fbpx


Meniny dnes: zajtra:

Nie je pravdou, že deti strácajú záujem o futbal. No na druhej strane  je aj pravdou, že demografická krivka na Slovensku nie je veľmi potešiteľná. V našej krajine sa rodí stále menej detí. Navyše chlapci aj dievčatá v porovnaní s rokmi minulými majú ďaleko väčšie možnosti, ako zmysluplne využiť svoj voľný čas. Tam, kde im vytvoríme podmienky určite dokážeme ich pritiahnuť aj na futbalové ihriská.

 VZ3 1241

V ostatných rokoch sa v našom okrese potešiteľne zvýšil počet klubov, ktoré vytvorili družstvá v kategórii mladších žiakov U-11 a U13. Aj súťaže starších žiakov sú celkom solídne obsadené, no potom už nastáva problém – chýba možnosť pokračovať v dorasteneckých družstvách. Tých je každoročne menej. Prevláda názor, že chlapci už nemajú prvotný záujem o futbal. Či je tomu naozaj tak, o tom môžeme dlho diskutovať, no urobiť všetko preto, aby mladí futbalisti aj v dorasteneckom veku mali možnosť hrávať futbal vo svojej dedine, prípadne v jej blízkom okolí, je našou prioritnou povinnosťou. Lebo ak si nevychováme futbalistov, nebude ho kto mať hrať. Už teraz majú mnohé kluby existenčné problémy s vytvorením aspoň základnej seniorskej jedenástky, hráčske kádre sú výrazne prestarnuté, hrávať musia mnohí futbaloví veteráni, a mladej nastupujúcej futbalovej generácie niet. Treba si však položiť otázku, prečo tomu tak je a ako tomu zabrániť ...

VZ3 1386

Výkonný výbor ObFZ Prešov na svojich zasadnutiach , ale aj na nedávnych aktívoch ŠTK, venoval najväčší časový priestor diskusii na tému, ako ďalej s mládežníckym futbalom v našej oblasti. Okrem toho, že sa pripravuje najoptimálnejší model mládežníckych súťaží, hľadajú sa a preberajú  aj možnosti, ako a kde získať vyškolených trénerov mládeže. Tých je absolútny nedostatok, no bez nich sa cesta k prosperite mládežníckeho futbalu  nielen v našej oblasti stane neprejazdenou.

Určite existujú mnohí, ktorí by aj radi vo svojom voľnom čase pomohli vo výchove najmladšej futbalovej generácie, nevedia však kde a s kým môžu debatovať na túto tému.  Takých trénerov hľadáme a oblastný futbalový zväz im bude v rámci svojich možnosti maximálne nápomocný. Zabezpečí napr. aby 100,- € poplatok za získanie najnižšej trénerskej kvalifikácie GRASSROOTS C, bol hlavne uhradený z prostriedkov SFZ, VsFZ ako aj ObFZ a len naozaj symbolickou čiastkou uchádzačom. Ďalej v prípade, že vyškolený tréner si nenájde futbalový klub, kde by mohol pôsobiť, tak ObFZ mu určite nájde klub, kde bude môcť svoje trénerské schopnosti rozvíjať.

Chceme pripomenúť FK, že podľa Zákona o športe je FK povinný zabezpečiť sústavnú prípravu športovca na súťaž a účasť športovca na stretnutiach pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou, v opačnom prípade hrozia FK sankcie (pokuty, ..... ).

Dňa 27.4.2018 o 18.30 hod. sa v zasadačke ObFZ uskutoční II.kolo seminára trénerov, kde by sa diskutovalo o rozvoji mládežníckeho futbalu, školení nových trénerov, ............

Boli by sme radi, aby sa tohto sedenia zúčastnili tréneri ale aj záujemcovia o trénersky chlebíček.

 

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť