceré otázky k spôsobu nového systému prihlasovania trénerov futbalu na semináre a školenia, zverejňujeme spracovanú postupnosť krokov prihlasovania   kliknite tu
Chceš sa stať futbalovým rozhodcom?  Volaj na tel. číslo:  0907 507 964 - Michal Čiernik
 11
S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým športovým priateľom, že nás dňa 13.9.2023 vo veku 44 rokov opustil starosta obce Žehňa a zároveň predseda klubu OZ Rómovia napredujú dopredu Žehňa pán Atila GÉŇA. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 16.9.2023 o 14 hod. v dome smútku Žehňa.
Česť jeho pamiatke.

 ARCHÍV  kliknite tu