fbpx


Meniny dnes: zajtra:

Halový turnaj prípravky U11 postupujúci A skupina: Tatran dievčatá, Ľubotice, Chmin.N.Ves, B skupina: Pušovce, Záhradné, Brezovica.

Halový turnaj dorastencov postupujúci A skupina: Ľubotice, Ruská N.Ves, Záhradné,  B skupina: Drienov, Pušovce, Župčany/Kojatice

Celkové rozlosovanie halových turnajov ObFZ 2023   kliknite tu

Upravené rozlosovanie Zimného pohára ObFZ 2023  kliknite tu

alové turnaje ObFZ 2023 - Rozpis   kliknite tu    súpiska hráčov na turnaj   kliknite tu

Rozlosovanie a pokyny k zimnému poháru ObFZ 2023   kliknite tu

Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine sa FIFA rozhodla dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov, bližšie informácie nájdete na:
 
VV žiada FK o predkladanie mien jubilantov na ocenenie za ich doterajšiu činnosť v prospech klubu resp. zväzu.
 
Na stiahnutie video pre R a DZ UEFA 2022 (alebo na zväze u sekretára SK verzia)   klik tu   (súbory je po stiahnutí potrebné rozbaliť/extrahovať zo Zip súboru); otvárať cez aplikáciu Mulppy
subory
Výsledky z volebnej konferencie ObFZ zo dňa 4.12.2021  kliknite tu
Správa o hospodárení  kliknite tu
Správa revíznej komisie  kliknite tu
Správa o činnosti   kliknite tu
Príhovor predsedu ObFZ kliknite tu
 
Tlačivo - zoznam osôb zúčastnených na stretnutí   kliknite tu
 
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri /Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom emailom cez ISSF(december 2020). Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých Vami vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke vzdelavanie.digital, kde si vytvoríte konto ako Tréner SFZ a v sekciách Konferencie si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok Vám budú Vaše aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidované vo Vašom konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).                                                

Link na stránku konferencie: https://vzdelavanie.digital/konferencia-trenerov-sfz-2020/
Link na stránku pre registráciu: https://vzdelavanie.digital/register/


Tlačivo: Základné údaje o vybavení areálu futbalového štadióna žiadame doručiť na ObFZ do 6.11.2020 kliknite tu
POKYNY K ORGANIZÁCII STRETNUTÍ ObFZ OHĽADOM KORONAVÍRUSU   kliknite tu
DOTÁCIA PRE FUTBALOVÉ KLUBY ObFZ PREŠOV z príjmu DK v roku 2019 schválená VV dňa 19.6.2020    kliknite tu
Podniková predajňa minerálnych vôd v Širokom oznamuje, že si FK môžu zakúpiť minerálnu vodu Zlatá studňa vo zvýhodnenej cene 80€/paleta. V prípade dovozu na miesto určenia v rámci okresu Prešov bude cena 90€/paleta. Informácie na tel. číslo 0918 919 108.
Postup na posielanie videí zo zápasov ObFZ:   http://www.tv7.sk/index.php/cookies-policy
Tlačivo - Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie   kliknite tu
Vzhľadom na viaceré otázky k spôsobu nového systému prihlasovania trénerov futbalu na semináre a školenia, zverejňujeme spracovanú postupnosť krokov prihlasovania   kliknite tu
Chceš sa stať futbalovým rozhodcom?  Volaj na tel. číslo:  0907 507 964 - Michal Čiernik
 

 ARCHÍV  kliknite tu