fbpx


Meniny dnes: zajtra:

V sobotu si na rokovaní Volebnej konferencie ObFZ Prešov zvolia prítomní delegáti nového predsedu. Záujem stáť na čele zväzu, riadiť ho a niesť zodpovednosť, prejavili dvaja muži. Jiří Ballarin a Vlastislav Laskovský. Položili sme im otázky, na ktoré ochotne odpovedali:

Jiří Ballarin

Ballarin

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

ObFZ Prešov je tvorený okresmi Prešov a Sabinov. Musí sa stať stabilnejšou a dôveryhodnejšou súčasťou štruktúr VsFZ a SZF s postavením, ktoré mu prináleží a ktoré si každý z nás želá. Počet klubov vo všetkých súťažiach a ľudí tvoriacich členskú základňu, nás všetkých k tomu zaväzuje. Je namieste dať predsedovi ObFZ Prešov štatutárne silný mandát. Nový a riadne zvolený predseda ObFZ Prešov musí využiť svoj mandát v prospech ObFZ, či už na miestnej, VsFZ, alebo na úrovni SFZ. Ja osobne, a to hovorím s plnou vážnosťou, aj keď expresívne povedané, nemám nikde zavreté dvere, spálené mosty resp. vykopané vojnové sekery. Viem rokovať razantne, konštruktívne, komunikovať problematiku a nájsť riešenia.

Čo nové, progresívne viete vniesť do fungovania zväzu?

Pod novým a progresívnym si každý predstavuje niečo iné. Nová bude asi väčšina záležitosti spojených s víziou nového predsedu, ktorú prednesie ako námet na diskusii a schváleniu zvolenému Výkonnému výboru a Rade, čiže konferencii, ako aj členskej základni tvoriacej cely ObFZ Prešov. Od zvoleného predsedu ObFZ Prešov sa to predsa oprávnene očakáva a ja s ničím iným nerátam. To je poslanie predsedu. To znamená tvrdá a poctivá práca s osobnou zodpovednosťou každého k cieľu, ktorý chceme všetci a je popísaný v odpovedi na prvú otázku. ObFZ je zo svojho štatútu zodpovedný za čo najširšie a najmasovejšie zapojenie hlavne detí a mládeže do športu a vzťahu k nemu.  Rád by som bol, aby sa zväz zapojil do projektu „Dajme spolu gól“. Ide o projekt SFZ, ktorého hlavnou úlohou je popularizovať futbal u detí v materských školách. Pôjde o pravidelnú športovú aktivitu zameranú na futbal pre chlapcov ale aj dievčatá, ktorá sa bude konať priamo v danej materskej škole raz do týždňa. Len s deťmi a mládežou môžeme mať následne súťaže dospelých, keď ich pri futbale udržíme do dospelého veku. K tomu sú z mojej strany jasne riešenia, o ktorých bude v zime počas futbalovej prestávky diskusia, aby sa dosiahol konsenzus pri napĺňaní tohto hlavného cieľa, a o ktorých som osobne debatoval v mesiacoch október a november s klubmi a ich zástupcami.

K tomu je potrebná vzájomná komunikácia, ktorá v súčasnosti nie je taká, ako má byť, rešpektovanie sa seba samých, vzájomná úcta a tolerancia k životu aj tomu futbalovému. Vždy boli, sú a budú problémy, konflikty, záujmy v živote, rodine ... tak je to i v športe a aj v našom futbale. 

V neposlednom rade k mojej prísnosti na seba a okolie viem komunikovať a dohodnúť sa s ľuďmi, ktorí rešpektujú obe strany tejto mince. Nedelím ľudí na priateľov a nepriateľov, lebo každý môže byť náš priateľ, keď nemá len požiadavky a povinnosti a pravidlá pre neho neplatia, alebo si ich vysvetľuje po svojom.

Je niečo, čo by ste na jeho fungovaní rapídne zmenili?

Navratenie postupne strácanej vážnosti úradu predsedu ObFZ Prešov, zodpovednosť, prísnosť k sebe a ostatným v ObFZ. Jasné pravidlá a vyžadovanie plnenia konkrétnych  úloh s jasným a čitateľným hodnotením. Čím širšia futbalová obec v ObFZ Prešov a mimofutbalová obec podporujúca ObFZ Prešov bude mať pocit chcenosti, robiť resp. pomôcť podporovať futbal, pretože táto práca má zmysel, tým lepšie. K tomu vytvoriť  potrebný servis klubom  s ich angažovanosťou a participáciou. Futbal je o ľuďoch a pre ľudí.

Čo považujete sa svoje prednosti, čo by vás mohlo predurčovať na dobré riadenie zväzu?

Som manažér a celý život som ním bol a ostanem. Nech zhodnotia ľudia moje takmer 8- ročné starostovské pôsobenie v Trnkove, vyše 25-ročné pôsobenie v armáde , dvojročné na ministerstve vnútra - v zodpovednosti za integrovaný záchranný systém SR, 7-ročné na železniciach SR v zodpovednosti za oblasti IKT (informačno-komunikačné technológie). Mám pravdepodobne tento manažérsky dar, o ktorý by sa mal človek podeliť, podeliť o svoju schopnosť a zároveň zodpovednosť s tým spojenú. Čo som doposiaľ robil, robil som koncepčne ,výhľadovo s predikciou niekoľkých rokov vopred a hlavne osobnou zodpovednosťou. Vo futbale nechcem inak...

Hovoria vo váš prospech nejaké doterajšie osobné skúsenosti s prešovským a sabinovským okresným futbalom? 

Skúsenosti - áno rozumiem futbalu na VsFZ aj SFZ úrovni, ako aj prešovskému a sabinovskému futbalu, a nikdy som ho v mojom konaní a v mojej mysli neopustil, čoho dôkazom je okrem iného vyše 60 aktívnych mládežníkov v obci Trnkov pod hlavičkou ŠaZZ Trnkov a seriózna a koncepčná práca v tomto klube.

K tomu mi dovoľte uviesť mojich vyše 20 rokov rozhodcovskej a delegátskej prace v ObFZ vo VsFZ Košice a SFZ a ich odborných štruktúrach (11 rokov v KR Prešov, v ŠTK Prešov a Košice a 6 rokov v DK SFZ, kde som zastupoval VsFZ , republikový rozhodca 7 rokov , delegát SFZ a pozorovateľ rozhodcov SFZ 3 roky). V roku 2008 som ukončil pôsobenie z dôvodu vážnosti vysokopostavenej vykonávanej funkcie v armáde, kde moje pracovne povinnosti v týchto rokoch limitovali tie futbalové, čo neplatí pre súčasnosť. 

Čo bude dominovať vo vašom vystúpení pred delegátmi konferencie ObFZ Prešov, čím chcete získať ich hlasy vo voľbách?

Nemám ambíciu ja, ani moja rodina, ktorú tvorí (manželka Milka a nevesta Mária, ktoré nie sú futbalovo činné,  ani ročná vnučka Bianka. To isté platí o mojich deťoch, dvaja zodpovední chlapi Ondrej 28 a Peter 30 rokov .... To znamená, že nechcem a nemám ani v úmysle si zabezpečiť postup sebe, členom mojej rodiny v štruktúrach rozhodcov a delegátov zväzu... Nie to nie je môj príbeh – to hovorím jasne.

Rodine som vďačný za celoživotnú podporu mojich nemalých aktivít, ktoré si viem časovým manažmentom ošetriť tak, aby som bol produktívny a efektívny, čo môže byť téma, že či vôbec budem mať na futbal a činnosť v ňom čas a priestor. Moja odpoveď je - áno. Nechajte to na mňa. Keď mi delegáti na volebnej konferencii dajú dôveru, bude výkon funkcie predsedu ObFZ Prešov mojou zodpovednosťou naplniť toto poslanie. Vedel som sa v živote vždy zariadiť podľa toho, čo život prinesie...

Na záver si dovolím otvoriť ešte jednu tému, či otázku, keby sa ma na ňu niekto chcel opýtať.
Som Čech, alebo nie? Vyvoláva táto skutočnosť nezodpovedané otázky? Moje meno a priezvisko je: Jiří Ballarin, čo neznie veľmi slovensky. Áno mam národnosť českú, som pôvodom z Moravy, z ostravského regiónu a hlásim sa k tomu. S tým problém nemám, pokiaľ  by toto bola národnostná téma a nie práca spojená s futbalom... 

Moje deti a celá moja rodina sú slovenskej národnosti, ja zasa, expresívne povedané, česky hovoriaci ortodoxný „vychodňar“, ktorý vie veľmi dobre česky (najčastejšie používam reč tak ako mi „ zobák narástol“), slovensky, anglicky a „kuščičko vychodňarsky“.

Tak to je, aby to bolo jasné, nám všetkým okolo futbalu a v prípade, že by to bola pre niekoho taktiež téma ... 

Vlastislav Laskovský

laskovsky

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Rozhodol som sa kandidovať z dôvodu, že súčasná situácia na zväze je v katastrofálnom stave, sme na smiech ľuďom od Bratislavy až po Sninu. Ľudia, ktorí začínali po voľbách pred štyrmi rokmi ako členovia výkonného výboru a komisií, sa postupne vymieňali, čo jasne naznačovalo, že situácia je kritická.

Čo nové, progresívne viete vniesť do fungovania zväzu?

Rovnaké podmienky pre každý klub. Odborné riadenie zväzu a podpora klubov najmä pre prácu s mládežou.

Je niečo, čo by ste na jeho fungovaní rapídne zmenili?

Celý futbalový zväz je potrebné zastabilizovať a podporovať ľudí pre dobro futbalu v našom okrese.

 Čo považujete sa svoje prednosti, čo by vás mohlo predurčovať na dobré riadenie zväzu?

Najmä moje manažérske schopnosti, ktoré dokazujem už 25 rokov, odkedy som vybudoval firmu, ktorá ja najväčším nezávislým spracovateľom plochého skla na Slovensku.

Hovoria vo váš prospech nejaké doterajšie osobné skúsenosti s prešovským a sabinovským okresným futbalom?

Samozrejme, vo futbalovom hnutí sa pohybujem už viac ako 30 rokov, či už vo funkcii predsedu Komisie rozhodcov ObFZ, alebo ako medzinárodný asistent rozhodcu FIFA. Kontakt s klubmi udržiavam stále.

Chcem sa venovať len dvom funkciám -  futbalu a mojej práci - na rozdiel od môjho protikandidáta, ktorý ich má až päť.

Čo bude dominovať vo vašom vystúpení pred delegátmi konferencie ObFZ Prešov, čím chcete získať ich hlasy vo voľbách?

Pomenovanie súčasného stavu, nastavenie pravdivého zrkadla a poukázanie na východiska z tejto situácie. Tiež možnosti a moja predstava o práci s mládežou v jednotlivých kluboch.

 

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť