fbpx


Meniny dnes: zajtra:

OKIENKO  OFZ  PREŠOV

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 44


ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 44

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

1.  U. č. 274: DK z dôvodu neuhradenia pokút udelených v jesennej časti súť. ročníka

     2012/13 zastavuje činnosť pre družstvá FK:

     Žehňa 341,9 €, 

     Š.Bohdanovce 74,7 €, R.N.Ves 93,2 €, Ličartovce 110,5 €, Radatice 77,8 €,

     Rožkovany 3,4 €,  

     Fintice 33 €, V.Šariš 19,6 €,  Pušovce 3,4 €, Kendice 16,2 €, Uzovce 15,3 €,

     Župčany 3 €

     DK žiada FK o predloženie dokladu úhrady do 4.4.13 do 14.00 hod.

2.  U. č. 275: Dávid Lukáč (Malý Šariš) žiadosť o zmenu disciplinárneho opatrenia.

     DK  podľa čl. 31/1 DP žiadosť zamieta.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.  ŠTK z dôvodu nespôsobilých hracích plôch ruší stretnutia dospelých a mládeže

     hraných v dňoch 30. – 31.3.2013, okrem stretnutí:

     -M.Šariš – Hermanovce  31.3.2013 o 15.00 hod. na ihrisku s umelou trávou

     Tatrana Prešov. Zraz účastníkov je na hlavnom  štadióne Tatrana Prešov.

     -Janov – Miklušovce 31.3.2013 o 15.00 hod.

     -Uz.Šalgov – Krásna Lúka 31.3.2013 o 15.00 hod. na ihrisku s umelou trávou

     v Sabinove.

    Na ihrisku s umelou trávou je zakázané hrať s kopačkami s vymeniteľnými

    kolíkami.

    Náhradný termín pre stretnutia I. triedy dospelých bude 8.5.2013. Náhradný

    termín pre ostatné súťaže dospelých a dorastencov bude 1.5.2013. ÚHČ budú

    určené dodatočne.

2. ŠTK vzhľadom na problémy SFZ s vydávaním nových plastových preukazov,

    povoľuje štart hráčom, ktorým neboli dodané tieto plastové preukazy a majú

    schválené pretupy a hosťovania resp. si podali žiadosti o vydanie RP, že majú

    povolený štart na stretnutie ak sa preukážu OP a FK preukáže týchto hráčov R, DZ

    a súperovi pred stretnutím na počítači na webovej stránke matriky SFZ –

    www.futbalnet.sk pokiaľ má domáci FK na ihrisku pristupný internet. V prípade, že

    FK tak neurobí R hráča nepripustí na stretnutie.

    Táto výnimka platí do 31.3.2013. R a DZ stretnutia uvedú túto skutočnosť v zápise

     o stretnutí. 

3.  ŠTK žiada FK, aby do začiatku jarnej časti doručili na OFZ nové súpisky pre  

     družstvá dospelých a dorastencov (je tam nová kolonka – registračné číslo hráča

     – 7 miestne číslo).  Súpisky si stiahnite z webovej stránky OFZ. Pečiatka od

     lekára nie je potrebná nakoľko je na súpiskách z jesene.

4.  ŠTK oznamuje FK III.A triedy dospelých, že FK Svinia odohrá svoje domáce

     stretnutia na ihrisku v Kojaticiach.

5.  ŠTK oznamuje FK, že FK Lemešany odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej

     časti na ihrisku v Drienove.

6.  KM oznamuje FK I. triedy žiakov, že FK Šarišské Michaľany odohrajú svoje

     domáce stretnutia v sobotu o 11.00 hod.

7.  KM z dôvodu nedostatku rozhodcov zo Sabinovského okresu oznamuje

     družstvám žiakov II.E triedy, že v prípade potreby môže dôjsť k zmene ÚHČ.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.  Obsadenie stretnutí dospelých:

     M.Šariš – Hermanovce: Leško – Maňkoš, Tirpák ml. – Novák

     Janov – Miklušovce:      Svat – Kostráb, Kakaščík – Kočiščin Jozef

     Uz. Šalgov – Krásna Lúka: Ľ.Varga – Šipka, Pavlinský – Kubánka

2.  KR žiada všetkých R a DZ pôsobiacich v súťažiach OFZ, VsFZ a SFZ, aby sa

     do 5.4.2013 dostavili na OFZ z dôvodu podpisu zmluvy.

 

MATRIČNÁ KOMISIA:

1.  MaK oznamuje FK, že v prípade ak zistia že niektorý hráč nie je v systéme ISSF

     je potrebné čo najskôr doručiť na OFZ RP hráča, ktorý bude následne

     v spolupráci s matrikou SFZ zaregistrovaný.

2.  MaK oznamuje FK, že v prípade ak si chcú zaregistrovať nového hráča do

     systému ISSF je potrebné doručiť na OFZ okrem prihlášky aj rodný list hráča.

3.  MaK oznamuje FK, že od 4.3.2013 neplatia vopred matričné poplatky za prestupy

     a hosťovania (šeky). Jednotlivé poplatky budú uhrádzať tzv. mesačnou zbernou

     faktúrou, ktorú si z ISSF stiahnu vždy v nasledujúcom mesiaci so splatnosťou 14

     dní.  Faktúry sa klasickou poštou zasielať nebudú a každý FK si ju stiahne

     v elektronickej podobe.

 

VÝKONNÝ VÝBOR:

1.  VV nariaďuje FK nahodiť do systému ISSF fotografie všetkých hráčov vo všetkých

     vekových kategóriách. Termín do začiatku jarnej časti súť. ročníka 2012/13.

2.  VV schválil doplnenie čl. 12/3 (Konfrontácia hráčov) Rozpisu OFZ: „VV

     prostredníctvom svojich odborných komisií si vyhradzuje právo overiť štart hráča

     v stretnutí na cudzí RP aj keď námietka nie je v súlade so Súťažným poriadkom.

     V prípade, že sa potvrdí štart na cudzí RP bude FK potrestaný na základe čl.

     11/s) Rozpisu OFZ. FK však nebude potrestaný hernými dôsledkami t.j.

     kontumáciou výsledku.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZHODCOVIA ObFZ PREŠOV SEZÓNA 2011/2012